English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Inteligentný priemysel

Inteligentný priemysel (Priemysel 4.0) predstavuje spojenie skutočnej výroby s virtuálnym svetom, v ktorom sú informačné technológie plne začlenené do výrobných procesov. Všetky systémy v priemysle, logistike a službách navzájom komunikujú novým, inteligentným spôsobom. „Internet vecí“ skutočne priniesol revolúciu do celého priemyselného odvetvia a nové výhody pre zákazníkov: výrobné cykly sa skracujú, potreby zákazníkov sa zapracujú v reálnom čase, údržba sa väčšinou vykonáva automaticky, objednávky sa vybavujú automaticky...

Slovenská republika patrí ku krajinám so silnou priemyselnou tradíciou a ambíciou je, aby aj jej budúcnosť zostala spojená s priemyslom. Štvrtá priemyselná revolúcia prináša viacero výziev, ale hlavne jedinečnú príležitosť zaistiť dlhodobú konkurencieschopnosť slovenského hospodárstva v globálnom konkurenčnom prostredí.

Vláda Slovenskej republiky vypracovala Koncepciu inteligentného priemyslu pre Slovensko, ktorú schválila svojím uznesením č. 490 z 26. októbra 2016 a následne bol vypracovaný  Akčný plán inteligentného priemyslu Slovenskej republiky prijatý uznesením vlády č. 461 z 10. októbra 2018.

Jedným zo strategických cieľov prijatého Akčného plánu inteligentného priemyslu v Slovenskej republike je referenčná architektúra, štandardizácia a tvorba technických noriem, rámcové európske a národné právne podmienky.

ÚNMS SR v rámci plnenia opatrení vyplývajúcich z uvedeného strategického cieľa zverejňuje zoznam slovenských technických noriem (STN) a technických normalizačných informácií (TNI) a medzinárodných noriem IEC, ISO, ISO/IEC a iných normalizačných produktov (TR, CWA), ktoré sa týkajú inteligentného priemyslu a návrhy nových pracovných položiek medzinárodných normalizačných orgánov a európskych normalizačných organizácií.  

ÚNMS SR ako slovenský národný normalizačný orgán poskytuje STN a TNI za úhradu prostredníctvom portálu noriem.

Zoznam technických noriem, ktoré súvisia s Inteligentným priemyslom. (XLSX, 71,0 kB)

Odborná verejnosť je v oblasti tvorby STN podporujúcich inteligentný priemysel zapojená do činnosti národnej technickej komisie TK 37 Informačné technológie. Informácie o pôsobnosti TK 37 nájdete v jej strategickom vyhlásení (PDF, 169,5 kB). Predsedníčkou technickej komisie je zástupkyňa spoločnosti Pro Excellence, s.r.o. Ing. Lenka Gondová (gondova@iso9001.sk) a tajomníkom technickej komisie je Ing. Jozef Valach, zamestnanec ÚNMS SR (jozef.valach@normoff.gov.sk).


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 15. 12. 2020