English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Metodika

Metodické postupy na činnosť autorizovaných osôb a notifikovaných osôb 

Tieto metodické postupy usmerňujú činnosť autorizovaných osôb, ktoré ÚNMS SR poveril na vykonávanie posudzovania zhody podľa § 10 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o zhode") a činnosť notifikovaných osôb, ktoré ÚNMS SR ako notifikujúca autorita oznámil Európskej komisii a ostatným členským krajinám ES.


 

 Metodický postup MP 34: 2020 - Metodický postup o rozhodovaní o udelení určeného výrobku na trh bez posudzovania zhody   Stiahnuť (PDF, 464,2 kB)
- Príloha č. 1 MP  Podanie vo formáte .docx   Stiahnuť (DOCX, 47,0 kB)
- Príloha č. 1 MP  Podanie vo formáte .odt   Stiahnuť (ODT, 36,4 kB)
- Príloha č. 2 MP  Žiadosť vo formáte .docx   Stiahnuť (DOCX, 45,2 kB)
- Príloha č. 2 MP  Žiadosť vo formáte .odt   Stiahnuť (ODT, 32,8 kB)
Usmernenie autorizovaných a notifikovaných osôb v kontexte s COVID-19   Stiahnuť (PDF, 546,3 kB)
Metodický postup MP 05: 2020 - Metodický postup o zásadách na udelenie autorizácie a notifikácie     Stiahnuť (PDF, 1,1 MB)
     
Metodický postup  MP 45: 2019 - Metodický postup na kontolu činnosti autorizovaných osôb a notifikovaných osôb podľa zákona č. 56/2018 Z. z.       Stiahnuť (PDF, 603,4 kB)
- Príloha č. 6 MP  Kontrolné otázky (Checklist)   Stiahnuť (PDF, 553,5 kB)
Metodický postup MP 14: 2019 - Metodický postup, ktorým sa upravuje postup na vypracovanie a zaslanie Výročnej správy o činnosti autorizovaných osôb a notifikovaných osôb   Stiahnuť (PDF, 622,9 kB)
     
Blue Guide (rok 2000):    
- v slovenskom jazyku   Stiahnuť (PDF, 1,1 MB) 
- v anglickom jazyku   Stiahnuť (PDF, 741,7 kB)
     
Blue Guide (rok 2014):    
- v slovenskom jazyku   Stiahnuť (PDF, 3,0 MB)
- v anglickom jazyku   Stiahnuť (PDF, 2,6 MB)
     
Blue Guide (rok 2016):    
- v jazykových verziách   Stiahnuť 

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 1. 6. 2020