English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 

Faktúry v roku 2012

 

Číslo faktúry Identifikačné údaje dodávateľa  fakturovaného  plnenia (meno a priezvisko, obchodný názov, adresa, IČO) Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia Dátum doručenia faktúry Identifikácia zmluvy, objednávky ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou, objednávkou

310001 Amis outsourcing, s.r.o., Vozárova 5/C, 040 17 Košice
IČO 367 451 62
správa domény 69,60 11.01.2012 x
310002 SÚTN, Karloveská 63, P. O. Box 246, 840 00 Bratislava
IČO 317 53 990
transfer 1 2012 71 865,00 18.01.2012 130/001/2012
310003 Ajfa + Avis s.r.o., Klemensova 34, 010 01 Žilina
IČO 316 024 36
publikácia Čo má vedieť mzdová účtovníčka 45,00 18.01.2012 x
310004 Diners Club CS s.r.o., Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava
IČO 35 757 086
pracovný obed 106,00 09.01.2012 130/008/2004
310005 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
IČO 006 034 81
komunálny odpad 149,31 09.01.2012 x
310006 BIONT a.s., Karloveská 63, 841 29 Bratislava
IČO 359 175 71
nájom miestnosti 247 102,61 09.01.2012 130/034/2006
310007 Logis invest a.s., Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava
IČO 446 430 04
prenájom Žabí Majer 423,22 09.01.2012 130/034/2006
310008 Slovak telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO 35 763 469
hlasové služby 358,72 09.01.2012 130/052/2011
310009 Slovak telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO 35 763 469
dátové služby 1 087,43 09.01.2012 130/052/2011
310010 Slovenská pošta a.s. , Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO 366 311 24
poštové služby 828,26 11.01.2012 130/002/2003
310011 Ľubomír Vráblik AAA čistenie, Kazaňská 21, 821 06 Bratislava
IČO 349 83 554
čistiace a upratovacie práce 1 358,40 12.01.2012 130/022/2011
310012 Welmec secretariat, Verispect B.V. p.a. Lex Rooijers, P.O.Box 654, 2600 AR DELFT The Netherlands členský poplatok 1 640,00 18.01.2012 x
310013 Saeco servis kávovary, Bárci Róbert, Senec
IČO 311 112 89
oprava kávovaru 38,00 10.01.2012 4200000643
310014 Le cheque dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/Dm 821 01 Bratislava
IČO 31396674
jedálne kupóny 3 800,00 03.01.2012 4500000419
310015 ZSE energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
IČO 366 772 81
nedoplatok 2011 6 227,63 17.01.2012 130/041/2011
310016 OIML, Rue Turgot - F 75009 Paris France členský poplatok 14 500,00 20.01.2012 x
310017 BIPM, Pavillon de breteuil F - 923 12 Sevres cedex, France členský poplatok 57 986,00 20.01.2012 x
310018 Judr. Peter Čurilla, advokát, Kpt. Nálepku 5, 080 01 Prešov, úhrada trov konania 976,50 20.01.2012 x
310019 Rova EZ servis, Asztaloš Juraj, Narcisova 54, 821 01 Bratislava
IČO 173 678 91
servis výťahov 81,91 18.01.2012 930/030/1995
310021 Inštitút pre verejnú správu, Ul M. Schneidera Trnavského 1/a, 844 10 Bratislava
IČO 00 151 858
seminár transpozícia aktov EU 249,00 23.01.2012 x
310022 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
IČO 358 152 56
odber zemného plynu 3 010,00 03.01.2012 130/024/2004
310024 SMÚ,  Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4
IČO 308 10 701
transfer 1 2012 169 248,00 23.01.2012 x
310025 Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
IČO 313 22 832
PHL 1/1 2012 244,16 23.01.2012 130/002/2006
310026 Jamelson Group s.r.o.,  Dankovského 14, 811 03 Bratislava
IČO 36 669 989
PR služby 1 180,80 12.01.2012 130/019/2011
310027 Jamelson Group s.r.o.,  Dankovského 14, 811 03 Bratislava
IČO 36 669 989
projekt krízovej komunikácie 2 064,00 12.01.2012 130/019/2011
310028 ISO central secretariat, 1 ch. de la Vole-creuse, Case postale 56, CH- 1211 Geneve 20, Switzerland  členský poplatok 55460 CHF 21.10.2012 x
310029 Ministerstvo vnitra ČR, Nad štolou 7, 170 04 Praha 4 národná konferencia 8280 CZK 27.01.2012 x
310030 IEC, rue de Varembe, POBox 131, 1211 Geneva 20, Switzerland
VAT No 290-702
členský poplatok 47000 CHF 27.01.2012 x
310031 Redi tour s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava
IČO 35 719 192
letenka 451,00 24.01.2012 4200000645
310032 Orange slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
IČO  35 69 72 70
hlasové služby 1 279,12 24.01.2012 x
310033 EDOS-PEM s.r.o.,  Inštitút vzdelávania, Tematínska 4, 851 05 Bratislava
IČO 36 287 229
seminár Príjmy zo závislej činnosti 50,00 27.01.2012 x
310034 EDOS-PEM s.r.o.,  Inštitút vzdelávania, Tematínska 4, 851 05 Bratislava
IČO 36 287 229
seminár Zmeny a povinnosti zverejňovania 45,00 27.01.2012 x
310035 EDOS-PEM s.r.o.,  Inštitút vzdelávania, Tematínska 4, 851 05 Bratislava
IČO 36 287 229
seminár Zmeny v účtovníctve ŠS 53,00 27.01.2012 x
310036 S-EPI s.r.o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina
IČO 36014991
EPI ročný prístup 3 149,76 26.01.2012 4500000420
310037 PNEU s.r.o., Pasienková 5/C, 821 06 Bratislava
IČO 36777056 
oprava BMW 2 797,22 27.01.2012 4200000644
310038 RTVS s.r.o., Staré Grunty 2, 841 04 Bratislava
IČO 36857432
koncesionársky poplatok 955,92 27.01.2012 x
310039 Redi tour s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava
IČO 35 719 192
letenka 431,00 27.01.2012 4200000651
310040 ZSE energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
IČO 366 772 81
elektrina 1. polrok 6 575,63 30.01.2012 130/041/2011
310041 Cenelec, 35 Rue de Stassartstraat, B-1050 Brusel členský poplatok 34 698,00 01.02.2012 x
310042 Union poisťovňa a.s., Bajkalská 25/A 813 60 Bratislava
IČO 31 322 051
poistenie ZPC 33,19 01.02.2012 130/057/2002
310043 PNEU s.r.o., Pasienková 5/C, 821 06 Bratislava
IČO 36777056 
oprava Golf V a oleje 1 197,26 27.01.2012 4200000649
310044 Le cheque dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/Dm 821 01 Bratislava
IČO 31396674
jedálne kupóny 3 074,66 02.02.2012 4200000649
310045 CEN členský poplatok 59 686,00 03.02.2012 x
310046 Centrálny depozitár CP SR a.s.
ul. 29. augusta 1/A, 824 81 Bratislava
IČO: 31 338 976
vedenie účtu CP 198,00 30.01.2012 130/105/2005
310047 Redi tour s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava
IČO 35 719 192
letenka 629,00 02.02.2012 4200000646
310048 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
IČO 358 152 56
zemný plyn 2 918,00 02.02.2012 130/024/2004
310049 Elet s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava
IČO 313 949 81
prevádzka web sídla 170,40 02.02.2012 130/039/2011
310050 Process management s.r.o., Gaštanová 13, 811 04 Bratislava
IČO 363 567 94
poradenstvo VO 728,46 27.01.2012 4200000627
310051 A-team system s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO 358 002 59
strážna služba 2 964,00 03.02.2012 130/043/2011
310052 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
IČO 358 503 70
vodné a stočné 71,77 06.02.2012 930/004/1993
310053 ZOPI trade s.r.o., Šancova 6865/3A, 811 04 Bratislava
IČO 359 00024
umývanie áut 160,03 06.02.2012 x
310054 Mgr. Juraj Švec, Bajkalská 2/a, 821 08 Bratislava trovy konania 273,57 06.02.2012 x
310055 Redi tour s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava
IČO 35 719 192
letenka 383,00 06.02.2012 4200000647
310056 Redi tour s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava
IČO 35 719 192
letenka 519,00 06.02.2012 4200000650
310057 Redi tour s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava
IČO 35 719 192
letenka 501,00 06.02.2012 4200000648
310058 Lindström s.r.o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
IČO 357 423 64
prenájom rohoží 179,76 06.02.2012 930/015/1994
310059 SMÚ,  Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4
IČO 308 10 701
transfer 2 2012 169 284,00 08.02.2012 130/002/2012
310060 SÚTN, Karloveská 63, P. O. Box 246, 840 00 Bratislava
IČO 317 53 990
transfer 2 2012 71 865,00 08.02.2012 130/001/2012
310061 Process management s.r.o., Gaštanová 13, 811 04 Bratislava
IČO 363 567 94
poradenstvo VO 536,76 27.01.2012 4200000627
310062 Trend representative, s.r.o., Tomášikova 23, 821 01 Bratislava
IČO 438 247 06
Trend a Profit 73,44 08.02.2012 4500000424
310063 BVS, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
IČO 358 503 70
povrchový odtok - voda 56,21 08.02.2012 930/004/1993
310064 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
IČO 006 034 81
komunálny odpad 132,72 08.02.2012 x
310065 Slovak telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO 35 763 469
dátové služby 1 087,43 08.02.2012 130/052/2011
310066 Slovak telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO 35 763 469
hlasové služby 373,19 08.02.2012 130/052/2011
310067 Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
IČO 313 22 832
PHL 1 079,28 09.02.2012 130/002/2006
310068 František Kuba- ACDC, Polovnícka 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO 400 283 21
oprava satelitného prívodu 35,00 08.02.2012 4200000653
310069 BIONT a.s., Karloveská 63, 841 29 Bratislava
IČO 359 175 71
nájomné pavilón I 81,00 09.02.2012 130/034/2006
310070 Katarína Hrdá, (Právnicka literatúra), Cabaj 897, 951 17 Cabaj-Čápor
IČO 44711905
príručka VO 9,50 09.02.2012 4500000423
310071 Inštitút pre verejnú správu, Ul M. Schneidera Trnavského 1/a, 844 10 Bratislava
IČO 00 151 858
školenie 41,50 13.02.2012 x
310072 Tecprom- Trifit, s.r.o., Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava
IČO 34099662
oprava tlačiarne 83,76 09.02.2012 4200000652
310073 Diners Club CS s.r.o., Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava
IČO 35 757 086
pracovná večera 110,70 10.02.2012 130/008/2004
310074 Slovenská pošta a.s. , Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO 366 311 24
poštové služby 228,10 10.02.2012 130/002/2003
310075 Delloite advisory, s.r.o.,Digital Park II, Einsteinova 23 , Bratislava 851 01
IČO 359 460 67
odborné poradenstvo 276 210,43 13.02.2012 130/063/2011
