English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 

Faktúry v roku 2015

Číslo faktúryIdentifikačné údaje dodávateľa  fakturovaného  plnenia (meno a priezvisko, obchodný názov, adresa, IČO)Popis fakturovaného plneniaCelková hodnota fakturovaného plneniaDátum doručenia faktúryIdentifikácia zmluvy, objednávky ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou, objednávkou
 
 310001

SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

IČO:31322832

PHL služ. voz. 338,51 07.01.2015 x
 310002

Slovak Telekom, a.s., T-Com, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO:35763469

Dátové služby 780,00 07.01.2015  x
310003

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

IČO:35850370

Zrážková voda 55,30 07.01.2015 x
310004

Slovak Telekom, a.s., T-Com, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO:35763469

Hlasové služby 477,04 07.01.2015 x
310005

ANTES Group, s.r.o., Obchodná 2501, 913 21 Trenčianska Turná

IČO:45704848

Ochranná služba 180,00 07.01.2015 x
310006

VISS, s.r.o., Slovinec 63, 841 07 Bratislava

IČO:36660248

Technická podpora 1 500,00 07.01.2015 x
310007

XEROX LIMITED, o.z., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava

IČO:30814677

Kopírovacie služby 495,02 07.01.2015 x
310008

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava

IČO:35697270

Telefónne služby 35,60 07.01.2015 x
310009

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

IČO:36677281

Elektrina 5 931,29 07.01.2015 x
310010

Centrum účelových zariadení stredisko Inštitút pre verejnú správu, Ul. M. Schneidera Trnavského

IČO:42137004

Odborný seminár 90,00 13.01.2015 x
310011

Jaroslav Jašo - Autoservis Garant J+D, Borekova 8, 821 06 Bratislava

IČO:11819251

Oprava služobného automobilu 139,68 12.01.2015 4200001151
310012

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica

IČO:36631124

Poštové služby 993,50 12.01.2015 x
310013

BIONT, a.s., Karloveská 63, 841 29 Bratislava

IČO:35917571

Nájomné miestnosti 102,61 12.01.2015 x
310014

BIONT, a.s., Karloveská 63, 841 29 Bratislava

IČO:35917571

Nájomné Pavilón I. 81,00 12.01.2015 x
310015

ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava

IČO:31394981

Prevádzka web sídla 153,60 12.01.2015 x
310016

LOGIS Invest, a.s., Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava

IČO:44643004

Nájomné skladových priestorov 423,22 12.01.2015 x
310017

Art Look, s.r.o., Hlboká cesta 1, 814 99 Bratislava

IČO:35963441

Nákup nábytku 10 998,00 09.01.2015 4500000570
310018

AAA Autopožičovňa, s.r.o., Kazanská 21, 821 07 Bratislava

IČO:46068864

Čistiace a upratovacie práce 1 044,00 09.01.2015 x
310019

Slovak Telekom, a.s., T-Com, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO:35763469

Telefónne služby 30,56 13.01.2015 x
310020

BENESTRA, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

IČO:46303502

Server housing 191,20 13.01.2015 x
310021

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701

Zrážky, strážna služba 775,30 14.01.2015 x
310022

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701

Nájomné garáž 52,72 14.01.2015 x
310023

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701

Strážna služba 24,11 14.01.2015 x
310024

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701

Prenájom spoločných priestorov 2 888,47 14.01.2015 x
310025 WELMEC Secretariat Verispect B.V., p.a. Lex Rooijers, 2600 AR DELFT, Netherlands Členský poplatok 1 550,00 13.01.2015 x
310026

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701

Tepelná energia, servis výťahov 3 724,57 19.01.2015 x
310027

Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

IČO:35848863

Telefónne služby 117,41 19.01.2015 x
310028

Beuth Verlag GmbH, Am DIN-Platz, 10787 Berlin

Poplatok za normy 225,77 19.01.2015 x
310029

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701

Elektrická energia 1 386,54 19.01.2015 x
310030

Asztaloš Juraj ROVA - EZ servis, Narcisova 54, 821 01 Bratislava

IČO:17367891

Údržba výťahov 112,44 19.01.2015 x
310031

Odvoz a likvidácia odpadu, a.s., Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava

IČO:00681300

Úschova odpadu 25,90 19.01.2015 x
310032

Odvoz a likvidácia odpadu, a.s., Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava

IČO:00681300

Úschova odpadu 31,20 19.01.2015 x
310033

Tecton, a.s., Mýtna 15, 811 07 Bratislava

IČO:00685089

Spravovanie Informačného Systému 2 950,80 19.01.2015 x
310034

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a zkušebnictví, Gorazdova 24, 128 01 Praha 2

IČO:48135267

Odvody za poskytovanie zahraničných noriem 15 650,00 CZK 19.01.2015 x
310035

Centrálny depozitár cenných papierov SR, Ulica 29. Augusta 1/A, 814 80 Bratislava

IČO:31338976

Vedenie účtu 198,00 19.01.2015 x
310036

SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

IČO:31322832

PHM služ. voz. 135,38 20.01.2015 x
310037

Saeco Servis kávovary Bárci Róbert, 903 01 Senec

IČO:31111289

Servis kávovarov 35,00 20.01.2015 4200001152
310038 ISO Central Secretariat, 1.ch de la Voie-Creuse, Case p 56, 1211 Geneve 20, Switzerland Poplatok za normy 640,80 CHF 20.01.2015 x
310039

SIECIT, s.r.o., J. Kráľa 9, 974 01 Banská Bystrica

IČO:47669217
Maintenance 144,00 19.01.2015 x
310040

ISPA, spol. s r.o., Bratislava, Kopčianska 92, 851 01 Bratislava

IČO:31328717

Prenájom stĺp+info 94,25 16.01.2015 x
310041

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701

Vodné, stočné 121,76 21.01.2015 x
310042

XEROX Limited, o.z. Bratislava, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava

IČO:30814677

Čistiaca lišta 68,14 21.01.2015 4500000572
310043

SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26

IČO:35815256

Splátka plyn 2 912,00 22.01.2015 x
310044

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

IČO:35850370

Vodné, stočné 82,48 22.01.2015 x
310045

Centrum účelových zariadení stredisko Inštitút pre verejnú správu, Ul. M. Schneidera Trnavského 1/A

844 10 Bratislava

IČO:42137004

Školenie 225,00 27.01.2015 x
310046

Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Plynárenská 7/C, 824 79 Bratislava

