English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 

Faktúry v roku 2016

Číslo faktúryIdentifikačné údaje dodávateľa  fakturovaného  plnenia (meno a priezvisko, obchodný názov, adresa, IČO)Popis fakturovaného plneniaCelková hodnota fakturovaného plneniaDátum doručenia faktúryIdentifikácia zmluvy, objednávky ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou, objednávkou
 
 310001  Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
 IČO: 31322832
 PHL 362,69 € 07.01.2016 x
 310002  LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
 IČO: 31396674
 stravné lístky 6337,04 €  08.01.2016  x
 310003  ZSE Energia, a.s. Čulenova6, 816 47 Bratislava
 IČO: 36677281
 elektrická energia 3173,77 €  11.01.2016 x
 310004  OLO spaľovňa, Vlčie hrdlo 72, 821 07 Bratislava
 IČO: 00681300
 odpad 25,90 € 12.01.2016 x
 310005  OLO spaľovňa, Vlčie hrdlo 72, 821 07 Bratislava
 IČO: 00681300
 odpad 31,20 € 12.01.2016 x
 310006  Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 IČO: 35763469
 hlasové služby 29,62 € 07.01.2016 x
 310008  XEROX LIMITED o.z. Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
 IČO: 30814677
 kopírovacie služby 520,64 € 12.01.2016 x
 310009  BENESTRA s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
 IČO: 46303502
 server housing 191,20 € 14.01.2016 x
 310010  Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
 IČO: 36631124
 poštové služby 1207,65 € 13.01.2016 x
 310011  SIECIT s.r.o. J. Kráľa 9, 974 01 Banská Bystrica
 IČO: 47669217
 maintenance 144,00 € 15.01.2016 x
 310012  Beuth Verlag GmbH, am DIN-Platz, 10787 Berlín

 poplatky 531,60 € 18.01.2016 x
 310013  Úřad pro technickou normalizaci, met a státní skušebnictví, Gorazdova 24, 128 01 Praha 2
 IČO: 48135267
 dátový obsah 23 360,00 CZK 18.01.2016 x
 310014  Telefonica Slovakia s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
 IČO: 35848863
 telefónne služby 358,04 € 18.01.2016 x
 310015  Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava
 IČO: 30810701
 energie 4053,13 € 18.01.2016 x
 310016  Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava
 IČO: 30810701
 strážna služba 24,11 € 18.01.2016 x
 310017    Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava
 IČO: 30810701
 strážna služba 690,23 € 18.01.2016 x
 310018  THERMPRES s.r.o. Turbínova 1, 831 04 Bratislava
 IČO: 36717185
 prenájom dráh 933,98 € 19.01.2016 4200001225
 310019  SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
 IČO: 35815256
 zemný plyn 4354,61 € 20.01.2016 x
 310020  SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
 IČO: 32322832
 PHL 93,86 € 20.01.2016 x
 310021  BSI Standards Limited 389 Chiswick High Road, 389 London England

 poplatky 223,20 GBP 21.01.2016 x
 310022  SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
 IČO: 35815256
 zemný plyn 3604,00 € 21.01.2016 x
 310023  SEBNA Senator Banquets, s.r.o. saratovská 2/a, 844 52 Bratislava
 IČO: 35715782
občerstvenie 382,40 € 21.01.2016 4200001236
 310024  Bratislavská vodárenská spločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava
 IČO: 35850370
 vodné a stočné 75,78 € 21.01.2016 x
 310025  Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava
 IČO: 30810701
 oprava hasiacich prístrojov 508,56 € 22.01.2016 x
 310026  Kilian/amis s.r.o. Vozárova 5, 040 17 Košice
 IČO: 36745162
 doména 61,56 € 22.01.2016 x
 310027  Konica Minolta Slovakia, s.r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava
 IČO: 31338551
 servis 80,40 € 25.01.2016 4200001235
 310028  Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava
 IČO: 30810701
 kontrola EPS 46,76 € 26.01.2016 x
 310029  REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava
 IČO: 35719192
 letenka 106,00 € 28.01.2016 x
 310030  REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava
 IČO: 35719192
 letenka 660,00 € 28.01.2016 x
 310031  Le CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
 IČO: 31396674
 stravné lístky 6337,04 € 28.01.2016 x
 310032  EURO -BRANCH s.r.o. Kukučíkova 2043, 069 01 Snina
 IČO: 36444685
 judikáty 197,00 € 28.01.2016 420001237
 310033  LOGIS Invest a.s. Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava
 IČO: 44643004
 nájom 423,22 € 29.01.2016 x
 310034  LOGIS Invest a.s. Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava
 IČO: 44643004
 nájom 423,22 € 29.01.2016 x
 310035  SPP, a.s. Mlynské Nivy44/a, 825 11 Bratislava
 IČO: 35815256
 zemný plyn 3493,00 € 02.02.2016 x
 310036  SOFTIP a.s. Business Center Aruba, Galvaniho7/D, 821 04 Bratislava
 IČO: 36785512
 podpora APV 844,20 € 02.02.2016 x
 310037  ANTES Group s.r.o. Obchodná 2501, 913 21 Trenčianska Turná
 IČO: 45704848
 ochranná služba 180,00 € 04.02.2016 x
 310038  VISS s.r.o. Slovinec 63, 841 07 Bratislava
 IČO: 36660248
 podpora APV 1500,00 € 04.02.2016 x
 310039  Ing. Jozef Grauzeľ, Csc. MASM - systém kvality, Priekopská 23, 036 01 Martin
 IČO: 33575924
 normalizačné úlohy 212,50 € 04.02.2016 x
 310040  Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 IČO: 35763469
 hlasové služby 28,60 € 08.02.2016 x
 310041  Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 IČO: 35763469
 hlasové služby 673,87 € 08.02.2016 x
 310042  ELET s.r.o. Gorazdova 24, 811 04 Bratislava
 IČO: 31394981
 prevádzka web sídla 120,00 € 08.02.2016 x
 310043  Peter Ďuriančík, Galbavého 1, 841 02 Bratislava
 IČO: 11884533
 revízia 330,00 € 08.02.2016 4200001238
 310044  BENESTRA s.r.o.Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
 IČO: 46303502
 server housing 191,20 € 09.02.2016 x
 310045  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava
 IČO? 35850370
 zrážková voda 50,87 € 09.02.2016 x
 310046  ISO Central Secretariat1 ch de la Vole-Creuse, Case p 56, 1211 Geneve 20, Switzerland

 poplatky 1938,00 12.01.2016 x
 310047  International Electrotechnical Commission, rue de Verembe, 1211 Geneve 20

 poplatky 250,40 € 14.01.2016 x
 310048  Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
 IČO: 36631124
 poštové služby 889,70 € 11.02.2016 x
 310049  INFOMA Business Trading s.r.o. Galaktická 6, 821 02 Bratislava
 IČO: 35765810
 prezentácia 348,00 € 11.02.2016 x
 310050  ZSE Energia a.s.Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 IČO: 36677281
 elektrická energia 6008,41 € 14.01.2016 x
 310051  ŠEVT, a.s. Plynárenská ž, 821 09 Bratislava
 IČO: 31331131
 kancelárske potreby 771,65 € 09.02.2016 450000631
 310052  BIONT, a.s. Karloveská 63, 841 29 Bratislava
 IČO: 35917571
 nájom 81,00 € 09.02.2016  x
 310053  Bratislavská vodárnská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava
 IČO: 35850370
 vodné a stočné 86,93 € 08.02.2016  x
 310054  REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava
 IČO: 35719192
 letenka 664,63 € 22.01.2016 x
 310055  REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Braislava
 IČO: 35719192
 letenka 664,63 € 22.01.2016  x
 310056  REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Braislava
 IČO: 35719192
 letenka 488,00 € 03.02.2016 x
 310057  XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
 IČO: 30814677
 kopírovacie služby 579,53 € 02.02.2016 x
 310058  REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Braislava
 IČO: 35719192
 letenka 697,63 € 05.02.2016 x
 310059  ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
 IČO: 31331131
 kancelárske potreby 324,74 € 09.02.2016 x
 310060  SIECIT s.r.o. J. Kráľa 9, 974 01 Banská Bystrica
 IČO: 47669217
 maintenance 144,00 € 12.02.2016 x
 310061  Telefonica Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
 IČO: 35848863
 hlasové služby 403,63 € 15.02.2016 x
 310062  SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava
 IČO: 31322832
 PHM 226,07 € 03.02.2016 x
 310065  C.I.P. Avenue de la Renaissance 30, B-1000 Brusel  členský poplatok 10 000,00 € 25.01.2016 x
 310066  KLT AUDIT s.r.o. Vanajského 23/B, 917 01 Trnava
 IČO: 36017710
 auditorské služby 600,00 € 16.02.2016 x
 310067  Slovenský metrologický stav, Karloveská 63, 842 55 Bratislav
 IČO: 30810701
 vodné a stočné 46,86 € 22.01.2016 x
 310068  Jozef Pachník, Budovateľská 3, 821 08 Bratislava
 IČO: 37619535
 oprava čerpadla 145,40 € 13.02.2016 4200001239
 310069  ŠEVT, a.s. Plynáenská 6, 821 09 Bratislava
 IČO: 31331131
 kancelárske potreby 384,29 € 18.02.2016 4500000631
 310070  SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
 IČO: 31322832
 PHL 71,90 € 17.02.2016 x
 310071  REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Braislava
 IČO: 35719192
 letnka 489,34 €  19..02.2016  x
 310072  REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Braislava
 IČO: 35719192
 ubytovanie 136,00 € 17.02.2016  x
 310073  REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Braislava
 IČO: 35719192
 letenka 467,71 €  17.02.2016  x
 310074  REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Braislava
 IČO: 35719192
 ubytovanie 251,00 €  16.02.2016  x
 310075  REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Braislava
 IČO: 35719192
 letenka 524,63 € 16.02.2016  x
 310076  REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Braislava
 IČO: 35719192
 letenka 183,00 € 29.01.2016  x
 310077  ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
 IČO: 31331131
 kancelárske potreby 242,57 €  23.02.2016 4500000631
 310078  LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
 IČO: 31396674
 stravné lístky 5914,57 €  26.02.2016 x
 310079  ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
 IČO: 31331131
 kancelárske potreby 20,02 € 19.02.2016 4500000631
 310080  ANTES Group s.r.o. Obchodná 2501, 913 21 Trenčianska Turná
 IČO: 45704848
 ochranná služba 180,00 € 29.02.2016  x
 310081  SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
 IČO: 35815256
 zemný plyn 3293,00 €  01.03.2016 x
 310082  Ing. Stanislav Setnický - Stanlye Style, Kúpeľná 4, 811 02 Bratislav
 IČO: 32081413
 vizitky 56,64 €  02.03.2016 x
 310083  STORNO

       
 310084  XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
 IČO: 30814677
 kopírovacie služby 555,22  03.03.2016  x
 310085  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislav
 IČO: 35850370
 zrážková voda 47,56 € 29.02.2016 x
 310086  Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 IČO: 35763469
 hlasové služby 662,56 €  03.03.2016  x
 310087  SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
 IČO: 31322832
 PHM 305,29 €  03.03.2016 x
 310088  ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 IČO: 36677281
 elektrická energia 8058,66 € 04.03.2016  x
 310089  BENESTRA, s.r.o. einsteinova 24, 851 01 Bratislava
 IČO: 46303502
 server housing 191,20 € 03.03.2016  x
 310090  ELET s.r.o. Gorazdova 24, 811 04 Bratislava
 IČO: 31394981
 prevádzka WEB sídla 120,00 € 29.02.2016 x
 310091  REDI TOUR, s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava
 IČO: 35719192
 letenka 689,63 € 23.02.2016 x
 310092  Ladislav Ferenczi, s.r.o. Hlavná 72, 931 01 Šamorín
 IČO: 17570395
 oprava klimatizácie 496,68 € 03.03.2016 x
 310093  BPM Slovakia, s.r.o. Bojnická 3, 831 04 Bratislava
 IČO: 35861886
 seminár 240,00 € 10.03.2016 x
 310094  VISS s.r.o. Slovinec 63, 841 07 Bratislava
 IČO: 36660248
 technická podpora 1500,00 € 08.03.2016 x
 310095  Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
 IČO: 36631124
 poštové služby 1782,85 € 09.03.2016 x
 310096  BIONT a.s. Karloveská 63, 841 29 Bratislava
 IČO: 35917571
 nájom 81,00 € 09.03.2016 x
 310097  SIECIT s.r.o. J. Kráľa 9, 974 01 Banská Bystrica
 IČO: 47669217
 maintenance 144,00 € 09.03.2016 x
 310098  AAA Autopožičovňa, s.r.o. Kazanská 21, 821 07 Bratislava
 IČO: 46068864
 upratovacie práce 1358,40 € 29.02.2016 x
 310099  Telefonica Slovakia s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
 IČO: 35848863
 hlasové služaby 375,88 € 15.03.2016 x
 310100  REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava
 IČO: 35719192
 letenka 142,00 € 02.03.2016 x
 310101  EURO-RT, s.r.o. Nemocničná 648/26, 924 01 Galanta
 IČO: 46185399
 nákup tonerov 1115,60 € 17.03.2016 4500000632
 310102  VISS s.r.o. Slovinec 63, 841 07 Bratislava
 IČO: 36660248
 certifikát 24,00 € 15.03.2016 4200001245
 310103  ASTM INTERNATIONAL, 100 BARR HARBOR DRIVE 1948-2959 WEST