310076 Ing. Stanislav Setnický STANLEY STYLE, Kúpeľná 4, 811 02 Bratislava
IČO 320 814 13
vizitky odbor kvality 249,84 13.02.2012 4200000656
310077 Redi tour s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava
IČO 35 719 192
letenka V-B-V 519,00 13.02.2012 4200000655
310078 Process management s.r.o., Gaštanová 13, 811 04 Bratislava
IČO 363 567 94
poradenstvo VO 1 955,34 14.02.2012 4200000605
310079 Delicom, s.r.o., Jaskový Rad 5, 831 01 Bratislava
IČO 359 595 33
administrácia IT 2 340,00 15.02.2012 130/077/2011
310080 Domena, Kráľovská cesta 1, 949 01 Nitra
IČO 336 386 16
školenie 45,00 17.02.2012 x
310081 Domena, Kráľovská cesta 1, 949 01 Nitra
IČO 336 386 17
školenie - ročné zúčtovanie 45,00 17.02.2012 x
310082 Delicom, s.r.o., Jaskový Rad 5, 831 01 Bratislava
IČO 359 595 33
administrácia IT 2 340,00 16.02.2012 130/077/2011
310083 Redi tour s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava
IČO 35 719 192
letenka V-B-V 519,00 17.02.2012 4200000658
310084 Redi tour s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava
IČO 35 719 192
letenka V-B-V 519,00 17.02.2012 4200000654
310085 Advokátska kancelária JUDr. Nováčková s.r.o., Brančská 7, 851 01 Bratislava
IČO 366 997 05
trovy konania 668,44 17.02.2012 x
310086 Notársky úrad notára JUDr. Andrea Rozvadská, Hviezdoslaova 309, 905 01 Senica   1 458,04 17.02.2012 x
310087 Redi tour s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava
IČO 35 719 192
letenka 211,00 17.02.2012 4200000657
310088 Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
IČO 313 22 832
PHL 442,12 23.02.2012 130/002/2006
310089 Delicom, s.r.o., Jaskový Rad 5, 831 01 Bratislava
IČO 359 595 33
batéria do notebooku 120,00 23.02.2012 130/077/2011
310090 Orange slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
IČO  35 69 72 70
hlasové služby 1 409,34 22.02.2012 x
310091 Union poisťovňa a.s., Bajkalská 25/A 813 60 Bratislava
IČO 31 322 051
PZP Audi 202,00 29.02.2012 130/006/2012
310092 Union poisťovňa a.s., Bajkalská 25/A 813 60 Bratislava
IČO 31 322 051
PZP BMW 202,00 29.02.2012 130/007/2012
310093 Process management s.r.o., Gaštanová 13, 811 04 Bratislava
IČO 363 567 94
poradenstvo VO 575,10 29.02.2012 4200000627
310094 ASHTON and partners, s.r.o. Dankovského 14, 811 03  Bratislava IČO 460 393 17 PR služby 1 536,00 01.03.2012 4200000659
310095 ASHTON and partners, s.r.o. Dankovského 14, 811 03  Bratislava IČO 460 393 17 PR služby 1 920,00 01.03.2012 4200000659
310096 BIONT a.s., Karloveská 63, 841 29 Bratislava
IČO 359 175 71
nájomné pavilón I 81,00 06.03.2012 130/034/2006
310097 Union poisťovňa a.s., Bajkalská 25/A 813 60 Bratislava
IČO 31 322 051
poistenie ZPC 53,38 07.03.2012 130/057/2002
310098 Astor Slovakia s.r.o.Benediktiho 5, 811 05 Bratislava, IČO 362 181 46 brožúrky AJ + SJ 11 814,00 27.02.2012 4500000425
310099 Redi tour s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava
IČO 35 719 192
letenky 786,00 28.02.2012 4200000661
310100 Ľubomír Vráblik AAA čistenie, Kazaňská 21, 821 06 Bratislava
IČO 349 83 554
čistiace a upratovacie práce 1 358,40 01.03.2012 130/022/2011
310101 Le cheque dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/Dm 821 01 Bratislava
IČO 31396674
jedálne kupóny 3 074,66 02.03.2012 4200000422
310102 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
IČO 358 152 56
zemný plyn 2 750,00 02.03.2012 130/024/2004
310103 A-team system s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO 358 002 59
strážna služba 2 796,00 05.03.2012 130/043/2011
310104 Redi tour s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava
IČO 35 719 192
letenky 262,67 28.02.2012 130/012/2012
310105 SÚTN, Karloveská 63, P. O. Box 246, 840 00 Bratislava
IČO 317 53 990
transfer 71 865,00 07.03.2012 130/001/2012
310106 SMÚ,  Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4
IČO 308 10 701
transfer 3 2012 169 284,00 07.03.2012 130/002/2012
310107 Elet s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava
IČO 313 949 81
prevádzka web sídla 170,40 07.03.2012 130/039/2011
310108 Diners Club CS s.r.o., Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava
IČO 35 757 086
pracovný obed 50,30 07.03.2012 130/008/2004
310109 Agens, s.r.o. Drieňová 25, 821 01 Bratislava IČO 356 844 53 pripojenie EZS na PCO 24,00 06.03.2012 4200000668
310110 BVS, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
IČO 358 503 70
vodné a stočné 53,10 08.03.2012 930/004/1993
310111 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
IČO 006 034 81
komunálny odpad 149,31 08.03.2012 x
310112 Slovak telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO 35 763 469
dátové služby 1 087,43 07.03.2012 130/052/2011
310113 Slovak telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO 35 763 469
hlasové služby 411,40 07.03.2012 130/052/2011
310114 Ľubomír Vráblik AAA čistenie, Kazaňská 21, 821 06 Bratislava
IČO 349 83 554
čistiace a upratovacie práce 1 358,40 08.03.2012 130/022/2011
310115 Delloite advisory, s.r.o.,Digital Park II, Einsteinova 23 , Bratislava 851 01
IČO 359 460 67
poradenské služby 201 399,17 08.03.2012 130/063/2011
310116 Delicom, s.r.o., Jaskový Rad 5, 831 01 Bratislava
IČO 359 595 33
administrácia IT 2 340,00 09.03.2012 130/077/2011
310117 Sibamac a.s. Stará Vajnorská 25, 830 00 Bratislava IČO 313 212 75 nájomné CC SR 788,69 09.03.2012 130/35/2011
310118 Slovenská pošta a.s. , Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO 366 311 24
poštové služby 187,30 12.03.2012 130/002/2003
310119 Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
IČO 313 22 832
PHL 795,57 09.03.2012 130/002/2006
310120 ZOPI trade s.r.o., Šancova 6865/3A, 811 04 Bratislava
IČO 359 00024
umývanie áut 167,67 12.03.2012 x
310121 A-team technics s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO 358 002 59
rozšírenie PSN 180,00 13.03.2012 4200000662
310122 Redi tour s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava
IČO 35 719 192
letenky 549,00 13.03.2012 130/012/2012
310123 Redi tour s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava
IČO 35 719 192
letenky 519,00 13.03.2012 130/012/2012
310124 Tecprom- Trifit, s.r.o., Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava
IČO 34099662
servis multifunkčného zariadenia 62,40 13.03.2012 4200000665
310125 Unlimited s.r.o. Palisády 33, 811 06 Bratislava IČO 358 821 82 audit mediálneho prostredia 11 700,00 13.03.2012 4200000664
310126 Redi tour s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava
IČO 35 719 192
letenky 519,00 28.02.2012 130/012/2012
310127 EDOS-PEM s.r.o.,  Inštitút vzdelávania, Tematínska 4, 851 05 Bratislava
IČO 36 287 229
seminár  50,00 19.03.2012 x
310128 Slovenská pošta a.s. , Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO 366 311 24
právny obzor 42,00 14.03.2012 x
310129 BVS, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
IČO 358 503 70
vodné a stočné 93,59 19.03.2012 x
310130 Redi tour s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava
IČO 35 719 192
letenky 519,00 13.03.2012 130/012/2012
310131 Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
IČO 313 22 832
PHL 560,34 22.03.2012 130/002/2006
310132 Redi tour s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava
IČO 35 719 192
letenky 519,00 22.03.2012 130/012/2012
310133 Redi tour s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava
IČO 35 719 192
letenky 447,00 22.03.2012 130/012/2012
310134 Redi tour s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava
IČO 35 719 192
letenky 519,00 22.03.2012 130/012/2012
310135 Redi tour s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava
IČO 35 719 192
letenky 518,00 22.03.2012 130/012/2012
310136 Redi tour s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava
IČO 35 719 192
letenky 519,00 22.03.2012 130/012/2012
310137 Redi tour s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava
IČO 35 719 192
letenky 667,00 26.03.2012 130/012/2012
310138 Redi tour s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava
IČO 35 719 192
letenky 556,00 26.03.2012 130/012/2012
310139 EDOS-PEM s.r.o.,  Inštitút vzdelávania, Tematínska 4, 851 05 Bratislava
IČO 36 287 229
seminár 106,00 27.03.2012 x
310140 Orange slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
IČO  35 69 72 70
hlasové služby 1 237,22 23.03.2012 x
310141 Úrad práce soc. vecí a rodiny, Vazovova 7/A 816 16 Bratislava IČO 308 537 88  poplatok za ZOZP 1 810,00 27.03.2012 x
310142 Milan Kovalčík - Plynoslužba, Galvaniho 4319/2, 821 04 Bratislava IČO 116 846 58 Bratislava revízia tlakových nádob 594,00 27.03.2012 4200000677
310143 Milan Kovalčík - Plynoslužba, Galvaniho 4319/2, 821 04 Bratislava IČO 116 846 58 Bratislava revízia tlakových nádob 114,00 27.03.2012 4200000679
310144 Redi tour s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava
IČO 35 719 192
letenka 370,00 28.03.2012 130/012/2012
310145 SMÚ,  Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4
IČO 308 10 701
transfér 4 2012 169 284,00 03.04.2012 130/002/2012
310146 Le cheque dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/Dm 821 01 Bratislava
IČO 31396674
jedálne kupóny 3 841,04 03.04.2012 130/011/2012
310147 Inštitút pre verejnú správu, Ul M. Schneidera Trnavského 1/a, 844 10 Bratislava
IČO 00 151 858
seminár 41,50 04.04.2012 x
310148 Union poisťovňa a.s., Bajkalská 25/A 813 60 Bratislava
IČO 31 322 051
poistenie ZPC  44,78 04.04.2012 130/057/2002
310149 Inštitút pre verejnú správu, Ul M. Schneidera Trnavského 1/a, 844 10 Bratislava
IČO 00 151 858
seminár 11,50 12.04.2012 x
310150 Elet s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava
IČO 313 949 81
prevádzka web sídla 170,40 03.04.2012 130/039/2011
310151 ASHTON and partners, s.r.o. Dankovského 14, 811 03  Bratislava IČO 460 393 17 monitoring médií 1 536,00 03.04.2012 4200000659