IČO:35709332

Havarijné poistenie 106,98 26.01.2015 x
310047

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava

IČO:35697270

Telefónne služby 791,56 23.01.2015 x
310048

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava

IČO:00585441

Havarijné poistenie 514,20 26.01.2015 x
310049

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava

IČO:00585441
Havarijné poistenie 324,80 26.01.2015 x
310050

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava

IČO:00585441
Havarijné poistenie 316,19 26.01.2015 x
310051

SOFTIP, a.s., Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava

IČO:36785512

Účtovnícke služby 844,20 29.01.2015 x
310052

Kilian/amis, s.r.o., Vozárova 5, 040 17 Košice

IČO:36745162

Doména 61,56 29.01.2015 x
310053

Tecton, a.s., Mýtna 15, 811 07 Bratislava

IČO:00685089

Spravovanie Informačného Systému 2 950,80 02.02.2015 x
310054

SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26

IČO:35815256

Splátka plyn 2 822,00 02.02.2015 x
310055

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava

Poistné zodpovednosti za škodu 1 396,80 02.02.2015 x
310056

XEROX Limited, o.z. Bratislava, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava

IČO:30814677

Kopírovacie služby 511,25 04.02.2015 x
310057

ANTES Group, s.r.o., Obchodná 2501, 913 21 Trenčianska Turná

IČO:45704848

Ochranná služba 180,00 04.02.2015 x
310058

 Odvoz a likvidácia odpadu, a.s., Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava

IČO:00681300

Úschova odpadu 31,20 05.02.2015 x
310059

Odvoz a likvidácia odpadu, a.s., Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava

IČO:00681300

Odvoz odpadu 25,90 05.02.2015 x
310060

 BIONT, a.s., Karloveská 63, 841 29 Bratislava

IČO:35917571

Elektrická energia 3,68 04.02.2015 x
310061

Wolters Kluwer, s.r.o., Bratislava, Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava

IČO:31348262

Aktualizácia správneho poriadku 12,34 05.02.2015 x
310062

BIONT, a.s., Karloveská 63, 841 29 Bratislava

IČO:35917571

Nájom za pavilón 81,00 06.02.2015 x
310063

Ing. Jozef Smieško - AUDIO, Borekova 30, 821 06 Bratislava

IČO:13966103

Oprava elektrickej inštalácie 118,00 06.02.2015 4200001155
310064

Centrum účelových zariadení, stredisko inštitút pre verejnú správu, Ul. M. Schneidera Trnavského 1/a, 844 10 Bratislava

IČO:42137004

Odborný seminár 45,00 06.02.2015 x
310065

SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

IČO:31322832

PHL služ. voz. 353,83 06.02.2015 x
310066

UNION poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava

IČO:31322051

Poistné za ZPC za zamestnancov 15,00 06.02.2015 x
310067

LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava

IČO:31396674

Jedálne kupóny 6 902,00 02.02.2015 x
310068

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701

Kontrola EPS, strážna služba 700,49 09.02.2015 x
310069

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701

Strážna služba 24,11 09.02.2015 x
310070

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701

Nájom garáž 52,72 09.02.2015 x
310071

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava

IČO:30810701

Nájom spoločných priestorov 2 888,47 09.02.2015 x
310072 ANTES Group, s.r.o., Obchodná 2501, 913 21 Trenčianska Turná

IČO:45704848
Výmena kamery 359,22 09.02.2015 4200001154
310073 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

IČO:35850370
Zrážková voda 56,40 09.02.2015 x
310074 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava

IČO:31394981
Prevádzka web sídla 153,60 09.02.2015 x
310075 VISS, s.r.o., Slovinec 63, 841 07 Bratislava

IČO:36660248
Technická podpora 1 500,00 09.02.2015 x
310076 REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO:35719192
Letenka 663,77 09.02.2015 x
310077 BENESTRA, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

IČO:46303502
Server housing 191,20  10.02.2015 x
310078 Ing. Viliam Okoličányi VIKI OTS, Rovniankova 4, 851 02 Bratislava - Petržalka

IČO:40231526
Preškolenie vodičov 225,00 10.02.2015 4200001156
310079 Slovak Telekom, a.s., T-Com, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO:35763469
Dátové služby 780,00 10.02.2015 x
310080 Slovak Telekom, a.s., T-Com, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO:35763469
Hlasové služby 489,92 10.02.2015 x
310081 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701
Odhrn a posyp komunikácií 4,20 11.02.2015 x
310082 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701
Odhrn a posyp komunikácií 120,26 11.02.2015 x
310083 International Electrotechnical Commission, rue de Varembe, PO Box 131 3, 1211 Geneve 20 Licenčné poplatky 176,00 CHF 11.02.2015 x
310084 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica

IČO:36631124
Poštovné 826,35 12.02.2015 x
310085 Centrum účelových zariadení stredisko Inštitút pre verejnú správu, Ul. M. Schneidera Trnavského

IČO:42137004
Školenie 45,00 13.02.2015 x
310086 STORNO        
310087 Telefonica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

IČO:35848863
Telefónne služby 83,08 17.02.2015 x
310088 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701
Elektrická energia 1 128,84 16.02.2015 x
310089 RTVS, s.r.o., Staré Grunty, 841 04 Bratislava

IČO:47232480
Koncesionárske poplatky 959,17 16.02.2015 x
310090 Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica

IČO:37954521
Vlhkomer na vzduch 1,20 16.02.2015 x
310091 REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO:35719192
Letenka 678,07 17.02.2015 x
310092 REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO:35719192
Letenka 676,77 17.02.2015 x
310093 SIECIT, s.r.o., J. Kráľa 9, 974 01 Banská Bystrica

IČO:47669217
Maintenance 144,00 13.02.2015 x
310094 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

IČO:35850370
Vodné, stočné 93,62 13.02.2015 x
310095 C.I.P. Avenue de la Renaissance 30, B-1000 Brusel Členský poplatok 10 000,00 13.02.2015 x
310096 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701
Tepelná energia, vodné, stočné, zrážky 3 468,56 13.02.2015 x
310097 ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava

IČO:31331131
Kancelársky materiál 143,80 20.02.2015 x
310098 ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava

IČO:31331131
Kancelársky materiál 63,24 20.02.2015 x
310099 ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava

IČO:31331131
Kancelársky materiál 281,28 20.02.2015 x
310100 REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO:35719192
Letenka 780,77 20.02.2015 x
310101 Centrum výnimočnosti a zodpovedného podnikania, Na hlinách 56, 917 01 Trnava

IČO:42348536
Info seminár 10 224,00 23.02.2015 x
310102 AAA Autopožičovňa, s.r.o., Kazanská 21, 821 07 Bratislava

IČO:46068864
Upratovacie a čistiace práce 1 044,00 20.02.2015 x
310103 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava

IČO:35697270
Mobily 790,01 25.02.2015 x
310104 Union poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava

IČO:31322051
Poistenie zamestnancov za ZPC 15,15 25.02.2015 x
310105 Beuth Verlag GmbH, Am DIN-Platz, 10787 Berlín Poplatok za normy 225,77 19.01.2015 x
310106 REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO:35719192
Letenka 668,77 02.03.2015 x
310107 Austrian Standards plus GmbH, Heinestrasse 38, 1020 Viedeň Audit 900,00 02.03.2015 x
310108 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26