 poplatky 95,60  USD 14.03.2016 x
 310104  Ing. Viliam Okolyčányi-VIKI-OTS Rovniankova 4, 851 02 Bratislava
 IČO: 40231526
 školenie 96,00 € 21.03.2016 4200001244
 310105  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava
 IČO: 35850370
 vodné a stočné 60,18 € 09.03.2016 x
 310106  Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 IČO: 35763469
 hlasové služby 36,02 € 02.03.2016 x
 310107  E.Q.M. Systém Trenčianska 2, 921 01 Piešťany
 IČO: 35241268
 normalizačné úlohy 310,00 € 14.03.2016 x
 310108  AveTECH s.r.o. Nová Rožňavská 135, 851 05 Bratislava
 IČO: 35867647
 servis rezačky 480,00 € 24.03.2016  4200001243
 310109  FAVEO s.r.o. Ružvá dolina 6, 821 08 Bratislava
 IČO: 36249254
 letenka 129,00 €  24.03.2016  x
 310110  LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
 IČO: 31396674
 stravné lístky 5492,10 € 29.03.2016 x
 310111  Jaroslav Jašo, Borekova 8, 821 06 Bratislava
 IČO: 11819251
 servis AUS 522,48 € 30.03.2016  4200001248
 310112  Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava
 IČO: 31348262
 správy poriadok 18,39 € 31.03.2016 4500000499
 310113  INKO-Ing. Iveta Vámošiová, Smetanová 33, 080 05 Prešov
 IČO: 36902489
 normalizačné úlohy 900,00 € 31.03.2016  x
 310114  SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
 IČO: 35815256
 odber zemného plynu 1802,00 € 01.04.2016 x
 310115  Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 IČO: 35763469
 hlasové služby 29,82 € 03.04.2016 x
 310116  ŠEVT, a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
 IČO: 31331131
 kancelárske potreby 40,93 € 04.04.2016  4500000634
 310117  ANTES Group s.r.o. Obchodná 2501, 913 21 Trenčianska Turná
 IČO: 45704848
 ochranná služba 180,00 € 31.03.2016 x
 310118  ANTES Group s.r.o. Obchodná 2501, 913 21 Trenčianska Turná
 IČO: 45704848
 revízna kontrola 614,64 €  31.03.2016  x
 310119  Bratislkavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava
 IČO: 35850370
 zrážková voda 50,87 €  31.03.2016  x
 310120  ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
 IČO: 31331131
 nákup obálok 40,97 €  06.04.2016  4500000633
 310121  VISS s.r.o. Slovinec 63, 841 07 Bratislava
 IČO: 36660248
 technická podpora 1500,00 € 02.04.2016  x
 310122  XEROX LIMITED o.z. Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
 IČO: 30814677
 kopírovacie služby 525,96 € 05.04.2016 x
 310123  SLOVNAFT a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava
 IČO: 31322832
 PHL 467,07 € 03.04.2016 x
 310124  Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 IČO: 35763469
 hlasové služby 663,83 € 03.04.2016 x
 310125  Július Kovács, 925 42 Trstice 1216
 IČO: 48092231
 kominárske práce 67,24 € 06.04.2016 4200001250
 310126  LOGIS Invest a.s. Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava
 IČO: 44643004
 nájom 423,22 € 05.04.2016 x
 310127  BIONT a.s. Karloveská 63, 841 29 Bratislava
 IČO: 35917571
 nájom 102,61 € 05.04.2016 x
 310128  BIONT a.s. Karloveská 63, 841 29 Bratislava
 IČO: 35917571
 nájom 81,00 € 05.04.2016 x
 310129  AAA Autopožičovňa, s.r.o. Kazanská 21, 821 07 Bratislava
 IČO: 46068864
 upratovacie práce 1358,40 € 30.03.2016 x
 310130  ELET s.r.o. Gorazdova 24, 811 04 Bratislava
 IČO: 31394981
 prevádzka WEB sídla 120,00 € 31.03.2016 x
 310131  ZSE Energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 IČO: 36677281
 elektrická energia 13 379,16 € 05.04.2016 x
 310132   OLO a.s. Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava
 IČO: 681300
 úschova odpadu 31,20 € 06.04.2016 x
 310133  OLO a.s. Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava
 IČO: 681300
 úschova odpadu 25,90 € 06.04.2016 x
 310134  BENESTRA s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
 IČO: 46303502
 server housing 191,20 € 05.04.2016 x
 310135  VUIS vodovody a kanalizácie, s.r.o. Lamačská cesta 8, 811 04 Bratislava
 IČO: 17310211
 normalizačné úlohy 625,00 € 30.03.2016 x
 310136  BPM Slovakia, s.r.o. Bojnická 3, 831 04 Bratislava
 IČO: 35861886
 seminár 120,00 € 11.04.2016 x
 310137  EKOREX SK s.r.o. Fadruszova 3, 841 04 Bratislava
 IČO: 44234082
 normalizačné úlohy 475,00 €  11.04.2016 x
 310138  Ľuboš Ryba - požiarny technik, Budatínska 11, 851 05 Bratislava
 IČO: 34887776
 kontrola hasiacich prístrojov 109,56 € 11.04.2016 4200001246
 310139  ISO Central Secretariat, 1, ch de la Vole-Cruse, Case p. 56, 1211 Geneve 20, Switzeland

 poplatky 532,20 CHF 12.04.2016  x
 310140  International Electrotechnical Commission, rue de Varembe, PO Box 131 3, 1211 Geneve 20

 poplatky 191,00  CHF  12.04.2016  
 310141  Centrum účelových zariadení, ul. M.Schneidera-Trnavského I/a, 844 10 Bratislava
 IČO: 42137004
 seminár 270,00 € 07.04.2016 x
 310142  FAVEO s.r.o. Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
 IČO: 36249254
 letenka 685,00 € 08.04.2016 x
 310143  Slovenská pošta, a.s. Paartizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
 IČO: 36631124
 poštové služby 1392,05 € 11.04.2016  x
 310144  SIECIT s.r.o. J. Kráľa 9, 974 01 Banská Bystrica
 IČO: 47669217
 maintenance 144,00 € 07.04.2016 x
 310145  CONTI TRADE SLOVAKIA PNEUBOX, Polianky 27, 841 01 Bratislava
 IČO: 36336556
 letné prezutie 23,11 € 12.04.2016 4200001252
 310146  CONTI TRADE SLOVAKIA PNEUBOX, Polianky 27, 841 01 Bratislava
 IČO: 36336556
 nákup pneu a letné prezutie 332,39 € 05.04.2016 4200001258
 310147  CONTI TRADE SLOVAKIA PNEUBOX, Polianky 27, 841 01 Bratislava
 IČO: 36336556  
 letné prezutie 42,43 € 04.04.2016 4200001257
 310148  CONTI TRADE SLOVAKIA PNEUBOX, Polianky 27, 841 01 Bratislava
 IČO: 36336556
 letné prezutie 21,11 € 04.04.2016 4200001256
 310149  CONTI TRADE SLOVAKIA PNEUBOX, Polianky 27, 841 01 Bratislava
 IČO: 36336556
 letné prezutie 34,13 € 04.04.2016 4200001255
 310150  CONTI TRADE SLOVAKIA PNEUBOX, Polianky 27, 841 01 Bratislava
 IČO: 36336556
 letné prezutie 31,18 € 06.04.2016 4200001254
 310151  CONTI TRADE SLOVAKIA PNEUBOX, Polianky 27, 841 01 Bratislava
 IČO: 36336556
 nákup pneu a letné prezutie 215,16 € 12.04.2016 4200001253
 310152  CONTI TRADE SLOVAKIA PNEUBOX, Polianky 27, 841 01 Bratislava
 IČO: 36336556
 letné prezutie 23,11 € 06.04.2016 4200001251
 310153  Úřad pro technickou normalizáci, metroógií a státní zkušebníctví, Biskupský dvúr 1148/5, 110 00 Praha 1
 IČO: 48135267
 poskytnutie dátového obsahu 28 190,00 CZK 12.04.2016 x
 310154  Centrum výnimočnosti a zodpovedného podnikania, Na hlinách 56, 917 01 Trnava
 IČO: 42348536
 zabezpečenie NPK SR 10 224,00 € 14.04.2016 x
 310155  STAVTESS-INg, s.r.o. Kráľová pri Senci 843, 900 50 Kráľová pri Senci
 IČO: 47441771
 normalizačné úlohy 2046,00 € 12.04.2016 x
 310156  Telefonica Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
 IČO: 35848863
 hlasové služby 366,92 € 15.04.2016 x
 310157  INKO-Ing. Iveta Vámošiová, Smetanova 33, 080 05 Prešov
 IČO: 36902489
 normalizačné úlohy 225,00 € 18.04.2016 36/6004/2016
 310158  Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava
 IČO: 31322832
 nákup PHM 177,84 € 17.04.2016 x
 310159  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava
 IČO: 35850370
 vodné a stočné 149,35 € 11.04.2016 x
 310160  REDI TOUR, s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava
 IČO: 35719192
 letenka 128,74 € 15.04.2016 x
 310161  SEBA, s.r.o.,  Saratovská 2/A, 844 52 Bratislava
 IČO: 35715782
 obedy 605,50 € 21.04.2016 x
 310162  BSI Standards Limited, 389 ChiswickHigh Road, 389 London Angland

 poplatky 122,40 GBP 11.04.2016 x
 310163  Beuth Verlag GmbH, Am DIN-Platz, 10787 Berlín

 poplatky 621,93 € 22.04.2016 x
 310164  ŠEVT, a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislav
 IČO: 31331131
 kancelárske potreby 105,47 € 26.04.2016 4500000635
 310165  PROEKO BA, s.r.o.Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 48
 IČO: 35900831
 odborný seminár 69,00 € 28.04.2016 x
 310166  Ing. Jozef Grauzeľ, CSc. MASM - Systém kvality, Priekopská 23, 036 01 Martin
 IČO: 33575924
 normalizačné úlohy 225,00 € 27.04.2016 x
 310167  FAVEO s.r.o. Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
 IČO: 362492254
 letenky 654,00 € 26.04.2016 x
 310168  SOFTIP a.s. Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava
 IČO: 36785512
 podpora APV 844,20 € 25.04.2016 x
 310169  Ladislava Ferenczi, Hlavná 72, 931 01 Šamorín
 IČO: 17570395
 servis klimatizačných zariadení 612,00 € 25.04.2016 4200001261
 310170  LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
 IČO: 31396674
 stravné lístky 5069,64 € 29.04.2016 x
 310171  SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
 IČO: 31322832
 nákup PHM 437,18 € 03.05.2016  x
 310172  XEROX LIMITED o.z. Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
 IČO: 30814677
 kopírovacie služby 546,67 € 05.05.2016  x
 310173  ANTES Group s.r.o. Obchodná 2501, 913 21 TrenčianskaTurná
 IČO: 45704848
 ochranná služba 180,00 €  30.04.2016 x
 310175  Juraj Asztaloš - ROVA EZ servis, Narcisova 54, 821 01 Bratislava
 IČO: 17367891
 servis výťahu 136,32 € 08.04.2016  x
 310176  Slovak Telekom, a.s. T-com Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 IČO: 35763469
 hlasové služby 41,05 €  02.05.2016  x
 310177  Slovak Telekom, a.s. T-com Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 IČO: 35763469
 hlasové služby 665,24 € 02.05.2016  x
 310178  FAVEO s.r.o. Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
 IČO: 362492254
 parkovacia karta 71,00 € 03.05.2016  4200001263
 310179  SIECIT s.r.o. J. Kráľa 9, 974 01 Banská Bystrica
 IČO: 47669217
 maintenance 144,00 € 04.05.2016 x
 310180  BIONT, a.s. Karloveská 63, 841 29 Bratislava
 IČO: 35917571
 nájom 81,00 €  04.05.2016 x
 310181  OLO spaľovňa, Vlčie hrdlo 72, 821 07 Bratislava
 IČO: 00681300
 spálenie odpadu 67,20 €  04.05.2016  4200001265
 310182  ELET, s.r.o. Gorazdova 24, 811 04 Bratislava
 IČO: 31394981
 prevádzka WEB sídla 120,00 € 30.04.2016  x
 310183  ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 IČO: 36677281
 elektrická energia 12576,47 € 04.05.2016  x
 310184  BPM Slovakia, s.r.o. Bojnická 3, 831 04 Bratislava
 IČO: 35861886
 seminár 120,00 €  10.05.2016 x
 310185  BENESTRA s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
 IČO: 46303502
 server housing 191,20 €  04.05.2016  x
 310186  REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava
 IČO: 35719192
 letenka 67,00 €  05.05.2016  x
 310187  VISS, s.r.o. Slovinec 63, 841 07 Bratislava
 IČO: 36660248
 technická podpora APV 1500,00 € 04.05.2016 x
 310188  VISS, s.r.o. Slovinec 63, 841 07 Bratislava
 IČO: 36660248
 úprava portálu 662,40 € 06.05.2016 4200001241
 310189  AAA Autopožčovňa, s.r.o. Kazanská 21, 821 07 Bratislava
 IČO: 46068864
 upratovacie práce 1358,40 € 30.04.2016  x
 310190  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava
 IČO: 35850370
 vodné a stočné 4761,85 €  03.05.2016  x
 310191  Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
 IČO: 36631124
 poštové služby 1602,50 € 10.05.2016  x
 310192  Jaroslav Jašo, Borekova 8, 821 06 Bratislava
 IČO: 11819251
 servis AUS 130,32 € 10.05.2016 4200001264
 310193  Slovenská spoločnosť pre TN, Koceľova 15, 815 95 Bratislava
 IČO: 17328373
 seminár 100,00 €  23.04.2016  x
 310194  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava
 IČO: 35850370
 zrážková voda 48,66 € 02.05.2016 x
 310195  Petit Press, a.s. lazaretská 1, 811 08 Bratislava
 IČO: 35790253
 inzerát 108,68 € 10.05.2016 x
 310196  VUMS Legend spol. s r.o. Podbabská 1014/20, 160 00 Praha
 IČO: 61855057

