English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Manažérstvo rizika a manažérstvo plynulého podnikania

ÚNMS SR v súvislosti s bojom proti ochoreniu COVID-19 na základe rozhodnutia CEN a CENELEC bezodplatne sprístupnil balík národných prevzatí európskych noriem z oblasti Manažérstvo rizika a manažérstvo plynulého podnikania do 31.03.2021 a pokračuje v bezodplatnom v sprístupňovaní medzinárodných noriem.

SLOVENSKÉ TECHNICKÉ NORMY

 DÁTUM SPRÍSTUPNENIA OD DÁTUM SPRÍSTUPNENIA DO

STN EN ISO 22301 Ochrana a odolnosť spoločnosti. Systémy manažérstva plynulého podnikania. Požiadavky (ISO 22301: 2019)

29.01.2021 31.03.2021

STN EN ISO 22313 Ochrana spoločnosti. Systémy manažérstva plynulosti podnikania. Usmernenie (ISO 22313: 2020)

29.01.2021 31.03.2021

STN EN ISO 14971 Zdravotnícke pomôcky. Aplikácia manažérstva rizika pri zdravotníckych pomôckach (ISO 14971: 2019)

29.01.2021 31.03.2021

STN EN 15017 Pohrebné služby. Požiadavky

29.01.2021 31.03.2021

 

MEDZINÁRODNÉ NORMY ISO

 DÁTUM SPRÍSTUPNENIA OD

ISO 22316:2017 Security and resilience – Organizational resilience – Principles and attributes

16.04.2020

ISO 22320:2018 Security and resilience – Emergency management – Guidelines for incident management

16.04.2020

ISO 22395:2018 Security and resilience – Community resilience – Guidelines for supporting vulnerable persons in an emergency

16.04.2020

ISO 31000:2018 Risk management – Guidelines

16.04.2020

ISO/PAS 45005:2020 Occupational health and safety management — General guidelines for safe working during the COVID-19 pandemic

16.04.2020

ISO 20395:2019 Biotechnology — Requirements for evaluating the performance of quantification methods for nucleic acid target sequences — qPCR and dPCR 

16.04.2020

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 1. 4. 2021