IČO:35815256
Splátka plyn 2 660,00 02.03.2015 x
310109 Le Cheque Dejeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava

IČO:31396674
Stravné lístky 6 090,00 02.03.2015 x
310110 Beuth Verlag GmbH, Am DIN-Platz, 10787 Berlín Poplatok za normy 225,77 19.01.2015 x
310111 PosAm, spol. s r.o., Odborárska 21, 831 02 Bratislava

IČO:31365078
IBM Lotus Domino 1 896,48 03.03.2015 4200001153
310112 REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO:35719192
Letenka, ubytovanie 782,07 05.03.2015 x
310113 ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava

IČO:31331131
Kopírovací papier 1 032,00 05.03.2015 x
310114 BIONT, a.s., Karloveská 63, 841 29 Bratislava

IČO:35917571
Nájom Pav. I 81,00 04.03.2015 x
310115 AAA Autopožičovňa, s.r.o., Kazanská 21, 821 07 Bratislava

IČO:46068864
Čistiace a upratovacie práce 1 044,00 04.03.2015 x
310116 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava

IČO:31394981
Web sídlo 153,60 04.03.2015 x
310117 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

IČO:31322832
PHL služ. voz. 325,70 04.03.2015 x
310118 KLT Audit, spol. s r.o. Trnava, Vajanského 23/B, 917 01 Trnava

IČO:36017710
Audit 984,00 09.03.2015 x
310119 ANTES Group, s.r.o., Obchodná 2501, 913 21 Trenčianska Turná

IČO:45704848
Ochranná služba 180,00 06.03.2015 x
310120 Slovak Telekom, a.s., T-Com, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO:35763469
Dátové služby 780,00 09.03.2015 x
310121 Slovak Telekom, a.s., T-Com, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO:35763469
Hlasové služby 525,84 09.03.2015 x
310122 VISS, s.r.o., Slovinec 63, 841 07 Bratislava

IČO:36660248
Technická podpora 1 500,00 09.03.2015 x
310123 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

IČO:35850370
Zrážková voda 50,87 09.03.2015 x
310124 Wolters Kluwer, s.r.o., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava Seminár 72,00 11.03.2015 x
310125 Tecton, a.s., Mýtna 15, 811 07 Bratislava

IČO:00685089
Spravovanie Informačného systému 2 950,80 11.03.2015 x
310126 Slovak Telekom, a.s., T-Com, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO:35763469
Hlasové služby 35,55 12.03.2015 x
310127 BENESTRA, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

IČO:46303502
Server housing 191,20 12.03.2015 x
310128 Zoner, s.r.o., Kopčianska 94, 851 01 Bratislava

IČO:35770929
SSL Certifikát 66,13 13.03.2015 4200001162
310129 REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO:35719192
Letenka 668,77 13.03.2015 x
310130 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica

IČO:36631124
Poštové služby 1 298,95 12.03.2015 x
310131 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701
Prenájom spoločných priestorov 2 888,47 13.03.2015 x
310132 SIECIT, s.r.o., J. Kráľa 9, 974 01 Banská Bystrica

IČO:47669217
Maintenance 144,00 13.03.2015 x
310133 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701
Nájom garáž 52,72 12.03.2015 x
310134 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701
Kontrola EPS, Strážna služba 633,68 12.03.2015 x
310135 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701
Strážna služba 21,77 12.03.2015 x
310136 Xerox Limited, o.z. Bratislava, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava

IČO:30810701
Kopírovacie služby 514,09 11.03.2015 x
310137 Slovak Telekom, a.s., T-Com, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO:30810701
Hlasové služby 30,56 16.03.2015 x
310138 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701
Servis výťahov 153,48 16.03.2015 x
310139 ASTM International P.O. Box C700, 100 Barr Harbor Drive, 19428-2959 West Conshohocken Royalties 214,20 USD 16.03.2015 x
310140 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

IČO:31322832
PHL služ. voz. 103,00 18.03.2015 x
310141 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701
Refakturácia 4 877,26 17.03.2015 x
310142 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701
Odhrn a posyp komunikácií 6,30 18.03.2015 x
310143 ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava

IČO:31331131
Kancelársky materiál 530,28 18.03.2015 x
310144 ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava

IČO:31331131
Kancelársky materiál 200,47 18.03.2015 x
310145 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

IČO:35850370
Vodné, stočné 122,59 19.03.2015 x
310146 Telefonica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

IČO:35848863
Mobily  151,97  19.03.2015 
310147 Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť, Koceľova 15, 815 94 Bratislava

IČO:00603198
Konferencia 140,00 24.03.2015 x
310148 STORNO        
310149 Ekonomická univerzita v Bratislave Podnikovohospodárska fakulta Košice, Tajovského 13, Košice

IČO:00399957
Konferencia 162,00 25.03.2015 x
310150 REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO:35719192
Ubytovanie 198,00 26.03.2015 x
310151  REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO:35719192
Letenka 588,77  26.03.2015 
310152 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava

IČO:35697270
Telefónne služby 30,98 26.03.2015 x
310153 OPTIMA, jazyková škola, Mgr. Dagmar Bullová, Rázusova 4, 977 01 Brezno

IČO:10984500
Riešenie normalizačných úloh 325,00 30.03.2015 024/2015
310154 CWS - boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 823 65 Bratislava

IČO:31411045
Hygienické sáčky Novoclean 42,68 27.03.2015 4500000576
310155 SOG Tactical, s.r.o., Staničná 19, 821 04 Bratislava

IČO:44840284
Prenájom Cloud služieb 8 078,78 31.03.2015 4200001161
310156 DISKUS, s.r.o., Víťazná 234, 958 04 Partizánske

IČO:34098861
CD-R, Obaly na CD 292,80 31.03.2015 4500000575
310157 Tecton, a.s., Mýtna 15, 811 07 Bratislava

IČO:00685089
Spravovanie IS 2 628,00 31.03.2015 x
310158 EURO-RT, s.r.o., Nemocničná 648/26, 924 01 Galanta

IČO:46185399
Nákup tonerov 479,18 13.03.2015 x
310159 Jaroslav Jašo - Autoservis Garant J+D, Borekova 8, 821 06 Bratislava

IČO:11819251
Oprava služobného automobilu 250,44 01.04.2015 x
310160 EURO-RT, s.r.o., Nemocničná 648/26, 924 01 Galanta

IČO:46185399
Nákup tonerov 118,73 01.04.2015 x
310161 REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO:35719192
Letenka 233,81 01.04.2015 x
310162 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava

IČO:31396674
Stravné lístky 6 902,00 07.04.2015 x
310163 STAVTEES-ING, s.r.o., Kráľová pri Senci 843, 900 50 Kráľová pri Senci