 úprava aplikácie
25 000,00 CZK 10.05.2016  4200001260
 310197  Websupport, s.r.o. Staré grunty 12, 841 04 Bratislava
 IČO: 36421928
 doména 60,12 € 17.05.2016  x
 310198  REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava
 IČO: 35719192
 letenky 616,55 € 11.05.2016  x
 310199  Konica Minolta, s.r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava
 IČO: 31338551
 oprava zariadenia 98,83 € 04.05.2016  4200001262
 310200  Telefonica Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
 IČO: 35848863
 hlasové služby 383,27 € 13.05.2016  x
 310201  FY-H-K-H 930 06 Sap 203
 IČO: 32327803
 dodanie umývačky riadu 870,00 € 09.05.2016 4500000636
 310202  FY-H-K-H 930 06 Sap 203
 IČO: 32327803
 oprava kuchynskej linky 462,00 € 09.05.2016 4200001267
 310203  Autosklo H&H spol. s r.o. Vajnorská 93, 831 04 Bratislava
 IČO: 31325459
 oprava AUS 355,80 €  17.05.2016 4200001274
 310204  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava
 IČO: 35850370
 vodné a stočné 80,24 €  05.05.2016 x
 310205  FERŠPED Skopie, Makedonija 11-a, 1000 Skopie

 ubytovanie 600,00 € 17.05.2016 x
 310206  SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
 IČO: 31322832
 nákup PHM 153,50 €  17.05.2016 x
 310207  EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, 851 05 Bratislava
 IČO: 36287229
 seminár 1120,00 € 19.05.2016 x
 310208  EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, 851 05 Bratislava
 IČO: 36287229
 seminár 56,00 € 19.05.2016 x
 310209  FAVEO s.r.o. Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
 IČO: 36249254
 letenka 710,00 € 17.05.2016  x
 310210  FAVEO s.r.o. Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
 IČO: 36249254
 letenka 1047,00 € 17.05.2016  x
 310211  Ing. Viliam Okolyčányi-VIKI-OTS, Rovniankova 4, 851 02 Bratislava
 IČO: 40231526
 školenie 96,00 €  20.05.2016 4200001266
 310212  SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
 IČO: 35815256
 zemný plyn 690,00 € 01.05.2016 x
 310213  VÚTCH-CHEMITEX S.R.O. RYBNíKY 957, 011 68 žILINA
 IČO: 31583814
 normalizačné úlohy 800,00 € 20.05.2016  x
 310214  EURO-RT s.r.o. Nemocničná 648/26, 924 01 Galanta
 IČO: 46185399
 nákup tonerov 263,90 €  26.05.2016  4500000638
 310215  IMPA, a.s. Panónska cesta 23, 851 04 Bratislava
 IČO: 35731851
 oprava AUS 2079,19 €  19.05.2016  4200001275
 310216  ŠEVT, a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
 IČO: 31331131
 nákup kancelárskych potrieb 1071,00 € 26.05.2016  4500000637
 310217  LAVEX LANOVKY A VLEKY, M. Pišúta 5, 031 01 Liptovský Mikuláš
 IČO: 00213331
 normalizačné úlohy 450,00 €  30.05.2016 030/2016
 310218  LAVEX LANOVKY A VLEKY, M. Pišúta 5, 031 01 Liptovský Mikuláš
 IČO: 00213331
 normalizačné úlohy 375,00 € 30.05.2016  031/2016
 310219  LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikva 23/D, 821 01 Bratislava
 IČO: 31396674
 stravné lístky 5914,57 €  01.06.2016 x
 310220  Faveo s.r.o. Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
 IČO: 36249254
 ubytovanie 509,00 € 27.05.2016 x
 310221  Letecká agentúra SKYTRAVEL, s.r.o. Letná 45, 040 01 Košice
 IČO: 36667234
 letenka 888,00 €  27.05.2016 x
 310222  SEBA, s.r.o. Karloveská 63, 844 52 Bratislava
 IČO: 35715782
 obedy 120,00 € 24.05.2016 4200001269
 310223  POSAM spol. s r.o. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava
 IČO: 31365078
 podpora na produkty VM 714,00 € 27.05.2016  42000001259
 310224  SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
 IČO: 35815256
 odber zemného plynu 289,00 € 01.06.2016  x
 310225  FY-H-K-H Jozef Hamar, Sap 203, 930 06 Sap
 IČO: 32327803
 oprava interiéru 21727,20 € 23.05.2016  4200001268
 310226  XEROX LIMITED o.z. Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
 IČO: 30814677
 kopírovacie služby 532,03 € 03.06.2016  x
 310227  ANTES Group s.r.o. Obchodná 2501, 913 21 Trenčianska Truná
 IČO: 45704848
 ochranná služba 180,00 € 31.05.2016 x
 310228  Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 IČO: 35763469
 hlasové služby 679,27 € 02.06.2016 x
 310229  SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
 IČO: 31322832
 PHM 500,25 € 03.06.2016 x
 310230  VISS s.r.o. Slovinec 63, 841 07 Bratislava
 IČO: 36660248
 technická pospora APV 1500,00 € 01.06.2016 x
 310231  Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 IČO: 35763469
 hlasové služby 32,71 € 02.06.2016 x
 310232  BENESTRA s.r.o. Einsteinova 24, 81 01 Bratislava
 IČO: 46303502
 server housing 191,20 € 03.06.2016 x
 310233  Company Assistance s.r.o. Riazanská 104, 831 02 Bratislava
 IČO: 43836852
 satelitný prijímač 269,81 03.06.2016 4500000640
 310234  ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 IČO: 36677281
 spotreba elektrickej energie 4962,18 € 06.06.2016  x
 310235  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 826 46 Bratislava
 IČO: 35850370
 vodné a stočné 2914,14 € 01.06.2016 x
 310236  BIONT a.s. Karloveksá 63, 841 29 Bratislava
 IČO: 35917571

 nájom 81,00 € 06.06.2016 x
 310237  GLOBAMERICA s.r.o. Žellova 2, 821 08 Bratislava
 IČO: 31398081
 letenka 448,00 €  03.06.2016 x
 310238  ANDREA SHOP, Hlavná 61/a, 927 01 Šaľa
 IČO: 36277151
 nákup mobilných telefónov 545,00 €  08.06.2016  4500000639
 310239  ELET s.r.o. Gorazdova 24, 811 04 Bratislav
 IČO: 31394981
 prevádzka WEB sídla 120,00 € 31.05.2016  x
 310240  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava
 IČO: 35850370
 zrážková voda 50,87 € 31.05.2016  x
 310241  COFFIX s.r.o. Kvetná 3111/7A, 903 01 Senec
 IČO: 48261068
 servis kávovaru 60,00 € 09.06.2016 4200001278
 310242  Faveo s.r.o. Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
 IČO: 36249254
 letenky 1722,00 €  08.06.2016 x
 310243  Slovenská pošta, a.s. Nám. Slobody 27, 810 05 Bratislava
 IČO: 36631124
 poštové služby 1368,65 €  09.06.2016  x
 310244  České aerolinie a.a. Jana Kašpara 1069/1, 160 08 Praha
 IČO: 45795908
 letenka 73,17 € 10.06.2016 x
 310245  AAA Autopožičovňa, s.r.o. Kazanská 21, 821 07 Bratislava
 IČO: 46068864
 upratovacie služby 1358,40 € 31.05.2016  x
 310246  Ekorex SK spol. s r.o. Fadruszova 3, 841 04 Bratislava
 IČO: 44234082
 normalizačné úlohy 875,00 €  14.06.2016  026/2016, 025/2016, 024/2016
 310247  Telefonica Slovakia s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
 IČO: 35848863
 hlasové služby 378,89 € 14.06.2016  x
 310248  SIECIT s.r.o. J. Kráľa 9, 974 01 Banská Bystrica
 IČO: 47669217
 maintenance 144,00 € 14.06.2016 x
 310249  Asociácia metrológov Slovenska, Karloveská 63, 842 55 Bratislava
 IČO: 42139473
 normalizačné úlohy 450,00 € 15.06.2016 052/2016
 310250  Asociácia metrológov Slovenska, Karloveská 63, 842 55 Bratislava
 IČO: 42139473
 normalizačné úlohy 300,00 € 15.06.2016 051/2016
 310251  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava
 IČO: 35850370
 vodné a stočné 93,62 € 06.06.2016 x
 310252  SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
 IČO: 31322832
 PHM 103,75 € 17.06.2016 x
 310253  ASTM INTERNATIONAL P.O. BOX C 700, 100 BARR HARBOR DRIVE, 19428-2959 WEST

 poplatky 69,00 € 13.06.2016 x
 310254  ANTES Group s.r.o. Obchodná 2501, 913 21 Trenčianska Turná
 IČO: 45704848
 technická kontrola 488,94 € 15.06.2016 x
 310255  Slovenská národná akreditačná služba, Karloveská 63, 840 00 Bratislava
 IČO: 30809673
 refundácia nákladov 188,88 € 15.06.2016 x
 310256  Ing. Ján ČUpka, JKC Hybe 591, 032 31 Hybe
 IČO: 40450759
 školenie 660,00 € 13.06.2016 4200001272
 310257  Ing. Ján Čupka, JKC Hybe 591, 032 31 Hybe
 IČO: 40450759
 školenie 440,00 € 15.06.2016 4200001273
 310258  Jaroslav Jašo, Borekova 8, 821 06 Bratislava
 IČO: 11819251
 oprava AUS 125,47 € 21.06.2016 4200001281
 310259  Ing. Ján Čupka, JKC, Hybe 591, 032 31 Hybe
 IČO: 40450759
 školenie 1100,,00 € 22.06.2016 4200001279
 310260  FAVEO s.r.o. Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
 IČO: 36249254
 letenka 598,00 € 21.06.2016 x
 310261  FAVEO s.r.o. Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
 IČO: 36249254
 letenka 461,00 € 21.06.2016 x
 310262  Austrian Standards plus GmbH Heinestrasse 38, 1020 Viedeň