310152 A.S.A. print s.r.o. Električná 37, 911 00 Trenčín IČO 309 998 55  brožúry 11 832,00 03.04.2012 4500000427
310153 ASHTON and partners, s.r.o. Dankovského 14, 811 03  Bratislava IČO 460 393 17 manaz.kriz.komun. 3 336,00 03.04.2012 4200000659
310154 Process management s.r.o., Gaštanová 13, 811 04 Bratislava
IČO 363 567 94
poradenstvo VO 613,44 04.04.2012 4200000666
310155 Process management s.r.o., Gaštanová 13, 811 04 Bratislava
IČO 363 567 94
poradenstvo VO 613,44 04.04.2012 4200000666
310156 Inštitút pre verejnú správu, Ul M. Schneidera Trnavského 1/a, 844 10 Bratislava
IČO 00 151 858
seminár 83,00 11.04.2012 x
310157 Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
IČO 313 22 832
phl 968,04 10.04.2012 130/002/2006
310158 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
IČO 006 034 81
daň z nehnuteľnosti 1 086,37 05.04.2012 x
310159 Lindström s.r.o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
IČO 357 423 64
prenájom  rohoží 179,76 03.04.2012 930/015/1994
310160 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
IČO 358 152 56
odber plynu 1 505,00 03.04.2012 130/024/2004
310161 A-team system s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO 358 002 59
strážna služba 2 964,00 04.04.2012 130/043/2011
310162 Delicom, s.r.o., Jaskový Rad 5, 831 01 Bratislava
IČO 359 595 33
administrácia IT 2 340,00 05.04.2012 130/077/2011
310163 SMÚ,  Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4
IČO 308 10 701
prenájom nehnuteľnosti - daň 6 303,72 10.04.2012 x
310164 BVS, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
IČO 358 503 70
povrchový odtok - voda 57,43 11.04.2012 930/004/1993
310165 Juraj Asztaloš- ROVA, Plátenícka 18, 851 06  Bratislava IČO 116 408 21 servis výťahov 68,64 12.04.2012 930/030/1995
310166 Delloite advisory, s.r.o.,Digital Park II, Einsteinova 23 , Bratislava 851 01
IČO 359 460 67
poradenstvo  234 972,82 04.04.2012 130/063/2011
310167 Slovak telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO 35 763 469
dátové služby 1 087,43 11.04.2012 130/052/2011
310168 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
IČO 006 034 81
komunálny odpad 149,31 11.04.2012 x
310169 Process management s.r.o., Gaštanová 13, 811 04 Bratislava
IČO 363 567 94
poradenstvo VO 1 380,24 11.04.2012 4200000666
310170 Redi tour s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava
IČO 35 719 192
letenka 373,00 11.04.2012 130/012/2012
310171 EDOS-PEM s.r.o.,  Inštitút vzdelávania, Tematínska 4, 851 05 Bratislava
IČO 36 287 229
seminár 106,00 16.04.2012 x
310172 ZOPI trade s.r.o., Šancova 6865/3A, 811 04 Bratislava
IČO 359 00024
umývanie áut 172,98 12.04.2012 x
310173 Slovenská pošta a.s. , Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO 366 311 24
poštové služby 133,90 12.04.2012 x
310174 SÚTN, Karloveská 63, P. O. Box 246, 840 00 Bratislava
IČO 317 53 990
transfer 71 865,00 16.04.2012 130/001/2012
310175 BIONT a.s., Karloveská 63, 841 29 Bratislava
IČO 359 175 71
nájomné 81,00 16.04.2012 130/034/2006
310176 Slovak telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO 35 763 469
hlasové služby 413,47 11.04.2012 130/052/2011
310177 Ľubomír Vráblik AAA čistenie, Kazaňská 21, 821 06 Bratislava
IČO 349 83 554
čistiace a upratovacie práce 1 358,40 13.04.2012 130/022/2011
310178 Odvoz a likvidácia odpadu, OLO a.s., Ivánska cesta 21, 821 04 Bratislava IČO 681 300 úschova odpadu 25,90 16.04.2012 130/192/2007
310179 Logis invest a.s., Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava
IČO 446 430 04
prenájom Žabí Majer 423,22 16.04.2012 130/034/2006
310180 Redi tour s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava
IČO 35 719 192
letenka 562,00 13.04.2012 130/012/2012
310182 BIONT a.s., Karloveská 63, 841 29 Bratislava
IČO 359 175 71
nájomné 102,61 16.04.2012 130/034/2006
310183 BVS, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
IČO 358 503 70
vodné, stočné 110,99 19.04.2012 930/004/1993
310184 Daniela Robová, Sadmelijská 8151/A, 831 06  Bratislava IČO 454 382 69 prečistenie kanalizácie 750,00 19.04.2012 4200000687
310185 Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
IČO 313 22 832
phl 429,38 23.04.2012 130/002/2006
310186 HATI, s.r.o. Černyševského 21, 851 01 Bratislava IČO 453 743 17 školenie 6 720,00 16.04.2012 4200000685
310187 Redi tour s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava
IČO 35 719 192
letenka 273,00 23.04.2012 130/012/2012
310188 BUREAU VERITAS slov. Plynárenská 7/B,  821 09   Bratislava IČO 359 148 23 kurz 348,00 25.04.2012 x
310189 Orange slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
IČO  35 69 72 70
hlasové služby 863,22 24.04.2012 x
310190 HATI, s.r.o. Černyševského 21, 851 01 Bratislava IČO 453 743 17 školenie 3 060,00 26.04.2012 4200000685
310191 Profesia, s.r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava IČO 358 008 61 zverejnenie prac. ponuky 62,40 27.04.2012 4200000694
310192 Lindström s.r.o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
IČO 357 423 64
prenájom rohoží 179,76 27.04.2012 930/015/1994
310193 Redi tour s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava
IČO 35 719 192
letenka 697,00 30.04.2012 130/012/2012
310194 SKYPORT, s.r.o. Letisko M.R,Štefánika, 820 01  Bratislava IČO 313 738 44 dozimeter 304,30 24.04.2012 x
310195 Union poisťovňa a.s., Bajkalská 25/A 813 60 Bratislava
IČO 31 322 051
poistenie ZPC 33,19 03.05.2012 130/057/2002
310196 DRUCKER, s.r.o. Paláriková lica 2845/26A, 022 01  Čadca IČO 449 254 17 nádobka na OKI 31,51 03.05.2012 4500000430
310198 Sibamac a.s. Stará Vajnorská 25, 830 00 Bratislava IČO 313 212 75 predaj hnuteľného  majetku 2 700,00 02.05.2012 130/013/2012
310199 Sibamac a.s. Stará Vajnorská 25, 830 00 Bratislava IČO 313 212 75 ochrana stavby 8 280,00 02.05.2012 130/014/2012
310200 Sibamac a.s. Stará Vajnorská 25, 830 00 Bratislava IČO 313 212 75 ochrana stavby 8 280,00 02.05.2012 130/014/2012
310201 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
IČO 358 152 56
odber plynu 576,00 02.05.2012 130/024/2004
310202 A-team system s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO 358 002 59
strážna služba 2 880,00 02.05.2012 130/043/2011
310203 SMÚ,  Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4
IČO 308 10 701
transfer 5 2012 169 284,00 04.05.2012 130/002/2012
310204 SÚTN, Karloveská 63, P. O. Box 246, 840 00 Bratislava
IČO 317 53 990
transfer 71 865,00 04.05.2012 130/001/2012
310205 Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
IČO 313 22 832
phl 1 114,01 09.05.2012 130/002/2006
310206 BIONT a.s., Karloveská 63, 841 29 Bratislava
IČO 359 175 71
nájomné 81,00 09.05.2012 130/034/2006
310207 Elet s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava
IČO 313 949 81
prevádzka web sídla 170,40 03.05.2012 130/039/2011
310208 Delicom, s.r.o., Jaskový Rad 5, 831 01 Bratislava
IČO 359 595 33
administrácia IT 2 340,00 04.05.2012 130/077/2011
310209 Le cheque dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/Dm 821 01 Bratislava
IČO 31396674
jedálne kupóny 3 072,83 07.05.2012 130/011/2012
310210 DRUCKER, s.r.o. Paláriková ulica 2845/26A, 022 01  Čadca IČO 449 254 17 toner 68,22 04.05.2012 4500000431
310211 BVS, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
IČO 358 503 70
voda 55,26 10.05.2012 930/004/1993
310212 Diners Club CS s.r.o., Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava
IČO 35 757 086
prac. obed 44,50 10.05.2012 130/008/2004
310213 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
IČO 006 034 81
komunálny odpad 132,72 10.05.2012 x
310214 ASHTON and partners, s.r.o. Dankovského 14, 811 03  Bratislava IČO 460 393 17 manaž. krízovej komunikácie 2 112,00 10.05.2012 4200000683
310215 ASHTON and partners, s.r.o. Dankovského 14, 811 03  Bratislava IČO 460 393 17 PR služby 1 536,00 10.05.2012 4200000683
310216 Delloite advisory, s.r.o.,Digital Park II, Einsteinova 23 , Bratislava 851 01
IČO 359 460 67
poradenstvo 27 187,00 10.05.2012 130/063/2011
310217 ZOPI trade s.r.o., Šancova 6865/3A, 811 04 Bratislava
IČO 359 00024
umývanie áut 170,32 10.05.2012 x
310218 HHB Danismanlink organizasyon reklam tur. Ins. Ith. Ltd. Sti, Hilal Mah. 4 Cad 00000 Ancara účasť Welmec 70,00 14.05.2012 x
310219 Ľubomír Vráblik AAA čistenie, Kazaňská 21, 821 06 Bratislava
IČO 349 83 554
čistiace a upratovacie práce 1 358,40 14.05.2012 130/022/2011
310220 Redi tour s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava
IČO 35 719 192
letenka 563,00 14.05.2012 130/012/2012
310221 Slovenská pošta a.s. , Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO 366 311 24
poštové služby 108,60 14.05.2012 130/002/2003
310222 Process management s.r.o., Gaštanová 13, 811 04 Bratislava
IČO 363 567 94
poradenstvo VO 1 380,24 14.05.2012 4200000666
310223 Slovak telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO 35 763 469
hlasové služby 373,19 10.05.2012 130/052/2011
310224 Slovak telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO 35 763 469
dátové služby 1 087,43 10.05.2012 130/052/2011
310225 Websupport s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 Bratislava
IČO: 36421 928
webhosting 60,12 15.05.2012 4200000703
310226 Redi tour s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava
IČO 35 719 192
letenka 525,00 14.05.2012 130/012/2012
310227 HATI, s.r.o. Černyševského 21, 851 01 Bratislava IČO 453 743 17 mediálne školenie 2 179,00 15.05.2012 4200000685
310228 BVS, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
IČO 358 503 70
vodné a stočné 87,05 18.05.2012 930/004/1993
310229 Delicom, s.r.o., Jaskový Rad 5, 831 01 Bratislava
IČO 359 595 33
router 282,00 22.05.2012 4500000432
310230 PNEU s.r.o., Pasienková 5/C, 821 06 Bratislava
IČO 36777056 