IČO:47441771
Normalizačné úlohy 787,00 07.04.2015 041/2015
310164 CEN COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION, Avenue Marnix 17, B-1000 Bruxelles Členský poplatok 895,50 02.04.2015 x
310165 CEN COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION, Avenue Marnix 17, B-1000 Bruxelles Členský poplatok 29 843,00 02.04.2015 x
310166 CENELEC, 35, Rue de Stassartstraat, B-1050 Brusel Členský poplatok 16 929,50 02.04.2015 x
310167 Odvoz a likvidácia odpadu, a.s., Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava

IČO:00681300
Spálenie odpadu 182,40 07.04.2015 4200001165
310168 Art Look, s.r.o., Hlboká cesta 1, 814 99 Bratislava 1

IČO:35963441
Papierové tašky na spisy 775,00 07.04.2015 4500000574
310169 ANTES Group, s.r.o., Obchodná 2501, 913 21 Trenčianska Turná

IČO:45704848
Technická kontrola, Dopravné náklady 488,94 07.04.2015 x
310170 ANTES Group, s.r.o., Obchodná 2501, 913 21 Trenčianska Turná

IČO:45704848
Ochranná služba 180,00 07.04.2015 x
310171 AAA Autopožičovňa, s.r.o., Kazanská 21, 821 07 Bratislava

IČO:46068864
čistiace a upratovacie práce 1 044,00 07.04.2015 x
310172 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701
Kontrola EPS 46,76 08.04.2015 x
310173 Slovak Telekom, a.s., T-Com, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO:35763469
Dátové služby 780,00 08.04.2015 x
310174 Slovak Telekom, a.s., T-Com, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO:35763469
Hlasové služby 30,56 08.04.2015 x
310175 XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23, 851 01 Bratislava

IČO:30814677
Kopírovacie služby 552,60 08.04.2015 x
310176 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

IČO:35850370
Zrážková voda 56,40 09.04.2015 x
310177 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava

IČO:31394981
Prevádzka web sídla 153,60 09.04.2015 x
310178 Slovak Telekom, a.s., T-Com, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO:35763469
Hlasové služby 517,00 09.04.2015 x
310179 Union poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava

IČO:31322051
Poistné za ZPC 23,10 09.04.2015 x
310180 Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta Košice, Tajovského 13, 041 30 Košice

IČO:00399957
Konferencia - účastnícky poplatok 162,00 09.04.2015 x
310181 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

IČO:31322832
PHL do služobných vozidiel 626,25 08.04.2015 x
310182 Ľuboš Ryba-požiarny technik, Budatínska 11, 851 05 Bratislava

IČO:34887776
Kontrola hasiacich prístrojov 109,56 10.04.2015 4200001166
310183 VISS, s.r.o., Slovinec 63, 841 07 Bratislava

IČO:36660248
Technická podpora 1 500,00 10.04.2015 x
310184 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica

IČO:36631124
Poštovné 965,55 13.04.2015 x
310185 BIONT, a.s., Karloveská 63, 841 29 Bratislava

IČO:35917571
Nájom miestnosti  102,61 10.04.2015 x
310186 BIONT, a.s., Karloveská 63, 841 29 Bratislava

IČO:35917571
Nájom Pavilónu I. 81,00 10.04.2015 x
310187 EURO-RT s.r.o. nemocničná 648/26, 924 01 galanta

IČO: 46185399
Nákup tonerov 1 327,82 € 15.04.2015 4500000577
310188 BENESTRA, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

IČO:46303502
Server housing 191,20 15.04.2015 x
310189 Asztaloš Juraj ROVA , Narcisova 54, 821 01 Bratislava

IČO: 17367891
Servis výťahu 117,74 €  15.04.2015  x
310190 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701
Tepelná energia 2 432,98 16.04.2015 x
310191 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701
Nájom garáž 52,72 16.04.2015 x
310192 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701
Nájom spoločných priestorov 2 888,47 16.04.2015 x
310193 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701
Zrážky, strážna služba 722,66 16.04.2015 x
310194 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701
Strážna služba 24,11 16.04.2015 x
310195 Telefonica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

IČO:35848863
Mobilné telefóny 278,59 16.04.2015 x
310196 REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO:35719192
Letenka 668,86 16.04.2015 x
310197 REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO:35719192
Ubytovanie 556,00 16.04.2015 x
310198 REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO:35719192
Letenka 668,86 16.04.2015 x
310199 REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO:35719192
Ubytovanie 63,00 16.04.2015 x
310200 REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO:35719192
Autobusový lístok 14,30 16.04.2015 x
310201 REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO:35719192
Letenka 668,86 16.04.2015 x
310202 CONTI TRADE SLOVAKIA PNEUBOX prevádzka Bratislava, Polianky 27, 841 01 Bratislava

IČO:36336556
Prezúvanie pneu 41,86 17.04.2015 x
310203 CONTI TRADE SLOVAKIA PNEUBOX prevádzka Bratislava, Polianky 27, 841 01 Bratislava

IČO:36336556
Prezúvanie pneu 22,12 17.04.2015 x
310204 CONTI TRADE SLOVAKIA PNEUBOX prevádzka Bratislava, Polianky 27, 841 01 Bratislava

IČO:36336556
Prezúvanie pneu 20,92 17.04.2015 4200001168
310205 Centrum účelových zariadení stredisko Inštitút pre verejnú správu, Ul. M. Schneidera Trnavského Bratislava

IČO:42137004
Školenie 250,00 20.04.2015 x
310206 CONTI TRADE SLOVAKIA PNEUBOX prevádzka Bratislava, Polianky 27, 841 01 Bratislava

IČO:36336556
Prezúvanie pneu 22,00 20.04.2015 4200001168
310207 CONTI TRADE SLOVAKIA PNEUBOX prevádzka Bratislava, Polianky 27, 841 01 Bratislava

IČO:36336556
Prezúvanie pneu 34,94 20.04.2015 4200001168
310208 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Gorazdova 24, 128 01 Praha 2

IČ:48135267
Poskytnutie dátového obsahu 29 240,00 CZK 17.04.2015 x
310209 Ing. Stanislav Setnický - STANLEY STYLE, Kúpeľná 4, 811 02 Bratislava

IČO:32081413
Výroba vizitiek 54,72 16.04.2015 4200001164
310210
Beuth Verlag, GmbH, Am DIN-Platz, 10787 Berlin


Poplatok za normy  276,25  20.04.2015 
310211 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

IČO:35850370
Vodné, stočné 106,99 20.04.2015 x
310212 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701
Elektrická energia, vodné, stočné 1 239,83 20.04.2015 x
310213 SIECIT, s.r.o., J. Kráľa  9, 974 01 Banská Bystrica

IČO:47669217
Maintenance 03/2015 144,00 20.04.2015 x
310214 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

IČO:31322832
PHM služ. voz. 172,47 20.04.2015 x
310215 SÚJV Dubna, Joliot-Curie 6, 141980 Dubna Nájom zariadení 27 000,00 USD 20.04.2015 x
310216 Pro Bios, spol. s r.o., Ružová dolina 21, 821 09 Bratislava