 poplatok 150,00 € 20.06.2016 x
 310263  FIRES sr.o. Osloboditeľov 282/282 059 35 Batizovce
 IČO: 31701043
 normalizačné úlohy 362,50 € 21.06.2016 021/2016
 310264  INKO-Ing. Viveta Vámošiová, Smetanova 33, 080 05 Prešov
 IČO: 36902489
 normalizačné úlohy 375,00 € 24.06.2016 069/2016
 310265  Ladislav Ferenczi, s.r.o.Hlavná 72, 931 01 Šamorín
 IČO: 17570935
 oprava klimatizácie 282,00 € 21.06.2016 4200001284
 310266  ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
 IČO: 31331131
 nákup kancelárskych potrieb 158,08 € 28.06.2016 4500000644
 310267  Prof. Pavol Hrňak, DrSc-Prometeu, A. Gwerkovej 11, 851 04 Bratislava
 IČO: 34249567
 normalizačné úlohy 1200,00 € 21.06.2016 009/2016
 310268  IES s.r.o. Vajnorská 136, 831 04 Bratislava
 IČO: 00699454
 čípové karty 156,00 € 30.06.2016 4500000641
 310269  STAVTEES-ING sr.o. 900 50 Kráľová pri Senci 843
 IČO: 47441771
 normalizačné úlohy 1600,00 € 29.06.2016 091/2016, 092/2016, 093/2016, 094/2016
 310270  Ing. Miloslav Ilavský, PhD, Lazaretská 13, 811 08 Bratislava
 IČO: 11634146
 znalecký posudok 310,84 € 27.06.2016 4200001277
 310271  Ing. Miloslav Ilavský, PhD, Lazaretská 13, 811 08 Bratislava
 IČO: 11634146
 znalecký posudok 549,19 € 28.06.2016 4200001276
 310272  Jaroslav Jašo, Borekova 8, 821 06 Bratislava
 IČO: 11819251
 oprava AUS 132,60 € 01.07.2016 4200001285
 310273  LE CHEQUE DEJENER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
 IČO: 31396674
 stravné lístky 8449,39 € 29.06.2016 x
 310274    SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
 IČO: 31322832
 PHM 249,14 € 03.07.2016 x
 310275  Jaroslav Volčko - MIKONA - INFO zvolen, Lučenecká cesta 2266/6, 960 01 Zvolen
 IČO: 40142744
 normalizačné úlohy 1525,00€ 27.06.2016 024/2016, 015/2016, 017/2016
 310276  Ing. Miloslav Ilavský, PhD, Lazaretská 13, 811 08 Bratislava
 IČO: 11634146
 znalecký posudok 376,49 € 02.07.2016 4200001286
 310277  Ing. Miloslav Ilavský, PhD, Lazaretská 13, 811 08 Bratislava
 IČO: 11634146
 znalecký posudok 146,89 € 02.07.2016 4200001286
 310278  Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 IČO: 35763469  
 hlasové služby 681,22 € 02.07.2016 x
 310279  Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 IČO: 35763469
 hlasové služby 31.52 € 02.07.2016 x
 310280  ANTES Group s.r.o. Obchodná 2501, 913 21 Trenčianska Truná
 IČO: 45704848
 ochranná služba 180,00 € 02.07.2016 x
 310281  SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
 IČO: 35815256
 odber zemného plynu 267,00 € 01.07.2016 x
 310282  ZSE Enegia a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 IČO: 36677281
 elektrická energia 6008,41 € 01.07.2016 x
 310283  VISS s.r.o. Slovinec 63, 841 07 Bratislaa
 IČO: 36660248
 technická podpora 1500,00 € 30.06.2016 x
 310284  INKO.Ing. Iveta Vámošiová, Smetanova 33, 080 05 Prešov
 IČO: 36902489
 normalizačné úlohy 350,00 € 04.07.2016 066/2016
 310285  Ing. Miloslav Ilavský, PhD. Lazaretská 13, 811 08 Bratislava
 IČO: 11634146
 znalecký posudok 729,77 € 04.07.2016 4200001286
 310286  Ing. Miloslav Ilavský, PhD. Lazaretská 13, 811 08 Bratislava
 IČO: 11634146
 znalecký posudok 1055,83 € 05.07.2016 4200001286
 310287  ELET s.r.o. Gorazdova 24, 811 04 Bratislava
 IČO: 31394981
 prevádzka WEB sídla 120,00 € 30.06.2016 x
 310288  AAA Autopožičovňa, s.r.o. Kazanská 21,821 07 Bratislava
 IČO: 46068864
 upratovacie práce 1358,40 € 30.06.2016 x
 310289  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava
 IČO: 35850370
 vodné a stočné 2537,52 € 01.07.2016 x
 310290  EURO-RT s.r.o. Nemocničná 648/26, 924 01 Galanta
 IČO: 46185399
 nákup tonerov 168,24 € 07.07.2016 4500000642
 310291  Odvoz a  likvidácia odpadu a.s. Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava
 IČO: 00681300
 uschova odpadu 25,90 € 07.07.2016 x
 310292  Bratislaská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava
 IČO: 35850370
 zrážková voda 48,66 € 30.06.2016 x
 310293  BENESTRA s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
 IČO: 46303502
 server housing 191,20 € 04.07.2016 x
 310294  XEROX LIMITED o.z. Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
 IČO: 30814677
 kopírovacie služby 516,74 € 06.07.2016 x
 310295  BENESTRA s.r.o.Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
 IČO: 46303502
 poplatok 95,62 € 04.07.2016 x
 310296  XEROX LIMITED o.z. Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
 IČO: 30814677
 nákup spotrebného materiálu 770,87 € 11.07.2016 4500000643
 310297  Slovenská metrologická spoločnosť, Karloveská 63, 842 55 Bratislava
 IČO: 30777739
 ubytovanie 1745,00 € 15.06.2016 x
 310298  Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
 IČO: 36631124
 poštové služby 1157,50 € 08.07.2016 x
 310299  BIONT a.s. Karloveská 63, 841 29 Bratislava
 IČO: 35917571
 nájom 102,61 € 06.07.2016 x
 310300  BIONT s.s. Karloveská 63, 841 29 Bratislava
 IČO: 35917571
 nájom 81,00 € 06.07.2016 x
 310301  Odvoz a likvidácia odpadu a.s. Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava
 IČO: 00681300
 úschova odpadu 31,20 € 07.07.2016 x
 310302  ZSE Bratislava, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 IČO: 36677281
 elektrická energia 5809,74 € 07.07.2016 x
 310303  LAVEX LANOVKY A VLEKY M. Pišúta 5, 031 01 Liptovský Mikuláš
 IČO: 00213331
 normalizačné úlohy 400,00 € 07.07.2016 144,2016
 310304  LAVEX LANOVKY A VLEKY p. Pišúta 5, 031 01 Liptovský mikuláš
 IČO: 00213331
 normalizačné úlohy 150,00 € 07.07.2016 145/2016
 310305  SIECIT s.r.o. J. Kráľa 9, 974 01 Banská Bystrica
 IČO: 47669217
 maintenance 144,00 € 08.07.2016 x
 310306  Úřad pro technickou normalizaci, met. a státni zkušebnitví,  Gorazdova 24, 128 01 Praha
 IČO: 48135267
 poskytnutie dátového obsahu 27480,00 CZK 14.07.2016 x
 310307  Beuth Verlag GmbH, Am Platz 10787 Berlín

 poplatky 358,38 € 13.07.2016 x
 310308  Štrba Jozef, 920 52 Horné Zelenice
 IČO: 46452591
 cateringové služby 80,00 € 01.07.2016 x
 310309  Telefonica Slovakia s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
 IČO: 35848863
 hlasové služby  388,01 € 14.07.2016 x
 310310  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava
 IČO: 35850370
 vodné a stočné 113,68 €  07.07.2016 x
 310311  ISO Central Secretariat 1, ch de la Voie-Creuse, Case p 56, 1211 Geneve 20, Switzerland
 
 poplatky 1190,40 CHF 12.07.2016 x
 310312  International Electrotechnical Commission, rue de Varembe, PO Box 131 3, 1211 Geneve 20

 poplatky 84,00 CHF 12.07.2016 x
 310313  SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
 IČO: 31322832
 PHM 212,51 € 17.07.2016 x
 310314  LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
 IČO: 31396674
 stravné lístky 7181,99 € 19.07.2016 x
 310315  Juraj Asztaloš - ROVA EZ servis, Narcisova 54, 821 01 Bratislava
 IČO: 17367891
 servis výťahu 108,22 € 06.07.2016 x
 310316  Ekorex SK spol s r.o. Fadruszova 3, 841 04 Bratislava
 IČO: 44234082
 normalizačné úlohy 138,00 € 12.07.2016 023/2016
 310317  Natália Kočanová - Ceniso, Sošániho 7, 841 01 Bratislava
 IČO: 40960650
 normalizačné úlohy 213,00 € 18.07.2016 081/2016
 310318  Jaroslav Volčko MIKONA . INFO, Lučenecká cesta 2266/6, 960 01 Zvolen
 IČO: 40142744
 normalizačné úlohy 800,00 € 19.07.2016 112/2016, 016/2016, 018/2016, 111/2016
 310319  SETECH Telemetics, s.r.o. Borekova 6, 821 06 Bratislava
 IČO: 35945575
 telematické služby 132,00 € 19.07.2016 x
 310320  ANDREA SHOP, Hlavná 61/a, 927 01 Šaľa
 IČO: 36277151
 dátové úložisko 366,00 € 21.07.2016 4500000645
 310321  Prof. Pavol Horňák, Dr,Sc-PROMETEU, A. Gwerkovej 11, 851 04 Bratislava
 IČO: 34249567
 normalizačné úlohy 450,00 € 18.07.2016 109/2016
 310322  Radovan Ďugel-DRAM, Nanterská 6/51, 010 01 Žilina
 IČO: 35122706
 propagačný článok 900,00 € 21.07.2016 4200001287
 310323  LOGIS Invest a.s. malý trh 2/A, 811 08 Bratislava
 IČO: 44643004
 nájom 423,22 € 20.07.2016 x
 310324  SOFTIP a.s. Busines Center Aruba, Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava
 IČO: 36785512
 systémové práce 1440,00 € 21.07.2016 4200001283
 310325  Prof. Ing. Emil. Spišák, CSc. Hemerkova 22, 040 23 Košice