výmena pneumatík 907,06 23.05.2012 4200000706
310231 Orange slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
IČO  35 69 72 70
hlasové služby 988,77 23.05.2012 x
310232 Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
IČO 313 22 832
Phl 681,77 23.05.2012 130/002/2006
310233 Sirengraf. s.r.o., L. Novomeského 26, 902 01 Pezinok
IČO: 45721955
difitalizácia dokumentov 9 880,00 23.05.2012 4200000686
310234 Lindström s.r.o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
IČO 357 423 64
prenájom rohoží 179,76 25.05.2012 930/015/1994
310235 OLO, a.s. Ivanská cesta 1906/22, 82104 Bratislava
IČO: 681300
odvoz odpadu 222,59 28.05.2012 4200000692
310236 Redi tour s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava
IČO 35 719 192
letenka 354,00 28.05.2012 130/012/2012
310237 Redi tour s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava
IČO 35 719 192
letenka 1 114,00 28.05.2012 130/012/2012
310238 Redi tour s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava
IČO 35 719 192
letenka 237,00 28.05.2012 130/012/2012
310239 EVPÚ a.s., Trenčianska 19,  018 51 Nová Dubnica
IČO: 31562507
koordinácia NO 600,00 28.05.2012 130/035/2012
310240 SVD Group s.r.o., Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava,
IČO:  359 173 26
brigádnické práce 76,80 31.05.2012 4200000697
310241 Le cheque dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/Dm 821 01 Bratislava
IČO 31396674
jedálne kupóny 3 072,83 31.05.2012 130/011/2012
310242 ZOPI trade s.r.o., Šancova 6865/3A, 811 04 Bratislava
IČO 359 00024
umývanie áut 254,32 01.06.2012 x
310243 PNEU s.r.o., Pasienková 5/C, 821 06 Bratislava
IČO 36777056 
servis Golf IV 463,28 04.06.2012 4200000709
310244 Elet s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava
IČO 313 949 81
prevádzka web sídla 170,40 05.06.2012 130/039/2011
310245 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
IČO 358 152 56
odber plynu 242,00 04.06.2012 130/024/2004
310246 A-team system s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO 358 002 59
strážna služba 2 964,00 05.06.2012 130/043/2011
310247 Konštrukta - defence a.s. K výstavisku 15, 912 50 Trenčín
IČO: 34139800
fórum NO 800,00 04.06.2012 130/026/2012
310248 Union poisťovňa a.s., Bajkalská 25/A 813 60 Bratislava
IČO 31 322 051
poistenie ZPC 33,19 06.06.2012 130/057/2002
310249 Diners Club CS s.r.o., Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava
IČO 35 757 086
transakcie karty DC 427,50 07.06.2012 130/008/2004
310250 Slovak telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO 35 763 469
hlasové služby 385,13 07.06.2012 130/052/2011
310251 Slovak telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO 35 763 469
dátové služby 1 087,43 07.06.2012 130/052/2011
310252 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
IČO 006 034 81
komunálny odpad 149,31 07.06.2012 x
310253 Ing. Stanislav Setnický STANLEY STYLE, Kúpeľná 4, 811 02 Bratislava
IČO 320 814 13
vizitky predseda 213,00 08.06.2012 4200000712
310254 BVS, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
IČO 358 503 70
povrchový odtok - voda 57,43 08.06.2012 930/004/1993
310255 ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava,
IČO: 31331131 
kancelársky papier 122,40 11.06.2012 4500000433
310256 Process management s.r.o., Gaštanová 13, 811 04 Bratislava
IČO 363 567 94
poradenstvo VO 153,36 11.06.2012 4200000666
310257 Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
IČO 313 22 832
phl 1 250,03 11.06.2012 130/002/2006
310258 SMÚ,  Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4
IČO 308 10 701
transfer 6/2012 169 281,00 05.06.2012 130/002/2012
310259 SÚTN, Karloveská 63, P. O. Box 246, 840 00 Bratislava
IČO 317 53 990
transfer 6/2012 71 865,00 05.06.2012 130/001/2012
310260 Euras e v Teutstr. 45 B, 521 46 Wurselen, Germany konferencia 200,00 12.06.2012 x
310261 Ľubomír Vráblik AAA čistenie, Kazaňská 21, 821 06 Bratislava
IČO 349 83 554
umývanie áut 1157,04 12.06.2012 130/022/2011
310262 Slovenská pošta a.s. , Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO 366 311 24
poštové služby 151,1 12.06.2012 130/002/2003
310263 Ľubomír Vráblik AAA čistenie, Kazaňská 21, 821 06 Bratislava
IČO 349 83 554
čistiace a upratovacie práce 1358,4 12.06.2012 130/022/2011
310264 Delloite advisory, s.r.o.,Digital Park II, Einsteinova 23 , Bratislava 851 01
IČO 359 460 67
poradenstvo, analýzy 14815,3 06.06.2012 130/063/2011
310265 Redi tour s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava
IČO 35 719 192
letenka 180 13.06.2012 130/012/2012
310266 Redi tour s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava
IČO 35 719 192
letenka 663 13.06.2012 130/012/2012
310267 BIONT a.s., Karloveská 63, 841 29 Bratislava
IČO 359 175 71
nájomné, pavilón "I" 81 14.06.2012 130/034/2006
310268 Milan Kovalčík - Plynoslužba, Galvaniho 4319/2, 821 04 Bratislava IČO 116 846 58 Bratislava oprava kotolne 1309,99 15.06.2012 4200000716
310269 Delicom, s.r.o., Jaskový Rad 5, 831 01 Bratislava
IČO 359 595 33
príslušenstvo k pc 480 15.06.2012 4500000434
310270 SMÚ,  Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4
IČO 308 10 701
strážna služba, pavilón "J" 2967,55 18.06.2012 x
310271 BVS, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
IČO 358 503 70
vodné a stočné 108,82 18.06.2012 930/004/1993
310272 Tecprom- Trifit, s.r.o., Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava
IČO 34099662
servis konica minolta 1483,98 19.06.2012 4200000714
310273 Sibamac a.s. Stará Vajnorská 25, 830 00 Bratislava IČO 313 212 75 ochrana CC SR 8 280,00 19.06.2012 130/014/2012
310274 SÚJV Dubna, ul Joliot Curie 6, Dubna 141980 Moskovska oblasť, Ruska federacia poistenie a sklad. CC SR 47000 20.06.2012 130/029/2012
310275 Adves s.r.o., Mlynské Nivy 70, 821 08 Bratislava
IČO: 31438148
servis dverí 71,71 22.06.2012 4200000717
310276 Jozef Hamar, Sap 203, 930 06 Sap
IČO : 32 327 803
maliarske práce 1860 21.06.2012 4200000725
310277 Lindström s.r.o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
IČO 357 423 64
prenájom rohoží 179,76 22.06.2012 930/015/1994
310278 Redi tour s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava
IČO 35 719 192
letenka 607 25.06.2012 130/012/2012
310279 Redi tour s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava
IČO 35 719 192
letenka 842 25.06.2012 130/012/2012
310280 Redi tour s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava
IČO 35 719 192
letenka 557 25.06.2012 130/012/2012
310281 Orange slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
IČO  35 69 72 70
mobilné telefóny 18 25.06.2012 x
310282 Orange slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
IČO  35 69 72 70
hlasové služby 1001,47 25.06.2012 x
310283 Agency for Public Management and e- Difi P.O.Box 8115 Dep, 0032 Oslo konferencia CAF 100 25.06.2012 x
310284 Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
IČO 313 22 832
phl 476,75 25.06.2012 130/002/2006
310285 Le cheque dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/Dm 821 01 Bratislava
IČO 31396674
stravné poukážky 3072,83 27.06.2012 130/011/2012
310286 Ľubomír Dubský, LD Kamenárstvo, Čsl. Parašutistov 11, 831 03 Bratislava
IČO 344587 43
informačná tabuľa UNMS SR 570 28.06.2012 4500000435
310287 Tecprom- Trifit, s.r.o., Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava
IČO 34099662
lampa do dataproj. 498,9 02.07.2012 4500000436
310288 Ľubomír Vráblik AAA čistenie, Kazaňská 21, 821 06 Bratislava
IČO 349 83 554
čistiace a upratovacie práce 194,58 02.07.2012 130/022/2011
310289 Ľubomír Vráblik AAA čistenie, Kazaňská 21, 821 06 Bratislava
IČO 349 83 554
čistiace a upratovacie práce 1358,4 02.07.2012 130/022/2011
310290 Redi tour s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava
IČO 35 719 192
letenka 557 02.07.2012 130/012/2012
310291 Redi tour s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava
IČO 35 719 192
letenka 758 02.07.2012 130/012/2012
310292 Redi tour s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava
IČO 35 719 192
letenka 557 02.07.2012 130/012/2012
310293 SÚTN, Karloveská 63, P. O. Box 246, 840 00 Bratislava
IČO 317 53 990
transfer 71865 03.07.2012 130/001/2012
310294 SMÚ,  Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4
IČO 308 10 701
transfer 7 2012 169284 03.07.2012 130/002/2012
310295 SMÚ,  Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4
IČO 308 10 701
ubytovanie delegácie 931,12 02.07.2012 x
310296 SMÚ,  Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4
IČO 308 10 701
ubytovanie delegácie 60,2 02.07.2012 x
310297 Elet s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava
IČO 313 949 81
prevádzka web sídla 170,4 03.07.2012 130/027/2012
310298 Aqa restaurant, Fazuľová 5, 811 07 Bratislava
IČO: 358 370 98
slávnostná večera delegácie 278,45 03.07.2012 4200000730
310299 Ing. Ján Ňaňko Gvtra consulting, Sokolíkova 1, 841 01 Bratislava
IČO:  369  278 05
služby v RJ 85 03.07.2012 4200000723
310300 A-team system s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO 358 002 59
strážna služba 2 880,00 04.07.2012 130/043/2011
310301 ZSE energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
IČO 366 772 81
elektrina 2. polrok 6575,63 06.07.2012 130/041/2011
310302 Redi tour s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava
IČO 35 719 192
letenka 758 06.07.2012 130/012/2012
310303 Tecprom- Trifit, s.r.o., Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava
IČO 34099662
oprava MTF OKI 416,88 09.07.2012 4500000437
310304 Delicom, s.r.o., Jaskový Rad 5, 831 01 Bratislava
IČO 359 595 33
správa IT 4200 09.07.2012 4200000707
310305 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
IČO 006 034 81
komunálny odpad 149,31 09.07.2012 x
310306 technická univerzita v košiciach, Letná 9, 042 00 Košice.