IČO:31392946
Prac. zdrav. služby 1 140,00 21.04.2015 x
310217 Jaroslav Jašo - Autoservis Garant J+D, Borekova 8, 821 06 Bratislava

IČO:11819251
Oprava služobného automobilu 54,00 21.04.2015 4200001169
310218 Jaroslav Jašo - Autoservis Garant J+D, Borekova 8, 821 06 Bratislava

IČO:11819251
Oprava služobného automobilu 54,00 21.04.2015 4200001169
310219 CEN COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION, Avenue Marnix 17, B-1000 Bruxelles Keymark 2014 744,00 22.04.2015 x
310220 CONTI TRADE SLOVAKIA PNEUBOX prevádzka Bratislava, Polianky 27, 841 01 Bratislava

IČO:36336556
Prezúvanie pneu 15,83 22.04.2015 4200001168
310221 CONTI TRADE SLOVAKIA PNEUBOX prevádzka Bratislava, Polianky 27, 841 01 Bratislava

IČO:36336556
Prezúvanie pneu 19,72 22.04.2015 4200001168
310222 CONTI TRADE SLOVAKIA PNEUBOX prevádzka Bratislava, Polianky 27, 841 01 Bratislava

IČO:36336556
Prezúvanie pneu 61,80 22.04.2015 4200001168
310223 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701
Deratizácia 32,69 23.04.2015 x
310224 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701
Mesačná kontrola EPS 10,26 23.04.2015 x
310225 STAVTEES-ING, s.r.o., Kráľová pri Senci 843, 900 50 Kráľová pri Senci

IČO:47441771
Riešenie normalizačných úloh 787,00  23.04.2015  041/2015 
310226 CONTI TRADE SLOVAKIA PNEUBOX prevádzka Bratislava, Polianky 27, 841 01 Bratislava

IČO:36336556
Prezúvanie pneu 32,06 22.04.2015 x
310227 CONTI TRADE SLOVAKIA PNEUBOX prevádzka Bratislava, Polianky 27, 841 01 Bratislava

IČO:36336556
Prezúvanie pneu 19,00 22.04.2015 x
310228 Jaroslav Jašo - Autoservis Garant J+D, Borekova 8, 821 06 Bratislava

IČO:11819251
Oprava služobného automobilu 159,96 24.04.2015 4200001172
310229 S-EPI, s.r.o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina

IČO:36014991
EPI Právny systém 1 197,60 24.04.2015 4200001170
310230 SOG Tactical, s.r.o., Staničná 19, 821 04 Bratislava

IČO:44840284
Web cam 450,00 24.04.2015 x
310231 LOGIS Invest, a.s., Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava

IČO:44643004
Nájom skladových priestorov 423,22 27.04.2015 x
310232 SOFTIP, a.s. Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava

IČO:36785512
Technická podpora APV 844,20 27.04.2015 x
310233 ISO Central Secretariat, 1 ch. de la Voie-Creuse, Case p56, 1211 Geneve 20, Switzerland Licenčné poplatky 441,60 CHF 28.04.2015 x
310234 International Electrotechnical Commission, rue de Varembe, PO BOX 131 3, 1211 Geneve 20 Licenčné poplatky 836,00 CHF 28.04.2015 x
310235 Vedeckotechnická spoločnosť pri ŽU Žilina, Univerzitná 1, 010 26 Žilina

IČO:30227852
Riešenie normalizačných úloh 150,00 28.04.2015 044/2015
310236 Vedeckotechnická spoločnosť pri ŽU Žilina, Univerzitná 1, 010 26 Žilina

IČO:30227852
Riešenie normalizačných úloh 175,00 28.04.2015 043/2015
310237 Vedeckotechnická spoločnosť pri ŽU Žilina, Univerzitná 1, 010 26 Žilina

IČO:30227852
Riešenie normalizačných úloh 125,00 28.04.2015 042/2015
310238 Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 Bratislava

IČO:36421928
Doména hosting 60,12 28.04.2015 x
310239 Ladislav Ferenczi Chladenie s.r.o., Hlavná 72, 931 01 Šamorín

IČO:17570395
servis klimatizácií 612,00 28.04.2015 4200001167
310240 Verlag Dashofer, s.r.o., Železničiarska 13, 811 04 Bratislava

IČO:35730129
Online kniha 10,80 30.04.2015 x
310241 XEROX LIMITED, o.z. Bratislava, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava

IČO:30814677
Pásky do tlačiarne 487,04 30.04.2015 x
310242 REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO:35719192
Letenka Brusel 768,86 04.05.2015 x
310243 ANTES Group, s.r.o., Obchodná 2501, 913 21 Trenčianska Turná

IČO:45704848
Ochranná služba 180,00 04.05.2015 x
310244 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26

IČO:35815256
Splátka plyn 1 456,00 04.05.2015 x
310245 INKO-Ing. Iveta Vámošiová, Smetanova 33, 080 05 Prešov

IČO:36902489
Prevzatie európskej normy 244,00 04.05.2015 031/2015
310246 Union poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava

IČO:31322051
Poistné za zamestnancov ZPC 36,35 05.05.2015 x
310247 XEROX LIMITED, o.z. Bratislava, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava

IČO:30814677
Kopírovacie služby 566,78 05.05.2015 x
310248 EASYBAU, s.r.o., Štúrova 1474/3, 951 15 Mojmírovce

IČO:44670401
Odvoz odpadu 174,00 05.05.2015 4200001176
310249 DOXX - Stravné lístky, Kálov 356, 010 01 Žilina

IČO:36391000
Stravné lístky 6 855,49 06.05.2015 x
310250 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

IČO:31322832
PHM služ. voz. 570,00 05.05.2015 x
310251 AAA Autopožičovňa, s.r.o., Kazanská 21, 821 07 Bratislava

IČO:46068864
Upratovacie práce  1 044,00  06.05.2015 
310252 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26

IČO:35815256 
Splátka plyn  557,00  06.05.2015 
310253 Tecton, a.s., Mýtna 15, 811 07 Bratislava

IČO:00685089
ND na PC 78,12 06.05.2015 4500000583
310254 Slovak Telekom, a.s., T-Com, Bajkalská 28, 817 62  Bratislava

IČO:35763469
Hlasové služby 491,03 07.05.2015 x
310255 Slovak Telekom, a.s., T-Com, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO:35763469
Telefónne služby 38,18 07.05.2015 x
310256 Slovak Telekom, a.s., T-Com, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO:35763469
Dátové služby 780,00 07.05.2015 x
310257 VISS, s.r.o., Slovinec 63, 841 07 Bratislava

IČO:36660248
Technická podpora 1 500,00 07.05.2015 x
310258 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701
Vodné, stočné, strážna služba 703,54 12.05.2015 x
310259 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701
Strážna služba 23,33 12.05.2015 x
310260 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701
Nájom garáže 52,72 12.05.2015 x
310261 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701
Nájom spoločných priestorov 2 888,47 12.05.2015 x
310262 Jaroslav Jašo - Autoservis Garant J+D, Borekova 8, 821 06 Bratislava