 znalecký posudok 493,50 € 20.07.2016 4200001271
 310326  FY-H-K-H Jozef Hamar, 93 006 Sap 203
 IČO: 32327803
 oprava fasády 16 005,60 € 27.07.2016 4200001289
 310327  XEROX LIMITED o.z. Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
 IČO: 30814677
 nákup spotrebného materiálu 200,40 € 25.07.2016 4500000643
 310328  SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
 IČO: 35815256
 zemný plyn 267,00 € 01.08.2016 x
 310329  ANTES Group s.r.o. Obchodná 2501, 913 21 Trenčianska Turná
 IČO: 45704848
 ochranná služba 180,00 € 31.07.2016 x
 310330  MIND-Ing.Ivan Pobjecký, CSc. Detská 4, 921 01 Piešťany
 IČO: 31120954
 normalizačné úlohy 300,00 € 31.07.2016 075/2016, 076/2016
 310331  COFFIX s.r.o. Kvetná 3111/7A, 903 01 Senec
 IČO: 48261068
 údržba kávovarov 144,00 € 29.07.2016 x
 310332  ANDREA SHOP, Hlavná 61/a, 927 01 Šaľa
 IČO: 36277151
 nákup CD 360,00 € 03.08.2016 4500000646
 310333  VISS s.r.o. Slovinec 63, 841 07 Bratislava
 IČO: 36660248
 technická podpora 1500,00 € 03.08.2016 x
 310334  XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
 IČO: 30814677
 kopírovacie služby 534,90 € 03.08.2016  x
 310335  ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 IČO: 36677281
 elektrická energia 6 085,25  € 04.08.2016 x
 310336  ELET s.r.o. Gorazdova 24, 811 04 Bratislava
 IČO: 31394981
 prevádzka web sídla 120,00 € 31.07.2016 x
 310337  Slovak Telekom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 IČO: 35763469
 hlasové služby 642,30 € 02.08.2016 x
 310338  Slovak Telekom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 IČO: 35763469
 hlasové služby 29,89 € 02.08.2016 x
 310339  AAA Autopožičovňa, Kazanská 21, 821 07 Bratislava
 IČO: 46068864
 upratovacie práce 1358,40 € 31.07.2016 x
 310340  SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
 IČO: 31322832
 PHM 165,15 € 03.08.2016 x
 310341  BENESTRA s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
 IČO: 46303502
 server housing 191,20 € 03.08.2016 x
 310342  BIONT a.s. Karloveská 63, 841 29 Bratislava
 IČO: 35917571
 nájom 81,00 € 08.08.2016 x
 310343  Slovenská pošta, a.s. Paratizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
 IČO: 36631124
 poštové služby 1 050,75 € 09.08.2016 x
 310344  Ing. Stanislav Setnický, Kúpeľná 4, 811 02 Bratislava
 IČO: 32081413
 vizitky 38,64 € 11.08.2016 4200001291
 310345  SIECIT s.r.o. J. Kráľa 9, 974 01 Banská Bystrica
 IČO: 47669217
 údržba 144,00 € 11.08.2016 x
 310346  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava
 IČO: 35850370
 zrážky 50,87 € 01.08.2016 x
 310347  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava
 IČO: 35850370
 vodné,stočné a zrážky 2 058,19 € 04.08.2016 x
 310348  Prof. Pavol Horňák, DrSc.-Prometeu, A. Gwerkovej 11, 851 04 Bratislava
 IČO: 34249567
 normalizačné úlohy 200,00 € 15.08.2016 x
 310349  Telefonica Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
 IČO: 35848863
 hlasové služby 357,48 € 15.08.2016 x
 310350  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava
 IČO: 35850370
 vodné a stočné 100,31 €  08.08.2016 x
 310351  ANTES Grup, s.r.o. Obchodná 2501, 913 21 Trenčianska Turná
 IČO: 45704848
 výjazd na objekt 19,92 € 10.08.2016 x
 310352  IVES, Čsl. armády 20, 041 18 Košice
 IČO: 00162957
 služby APV 191,20 € 15.08.2016 x
 310353  CONTI TRADE SLOVAKIA, Polianky 27, 841 01 Bratislava
 IČO: 36336556
 oprava AUS 105,18 € 18.08.2016  4200001293
 310354  Typotheque Zwaardstraat 16, 2584 TX The Hague  logo úradu 60,00 € 23.08.2016 x
 310355  FIRES s.r.o. Osloboditeľov 282/282, 059 35 Batizovce
 IČO: 31701043
 normalizačné úlohy 480,00 € 22.08.2016  022/2016
 310356  CONTI TRADE SLOVAKIA, Polianky 27, 841 01 Bratislava
 IČO: 36336556
 nákup pneumatík 435,36 € 25.08.2016 4500000647
 310357  Konica Minolta Slovakia, s.r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava
 IČO: 31338551
 oprava tlačiarne 80,40 € 18.08.2016 4200001290
 310358  INKO-Ing. Iveta Vámošiová, Smetanova 33, 080 05 Prešov
 IČO: 36902489
 normalizačné úlohy 1 350,00 €  26.08.2016 068/2016, 067/2016
 310359  EKOREX SK, spol. s r.o. Fadruszova 3, 841 04 Bratislava
 IČO: 44234082
 normalizačné úlohy 350,00 € 30.08.2016  027/2016
 310360  ANTES Group s.r.o. Obchodná 2501, 913 21 Trenčianska Turná
 IČO: 45704848
 ochranná služba 180,00 € 31.08.2016  x
 310361  Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 IČO: 35763469
 hlasové služby 652,20 € 02.09.2016 x
 310362  AAA Autopožičovňa, s.r.o. Kazanská 21, 821 07 Bratislava
 IČO: 46068864
 upratovacie práce 1 358,40 € 01.09.2016 x
 310363  SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
 IČO: 35815256
 odber plynu 557,00 € 01.09.2016 x
 310364  MIND-Ing. Ivan Pobjecký, CSc., Detská 4, 921 01 Piešťany
 IČO: 31120954
 normalizačné úlohy 150,00 € 31.08.2016 073/2016
 310365  Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 IČO: 35763469
 hlasové služby 35,09 € 02.09.2016 x
 310366  SLOVNAFTa.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
 IČO: 31322832
 PHM 309,83 € 03.09.2016 x
 310367  XEROX LIMITEDo.z. Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
 IČO: 30814677
 kopírovacie služby 495,46 € 05.09.2016 x
 310368  SÚJD Dubna Joliot curie 6, 141 980 Dubna  skladovanie technologických zariadení 27 000,00 USD 11.07.2016 x
 310369  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava
 IČO: 35850370
 zrážky 50,87 € 31.08.2016 x
 310370  Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. Letná 45, 040 01 Košice
 IČO: 36667234
 letenky 902,00 € 07.09.2016 4200001295
 310371  VISS s.r.o. Slovinec 63, 841 07 Bratislava
 IČO: 36660248
 podpora APV 1 500,00 € 02.09.2016 x
 310372  ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
 IČO: 31331131
 kancelárske potreby 103,78 € 08.09.2016 4500000649
 310373  Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
 IČO: 36631124
 poštové služby 934,75 € 09.09.2016 x
 310374  ELET s.r.o. Gorazdova 24, 811 04 Bratislava
 IČO: 31394981
 prevádzka WEB sídla 120,00 € 01.09.2016 x
 310375  ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 IČO: 36677281
 elektrická energia 6 155,63 € 31.08.2016 x
 310376  SIECIT s.r.o. J. Kráľa 9, 974 01 Banská Bystrica
 IČO: 47669217
 servis 144,00 € 06.09.2016 x
 310377  Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
 IČO: 00151866
 normalizačné úlohy 225,00 € 05.09.2016 126/2016
 310378  Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
 IČO: 00151866
 normalizačné úlohy 213,00 € 05.09.2016 125/2016
 310379  ŠEVT, a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
 IČO: 31331131
 kancelárske potreby 55,46 €  08.09.2016 450000649
 310380  FAVEO s.r.o. Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
 IČO: 36249254
 letenky 1 054,00 €  12.09.2016 x
 310381  FAVEO s.r.o. Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
 IČO: 36249254
 letenky 794,00 €  12.09.2016 x
 310382  OTIDEA s.r.o. Astrová 2/A, 821 01 Bratislava
 IČO: 47139200
 školenie 114,00 € 12.09.2016 x
 310383  BENESTRA s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
 IČO: 46303502
 server housing 191,20 € 06.09.2016 x
 310384  BIONT a.s. Karloveská 63, 841 29 Bratislava
 IČO: 35917571
 nájom 81,00 € 09.09.2016 x
 310385  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava
 IČO: 35850370
 vodné, stočné 2209,76 €  02.09.2016 x
 310386  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislaava
 IČO: 35850370
 vodné, stočné 98,08 € 05.09.2016  x
 310387  FAVEO s.r.o. Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
 IČO: 36249254
 letenka 733,40 €  09.09.2016  x
 310388  ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, 19428-2959 WEST  poplatky 106,20 € 12.09.2016  x
 310389  SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
 IČO: 31322832
 PHM 115,00 €  17.09.2016 x
 310390  Telefonica Slovakia s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
 IČO: 35848863
 hlasové služby 365,23 €  14.09.2016 x
 310391  ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
 IČO: 31331131
 kancelárske potreby 376,15 €  14.09.2016  4500000649
 310392  EURO-RT s.r.o. Nemocničná 648/26, 924 01 Galanta
 IČO: 46185399
 nákup tonerov 1092,53 €  07.09.2016 4500000648
 310393  Natália Kočanová - CENISO, Bošániho 7, 841 01 Bratislava
 IČO: 40960650
 normalizačné úlohy 113,00 € 15.09.2016  080/2016
 310394  MIND-Ing. Pobjecký, CSc., Detská 4, 921 01 Piešťany
 IČO: 31120954
 normalizačné úlohy 450,00 € 20.09.2016 074/2016
 310395  Civest Slovakia spol. s r.o. Továrenská ul. 1, 908 73 Veľké Leváre
 IČO: 35745223
 normalizačné úlohy 375,00 €  19.09.2016  225/2016, 219/2016
 310396  Martin Pavle s.r.o.Advokátska kancelária, Pribinova 4, 811 09 Bratislava
 IČO: 36860450
 právne služby 1152,00 € 21.09.2016  4200001292
 310397  Centrum výnimočnosti a zodp. podnik. Na hlinách 56, 917 01 Trnava
 IČO: 42348536
 metodické a org. zabezp. 8256,00 €  20.09.2016 x
 310398  FAVEO s.r.o. Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
 IČO: 36249254
 letenka 686,00 € 22.09.2016 x
 310399  Ing. Ján Čupka - JKC, 032 31 Hybe 591
 IČO: 40450759
 seminár 660,00 €  08.09.2016  4200001294
 310400  Vedeckotechnická spoločnosť pri ŽU Žilina, Univerzitná 1, 010 26 Žilina
 IČO: 30227852
 normalizačné úlohy 100,00 €  22.09.2016 146/2016
 310401  PEREX a.s. Trnavská cesta 39/a, 831 04 Bratislava
 IČO: 00685313
 inzerát 132,48 €  23.09.2016  x
 310402  Ekorex Sk s.r.o. Fadruszova 3, 841 04 Bratislava
 IČO: 44234082
 normalizačné úlohy 740,00 €  28.09.2016  083/2016
 310403  Jozef Pachník, Budovateľská 3, 821 08 Bratislava
 IČO: 37619535
 servisná prehliadka kotlov 216,00 € 23.09.2016 4200001297
 310404  FAVEO s.r.o. Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
 IČO: 36249254
 letenka 419,00 € 28.09.2016 x
 310405  ANTES Group s.r.o. Obchodná 2501, 913 21 Trenčianska Turná
 IČO: 45704848
 prehliadka budovy 488,94 € 26.09.2016 x
 310406  Mgr. Dáša Borovská, Drieňová 16940/1, 821 01 Bratislava
 IČO: 47100206
 normalizačné úlohy 1088,00 € 28.09.2016 160/2016
 310407  FAVEO s.r.o. Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
 IČO: 36249254
 letenka 547,00 € 30.09.2016 x
 310408  FAVEO s.r.o. Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
 IČO: 36249254
 letenka 529,00 € 30.09.2016 x
 310409  FAVEO s.r.o. Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
 IČO: 36249254
 ubytovanie 61,00 € 30.09.2016 x
 310410  FAVEO s.r.o. Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
 IČO: 36249254
 ubytovanie 115,00 € 30.09.2016 x
 310411  LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
 IČO: 31396674
 stravné lístky 7135,72 € 03.10.2016 x
 310412  SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
 IČO: 35815256
 zemný plyn 1735,00 € 01.10.2016 x
 310413  CONTI TRADE Slovakia, Polianky 27, 841 01 Bratislava
 IČO: 36336556
 pneumatiky, prezutie 116,71 € 29.09.2016 4200001299
 310414  SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
 IČO: 31322832
 PHM 346,62 € 03.10.2016 x
 310415  Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 IČO: 35763469
 hlasové služby 29,44 € 02.10.2016 x
 310416  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava
 IČO: 35850370
 vodné a stočné 2294,56 € 30.09.2016 x
 310417  ELET s.r.o. Gorazdova 24, 811 04 Bratislava
 IČO: 31394981
 prevádzka web sídla 120,00 € 01.10.2016 x
 310418  ZSE Energia a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 IČO: 36677281
 elektrická energia 5916,51 € 30.09.2016 x
 310419  BIONT a.s. Karloveská 63, 841 29 Bratislava
 IČO: 35917571
 nájom 81,00 € 03.10.2016 x
 310420  BIONT a.s. Karloveská 63, 841 29 Bratislava
 IČO: 35917571
 nájom 102,61 € 03.10.2016 x
 310421  Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 IČO: 35763469
 hlasové služby 660,50 € 02.10.2016 x
 310422  Letecká agentúra Skytravel s.r.o. Letná 45, 040 01 Košice
 IČO: 36667234
 letenka 1316,00 € 04.10.2016 x
 310423  VISS s.r.o. Slovinec 63, 841 07 Bratislava
 IČO: 36660248
 technická podpora APV 1500,00 € 04.10.2016 x
 310424  Piano Media s.r.o. Štefánikova 14, 811 05 Bratislava
 IČO: 46103406
 predplatné 31,20 € 08.09.2016 x
 310425  STAVTESS-ING. s.r.o. Kráľová pri Senci 843, 900 50 Kráľová pri Senci
 IČO: 47441771
 normalizačné úlohy 1995,00 € 30.09.2016 142/2016, 143/2016, 190/2016, 236/2016
 310426  ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
 IČO: 31331131
 kopírovací papier 1032,00 € 04.10.2016 4500000652
 310427  OLO a.s. Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava
 IČO: 00681300
 odvoz opadu 25,90 € 07.10.2016  x
 310428  ANTES Group s. r. o. Obchodná 2501, 913 21 Trenčianska Turná
 IČO: 45704848
 ochranná služba 180,00 € 30.09.2016  x
 310429  Július Kovács, 925 42 Trstice 1216
 IČO: 48092231
 kominárske práce 67,24 €  10.10.2016  4200001300
 310430  Conti trade Slovakia, Polianky 27, 841 01 Bratislava
 IČO: 36336556
 prezutie pneumatík 61,44 €  10.10.2016 4200001305
 310431  Conti trade Slovakia, Polianky 27, 841 01 Bratislava
 IČO: 36336556
 prezutie pneumatík 26,62 € 10.10.2016  4200001306
 310432  XEROX LIMITED o.z. Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
 IČO: 30814677
 kopírovacie služby 508,51 € 04.10.2016 x
 310433  VÚRUP a.s. Vlčie hrdlo 820 03 Bratislava
 IČO: 35691310
 normalizačné úlohy 75,00 € 05.10.2016 050/2016
 310434  VÚRUP a.s. Vlčie hrdlo, 820 03 Bratislava
 IČO: 35691310
 normalizačné úlohy 62,50 € 05.10.2016 047/2016
 310435  VÚRUP a.s. Vlčie hrdlo, 820 03 Bratislava
 IČO: 35691310
 normalizačné úlohy 62,50 € 05.10.2016 048/2016
 310436  VÚRUP a.s. Vlčie hrdlo, 820 03 Bratislava
 IČO: 35691310
 normalizačné úlohy 62,50 € 05.10.2016  049/2016
 310437  Conti trade Slovakia, Polianky 27, 841 01 Bratislava
 IČO: 36336556
 zimné prezutie 19,92 € 11.10.2016 4200001308
 310438  Conti trade Slovakia, Polianky 27, 841 01 Bratislava
 IČO: 36336556
 zimné prezutie 26,62 € 11.10.2016 4200001307
 310439  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava
 IČO: 35850370
 zrážky 48,66 € 30.09.2016 x
 310440  BENESTRA s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
 IČO: 46303502
 server housing 191,20 €  05.10.2016  x
 310441  Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
 IČO: 36631124
 poštové služby 885,00 € 10.10.2016 x
 310442      OLO, a.s.Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava
 IČO: 00681300
 odvoz odpadu 31,20 € 07.10.2016 x
 310443  INKO Ing. Iveta Vámošiová, Smetanova 33, 080 05 Prešov
 IČO: 36902489
 normalizačné úlohy 325,00 € 10.10.2016 150/2016
 310444  SEBA s.r.o. Saratovská 2/A, 844 52 Bratislava
 IČO: 35715782
 obedy 558,40 € 10.10.2016  x
 310445  Konštrukta Defence, a.s. Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom
 IČO: 34139800
 normalizačné úlohy 370,00 € 11.10.2016 040/2016
 310446  Konštrukte Defence, a.s. Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom
 IČO: 34139800
 normalizačné úlohy 370,00 € 11.10.2016 041/2016
 310447       Konštrukte Defence, a.s. Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom
 IČO: 34139800
 normalizačné úlohy 600,00 € 11.10.2016 042/2016
 310448  Konštrukte Defence, a.s. Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom
 IČO: 34139800
 normalizačné úlohy 625,00 € 11.10.2016 043/2016
 310449  Konštrukte Defence, a.s. Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom
 IČO: 34139800
 normalizačné úlohy 250,00 € 11.10.2016 044/2016
 310450  SIECIT s.r.o. J. Kráľa 9, 974 01 Banská Bystrica
 IČO: 47669217
 maintenance 144,00 € 11.10.2016 x
 310451  Macrosoft Škola PC, Škultétyho 1, 831 04 Bratislava
 IČO: 36791598
 školenie 316,80 € 07.10.2016  x
 310452  ServerShop, Molecova 4, 841 04 Bratislava
 IČO: 47696028
 serverový disk 105,00 € 06.10.2016 x
 310453  Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
 IČO: 31592503
 školenie 129,60 € 10.10.2016 x
 310454  ASPEK, Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín
 IČO: 30806542
 konferencia 96,00 € 28.09.2016 x
 310455  Ing. Stanisklav Setnický, Kúpeľná 4, 811 02 Bratislava
 IČO: 32081413
 výroba vizitiek 73,92 € 14.10.2016 4500000654
 310456  Conti trade Slovakia, Polianky 27, 841 01 Bratislava
 IČO: 36336556
 zimné prezutie 23,11 € 12.10.2016 4200001310
 310457  Conti trade Slovakia, Polianky 27, 841 01 Bratislava
 IČO: 36336556
 zimné prezutie 23,11 € 12.10.2016 4200001311
 310458  Conti trade Slovakia, Polianky 27, 841 01 Bratislava
 IČO: 36336556
 zimné prezutie 23,11 € 14.10.2016 4200001312
 310459  Mercure Hotel & Residenz Frankfurt, Volfastr 29, 60486 Frankfurt am Main