IČO: 00397610
analýza podkladov 600 09.07.2012 x
310307 Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
IČO 313 22 832
phl 1117,27 10.07.2012 130/002/2006
310308 BIONT a.s., Karloveská 63, 841 29 Bratislava
IČO 359 175 71
nájomné pavilón I 81 10.07.2012 130/034/2006
310309 Slovak telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO 35 763 469
dátové služby 1087,43 10.07.2012 130/052/2011
310310 Slovak telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO 35 763 469
hlasové služby 417,94 10.07.2012 130/052/2011
310311 PNEU s.r.o., Pasienková 5/C, 821 06 Bratislava
IČO 36777056 
servis BMW 1959,48 10.07.2012 4200000734
310312 PNEU s.r.o., Pasienková 5/C, 821 06 Bratislava
IČO 36777056 
servis AUDI 648,23 10.07.2012 4200000733
310313 Union poisťovňa a.s., Bajkalská 25/A 813 60 Bratislava
IČO 31 322 051
poistenie ZPC 48,51 11.07.2012 130/057/2002
310314 BVS, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
IČO 358 503 70
povrchový odtok - voda 55,26 11.07.2012 930/004/1993
310315 Slovenská pošta a.s. , Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO 366 311 24
poštové služby 195 11.07.2012 130/002/2003
310316 Ivan halanda, Reštaurácia Esperienza, Trnavská cesta 74, 821 02 Bratislava
IČO: 464  157 77
obed - seminár 314,4 12.07.2012 4200000726
310317 Petit press a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
ICO: 35790253
inzercia SME 199,22 12.07.2012 4200000738
310318 Logis invest a.s., Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava
IČO 446 430 04
nájomné za skladové priestory 423,22 12.07.2012 130/034/2006
310319 OLO, a.s. Ivanská cesta 1906/22, 82104 Bratislava
IČO: 681300
separovaný odpad 12 13.07.2012 130/016/2012
310320 OLO, a.s. Ivanská cesta 1906/22, 82104 Bratislava
IČO: 681300
separovaný odpad 25,9 13.07.2012 130/192/2007
310321 BVS, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
IČO 358 503 70
vodné a stočné 52,22 13.07.2012 930/004/1993
310322 Redi tour s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava
IČO 35 719 192
letenka 457 13.07.2012 130/012/2012
310323 Redi tour s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava
IČO 35 719 192
letenka 557 13.07.2012 130/012/2012
310324 Redi tour s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava
IČO 35 719 192
letenka 841 13.07.2012 130/012/2012
310325 František Kuba- ACDC, Polovnícka 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO 400 283 21
diagnostika el. zariadení 50 16.07.2012 4200000736
310326 SMÚ,  Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4
IČO 308 10 701
strážna služba CC SR 3870,72 13.07.2012 x
310327 Wustenrot poisťovňa a.s., Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26,
IČO: 31 383 408
havarijné poistenie Golf IV 282 13.07.2012 130/040/2010
310328 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
IČO 006 034 81
daň z nehnuteľnosti 1086,36 16.07.2012 x
310329 ZOPI trade s.r.o., Šancova 6865/3A, 811 04 Bratislava
IČO 359 00024
ručné umývanie aut 261,95 16.07.2012 x
310330 Redi tour s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava
IČO 35 719 192
letenka 592 17.07.2012 130/012/2012
310331 Juraj Asztaloš- ROVA, Plátenícka 18, 851 06  Bratislava IČO 116 408 21 servis výťahov 111,6 18.07.2012 930/030/1995
310332 Alha, s.r.o. Alžbetin Dvor 566 Miloslavov 900 42 IČO 44 105 339 IT Školenie 7920 18.07.2012 4200000691
310333 Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
IČO 313 22 832
PHL 505,92 20.07.2012 130/002/2006
310334 Lindström s.r.o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
IČO 357 423 64
prenájom rohoží 179,76 23.07.2012 930/015/1994
310335 SiMex - Miroslav Šimko, Novohradská 2, 821 09 Bratislava, 17485100 Kancelárske stoličky 2268 24.07.2012 4500000439
310336 Orange slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
IČO  35 69 72 70
hlasové služby 1251,44 24.07.2012 x
310337 Pavel Kolpach - Autoškola-požičovňa LUCIA-CAR Bratislava-Petržalka Šustekova   1 IČO 11910674 školenie vodičov 144 25.07.2012 x
310338 DECOR INTERIER, spol. s r.o., Belopotockého 1 Bratislava 811 05 , IČO 35 748 974 inštalácia dekorácie 76,03 25.07.2012 4200000735
310339 Tecprom- Trifit, s.r.o., Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava
IČO 34099662
Oprava tlačiarne 267,6 26.07.2012 4500000438
310340 TSÚ Piešťany, š.p.ˇKrajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany IČO 00057380 zasadnutie notifikovaných osôb 600 26.07.2012 x
310341 SMÚ,  Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4
IČO 308 10 701
prenájom pozemkov 6303,72 27.07.2012 x
310342 Advokátska kancelária JUDr. Malinowska, s.r.o. Lamačská cesta 3, 841 04  Bratislava IČO 36863971 súdne trovy 349,18 30.07.2012 x
310343 IVES, org. Pre informat.ver.správy, Čs. armády 20 041 18  Košice IČO 00162957  podpora WinAssu a WinDochs 191,2 31.07.2012 4200000745
310344 Le cheque dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/Dm 821 01 Bratislava
IČO 31396674
stravné poukážky 2688,73 31.07.2012 130/011/2012
310345 ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava,
IČO: 31331131 
toaletný papier 213,01 01.08.2012 4500000440
310346 SMÚ,  Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4
IČO 308 10 701
transfer 169284 02.08.2012 130/002/2012
310347 SÚTN, Karloveská 63, P. O. Box 246, 840 00 Bratislava
IČO 317 53 990
transfer 71865 02.08.2012 130/001/2012
310348 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
IČO 358 152 56
odber plynu 84 02.08.2012 130/024/2004
310349 ZOPI trade s.r.o., Šancova 6865/3A, 811 04 Bratislava
IČO 359 00024
umývanie áut 269,92 02.08.2012 x
310350 E-aukcie, s. r. o. , Svoradova 1 Bratislava 811 03 IČO 44 980 515 poradenstvo - VO 1176 03.08.2012 4600000246
310351 E-aukcie, s. r. o. , Svoradova 1 Bratislava 811 03 IČO 44 980 515 poradenstvo - VO 1176 04.08.2012 4200000700
310352 patent & trademark s.r.o., Puškinova 19, Ivanka pri Dunaji 900 28  IČO 35 975 164 obnova ochrammej známky 452,4 03.08.2012 4200000741
310353 Elet s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava
IČO 313 949 81
prevádzka web sídla 170,4 03.08.2012 130/027/2012
310354 A-team system s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO 358 002 59
strážna služba 2007,88 03.08.2012 130/043/2011
310355 A-team system s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO 358 002 59
strážna služba 1176 03.08.2012 130/039/2012
310356 Mgr. Viera Bošková, JAZYKOVÁ ŠKOLA ABC ENGLISH, Janka kráľa 1080/5 926 31  Sliač IČO 41193831 anglická korektúra výročnej správy 950 06.08.2012 4200000739
310357 Ľubomír Vráblik AAA čistenie, Kazaňská 21, 821 06 Bratislava
IČO 349 83 554
čistiace a upratovacie práce 1358,4 07.08.2012 130/022/2011
310358 Poradca podnikateľa, s.r.o. Martina Rázusa 23A Žilina 010 01 IČO 31 592 503 justičný revue 2013 112,25 08.08.2012 4200000748
310359 Slovak telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO 35 763 469
hlasové služby 402,32 08.08.2012 130/052/2011
310360 Slovak telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO 35 763 469
dátové služby 1087,43 08.08.2012 130/052/2011
310361 Union poisťovňa a.s., Bajkalská 25/A 813 60 Bratislava
IČO 31 322 051
postenie zpc 33,19 09.08.2012 130/057/2002
310362 Diners Club CS s.r.o., Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava
IČO 35 757 086
prac. obed 112,1 09.08.2012 130/008/2004
310363 Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
IČO 313 22 832
phl 2/7 2012 698,31 09.08.2012 130/002/2006
310364 BVS, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
IČO 358 503 70
povrchový odtok - voda 57,43 09.08.2012 930/004/1993
310365 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
IČO 006 034 81
komunálny odpad 132,72 09.08.2012 x
310366 Redi tour s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava
IČO 35 719 192
letenka 1254 09.08.2012 130/012/2012
310367 Tecton, a.s., Mýtna 15 Bratislava 811 07, IČO 00 685 089 správa IT 1801,2 10.08.2012 130/038/2012
310368 Mgr. Irina Šimkovicová Bratislava-Ružinov Pavlovova   3 IČO 37143069 tlmočenie 225 09.08.2012 4200000727
310369 Slovenská pošta a.s. , Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO 366 311 24
poštové služby 162,4 10.08.2012 130/002/2002
310370 Perex, a.s., Trnavská cesta 39/A Bratislava 831 04 IČO 00 685 313 inzercia Pravda 218,16 10.08.2012 4200000747
310371 BVS, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
IČO 358 503 70
vodné a stočné 82,69 13.08.2012 930/004/1993
310372 SMÚ,  Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4
IČO 308 10 701
ochrana CC SR 3999,74 13.08.2012 x
310373 E-aukcie, s. r. o. , Svoradova 1 Bratislava 811 03 IČO 44 980 515 poradenstvo VO 2328 14.08.2012 4200000696
310374 Process management s.r.o., Gaštanová 13, 811 04 Bratislava
IČO 363 567 94
poradenstvo VO 383,4 15.08.2012 4200000666
310375 Ing. Vladimír Hronček - GEOREAL Majerníková 1, 841 05  Bratislava IČO 10919511 geometrický plán 720 16.08.2012 4200000743
310376 BIONT a.s., Karloveská 63, 841 29 Bratislava
IČO 359 175 71
nájomné pavilón I 81 15.08.2012 130/034/2006
310377 RODEX CAR, s.r.o. , Mlynské nivy 63 Bratislava 821 09 , IČO 35 860 251 servis VW Golf 597,56 15.08.2012 130/040/2012
310378 Union poisťovňa a.s., Bajkalská 25/A 813 60 Bratislava
IČO 31 322 051
poistenie zpc 1040 16.08.2012 130/057/2002
310379 František Kuba- ACDC, Polovnícka 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO 400 283 21
likvidácia vyradeného majetku 220 16.08.2012 4200000752
310380 Lindström s.r.o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
IČO 357 423 64
prenájom rohoží 140,48 20.08.2012 130/033/2012
310381 Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
IČO 313 22 832
phl 1/8 2012 381,69 23.08.2012 130/002/2006
310382 Orange slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
IČO  35 69 72 70
hlasové služby 1036,68 23.08.2012 x
310383 BIONT a.s., Karloveská 63, 841 29 Bratislava
IČO 359 175 71
prenájom pav. I 102,61 24.08.2012 130/034/2006
310384 Union poisťovňa a.s., Bajkalská 25/A 813 60 Bratislava
IČO 31 322 051
havarijné poistenie  4387 24.08.2012 130/057/2002
310385 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8 917 02 Trnava IČO 42156424 všeobecné podanie 432 27.08.2012 130/039/2009
310386 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
IČO 358 152 56
odber plynu 175 04.09.2012 130/024/2004
310387 RODEX CAR, s.r.o. , Mlynské nivy 63 Bratislava 821 09 , IČO 35 860 251 servis BMW 1280,58 30.08.2012 130/040/2012
310388 Le cheque dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/Dm 821 01 Bratislava
IČO 31396674
stravné poukážky 1229,13 03.09.2012 130/011/2012
310389 Union poisťovňa a.s., Bajkalská 25/A 813 60 Bratislava
IČO 31 322 051
poistenie zpc 33,19 04.09.2012 130/057/2002
310390 Redi tour s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava
IČO 35 719 192
letenka 1373 31.08.2012 130/012/2012
310391 Petit press a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