IČO:11819251
Olejový servis 161,45 12.05.2015 4200001175
310263 BIONT, a.s., Karloveská 63, 841 29 Bratislava

IČO:35917571
Nájom Pavilón I. 81,00 11.05.2015 x
310264 REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO:35719192
Parkovacia karta 50,00 13.05.2015 x
310265 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica

IČO:36631124
Kancelárske potreby 472,72 14.05.2015 4500000584
310266 REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO:35719192
Letenka 774,00 13.05.2015 4200001174
310267 REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO:35719192
Letenka 387,00 13.05.2015 4200001174
310268 SIECIT, s.r.o., J. Kráľa  9, 974 01 Banská Bystrica

IČO:47669217
Maintenance 144,00 13.05.2015 x
310269 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava

IČO:31394981
Web sídlo 153,60 13.05.2015 x
310270 ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava - STORNO faktúrou č. 310295

IČO:31331131
Kancelárske potreby 472,72 14.05.2015 4500000584
310271 SLOVNAFT VÚRUP, a.s., Vlčie hrdlo, P.O.Box 50, 820 03 Bratislava 23

IČO:35691310
Normalizačné úlohy 75,00 14.05.2015 071/2015
310272 Petit Press, a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava

IČO:35790253
Inzercia  114,72  14.05.2015 
310273 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701
Tepelná energia, zrážky 2 218,40  15.05.2015 
310274 Server Shop, s.r.o., Molecova 4, 841 04 Bratislava

IČO:47696028 
Nákup server  879,00  15.05.2015  4500000582 
310275 AVIR, s.r.o., Záhumenice 15, 902 01 Pezinok

IČO:36827631
Upgrade licencie - software  51,00  18.05.2015  4200001177 
310276 Asociácia metrológov Slovenska, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:42139473
Normalizačné úlohy 445,00 18.05.2015 029/2015
310277 Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

IČO:35848863
Mobilné telefóny 304,69 18.05.2015 x
310278 Tecton, a.s., Mýtna 15, 811 07 Bratislava

IČO:00685089
Spravovanie IS 2 628,00 19.05.2015 x
310279 BENESTRA, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

IČO:46303502
Server housing 191,20 19.05.2015 x
310280 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

IČO:35850370
Vodné, stočné 109,22 20.05.2015 x
310281 Centrum účelových zariadení, stredisko pre verejnú správu, Ul. M. Schneidera Trnavského 1/a, 844 10 Bratislava

IČO:42137004
Školenie 45,00 21.05.2015 x
310282 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

IČO:31322832
PHL služobné vozidlá 222,65 20.05.2015 x
310283 ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava

IČO:31331131
Hygienické potreby 229,09 21.05.2015 4500000585
310284 ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava

IČO:31331131
Kancelárske potreby 380,40 21.05.2015 4500000586
310285 ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava

IČO:31331131
Kancelárske potreby 146,23 21.05.2015 4500000587
310286 ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava

IČO:31331131
Kancelárske potreby 56,65 21.05.2015 4500000581
310287 Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 
 
IČO:31322832
PHL  516,34  04.06.2015   x 
310288  Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava

IČO:30810701
Servis výťahov 153,48  25.05.2015   x 
310289 REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO:30810710 
Letenka 452,89  02.06.2015 
310290 REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO:30810710
Letenka 668,86  02.06.2015  x
310291 REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO:30810710
Autobus. lístok 14,30   02.06.2015
310292  Ekorex SK, spol. s.r.o., Fadruszova 3, 841 04 Bratislava

IČO:44234082
Rieš. norm. úlohy 160,00  03.06.2015  x
310293 Baltic TravelGroup Ltd.


Ubytovanie 420,00 01.06.2015 x
310294 Havarijná služba Olivová s.r.o., Kyčerského 12, 011 05 Bratislava

IČO:36741566
Prečisť. kanalizácie 349,80 08.06.2015 4200001178
310295 STORNO  k faktúre č. 310270        
310296 ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava                               

IČO:31331131                                                             
Kancelárske potreby 472,72  25.05.2015  4500000584 
310297 Union poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, 831 60 Bratislava

IČO:31322051
Poistné za zamestnancov ZPC 27,45   08.06.2015  x
310298 REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO:35719192
Letenka 511,81 15.06.2015 x
310299 SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26

IČO:35815256
Splátka plyn  234,00 08.06.2015 x
310300 ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 

IČO:31331131
Kancelárske potreby 75,00 08.06.2015 4500000588
310301 XEROX LIMITED, o.z Bratislava, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava

IČO:30814677
Kopírovacie služby  506,08 11.06.2015 x
310302 Centrum účelových zariadení
Stredisko Inštitút pre verejnú správu Ul. M. Schneidera Trnavského Bratislava

IČO:42137004
Školenie 90,00 08.06.2015 x
310303 Tecton, a.s., Mýtna 15, 811 07 Bratislava

IČO:30810710
Spravovanie IS 2 628,00 11.06.2015 x
310304 Ekorex SK, spol. s.r.o., Fadruszova 3, 841 04 Bratislava 

IČO:44234082
Nomal. úloha 225,00 11.06.2015 015/2015
310305 Ekonomická univerzita v Bratislave 
Podnikovohospodárska fakulta Košice, Tajovského 13, 041 30 Košice

IČO:00399957
Uverejnenie príspevku 110,00   09.06.2015
310306 BIONT, a.s., Karloveská 63, 841 29 Bratislava

IČO:35917571
Nájom Pav. I 81,00   11.06.2015
310307 DOXX Stravné lístky, Kálov 356, 010 01 Žilina

IČO:30810710
Stravné lístky 6 855,49   11.06.2015  x
310308 AAA Autopožičovňa s.r.o., Kazanská 21, 821 07 Bratislava
IČO:46068864
Čist. a uprat. práce 1 358,40   11.06.2015  x
 310309 SLOVNAFT VÚRUP, a.s., Vlčie hrdlo, P.O.BOX 50, 820 03 Bratislava 23

IČO:35691310
Normalizačné úlohy 75,00   11.06.2015 071/2015 
310310 ANTES Group s.r.o., Obchodná 2501, 913 21 Trenčianska Turná

IČO:45704848
Ochranná služba 180,00   11.06.2015
310311 ELET. s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava

IČO:31394981
Web sídlo 153,60  11.06.2015 
310312 REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO:30810710 
Letenka 668,42  11.06.2015 
310313 REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO:30810710 
Ubytovanie  108,00  24.06.2015   x
310314 Bratislavská vodár. spoločnosť, as.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava Zrážková voda 56,40  08.06.2015  x
310315 Slovak Telekom, a.s. T-Com, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO:35763469
Hlasové služby 491,81 15.06.2015 x
310316 VISS, s.r.o. Slovinec 63, 841 07 Bratislava