 ubytovanie 476,00 € 10.10.2016 x
 310460  CE.M.-Tech, spol. s r.o. Gallayova 39, 841 02 Bratislava
 IČO: 36791385
 výroba plakety 210,00 € 17.10.2016 4500000650
 310461  COFFIX s.r.o. Kvetná 31111/7A, 903 01 Senec
 IČO: 48261068
 servis kávovaru 50,40 € 13.10.2016 4200001314
 310462  Telefonica Slovakia s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
 IČO: 35848863
 hlasové služby 445,68 € 14.10.2016 x
 310463  International Electrotechnical Commission, rue de Varembe, PO Box 131 3, 1211 Geneve 20

 poplatky 132,00 CHF 13.10.2016 x
 310464  ISO Central Secretariat, 1 ch de la Vole-Creuse, Vase p 56, 1211 Geneve 20, Switzerland

 poplatky 358,20 CHF 13.10.2016 x
 310465  Úřad pro technickou normalizaci, met. a státní zkušebnictví, Gorazdova 24, 128 01 Praha 2
 IČO: 48135267
 dátový obsah 20970,00 CZK 13.10.2016 x
 310466  PROEKO s.r.o. Srmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava
 IČO: 35900831
 seminár 69,00 € 06.10.2016 x
 310467  ANDREA SHOP, Hlavná 61/a, 927 01 Šaľa
 IČO: 36277151
 nákup MT 644,00 € 17.10.2016 4500000655
 310468  Ing. Ján Čupka, JKC, Hybe 591, 032 31 Hybe
 IČO: 40450759
 seminár 660,00 € 12.10.2016 4200001298
 310469  INKO-Ing. Iveta Vámošiová, Smetanova 33, 080 05 Prešov
 IČO: 36902489
 normalizačné úlohy 150,00 € 20.10.2016 x
 310470  FAVEO s.r.o. Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
 IČO: 36249254
 letenka 784,00 € 17.10.2016 x
 310471  SLOVNAFT a-s- Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
 IČO: 31322832
 nákup PHM 194,54 € 17.10.2016 x
 310472  VISS s.r.o. Slovinec 63, 841 07 Bratislava
 IČO: 36660248
 server certifikát 276,00 € 17.10.2016 x
 310473  Beuth Verlag GmbJ, Am DIN-Platz, 10787 Berlín

 poplatky 220,08 € 13.10.2016 x
 310474  AAA Autopožičovňa, s.r.o. Kazanská 21, 821 07 Bratislava
 IČO: 46068864
 upratovacie práce 1358,40 € 30.09.2016 4200001301
 310475  Technický a skúšobný ústav stav. n.o. Studená 3, 821 04 Bratislava
 IČO: 3182198
 normalizačné úlohy 462,50 € 17.10.2016 087/2016
 310476  FAVEO s.r.o. Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
 IČO: 36249254
 letenka 720,00 € 18.10.2016 x
 310477  Faveo s.r.o. Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
 IČO: 36249254
 lístok 8,00 € 19.10.2016 x
 310478  ŠEVT, a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
 IČO: 31331131
 kancealárske potreby 76,28 € 20.10.2016 4500000656
 310479  Ing. Stanislav Setnický, Kúpeľná 4, 811 02 Bratislava
 IČO: 32081413
 výroba vizitiek 44,64 € 21.10.2016 4500000658
 310480  Jaroslav Jašo, Borekova 8, 821 06 Bratislava
 IČO: 11819251
 oprava AUS 196,32 € 11.10.2016 4200001303
 310481  Jaroslav Jašo, Borekova 8, 821 06 Bratislava
 IČO: 11819251
 oprava AUS 140,28 € 12.10.2016 4200001304
 310482  Juraj Asztaloš- ROVA EZ servis, Narcisova 54, 821 01 Bratislava
 IČO: 17367891
 údržba výťahu 136,32 € 07.10.2016 x
 310483  Conti trade Slovakia, Polianky 27, 841 01 Bratislava
 IČO: 36336556
 prezutie 23,11 € 17.10.2016 4200001319
 310484  AUTO TEAM, s.r.o. Koceľova 9, 821 08 Bratislava
 IČO: 35940972
 oprava AUS 2668,96 € 05.10.2016 4200001315
 310485  Jaroslav Jašo, Borekova 8, 821 06 Bratislava
 IČO: 11819251
 oprava AUS 193,20 € 13.10.2016 4200001316
 310486  Jaroslav Jašo, Borekova 8, 821 06 Bratislava
 IČO: 11819251
 oprava AUS 288,14 € 13.10.2016 4200001317
 310487  Mgr. Dáša Borovská, Drieňová 16940/1, 821 01 Bratislava
 IČO: 47100206
 normalizačné úlohy 219,00 €  17.10.2016  159/2016
 310488  Vertical Industrial, a.s. Líščie Nivy 15, 821 08 Bratislava
 IČO: 35830085
 normalizačné úlohy 125,00 €  20.10.2016 079/2016
 310489  Bratislavská vodárenaksá spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava
 IČO: 35850370
 vodné a stočné 98,08 €  10.10.2016 x
 310490  EURO-RT s.r.o. Nemocničná 648/26, 924 01 Galanta
 IČO: 46185399
 tonery 263,90 € 26.10.2016 4500000653
 310491  INKO-Ing. Iveta Vámošiová, Smetanova 33, 080 05 Prešov
 IČO: 36902489
 normalizačné úlohy 350,00 € 25.10.2016  152/2016
 310492  Výskumný ústav zváračský, Račianska 71, 832 59 Bratislava
 IČO: 36065722
 normalizačné úlohy 200,00 € 25.10.2016  194/2016
 310493  Národné lesnícke centrum, T.G.Masaryka 22, 960 92 Zvolen
 IČO: 42001315
 normalizačné úlohy 300,00 € 19.10.2016 115/2016
 310494  Výskumný ústav spojov, n.p. Zvolenská cesta 20, 974 05 Banská Bystrica
 IČO: 37954156
 normalizačné úlohy 400,00 € 24.10.2016 090/2016
 310495  LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
 IČO: 31396674
 stravné lístky 7135,72 € 26.10.2016 x
 310496  Konica Minolta Slovakia, s.r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava
 IČO: 31338551
 oprava zariadenia 228,41 € 21.10.2016 4200001313
 310497  Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. Letná 45, 040 01 Košice
 IČO: 36667234
 letenka 472,00 € 27.10.2016  x
 310498  SEBA, Karloveská 63, 844 52 Bratislava
 IČO: 35715782
 obedy 390,10 € 26.10.2016  4200001318
 310499  Gabriela Čatlošová-Infoservis, Banská 53, 053 42 Krompachy
 IČO: 34524258
 normalizačné úlohy 3950,00 € 27.10.2016  136/2016056/2016057/2016
 310500  Konica Minolta Slovakia, s.r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava
 IČO: 31338551
 oprava zariadenia 217,85 €  27.10.2016  4200001313
 310501  Výskumný ústav spojov, n.o. Zvolenská cesta 20, 974 05 Banská Bystrica
 IČO: 37954156
 normalizačné úlohy 1075,00 € 26.10.2016  089/2016
 310502  Výskumný ústav spojov, n.o. Zvolenská cesta 20, 974 05 Banská Bystrica
 IČO: 37954156
 normalizačné úlohy 850,00 € 26.10.2016 088/2016
 310503  LOGIS Invest,  a.s. Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava
 IČO: 44643004
 nájom 423,22 € 12.10.2016 x
 310504  SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava
 IČO: 35815256
 zemný plyn 2 870,00 € 01.11.2016 x
 310505  ANTES Group, s.r.o. Obchodná 2501, 913 21 Trenčianska Turná
 IČO: 45704848
 ochranná služba 180,00 € 31.10.2016 x
 310506  XEROX LIMITED o.z. Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
 IČO: 30814677
 kopírovacie služby 512,21 € 03.11.2016 x
 310507  SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
 IČO: 31322832
 nákup PHM 333,38 € 03.11.2016 x
 310508  MAFRA Slovakia, a.s. Nobelova 34, 836 05 Bratislava
 IČO: 35333524
 predplatné hospodárske noviny 398,00 € 27.10.2016 x
 310509  ŠEVT, a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
 IČO: 31331131
 kancelárske potreby 208,18 € 03.11.2016 450000659
 310510  Jaroslav Jašo, Borekova 8, 821 06 Bratislava
 IČO: 11819251
 oprava AUS 725,16 € 04.11.2016 4200001321
 310511  Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 IČO: 35763469
 hlasové služby 625,45 € 02.11.2016 x
 310512  Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 IČO: 35763469
 hlasové služby 30,06 € 02.11.2016 x
 310513  BIONT, a.s. Karloveská 63, 841 29 Bratislava
 IČO: 35917571
 nájom 81,00 € 02.11.2016 x
 310514  STAVTEES-ING, s.r.o. Kráľová pri Senci 843, 900 50 Kráľová pri Senci
 IČO: 47441771
 normalizačné úlohy 1225,00 € 28.10.2016 189/2016, 188/2016, 191/2016
 310515  ELET, s.r.o. Gorazdova 24, 811 04 Bratislava
 IČO: 31394981
 prevádzka web sídla 148,68 € 01.11.2016 x
 310516  BIPM BUREAU INTERNATIONAL DES POIDS ET M, Pavillon de Breteuil, F-92312 Sevres

