English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Komplexné informačné stredisko

Komplexné informačné stredisko je jediným miestom v SR povereným výmenou informácií podľa viacerých postupov vyplývajúcich z európskych predpisov a medzinárodných dohôd, ktorými je SR viazaná v oblasti predchádzania vzniku technických prekážok obchodu a uľahčovania slobodného pohybu tovaru. Komplexné informačné stredisko ÚNMS SR sa zaoberá činnosťami:
 
  • Centrálnej jednotky pre smernicu Európskeho parlamentu a Rady č. 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (ďalej len „smernica č. 2015/1535“). V rámci tohto postupu sú návrhy technických predpisov v neharmonizovanej oblasti predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania zo strany Komisie, členských štátov EÚ, členských štátov Európskeho združenia voľného obchodu a Turecka. Postup výmeny informácií o návrhoch technických predpisov je jedným z najvýznamnejších prostriedkov predchádzania vzniku prekážok voľného pohybu tovaru.

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 5. 9. 2019