IČO:36660248
Technická podpora 1 500,00 15.06.2015 x
310317 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810710
Mes. kontrola EPS 17,69  12.06.2015 
310318 Diners Club CS, s.r.o., Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava 

IČO: 35757086
Diners Club 70,00  12.06.2015 
 310319 REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO:30810710 
Letenka 174,00   15.06.2015  x
 310320 ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 

IČO:31331131
Kancelárske potreby 73,43   12.06.2015 4500000589 
 310321 CEIT n.o., Univerzitná 8431/6, 010 08 Žilina

IČO:30810710
Konferencia 250,00   11.06.2015
 310322 Tomáš Fodor - kominársky majster,, 925 32 Veľká Mača

IČO:30810710
Kominárske práce  75,25   12.06.2016  4200001183
 310323 CEN COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION, Avanue Marnix 17, B-1000 Brixelles Členský poplatok 29 843,00   23.06.2015
 310324 CEN COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION, Avanue Marnix 17, B-1000 Brixelles Členský poplatok 895,50    23.06.2015
 310325 CENELEC, 35, Rue de Stassartstraat, B-1050 Brusel Členský poplatok 16 929,50   23.06.2015   x
 310326 Slovak Telekom, a.s. T-Com, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO:35763469
Hlasové služby 30,42   16.06.2015  x
 310327 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701
Strážna služba 24,11  16.06.2015   x
 310328 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701

Str. sl.,vodné, zrážky 758,80   16.06.2015  x
 310329 Slovak Telekom, a.s. T-Com, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO:35763469
Dátové služby 780,00   16.06.2015  x
 310330 Slovenská národná akreditačná služba, Karloveská 63, 840 00 Btarislava

IČO:30809673
Cestovné náklady 382,98  22.06.2015   x 
 310331 Saeco Servis kávovary Bárci Róbert, 903 01 Senec

IČO:31111289
Servis kávovarov 80,00  16.06.2015  4200001184 
 310332 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica

IČO:36631124
Poštovné 800,95   16.06.2015  x
 310333 BENESTRA, s.r.o., Einsteinova 24, 851 05 Bratislava

IČO:46303502
Server housing 191,20  22.06.2015   x
 310334 FY-H-K-H Jozef Hamar, Sap 203, 930 06 Sap

IČO:30810710
Stavebné práce 23 736,00   19.06.2015  4200001150
 310335 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701
Tep. ener., el. en. 1 886,70  22.06.2015 
 310336 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701
Nájom spol. priest. 2 888,47   22.06.2015
 310337 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701
Nájom garáž 52,72   18.06.2015  x
 310338 SIECIT s.r.o., J. Kráľa 9, 974 01 Banská Bystrica 

IČO:47669217
Maintenance 144,00  24.06.2015 
 310339 Bratislavská vodár. spoločnpsť, a.s, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

IČO:35850370
Vodné, stočné 91,39   18.06.2015  x
 310340 Bratislavská vodár. spoločnpsť, a.s, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

IČO:35850370
Zrážková voda 54,19   18.06.2015 x
 310341 PYROBOSS, s.r.o., Lúčna 64, 974 01 Banská Bystrica

IČO:36644048
Školenie prvej pomoci 432,00   22.06.2015
 310342 ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava                               

IČO:31331131   
Kancelárske potreby 355,36   24.06.2015 4500000590 
 310343 Jaroslav Volčko MIKONA-INFO Zvolen, Lučenecká cesta 2266/6, 960 01 Zvolen

IČO:40142744
Normalizačné úlohy 175,00   24.06.2015  x
 310344
INKO-Ing. Iveta Vámošiová, Smetanova 33, 080 05 Prešov

IČO:36902489                          

Normalizačné úlohy 750,00  24.06.2015   030/2015
 310345 Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

IČO:30810710
Mobilné telefóny 444,30  24.06.2015   x
310346 EGQM Private Stichting. Olympiadentlaan 2/5 de, 1140 Evere

VAT BE0871740087
Publikácie 69,69  19.06.2015  x
310347 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

IČO:31322832
PHM 144,52 26.06.2015 x
310348 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701
Kontrola EPS 47,76 29.06.2015 x
310349 Jaroslav Volčko MIKONA-INFO Zvolen Lučenecká cesta 2266/6, 960 01 Zvolen

IČO:40142744
Normal.úlohy TN 550,00 29.06.2015  019/2015
310350 Centrum výnimočnosti a zodp. podnik., Na hlinách 56, 917 01 Trnava

IČO:42348536
Vzdelávanie účast. 1 728,00 29.06.2015 2015/111/000023/00015
310351 Vedeckotechnická spoločnosť pri ŽU Žilina, Univerzitná 1, 010 26 Žilina

IČO:30227852
Normalizačné úlohy 575,00   29.07.2015  085/2015
310352 Vedeckotechnická spoločnosť pri ŽU Žilina, Univerzitná 1, 010 26 Žilina

IČO:30227852
Normalizačné úlohy 150,00  29.07.2015   084/2015
310353 Česká společnost pre jakost, o.s., Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1

IČO:00417955
Vzdelávací materiál 41,00 24.06.2015 x
310354 Austrian Standards plus GmbH, Heinestrasse 38, 1020 Viedeň Ročný poplatok 300,00 24.06.2015 x
310355 REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO:35719192
Letenka 278,58 25.06.2015 x
310356 REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO:35719192
Letenka 278,58 25.06.2015 x
310357 Tecton, a.s., Mýtna 15, 811 07 Bratislava

IČO:00685089
Servisné práce 819,60 25.06.2015 4200001179
310358 Ekonomická univerzita v Bratislave Podnikovohospodárska fakulta Košice, Tajovského 13, Košice

IČO:00399957
Uverejnenie príspevku 110,00 25.06.2015 x
310359 VGD - AVOS AUDIT, s.r.o., Moskovská 13, 811 08 Bratislava

IČO:36254339
Ekonomické poradenstvo 23 868,00 26.06.2015 x
310360 Slovenská metrologická spoločnosť, Karloveská 63, 842 55 Bratislava

IČO:30777739
Účastnícky poplatok 762,50 26.06.2015 x
310361 SÚJV Dubna, Joliot-Curie 6, 141980 Nájom zariadení  27 000,00 USD  24.06.2015 
310362 PosAm, spol. s r.o., Odborárska 21, 831 02 Bratislava

IČO:31365078 
Ročná podpora  714,00  30.06.2015  4200001180 
310363 ASTM INTERNATIONAL P.O. Box C700, 100 Barr Harbor Drive, 19428-2959 West Conshohocken  Poplatok autor. práva  358,80 USD  01.07.2015 
310364 XEROX LIMITED, o.z. Bratislava, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava

IČO:30814677 
Kopírovacie služby  589,24  02.07.2015 
310365 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26

IČO: 35815256
Odber zemného plynu 216,00  02.07.2015 
310366 REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO:35719192
Letenka 608,26 03.07.2015 x
310367 ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava                               