 poplatok 56 306,00 € 08.11.2016 x
 310517  Radovan Ďugel - DRAM, Nanterská 6/51, 010 01 Žilina
 IČO: 35122706
 grafické a tlačiarenské práce 15 372,00 € 09.11.2016 x
 310518  Jaroslav Jašo, Borekova 8, 821 06 Bratislava
 IČO: 11819251
 oprava AUS 324,05 € 08.11.2016 4200001323
 310519  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava
 IČO: 35850370
 vodné a stočné 3248,48 € 03.11.2016 x
 310520  pelicantravel. com s.r.o. Námestie SNP 6, 811 08 Bratislava
 IČO: 35897821
 letenka 511,80 € 14.10.2016 x
 310521  ISO Central Secretariat, L, ch. de la Voie-Creuse, Case p 56, 1211 Geneve 2, Swizerland

 poplatok 59 568,00 € 30.09.2016 x
 310522  Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
 IČO: 36631124
 poštové služby 1106,10 € 08.11.2016 x
 310523  FAVEO, s.r.o. Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
 IČO: 36249254
 letenka 979,00 € 03.11.2016 x
 310524  VISS s.r.o. Slovinec 63, 841 07 Bratislava
 IČO: 36660248
 technická podpora 1500,00 € 03.11.2016 x
 310525  Slovenská legálna metrológia, Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica
 IČO: 0037954521
 preplatenie nákladov 8229,45 € 08.11.2016  x
 310526  MIND-Ing. Ivan Pobjecký, CSc. Detská 4, 921 01 Piešťany
 IČO: 31120954
 normalizačné úlohy 400,00 € 31.10.2016 148/2016
 310527  Jaroslav Jašo, Borekova 8, 821 06 Bratislava
 IČO: 11819253
 oprava AUS 426,96 € 09.11.2016 4200001322
 310528  Jaroslav Jašo, Borekova 8, 821 06 Bratislava
 IČO: 11819253
 oprava AUS 417,48 € 09.11.2016 4200001328
 310529  Jaroslav Jašo, Borekova 8, 821 06 Bratislava
 IČO: 11819253
 oprava AUS 216,72 € 10.11.2016 4200001324
 310530  ALZA sk s.r.o. Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava
 IČO: 36562939
 nákup dátové úložisko 1287,24 € 10.11.2016 x
 310531  ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 IČO: 36677281
 elektrická energia 14309,26 €  10.11.2016 x
 310532  FAVEO s.r.o. Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
 IČO: 36249254
 letenky 1030,00 € 11.11.2016 x
 310533  SIECIT s.r.o. J. Kráľa 9, 974 01 Banská Bystrica
 IČO: 47669217
 maintenance 144,00 €  10.11.2016  x
 310534  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava
 IČO: 35850370
 zrážková voda 50,87 € 02.11.2016 x
 310535  Z+M servis, spol. s r.o. Ivánska cesta 30/B, 824 04 Bratislava
 IČO: 44195591
 vývojová jednotka 761,73 € 10.11.2016 4500000660
 310536  Kalibračné združenie SR, Šulekova 33, 811 03 Bratislava
 IČO: 31795048
 konferencia 222,00 €  10.11.2016 x
 310537  EFQM Private Stichting, Olymiadenlaan 2/5de, 1140 Evere

 poplatok 1400,00 € 28.10.2016 x
 310538  Slovenská národná akrditačná služba, Karloveská 63, 840 00 Bratislava
 IČO: 30809673
 preplatenie nákladov 543,04 € 04.11.2016  x
 310539  Telefonica Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
 IČO: 35484863
 hlasové služby 400,70 € 14.11.2016  x
 310540  SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
 IČO: 31322832
 nákup PHM 220,44 € 17.11.2016  x
 310541  VUMS s.r.o. Podbabská 101420, 160 00 Praha 6
 IČO: 61855057
 podpora licencií 1690,00 €  14.11.2016  4200001325
 310542  International Electrotechnica commission, rue de Varembe, PO Box 131 3, 1211 Geneve 20

 členský poplatok 54 100,00 CHF  18.11.2016 x
 310543  IRISOFT, Horný Štianec 11, 911 0 Trenčín
 IČO: 36332275
 správa web stránky 321,40 €  17.11.216  x
 310544  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava
 IČO: 35850370
 vodné a stočné 122,59 €  07.11.2016  x
 310545  PROEKO BA s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava
 IČO: 35900831
 seminár 69,00 € 08.11.2016 x
 310546  SÚJV Dubna, Joliot-Curie 6, 141980 Dubna

 skladovanie technologických zariadení 27 000,00 USD 10.11.2016 x
 310547  SÚJV Dubna, Joliot-Curie 6, 141980 Dubna

 skladovanie technologických zariadení 9 000,00 USD 10.11.2016 x
 310548  BENESTRA s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
 IČO: 46303502
 server housing 191,20 € 04.11.2016 x
 310549

       
 310550  POBEST plus s.r.o. Zavarská 10/H, 917 10 Trnava
 IČO: 47582855
 normalizačné úlohy 1500,00 € 18.11.2016 178/2016
 310551  APPO Jiráskova 29, 974 01 Banská Bystrica
 IČO: 42039592
 normalizačné úlohy 25,00 € 20.11.2016 247/2016
 310552  Ing. Rudolf Hromádka RH Consulting, Pekníkova 9, 841 02 Bratislava
 IČO: 40105458
 normalizačné úlohy 600,00 € 15.11.2016 193/2016
 310553  Ing. Rudolf Hromádka RH Consulting, Pekníkova 9, 841 02 Bratislava
 IČO: 40105458
 normalizačné úlohy 650,00 € 15.11.2016 241/2016
 310554  Ing. Rudolf Hromádka RH Consulting, Pekníkova 9, 841 02 Bratislava
 IČO: 40105458
 normalizačné úlohy 150,00 € 15.11.2016 242/2016
 310555  Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
 IČO: 35697270
 hlasové služby 74,20 € 22.11.2016 x
 310556  Gabriela Čatlošová-Infoservis, Banská 53, 053 42 Krompachy
 IČO: 34524258
 normalizačné úlohy 675,00 € 22.11.2016 135/2016, 133/2016
 310557  SIVEK HOTELS s.r.o. Helichova 455/6, 118 00 Praha 1
 IČO: 24305251
 ubytovanie 156,00 € 23.11.2016 x
 310558  Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
 IČO: 36631124
 predplatné 151,07 € 24.11.2016 x
 310559  Slovenská spločnosť údržby, Koceľova 15, 815 94 Bratislava
 IČO: 37803310
 normalizačné úlohy 150,00 € 22.11.2016 246/2016
 310560  FAVEO s.r.o. Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
 IČO: 36249254
 letenka 796,00 € 24.11.2016 x
 310561  Gabriela Čatlošová-Infoservis, banská 53, 053 42 Krompachy
 IČO: 34524258
 normalizačné úlohy 1610,00 € 28.11.2016 249/2016, 250/2016, 134/2016
 310562  Jaroslav Volčko MIKONA-INFO, Lučenecká cesta 2266/6, 960 01 Zvolen
 IČO: 40142744
 normalizačné úlohy 275,00 € 24.112016 x
 310563  Jaroslav Volčko MIKONA-INFO, Lučenecká cesta 2266/6, 960 01 Zvolen
 IČO: 40142744
 normalizačné úlohy 800,00 € 24.11.2016 177/2016
 310564  Drevársky kongres, T.G. Masaryka 2117/24, 960 53 Zvolen
 IČO: 00623806
 normalizačné úlohy 500,00 € 21.11.2016 108/2016
 310565  Drevársky kongres, T.G. Masaryka 2117/24, 960 53 Zvolen
 IČO: 00623806
 normalizačné úlohy 137,50 € 21.11.2016 139/2016
 310566  Natália Kočanová- Ceniso, Bošániho 7, 841 01 Bratislava
 IČO: 40960650
 normalizačné úlohy 488,00 € 24.11.2016 154/2016
 310567

       
 310568  STAVTEES-INF, s.r.o. Kráľová pri Senci 843, 900 50 Kráľová pri Senci
 IČO: 47441771
 normalizačné úlohy 1625,00 € 25.11.2016 233/2016, 234/2016, 235/2016
 310569  Stredoslovenská vysoká škola v Skalici, Kráľovská 366/11, 909 01 Skalica
 IČO: 36077631
 normalizačné úlohy 2200,00 € 29.11.2016 140/2016
 310570  Asociácia metrológov Slovenska, Karloveská 63, 842 55 Bratislava
 IČO: 42139473
 normalizačné úlohy 275,00 € 30.11.2016 172/2016
 310571  Technický a skúšobný ústav, Studená 3, 821 04 Bratislava
 IČO: 31821987
 dozor 1440,00 € 29.11.2016 248/2016
 310572  EURO-RT s.r.o. Nemocničná 648/26, 924 01 Galanta
 IČO: 46185399
 tonery 1027,25 € 01.12.2016 4500000664
 310573  LECHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
 IČO: 31396674
 stravné lístky 4197,48 € 01.12.2016 Z2016615502_Z
 310574  2U s.r.o. Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava
 IČO: 17315786
 nákup stojan 246,12 € 30.11.2016 4500000661
 310575  SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
 IČO: 35815256
 zemný plyn 3382,00 € 01.12.216 x
 310576  XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
 IČO: 30814677
 kopírovacie služby 513,83 € 01.12.2016 x
 310577  INKO-Ing. Iveta Vámošiová, Smetanova 33, 080 05 Prešov
 IČO: 36902489
 normalizačné úlohy 400,00 € 30.11.2016 187/2016
 310578  Jaroslav Volčko MIKONA-INFO, Lučenecká cesta 2266/6, 960 01 Zvolen
 IČO: 40142744
 normaliozačné úlohy 850,00 € 30.11.2016 851/2016
 310579  ANTES Group s.r.o. Obchodná 2501, 913 21 Trenčianska Turná
 IČO: 45704848
 ochranná služba 180,00 € 30.11.2016 x
 310580  Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 IČO: 35763469
 hlasové služby 28,60 € 02.12.2016 x
 310581  aluplast Slovakia s.r.o. Ružinovská 42, 821 01 Bratislava
 IČO: 35875879
 normalizačné úlohy 390,00 € 23.11.2016 210/2016
 310582  Natália Kočanová - CENISO, Bošániho 7, 841 01 Bratislava
 IČO: 40960650
 normalizačné úlohy 932,00 € 01.12.2016 192/2016, 155/2016
 310583  E.Q.M. Systém, Ing. Mária Ploszeková,  Trenčianska 2, 921 01 Piešťany
 IČO: 35241268
 normalizačné úlohy 560,00 € 02.12.2016 161/2016
 310584  E.Q.M. Systém Ing. Mária Ploszeková,  Trenčianska 2, 921 01 Piešťany
 IČO: 35241268
 normalizačné úlohy 740,00 € 05.12.2016 218/2016
 310585  Radovan Ďugel - DRAM, Nanterská 6/51, 010 01 Žilina
 IČO: 35122706
 slávnostný večer 23 822,40 € 30.11.2016 x
 310586  Organis,Intern.de Metrologie Légale OIML, 11, rue Turgot, F-75009 Paris

 členský príspevok 14 000,00 € 29.11.2016 x
 310587  WELMEC Secretariat, p.a. Lex Rooijers, 2600 AR DELFT