ICO: 35790253
inzercia 163,01 03.09.2012 4200000755
310392 ZSE energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
IČO 366 772 81
pripojenie EZS na PCO 616,68 02.07.2012 130/041/2011
310393 A-team system s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO 358 002 59
strážna služba 3645,6 05.09.2012 130/039/2012
310394 Ján Hamar Sap 203 930 06 Sap IČO 32327803 renovácia dverí 3980,4 06.09.2012 4200000749
310395 Diners Club CS s.r.o., Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava
IČO 35 757 086
transfer karty 32,25 06.09.2012 130/008/2004
310396 Tecton, a.s., Mýtna 15 Bratislava 811 07, IČO 00 685 089 administrácia IT 2148 07.09.2012 130/038/2012
310397 Slovak telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO 35 763 469
dátové služby 1087,43 07.09.2012 130/052/2011
310398 Elet s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava
IČO 313 949 81
prevádzka web sídla 170,4 10.09.2012 130/027/2012
310399 ESET, spol. s r.o. Einsteinova 24 Bratislava 851 01 IČO 31 333 532 licencie Eset 1920 10.09.2012 4200000760
310400 2U spol. s r.o., Martinengova 1 Bratislava 811 02 IČO 17 315 786 portrét, štátny znak 44,88 10.09.2012 x
310401 Slovak telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO 35 763 469
hlasové služby 387,9 10.09.2012 130/052/2011
310402 Tecprom- Trifit, s.r.o., Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava
IČO 34099662
Oprava tlačiarne 63,36 10.09.2012 4200000754
310403 Tecprom- Trifit, s.r.o., Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava
IČO 34099662
Oprava tlačiarne 264,84 11.09.2012 4200000754
310404 Tecprom- Trifit, s.r.o., Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava
IČO 34099662
Oprava tlačiarne 143,04 10.09.2012 4200000754
310405 Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
IČO 313 22 832
phl 2/8 847,79 10.09.2012 130/002/2006
310406 Ľubomír Vráblik AAA čistenie, Kazaňská 21, 821 06 Bratislava
IČO 349 83 554
čistiace a upratovacie práce 1358,4 10.09.2012 130/022/2011
310407 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
IČO 006 034 81
komunálny odpad 165,9 10.09.2012 x
310408 BVS, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
IČO 358 503 70
povrchový odtok - voda 57,43 10.09.2012 930/004/1993
310409 ZOPI trade s.r.o., Šancova 6865/3A, 811 04 Bratislava
IČO 359 00024
umývanie áut 83,66 11.09.2012 x

310410 A-CORY, s.r.o., Staničná 191 022 01  Čadca, IČO 36 382 451 upgrade - cestovné príkazy 126,22 12.09.2012 4200000456
310411 Slovenská pošta a.s. , Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO 366 311 24
poštové služby 72 12.09.2012 130/002/2003
310412 SMÚ,  Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4
IČO 308 10 701
strážna služba CC SR 3999,74 12.09.2012 x
310413 Redi tour s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava
IČO 35 719 192
letenka 583 12.09.2012 130/012/2012
310414 Redi tour s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava
IČO 35 719 192
letenka 447 12.09.2012 130/012/2012
310415 CWS-boco Slovensko, s. r. o. , Bojnická 10 Bratislava 831 04 IČO 31 411 045 dezinfekčný prostriedok 31,54 12.09.2012 4500000443
310416 WEBCD, s.r.o., Homolova 12, 841 02 Bratislava, 44679238 potlač a kópie CD 25,2 14.09.2012 4200000770
310417 REPRE, s.r.o. , Vlčie hrdlo 61 Bratislava 821 07 IČO 35 810 122  darčekové predmety 142,56 14.9.32012 4500000442
310418 JK-GASTRO, s.r.o., Cukrová 14, 812 08 Bratislava, 35884568 občerstvenie 256 14.09.2012 4500000441
310419 Ivan halanda, Reštaurácia Esperienza, Trnavská cesta 74, 821 02 Bratislava
IČO: 464  157 77
pracovný obed 75,1 14.09.2012 4200000759
310420 Lindström s.r.o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
IČO 357 423 64
prenájom rohoží 83,5 14.09.2012 130/033/2012
310421 RODEX CAR, s.r.o. , Mlynské nivy 63 Bratislava 821 09 , IČO 35 860 251 výmena pneumatík 104,86 14.09.2012 130/040/2012
310422 RODEX CAR, s.r.o. , Mlynské nivy 63 Bratislava 821 09 , IČO 35 860 251 servis VW Passat 1269,58 14.09.2012 130/040/2012
310423 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
IČO 006 034 81
daň z nehnuteľnosti 1086,36 17.09.2012 x
310424 SÚTN, Karloveská 63, P. O. Box 246, 840 00 Bratislava
IČO 317 53 990
transfer 71865 17.09.2012 130/001/2012
310425 BVS, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
IČO 358 503 70
vodné a stočné 87,05 18.09.2012 930/004/1993
310426 Ing. Stanislav Setnický STANLEY STYLE, Kúpeľná 4, 811 02 Bratislava
IČO 320 814 13
vizitky 99,24 18.09.2012 42000000765
310427 CHEMIX-D s.r.o. , Pri vinohradoch 172 Bratislava 831 06 IČO 31 406 840 deratizácia 48 18.09.2012 4200000767
310428 Ing. Miroslav Ilavský, Phd. Lazaretská 13 811 08  Bratislava IČO 11634146 znalecký posudok 359,47 18.09.2012 4200000750
310429 VÍNO MATYŠÁK, s.r.o., Holubyho 85 Pezinok 902 01 IČO 35 836 113 slávnostná večera delegácie 1170,32 20.09.2012 4200000763
310430 Agentúra VKM, s.r.o. , Grösslingova 69 Bratislava 811 09 IČO 35 736 763 simultánny tlmočenie 2867,11 20.09.2012 4200000757
310431 Štefa Zarecký, nám. 1. mája 47 903 01  Senec IČO 12688681 revízia elektroinštalácie 72 20.09.2012 x
310432 Logis invest a.s., Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava
IČO 446 430 04
výmena ventilov CC SR 151,56 20.09.2012 130/034/2006
310433 Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
IČO 313 22 832
phl 1/9 674,91 21.09.2012 130/002/2006
310434 FoRest s.r.o., Vajnorská 98/H Bratislava 831 04 IČO 35 791 624 gastronomické služby 410,5 21.09.2012 4200000758
310435 SÚJV Dubna, ul Joliot Curie 6, Dubna 141980 Moskovska oblasť, Ruska federacia skladovanie zariadenia CC SR 27000 25.09.2012 130/029/2012
310436 Orange slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
IČO  35 69 72 70
hlasové služby 1138,62 25.09.2012 x
310437 Redi tour s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava
IČO 35 719 192
letenka 652 27.09.2012 130/012/2012
310438 SMÚ,  Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4
IČO 308 10 701
prenájom pozemkov 6303,72 28.09.2012 x
310439 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13 , Bratislava 811 04 IČO: 35 730 129 publikácia 188,58 26.09.2012 x
310440 Union poisťovňa a.s., Bajkalská 25/A 813 60 Bratislava
IČO 31 322 051
poistenie zpc 80,43 02.10.2012 130/057/2002
310441 Le cheque dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/Dm 821 01 Bratislava
IČO 31396674
stravné poukážky 4043,2 01.10.2012 130/011/2012
310442 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
IČO 358 152 56
odber plynu 545 02.10.2012 130/024/2004
310443 Elet s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava
IČO 313 949 81
prevádzka web sídla 170,4 02.10.2012 130/027/2012
310444 AIDA, s.r.o., Štefánikova 29 Trnava 917 01 IČO: 36 204 889 obed -konferencia 130,25 03.10.2012 4200000772
310445 OLO, a.s. Ivanská cesta 1906/22, 82104 Bratislava
IČO: 681300
odvoz odpadu 106,32 03.10.2012 130/016/2012
310446 Ľubomír Vráblik AAA čistenie, Kazaňská 21, 821 06 Bratislava
IČO 349 83 554
čistiace a upratovacie práce 1358,4 04.10.2012 130/022/2011
310447 A-team system s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO 358 002 59
strážna služba 3528 04.10.2012 130/039/2012
310448 Tecton, a.s., Mýtna 15 Bratislava 811 07, IČO 00 685 089 administrácia IT 2148 04.10.2012 130/038/2012
310449 RODEX CAR, s.r.o. , Mlynské nivy 63 Bratislava 821 09 , IČO 35 860 251 prezutie služobného vozidla 99 04.10.2012 130/040/2012
310450 RODEX CAR, s.r.o. , Mlynské nivy 63 Bratislava 821 09 , IČO 35 860 251 servis služobného vozidla 565,54 04.10.2012 130/040/2012
310451 RODEX CAR, s.r.o. , Mlynské nivy 63 Bratislava 821 09 , IČO 35 860 251 servis služobného vozidla 729,74 04.10.2012 130/040/2012
310452 Mundi Tours, Skanegatan 33, 412 52 Goeteborg ubytovanie 1118,64 08.10.2012 x
310453 BVS, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
IČO 358 503 70
povrchový odtok - voda 55,26 08.10.2012 930/004/1993
310454 SMÚ,  Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4
IČO 308 10 701
strážna služba CC SR 3870,72 08.10.2012 x
310455 BIONT a.s., Karloveská 63, 841 29 Bratislava
IČO 359 175 71
nájomné pavilón I 102,61 08.10.2012 130/034/2006
310456 BIONT a.s., Karloveská 63, 841 29 Bratislava
IČO 359 175 71
nájomné pavilón I 162 08.10.2012 130/034/2006
310457 Slovak telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO 35 763 469
hlasové služby 428,3 09.10.2012 130/052/2011
310458 Slovak telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO 35 763 469
dátové služby 1087,43 09.10.2012 130/052/2011
310459 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
IČO 358 152 56
PHL 829,78 09.10.2012 130/024/2004
310460 Centrum vedecko-technických informácií CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04  Bratislava Úradný vestník EÚ 1010,1 08.10.2012 x
310461 Redi tour s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava
IČO 35 719 192
letenka 673 09.10.2012 130/012/2012
310462 Redi tour s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava
IČO 35 719 192
letenka 593 09.10.2012 130/012/2012
310463 Redi tour s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava
IČO 35 719 192
letenka 673 09.10.2012 130/012/2012
310464 Slovenská pošta a.s. , Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO 366 311 24
poštové služby 333,4 10.10.2012 130/002/2003
310465 SVD Group s.r.o., Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava,
IČO:  359 173 26
pomocné práce 38,4 10.10.2012 4200000761
310466 Logis invest a.s., Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava
IČO 446 430 04
nájomné 423,22 11.10.2012 130/034/2006
310467 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
IČO 006 034 81
komunálny odpad 132,72 11.10.2012 x
310468 OLO, a.s. Ivanská cesta 1906/22, 82104 Bratislava
IČO: 681300
komunálny odpad 25,9 15.10.2012 130/016/2012
310469 OLO, a.s. Ivanská cesta 1906/22, 82104 Bratislava
IČO: 681300
úschova odpadu 31,2 11.10.2012 130/016/2012
310470 BVS, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
IČO 358 503 70
vodné a stočné 60,94 12.10.2012 930/004/1993
310471 Redi tour s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava
IČO 35 719 192
letenka 144,98 12.10.2012 130/012/2012
310472 Redi tour s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava
IČO 35 719 192
letenka 593 12.10.2012 130/012/2012
310473 Redi tour s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava
IČO 35 719 192
letenka 593 12.10.2012 130/012/2012
310474 Redi tour s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava
IČO 35 719 192
letenka 39 12.10.2012 130/012/2012
310475 Redi tour s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava
IČO 35 719 192
letenka 120,05 12.10.2012 130/012/2012
310476 Lindström s.r.o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
IČO 357 423 64
prenájom rohoží 83,5 15.10.2012 130/033/2012