 členský príspevok 1400,00 € 10.10.2016 x
 310588  SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
 IČO: 31322832
 nákup PHM 400,00 € 03.12.2016 x
 310589  BIONT a.s. Karloveská 63, 841 29 Bratislava
 IČO: 35917571
 nájom 81,00 € 02.12.2016 x
 310590  Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 IČO: 35763469
 hlasové služby 684,54 € 02.12.2016 x
 310591  ELET s.r.o. Gorazdova 24, 811 04 Bratislava
 IČO: 31394981
 prevádzka WEB sídla 120,00 € 01.12.2016 x
 310592  AAA Autopožičovňa, s.r.o. Kazanská 21, 821 07 Bratislava
 IČO: 46068864
 upratovacie práce 1358,40 € 30.11.2016 420001320
 310593  AAA Autopožičovňa, s.r.o. Kazanská 21, 821 07 Bratislava
 IČO: 46068864
 upratovacie práce 1358,40 € 31.10.2016 4200001302
 310594  BLAGUSS SLOVAKIA, s.r.o. Mlynské Nivy 70, 821 05 Bratislava
 IČO: 35796251
 autobusy 624,00 € 30.11.2016 4200001330
 310595  Natália Kočanová-CENISO, Bošániho 7, 841 01 Bratislava
 IČO: 40960650
 normalizačné úlohy 300,00 € 06.12.2016 231/2016
 310596  SIECIT s.r.o. J. Kráľa 9, 974 01 Banská Bystrica
 IČO: 47669217
 maintenance 144,00 € 05.12.2016 x
 310597  TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany
 IČO: 00057380
 spravovanie internetovej stránky 700,00 € 06.12.2016 x
 310598  Ing. Pavel Gabriška ISTROTEST NDT, Jelačičova 6, 821 08 Bratislava
 IČO: 17423244
 spravovanie návhu STN 100,00 € 02.12.2016 244/2016
 310599  ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 IČO: 36677281
 elektrická energia 14 761,67 € 05.12.2016 x
 310600  PETIT PRESS a.s. Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
 IČO: 35790253
 predplatné 195,00 € 29.11.2016 x
 310601  BENESTRA s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
 IČO: 46303502
 server housing 191,20 € 05.12.2016  x
 310602  VISS s.r.o. Slovinec 63, 841 07 Bratislava
 IČO: 36660248
 technická podpora APV 1500,00 € 01.12.2016  x
 310603  Drevársky kongres, T.G. Masaryka 2117/24, 960 53 Zvolen
 IČO: 00623806
 normalizačné úlohy 250,00 €  06.12.2016  197/2016
 310604  Drevásky kongres, T.G. Masaryka 2117/24, 960 53 Zvolen
 IČO: 00623806
 normalizačné úlohy 75,00 € 06.12.2016 137/2016
 310605  Drevársky kongres, T.G. Masaryka 2117/24, 960 53 Zvolen
 IČO: 00623806
 normalizačné úlohy 62,50 € 06.12.2016 138/2016
 310606  Drevársky kongres, T.G. Masaryka 2117/24, 960 53 Zvolen
 IČO: 00623806
 normalizačné úlohy 1000,00 € 06.12.2016 013/2016
 310607  ANTES Group, s.r.o. Obchodná 2501, 913 21 Trenčianska Turná
 IČO: 45704848
 technická prehliadka 488,94 € 05.12.2016 x
 310608  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava
 IČO: 35850370
 zrážková voda 48,66 € 30.11.2016 x
 310609  Centrum výnimočnosti a zodp. podnikania, Na hlinách 56, 917 01 Trnava
 IČO: 42348536
 národná konferencia 15 084,00 € 07.12.2016 x
 310610  Centrum výnimočnosti a zodp. podnikania, Na hlinách 56, 917 01 Trnava
 IČO: 42348536
 súťaž v rámci NPK 1800,00 € 07.12.2016 x
 310611  STAVTEES-ING s.r.o. Kráľová pri Senci 843, 900 50 Kráľová pri Senci
 IČO: 47441771
 normalizačné úlohy 375,00 € 07.12.2016 300/2016, 299/2016, 298/2016
 310612  Asociácia metrológov Slovenska, Karloveská 63, 842 55 Bratislava
 IČO: 42139473
 metodika 2740,00 € 12.12.2016 x
 310613  Asociácia metrológov Slovenska, Karloveská 63, 842 55 Bratislava
 IČO: 42139473
 metodika 3360,00 € 12.12.2016 x
 310614  Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta, 9, 975 99 Banská Bystrica
 IČO: 36631124
 poštové služby 1079,90 € 09.12.2016 x
 310615  Kalibračné združenie SR, Šulekova 33, 811 03 Bratislava
 IČO: 31795048
 spracovanie príručky 2170,00 € 08.12.2016 x
 310616  Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava
 IČO: 30810701
 overenie analyzátrov dychu 198,90 € 09.12.2016 x
 310617  KONŠTRUKTA Defence, a.s. Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom
 IČO: 34139800
 normalizačné úlohy 148,00 € 09.12.2016 097/2016
 310618  KONŠTRUKTA Defence, a.s. Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom
 IČO: 34139800
 normalizačné úlohy 112,00 € 09.12.2016 098/2016
 310619  KONŠTRUKTA Defence, a.s. Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom
 IČO: 34139800
 normalizačné úlohy 312,00 € 09.12.2016 099/2016
 310620  KONŠTRUKTA Defence, a.s. Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom
 IČO: 34139800
 normalizačné úlohy 262,00 € 09.12.2016 x
 310621  KONŠTRUKTA Defence, a.s. Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom
 IČO: 34139800
 normalizačné úlohy 325,00 € 09.12.2016 x
 310622  KONŠTRUKTA Defence, a.s. Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom
 IČO: 34139800
 normalizačné úlohy 1368,75 € 09.12.2016 s
 310623  Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica
 IČO: 0037954521
 zhodnotenie diela 4190,00 € 09.12.2016 x
 310624  Metrotile CE s.r.o. Partizánska 2900, 058 01 Poprad
 IČO: 36654051
 normalizačné úlohy 450,00 € 12.12.2016 276/2016
 310625  ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
 IČO: 31331131
 skartovač 254,09 € 12.12.2016 4500000662
 310626  Ing. Pavel Gabriška ISTROTEST NDT, Jelačičova 6, 821 08 Bratislava
 IČO: 17423244
 normalizačné úlohy 40,00 €  09.12.2016  245/2016
 310627  Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica
 IČO: 0037954521
 zhotovenie diela 8680,00 € 12.12.2016 x
 310628  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava
 IČO: 35850370
 vodné a stočné 102,53 €  06.12.2016 x
 310629  Alza, s.r.o. Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava
 IČO: 36562939
 nákup tlačiarne 95,94 € 16.12.2016 x
 310630  Slovenská metrologická spoločnosť, Karloveská 63, 842 55 Bratislava
 IČO: 30777739
 zhotovenie diela 2920,00 €  13.12.2016 x
 310631  Slovenská metrologická spoločnosť, Karloveská 63, 842 55 Bratislava
 IČO: 30777739
 zhotovenie diela 2310,00 € 13.12.2016  x
 310632  CEN COMITE EUROPEEN NORMALISATION, Avenue Marnix 17, B-1000 Bruxelles

 členský poplatok 68372,00 € 14.12.2016  x
 310633  CENELEC, 35, Due de Stassartstraat, B-1050 Brusel

 členský poplatok 33959,00 €  14.12.2016 x
 310634  ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
 IČO: 31331131
 novoročenky 426,00 €  14.12.2016  4500000668
 310635  ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
 IČO: 31331131
 dosky s potlačou 423,00 € 14.12.2016 4500000665
 310636  AGEM COMPUTERS, s.r.o. Panónska 42, 851 01 Bratislava
 IČO: 35692715
 IT príslušenstvo 2856,37 €  14.12.2016  x
 310637  Bratislavská vodárenská apoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava
 IČO: 35850370
 vodné, stočné a zrážky 2836,20 € 02.12.2016  x
 310638  EUROLINE computer, s.r.o. Svätoplukova 245/7, 036 01 Martin
 IČO: 36395994
 nákup NB 1458,00  16.12.2016  x
 310639  Výskumný ústav spojov, n.o. Zvolenská cesta 20, 974 05 Banská Bystrica
 IČO: 37954156
 normalizačné úlohy 1080,00 € 14.12.2016  243/2016
 310640  PYROBOS s.r.o. Lúčna 64, 974 01 Banská Bystrica
 IČO: 36644048
 zdravotná služba 288,00 €  08.12.2016  2016/220/005403/01701
 310641  ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
 IČO: 31331131
 kancelárske potreby 156,40 € 12.12.2016 4500000666
 310642  VISS s.r.o.Slovinec 63, 841 07  Bratislava
 IČO: 36660248
 úprava portálu 921,60 €  15.12.2016  4200001242
 310643  Slovenská agentúra život. prostredie, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
 IČO: 00626031
 normalizačné úlohy 387,50 €  29.11.2016 203/2016
 310644  WORLD MAPS s.r.o. Ružová 4605/2, 903 01 Senec
 IČO: 46297961
 mapa 53,00 €  07.12.2016  x
 310645  Centrum výnimočnosti a zodp. podnik., Na hlinách 56, 917 01 Trnava
 IČO: 42348536
 preškolenie 3324,00 € 15.12.2016  x
 310646  specSHOP s.r.o. Chrudimská 1146, 530 02 Pardubice
 IČO: 28858506
 nákup kávovar 1349,00 € 19.12.2016 4500000676
 310647  Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
 IČO: 31322832
 nákup PHM 207,47 € 17.12.2016 x
 310648  MOBEL FABRIK s.r.o. Povoda 6, 929 01 Povoda
 IČO: 44902280
 oprava pántov 513,00 € 15.12.2016 4200001334
 310649  INDUSTRIAL SAFETY s.r.o. Partizánska cesta 89, 974 01 Banská Bystrica
 IČO: 46126261
 normalizačné úlohy 100,00 € 20.12.2016 237/2016
 310650  INDUSTRIAL SAFETY s.r.o. Partizánska cesta 89, 974 01 Banská Bystrica
 IČO: 46126261
 normalizačné úlohy 685,00 € 20.12.2016 238/2016
 310651  Industrial safery, s.r.o. Partizánska cesta 89, 974 01 Banská Bystrica
 IČO: 46126261
 normalizačné úlohy 280,00 € 20.12.2016 239/2016
 310652  Z+M servis spol. s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 824 04 Bratislava
 IČO: 44195591
 nákup obrazový valec 109,44 € 19.12.2016 4500000675
 310653  AGENS s.r.o. Drieňová 25, 821 01 Bratislava
 IČO: 35684453
 prehliadka EZS 108,00 € 08.12.2016 x
 310654  BRENO s.r.o. Rožňavská 1, 831 04 Bratislava
 IČO: 36660710
 nákup kobercov 3808,72 € 21.12.2016 4500000672
 310655  INFOMA Busines Trading, s.r.o. Galaktická 6, 821 02 Bratislava
 IČO: 35765810
 prezentácia ÚNMS SR 228,00 € 22.12.2016 x
 310656  ŠEVT, a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
 IČO: 31331131
 nákup kancelárskych potrieb 624,50 € 15.12.2016 4500000663
 310657  ASTM INTERNATIONAL P.O.BOX C700, 100 BARR HARBOR DRIVE, 19428-2959 WEST

 poplatok 54,00 USD 12.12.2016 x
 310658  ŠEVT, a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
 IČO. 31331131
 nákup kancelárskych potrieb 311,78 € 22.12.2016 4500000671
 310659  ŠEVT, a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
 IČO. 31331131
 nákup kancelárskych potrieb 792,54 € 22.12.2016 4500000668
 310660  ŠEVT, a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
 IČO. 31331131
 kancelársky papier 1476,00 € 22.12.2016 4500000670
 310661  BIPM BUREAU INTERNATIONAL DES POIDS ET M, Pavilon de Breteuil, F-92312 Sevres

 členský poplatok 56 687,00 € 19.12.2016 x
 310662  Radovan Ďugel - DRAM, Nanterská 6/51, 010 01 Žilina
 IČO: 35122706
 súťaž NC SR 8 436,00 € 22.12.2016 x
 310663  ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA s.r.o. Meucure Bratislava Centrum Zámocká 38 811 01 Bratislava
 IČO: 35846160
 prenájom 349,50 € 22.12.2016 x
 310664  SHARK Online, a.s. Hviezdoslavovo námestie 20, 811 02 Bratislava
 IČO: 45689288
 nákup tašiek na NB 67,02 € 23.12.2016 x
 310665  SEBA Senator Banquets, s.r.o. Saratovská 2/A,  844 52 Bratislava
 IČO: 35715782
 pracovná porada 817,50 € 20.12.2016 4200001336
 310666  ŠEVT, a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
 IČO: 31331131
 hygienické potreby 346,30 € 27.12.2016 4500000667
 310667  Telefonica Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
 IČO: 35848863
 hlasové služby 438,22 € 14.12.2016 x
 310668  Schindler výťahy a eskalátory, a.s. Karadičova 8, 821 08 Bratislava
 IČO: 31402828
 oprava výťahu 4744,46 € 28.12.2016 x
 310669  WESTech, spol. s r.o. Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava
 IČO: 35796111
 nákup iPad 2396,02 € 29.12.2016 x
 310670  IT Academy s.r.o. Pionierska 15, 831 02 Bratislava
 iČO: 46759786
 kurz 417,98 € 19.12.2016 x
 310671  SEHOS Plus, s.r.o. Korytnicka 2, 821 07 Bratislava
 IČO: 46979760
 upratovacie práce 1127,76 € 23.12.2016 x
 310672  VISS s.r.o. Slovinec 63, 841 07 Bratislava
 IČO: 36660248
 technická podpora 1500,00 € 30.12.2016 x
 310673  ANTES Group s.r.o. Obchodná 2501, 913 21 Trenčianska Turná
 IČO: 45704848
 ochranná služba 180,00 € 31.12.2016 x
 310674  BIONT a.s. Karloveská 63, 841 29 Bratislava
 IČO: 35917571
 nájom 102,61 € 31.12.2016 x
 310675  BIONT a.s. Karloveská 63, 841 29 Bratislava
 IČO: 35917571
 nájom 81,00 € 31.12.2016 x
  310676  Centrálny depozit cenných papierov SR, Ul. 29. augusta 1/a, 814 80 Bratislava
 IČO: 31338976
 vedenie účtu 432,00 € 31.12.2016 x

 

ŠEVT a s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava

IČO: 31331131

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 9. 2. 2017