310477 Konštrukta - defence a.s. K výstavisku 15, 912 50 Trenčín
IČO: 34139800
zasadnutie CIP 642,49 11.10.2012 130/026/2012
310478 DRUCKER, s.r.o. Paláriková ulica 2845/26A, 022 01  Čadca IČO 449 254 17 odpadná nádoba OKI 20,83 16.10.2012 4500000444
310479 Redi tour s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava
IČO 35 719 192
letenka 425 12.10.2012 130/012/2012
310480 Juraj Asztaloš- ROVA, Plátenícka 18, 851 06  Bratislava IČO 116 408 21 servis výťahov 82,34 19.10.2012 930/030/1995
310481 RODEX CAR, s.r.o. , Mlynské nivy 63 Bratislava 821 09 , IČO 35 860 251 servis služobného vozidla 103,2 22.10.2012 130/040/2012
310482 RODEX CAR, s.r.o. , Mlynské nivy 63 Bratislava 821 09 , IČO 35 860 251 servis služobného vozidla 103,2 22.10.2012 130/040/2012
310483 RODEX CAR, s.r.o. , Mlynské nivy 63 Bratislava 821 09 , IČO 35 860 251 servis služobného vozidla 103,2 22.10.2012 130/040/2012
310484 Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
IČO 313 22 832
phl 535,14 23.10.2012 130/002/2006
310485 Redi tour s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava
IČO 35 719 192
letenka 1146 23.10.2012 130/012/2012
310486 Redi tour s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava
IČO 35 719 192
letenka 289 23.10.2012 130/012/2012
310487 RODEX CAR, s.r.o. , Mlynské nivy 63 Bratislava 821 09 , IČO 35 860 251 prezutie služobného vozidla 103,2 24.10.2012 130/040/2012
310488 RODEX CAR, s.r.o. , Mlynské nivy 63 Bratislava 821 09 , IČO 35 860 251 prezutie služobného vozidla 103,2 24.10.2012 130/040/2012
310489 RODEX CAR, s.r.o. , Mlynské nivy 63 Bratislava 821 09 , IČO 35 860 251 prezutie služobného vozidla 103,2 24.10.2012 130/040/2012
310490 RODEX CAR, s.r.o. , Mlynské nivy 63 Bratislava 821 09 , IČO 35 860 251 prezutie služobného vozidla 103,2 24.10.2012 130/040/2012
310491 KO & KA spol. s r.o., Kadnárova 102 Bratislava 831 06 IČO: 31 355 412 výročná správa 4917,6 25.10.2012 4200000751
310492 Orange slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
IČO  35 69 72 70
hlasové služby 1440,64 25.10.2012 x
 
310492 Orange slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
IČO  35 69 72 70
hlasové služby 1440,64 25.10.2012 x
310493 REIN 3, spol. s.r.o., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, IČO 35778971 vysávač s tepovačom 549 31.10.2012 4500000445
310494 Redi tour s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava
IČO 35 719 192
letenka 648 25.10.2012 130/012/2012
310495 Redi tour s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava
IČO 35 719 192
letenka 744 25.01.2012 130/012/2012
310496 EDOS-PEM s.r.o.,  Inštitút vzdelávania, Tematínska 4, 851 05 Bratislava
IČO 36 287 229
školenie 90 25.10.2012 x
310497 Le cheque dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/Dm 821 01 Bratislava
IČO 31396674
stravné poukážky 4043,2 31.10.2012 130/011/2012
310498 Redi tour s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava
IČO 35 719 192
letenka 1490 30.10.2012 130/012/2012
310499 ECOPRESS, a.s. , Seberíniho 1, 820 07  Bratislava IČO: 31 333 524 predplatné HN 2013 375 30.10.2012 4200000798
310500 WEBCD, s.r.o., Homolova 12, 841 02 Bratislava, 44679238 potlač a kópie CD 31,5 31.10.2012 4200000792
310501 EDOS-PEM s.r.o.,  Inštitút vzdelávania, Tematínska 4, 851 05 Bratislava
IČO 36 287 229
seminár 212 05.11.2012 x
310502 Ing. Stanislav Setnický STANLEY STYLE, Kúpeľná 4, 811 02 Bratislava
IČO 320 814 13
vizitky 77,64 31.10.2012 4200000793
310503 Redi tour s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava
IČO 35 719 192
letenka 272 02.11.2012 130/012/2012
310504 Redi tour s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava
IČO 35 719 192
letenka 593 02.11.2012 130/012/2012
310505 Jozef Hamar, Sap 203, 930 06 Sap
IČO : 32 327 803
oprava a údržba zel. Pôch 7944 05.11.2012 4200000796
310506 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
IČO 358 152 56
odber plynu 900 05.11.2012 130/024/2004
310507 Elet s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava
IČO 313 949 81
prevádzka web sídla 170,4 06.11.2012 130/027/2012
310508 Union poisťovňa a.s., Bajkalská 25/A 813 60 Bratislava
IČO 31 322 051
poistenie zpc 65,89 07.11.2012 130/057/2012
310509 Tecton, a.s., Mýtna 15 Bratislava 811 07, IČO 00 685 089 administrácia IT 2148 06.11.2012 130/038/2012
310510 A-team system s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO 358 002 59
strážna služba 3645,6 06.11.2012 130/039/2012
310511 Diners Club CS s.r.o., Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava
IČO 35 757 086
transakcie karty DC 156,14 07.11.2012 130/008/2004
310512 BIONT a.s., Karloveská 63, 841 29 Bratislava
IČO 359 175 71
nájomné pavilón I 81 07.11.2012 130/034/2006
310513 Slovak telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO 35 763 469
hlasové služby 458,73 07.11.2012 130/052/2011
310514 Slovak telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO 35 763 469
dátové služby 1087,43 07.11.2012 130/052/2011
310515 Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
IČO 313 22 832
phl  870,17 08.11.2012 130/002/2006
310516 Ľubomír Vráblik AAA čistenie, Kazaňská 21, 821 06 Bratislava
IČO 349 83 554
čistiace a upratovacie práce 1358,4 08.11.2012 130/022/2011
310517 TSÚ Piešťany, š.p.ˇKrajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany IČO 00057380 aktivity smernice EP 400 08.11.2012 130/023/2012
310518 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
IČO 006 034 81
komunálny odpad 149,31 08.11.2012 x
310519 Jozef Hamar, Sap 203, 930 06 Sap
IČO : 32 327 803
oprava kanalizačnej prípojky 3120 09.11.2012 4200000803
310520 ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava,
IČO: 31331131 
organizér 798 09.11.2012 4500000446
310521 Slovenská pošta a.s. , Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO 366 311 24
poštové služby 460,3 12.11.2012 130/002/2003
310522 Lindström s.r.o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
IČO 357 423 64
prenájom rohoží 83,5 12.11.2012 130/033/2012
310523 Arpád Rajna, Podunajská 48, 821 07 Bratislava, IČO 11680890 odb.prehliadka blezkozvodov 420 13.11.2012 4200000781
310524 Redi tour s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava
IČO 35 719 192
letenka 144 14.11.2012 130/012/2012
310525 Redi tour s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava
IČO 35 719 192
letenka 648 14.11.2012 130/012/2012
310526 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
IČO 006 034 81
daň z nehnuteľnosti 1086,36 13.11.2012 x
310527 Redi tour s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava
IČO 35 719 192
letenka 593 14.11.2012 130/012/2012
310528 Redi tour s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava
IČO 35 719 192
letenka 199 14.11.2012 130/012/2012
310529 Redi tour s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava
IČO 35 719 192
letenka 710 14.11.2012 130/012/2012
310530 Redi tour s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava
IČO 35 719 192
letenka 1581 14.11.2012 130/012/2012
310531 SMÚ,  Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4
IČO 308 10 701
prenájom pozemkov 6303,72 15.11.2012 x
310532 EDOS-PEM s.r.o.,  Inštitút vzdelávania, Tematínska 4, 851 05 Bratislava
IČO 36 287 229
školenie 45 19.11.2012 x
310533 Ing. Jozef Jurák DOMENA, Kráľovská cesta 1, 949 01 Nitra , 33638616 školenie 45 19.11.2012 x
310534 VÍNO EZA, s.r.o., Na Zlatej nohe 11, 831 01 Bratislava, 44411006 víno 630 15.11.2012 4500000448
310535 Redi tour s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava
IČO 35 719 192
letenka 593 09.11.2012 130/012/2012
310536 A-team system s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO 358 002 59
výmena batérii PSN 514,44 16.11.2012 130/039/2012
310537 BVS, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
IČO 358 503 70
povrchový odtok - voda 57,43 16.11.2012 930/004/1993
310538 BVS, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
IČO 358 503 70
vodné a stočné 84,88 19.11.2012 930/004/1993
310539 Konštrukta - defence a.s. K výstavisku 15, 912 50 Trenčín
IČO: 34139800
zasadnutie notifikovaných osôb 400 16.11.2012 130/026/2012
310540 Petit press a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
ICO: 35790253
inzerát 199,22 20.11.2012 4200000807
310541 SÚTN, Karloveská 63, P. O. Box 246, 840 00 Bratislava
IČO 317 53 990
občerstvenie 1440 20.11.2012 130/053/2012
310542 Bořivoj Kleník, PhDr. - Q-art, Bezdédice 19, 294 25 Katusice, ČR, 17004438  časopis Metrologie 736 21.11.2012 4500000450
310543 SMÚ,  Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4
IČO 308 10 701
prenájom 414,24 21.11.2012 x
310544 TSÚ Piešťany, š.p.ˇKrajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany IČO 00057380 aktivity smernice EP 800 21.11.2012 130/036/2012
 310545  TECPROM-Trifit s.r.o. Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava, IČO 34099662  sevis a oprava tlačiarní 784,73
26.11.2012
4200000789
 310546  RONDO, s.r.o. Pod Rovnicami 21, 841 05 Bratislava, IČO 31334172  rez stromov
1255,45
26.11.2012
 4200000804
 310547  Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava,   IČO 35697270  hlasové služaby
1197,40
23.11.2012
4600000172
 310548  RODEX CAR s.r.o. Mlynské Nivy 63, 821 09 Bratislava, IČO 35860251
 výmena žiarovky
22,87
26.11.2012
4600000273
310549 Ecole Royale Miitaire Patrimoine Avenue de la Renaissanec  30,  1000 Bruxekkes
členský príspevok 2012 10 000,00 22.11.2012 x
310550 Slovnaft, a.s. Vlčier hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO 31322832 nákup PHL 709,18 22.11.2012 4600000034
310551 Slovenský ústav techickej normalizácie, Karloveská ulica č. 63, 842 55 Bratislava  I, IČO 31753990
transfer 71 865,00 15.11.2012 x
310552 Harmanec - Kuvert, spol s.r.o. Padličkovo 3, 977 01 Brezno, IČO 36618675 nákup obálok 31,68 27.11.2012 4500000447
 310553  Z+M servis spol s r.o. Horelica 112, 022 01 Čadca, IČO 44195591  obrazový valec
136,56
29.11.2012
4500000451
310554 REDI TOUR, s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava IČO 35719192 letenka 650,00 28.11.2012 4200000802
310555 REDI TOUR, s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava IČO 35719192 letenka 704,00 28.11.2012 4200000806
310556 REDI TOUR, s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava IČO 35719192 letenka 633,00 28.11.2012 4200000810
310557 REDI TOUR, s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava IČO 35719192 letenka 648,00 28.11.2012 4200000808
310558 REDI TOUR, s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava IČO 35719192 letenka 648,00 28.11.2012 4200000809
310559 REDI TOUR, s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava IČO 35719192 letenka 705,00 28.11.2012 4200000800
310560 SÚTN, Karloveská 63, P. O. Box 246, 840 00 Bratislava
IČO 317 53 990
transfer 71865,00 29.11.2012 x
310561 ŠEVT a.s. Plynárenský 6, 821 09 Bratislava,  IČO 31331131 kopirovací papier 105,00 03.12.2012 4500000457
310562 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO 31396674 stravné lístky 1132,10 03.12.2012 4600000278
 310563 Petit Press, a.s. Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO  35790253
 predplatné časopisu
165,00
03.12.2012
4200000816
310564 JK GASTRO spol. s r.o. Cukrová 14, 811 08 Bratislava, IČ 35884568 nákup občerstvenia 102,00 04.12.2012 4500000456
310565 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26, IČO 35815256 dodávka plkynu za 12/2012 1061,00 04.12.2012 460000015
310566 A-TEAM systém a.s. Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO 35800259 strážna služba11/2012 3528,00 04.12.2012 4600000274
310567 ELET s.r.o. Gorazdova 24, 811 04 Bratislava, IČO 31394981 správa web sídla 170,40 04.12.2012 4600000246
310568 Slovenský ústav techickej normalizácie, Karloveská ulica č. 63, 842 55 Bratislava transfer 710862,00 04.12.2012 x
310569 UNION poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A 813 60 Bratislava, IČO 31322051 poistenie zamestnancov 85,26 04.12.2012 460000033
310570 Slovnaft, a.s. Vlčier hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO 31322832 nákupPHL 827,77 05.12.2012 460000034
310571 Art Look s.r.o. Hlboká cesta 1, 811 04 Bratislava, IČO 35963441 kalendáre na rok 2013 1450,80 06.12.2012 4500000449
310572 TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9, 92101 Piešťany, IČO 00057380 smernice 2009/142/ES 400 07.12.2012 4600000279
310573 Slovak Telekom, a.s. T-Com, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469 dátové služby 11/2012 1087,43 07.12.2012 4600000025
310574 Slovak Telekom, a.s. T-Com, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469 hlasové služby 11/2012 427,26 07.12.2012 4600000025
310575 Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava,  IČO 35742364 prenájom rohoží 83,5 07.12.2012 4600000083
310576 BIONT, a.s. Karloveská 63, 841 29 Bratislava, IČO 35917571 prenájom pav. I 81 07.12.2012 4600000036
310577 SMÚ, Karloveská 63, 842 55 Bratislava, IČO 30810701 strážna služba CC SR 10/2012 3999,74 07.12.2012 x
310578 SMÚ, Karloveská 63, 842 55 Bratislava, IČO 30810701 strážna služba CC SR 11/2012 3870,72 07.12.2012 x
310579 RODEX CAR s.r.o. Mlynské Nivy 63, 821 09 Bratislava, IČO 35860251
motorček ostrekovača 65,45 10.12.2012 4500000459
310580 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO35850370 zrážková voda 55,26 10.12.2012 4600000059
310581 Ľubomír Vráblik-AAA Čistenie, Kazanská 21, 821 06 Bratislava, IČO 34983554 upratovanie 11/2012 1358,4 10.12.2012 4600000243
310582 TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9, 92101 Piešťany, IČO 00057380 smernice 2009/14/ES 600 11.12.2012 4600000277
310583 ŠEVT a.s. Plynárenský 6, 821 09 Bratislava,  IČO 31331131 novorečenky 155,4 11.12.2012 4500000454
310584 AGENS, s.r.o. Drieňová 25, 821 01 Bratislava revízia EZS 99,58 11.12.2012 x
310585 Tecton, a.s. Mýtna 15, 811 07 Bratislava, IČO 00685089 správa IS 11/2012 2148 11.12.2012 4600000272
310586 REDI TOUR, s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava IČO 35719192 letenka 673 11.12.2012 4200000812
310587 REDI TOUR, s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava IČO 35719192 letenka 593 12.12.2012 4200000815
310588 REDI TOUR, s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava IČO 35719192 letenka 608 12.12.2012 4200000811
310589 REDI TOUR, s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava IČO 35719192 letenka 648 12.12.2012 4200000814
310590 Leopard Production, s.r.o. Matúčova 10, 811 04 Bratislava Národná cena SR za kvailtu 2012 53575,2 12.12.2012 4600000281
310591 Hlavné mesto SR Bratislava, Prim. Nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO 00603481 odvoz komunálneho odpadu 11/2012 149,31 12.12.2012 x
310592 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica,  IČO 36631124 poštové služby 11/2012 109,60 12.12.2012 4600000026
310593 EVPÚ a.s. Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica, IČO 31562507 medzinárodná spolupráca 600 11.12.2012 4600000269
310594 ŠEVT a.s. Plynárenský 6, 821 09 Bratislava,  IČO 31331131 kanc. potreby 1028,21 12.12.2012 4500000452
310595 ŠEVT a.s. Plynárenský 6, 821 09 Bratislava,  IČO 31331131 sada čajov 189,26 12.12.2012 4500000455
310596 ŠEVT a.s. Plynárenský 6, 821 09 Bratislava,  IČO 31331131 diáre 890,4 12.12.2012 4500000453
310597 ŠEVT a.s. Plynárenský 6, 821 09 Bratislava,  IČO 31331131 organizér 1118,4 12.12.2012 4500000458
310598 REDI TOUR, s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava IČO 35719192 letenka 647 12.12.2012 4200000818
310599 REDI TOUR, s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava IČO 35719192 letenka 647 12.12.2012 4200000817
310600 SMÚ, Karloveská 63, 842 55 Bratislava, IČO 30810701 transfer 9-12/2012 557 135,00 13.12.2012 x
310601 Asociácia tafografárov Slovenska, Stará Vajnorská 3, 831 04 Bratislava, IČO 42182581 vypracovanie dokumentácie 3300 13.12.2012 4600000282
310602 Asociácia tafografárov Slovenska, Stará Vajnorská 3, 831 04 Bratislava, IČO 42182581 vypracovanie dokumentácie 2900 13.12.2012 4600000283
310603 TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9, 92101 Piešťany, IČO 00057380 spracovanie www.cestifikáty.sk 500 13.12.2012 x
310604 Slovenský ústav techickej normalizácie, Karloveská ulica č. 63, 842 55 Bratislava  transfer dodatok č. 1 120000 14.12.2012 x
310605 Správa účelovýchnzariadení, Drotárska cesta 46, 811 04 Bratislava, IČO 30806101 prenájom priestorov 791,3 14.12.2012 4200000813
310606 Art Look s.r.o. Hlboká cesta 1, 811 04 Bratislava, IČO 35963441 propagačné predmety 354 14.12.2012 4500000461
310607 Art Look s.r.o. Hlboká cesta 1, 811 04 Bratislava, IČO 35963441 propagačné predmety 606 14.12.2012 4500000460
310608 Leopard Production, s.r.o. Matúčova 10, 811 04 Bratislava,  IČO 44387407 TOP menežéri kvality 2486,4 14.12.2012 4600000281
310609 Leopard Production, s.r.o. Matúčova 10, 811 04 Bratislava,  IČO 44387407 model CAF 1950 14.12.2012 4600000281
310610 Leopard Production, s.r.o. Matúčova 10, 811 04 Bratislava,  IČO 44387407 Ocenenenie za publ. Prínos v oblasti kvality 2012 1959 14.12.2012 4600000281
310611 Leopard Production, s.r.o. Matúčova 10, 811 04 Bratislava,  IČO 44387407 Zorganizovanie 9. národnej knferencie o kvalite 26086,61 14.12.2012 4600000281
310612 Spojený ústav jadrových výskumov, Dubna 141980, 141980 Moskva, IČO 501063001 nájomné 20569,86 17.12.2012 x
310613 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO35850370 vodné a stočné 100,12 17.12.2012 4600000096
310614 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO 31396674 stravné lístky 3234,56 17.12.2012 4600000278
310615 TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9, 92101 Piešťany, IČO 00057380 zmluva o spolupráci 600 14.12.2012 4600000284
310616 Jozef Hamar, Sap 203, 930 06 Sap, IČO 32327803 stavebné práce 2988 17.12.2012 4200000821
310617 Kancelária NR SR Maroš Federč, Námestie A. Dubčeka 1, 812 80 Bratislava, IČO 151491 nájom priestorov 261,5 17.12.2012 x
310618 EVPÚ a.s. Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica, IČO 31562507 zmluva o spolupráci 600 18.12.2012 x
310619 Z+M servis spol s r.o. Horelica 112, 022 01 Čadca, IČO 44195591 obracové valce 795,6 18.12.2012 4500000462
310620 A-TEAM systém a.s. Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO 35800259 strážna služba 12/2012 3645,6 12.12.2012 4600000274
310621 Slovnaft, a.s. Vlčier hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO 31322832 nákup PHL 1/12/2012 484,19 19.12.2012 4600000034
310622 SMÚ, Karloveská 63, 842 55 Bratislava, IČO 30810701 stážna služba CC SR 12/2012 3999,74 19.12.2012 x
310623 Ľubomír Vráblik-AAA Čistenie, Kazanská 21, 821 06 Bratislava, IČO 34983554 upratovanie 12/2012 950,88 19.12.2012 4600000243
310624 JK GASTRO spol. s r.o. Cukrová 14, 811 08 Bratislava, IČ 35884568 občerstvenie na poradu 534 19.12.2012 4200000819
310625 Jozef Hamar, Sap 203, 930 06 Sap, IČO 32327803 murárske práce 3984 20.12.2012 4200000820
310626 Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica, IČO 37954521 zmluva o spolupráci 600 20.12.2012 4600000285
310627 Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica, IČO 37954521 zmluva o spolupráci 600 20.12.2012 4600000286
310628 Dušan Veselka, Osuského 46, 851 03 Bratislava, IČO 37413741 občerstvenie na poradu 193,2 20.12.2012 4500000465
310629 Dušan Veselka, Osuského 46, 851 03 Bratislava, IČO 37413741 čistiace potreby 122,64 20.12.2012 4500000466
310630 Art Look s.r.o. Hlboká cesta 1, 811 04 Bratislava, IČO 35963441 usb kľúče 769,2 20.12.2012 4500000464
310631 Jozef Hamar, Sap 203, 930 06 Sap, IČO 32327803 oprava kanalizácie 9852 21.12.2012 x
310632 Tecton, a.s. Mýtna 15, 811 07 Bratislava, IČO 00685089 správa IS  2148 21.12.2012 4600000272
310633 Miroslav Krištofič, STRATUS, Starobystrická 73, 900 28 zálesie, IČO 17345723 výmena transforátorov 660 21.12.2012 4200000822
310634 ŠEVT a.s. Plynárenský 6, 821 09 Bratislava,  IČO 31331131 kanc. potreby 771,38 21.12.2012 4500000467
310635 ŠEVT a.s. Plynárenský 6, 821 09 Bratislava,  IČO 31331131 skartátory 458,15 21.12.2012 x
310636 Art Look s.r.o. Hlboká cesta 1, 811 04 Bratislava, IČO 35963441 kancelárske zariadenia 7440 21.12.2012 x
310637 ŠEVT a.s. Plynárenský 6, 821 09 Bratislava,  IČO 31331131 kanc. potreby 3819,3 28.12.2012 x
310638 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO 31396674 stravné lístky 4043,2 28.12.2012 4600000278
310639 Jozef Hamar, Sap 203, 930 06 Sap, IČO 32327803 stavebné práce 6627 28.12.2012 x
310640 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava,   IČO 35697270 hlasové služby 1140,18 31.12.2012 x
310641 ELET s.r.o. Gorazdova 24, 811 04 Bratislava, IČO 31394981 prevádzka websídla 170,4 31.12.2012 4600000246
310642 BIONT, a.s. Karloveská 63, 841 29 Bratislava, IČO 35917571 prenájom miestnosti 102,61 31.12.2012 4600000036
310643 BIONT, a.s. Karloveská 63, 841 29 Bratislava, IČO 35917571 prenájom miestnosti 81 31.12.2012 4600000036
310645 Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava,  IČO 35742364 prenájom rohoží 83,5 31.12.2012 4600000083
310646 Hlavné mesto SR Bratislava, Prim. Nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO 00603481 komunálny odpad 132,72 31.12.2012 x
310647 OLO, a.s. Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava, IČO 681300 odvoz a zhodnotenie odpadu 27,89 31.12.2012 4600000028
310648 OLO, a.s. Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava, IČO 681300 odvoz a zhodnotenie odpadu 33,6 31.12.2012 4600000028
310649 Centrálny depozit cenných papierov SR, ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava, IČO 31338976 vedenie účtu 2012 198 31.12.2012 4600000010

REDI TOUR, s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava IČO 35719192

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 30. 1. 2013