IČO:31331131   
Kancelárske potreby 16,62  03.07.2015 4500000591
310368 ANTES Group, s.r.o., Obchodná 2501, 913 21 Trenčianska Turná

IČO:45704848
Ochranná služba 180,00 03.07.2015 x
310369 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

IČO:36677281
Spotreba elektrickej energie 5 931,29 03.07.2015 x
310370 REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO:35719192
Letenka 668,86 06.07.2015 x
310371 REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO:35719192
Ubytovanie 85,00 06.07.2015 x
310372 STAVTEES-ING, s.r.o., Kráľová pri Senci 843, 900 50 Kráľová pri Senci

IČO:47441771
Normalizačné úlohy 795,00 06.07.2015 097/2015, 083/2015
310373 Slovak Telekom, a.s., T-Com, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO:35763469
Hlasové služby 582,59 06.07.2015 x
310374 Odvoz a likvidácia odpadu, a.s., Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava

IČO:00681300
Uschovanie odpadu 31,20 06.07.2015 x
310375 ANTES Group, s.r.o., Obchodná 2501, 913 21 Trenčianska Turná

IČO:45704848
Technická prehliadka 488,94 06.07.2015 x
310376 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

IČO:35850370
Zrážková voda 54,19 06.07.2015 x
310377 Asztaloš Juraj ROVA - EZ servis, Narcisova 54, 821 01 Bratislava

IČO:17367891
Údržba výťahu 111,60 07.07.2015 x
310378 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701
Strážna služba 23,33 07.07.2015 x
310379 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701
Ref. strážna služba 667,96 07.07.2015 x
310380 BIONT, a.s., Karloveská 63, 841 29 Bratislava

IČO:35917571
Nájom Pav. I 81,00 07.07.2015 x
310381 BIONT, a.s., Karloveská 63, 841 29 Bratislava

IČO:35917571
Nájom miesti 102,61 07.07.2015 x
310382 Slovak Telekom, a.s., T-Com, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO:35763469
Hlasové služby 06/2015 30,42 07.07.2015 x
310383 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

IČO:31322832
PHM služ. voz. 06/2015 691,39 07.07.2015 x
310384 Slovak Telekom, a.s., T-Com, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO:35763469
Dátové služby 06/2015 780,00 08.07.2015 x
310385  ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava

IČO:31394981
Prevádzka web sídla 06/2015  153,60  08.07.2015  4200001181 
310386 VISS, s.r.o., Slovinec 63, 841 07 Bratislava

IČO:36660248
Technická podpora 6/2015 1 500,00 08.07.2015 330/2011
310387 Odvoz a likvidácia odpadu, a.s., Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava

IČO:00681300
Zber odpadu - papier 25,90 09.07.2015 x
310388 AAA Autopožičovňa, s.r.o., Kazanská 21, 821 07 Bratislava

IČO:46068864
Upratovacie práce 06/2015 1 358,40 09.07.2015 x
310389 Jaroslav Volčko - MIKONA - INFO Zvolen, Lučenecká cesta 2266/6, 960 01 Zvolen

IČO:40142744
Normalizačné úlohy 950,00 09.07.2015 022/2015, 020/2015
310390 ProBios, spol. s r.o., Ružová dolina 21, 821 09 Bratislava

IČO:31392946
Lekárska prehliadka zamestnancov 580,00 09.07.2015 x
310391 VUMS Legend, spol. s r.o., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

IČO:61855057
Úpravy apl. ISONET 20 000,00 CZK 10.07.2015 4200001185
310392 BENESTRA, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

IČO:46303502
Server housing 6/2015 191,20 10.07.2015 332/2012
310393 BENESTRA, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

IČO:46303502
Doména ročný poplatok 15/16 95,62 10.07.2015 x
310394 Zoltán Medlen, Bieloruská 60, 821 06 Bratislava

IČO:36983080
Preklad sprievodného listu 15,00 10.07.2015 x
310395 FIRES, s.r.o., Osloboditeľov 282/282, 059 35 Batizovce

IČO:31701043
Normalizačné úlohy 825,00 13.07.2015 052/2015
310396 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

IČO:35850370
Vodné a stočné 6/2015 100,31 13.07.2015 x
310397 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701
Elektrická energia, vodné, stočné 1 076,21 13.07.2015 x
310398 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica

IČO:36631124
Poštové služby 06/2015 1 018,25 13.07.2015 x
310399 Mgr. Dáša Borovská, Drieňová 16940/1, 821 01 Bratislava

IČO:47100206
Normalizačné úlohy 275,00 13.07.2015 069/2015
310400 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701
Tepelná energia, zrážky, vodné 06/2015 830,77 14.07.2015 x
310401 SIECIT, s.r.o., J. Kráľa 9, 974 01 Banská Bystrica

IČO:47669217
Údržba výpočtovej techniky 144,00 15.07.2015 25/2010
310402 Havarijná služba Olivová, s.r.o., Škultétyho 1, 831 03 Bratislava

IČO:35876239
Čistenie odpadových potrubí 295,35 17.07.2015 4200001187
310403 Mgr. Vlasta Molnárová, Suľany 219, 951 25 Hurboňovo

IČO:41644841
Normalizačné úlohy STN 500,00 17.07.2015 025/2015
310404 BOAT, a.s., Vajnorská 167, 832 37 Bratislava

IČO:35756764
Servis automobilu 1 767,20 17.07.2015 x
310405 Slovenská technická univerzita v BA, Námestie Slobody 17, 812 31 Bratislava 1

IČO:00397687
Normalizačné úlohy 100,00 16.07.2015 110/2015
310406 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701
Nájom garáž 52,72 16.07.2015 x
310407 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701
Nájom spoločných priestorov 2 888,47 16.07.2015 x
310408 Juraj Uherek - Bs Consult, Komenského 18/C, 974 01 Banská Bystrica

IČO:11929855
Normalizačné úlohy 563,00 20.07.2015 061/2015
310409 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

IČO:31322832
PHM služ. voz. 202,80 20.07.2015 x
310410 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701
Nájom 25 214,91 20.07.2015 x
310411 Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

IČO:35848863
Mobilné telefóny 387,88 17.07.2015 x
310412 REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO:35719192
Letenky 2 036,58 21.07.2015 x
310413 K&H-STAV, SAP 203, 930 06 SAP

IČO:46791841
Oprava poškodenej atiky 22 783,20 21.07.2015 x
310414 DOXX - Stravné lístky, Kálov 356, 010 01 Žilina

IČO:36391000
Stravné lístky 6 855,49 22.07.2015 x
310415 Ekorex SK, spol. s.r.o., Fadruszova 3, 841 04 Bratislava

IČO: 44234082
Normalizačné úlohy 788,00   29.07.2015 078/2015 
310416 EURO-RT, s.r.o., Nemocničná 648/26, 924 01 Galanta

IČO:46185399
Nákup tonerov 404,48 21.07.2015 4500000592
310417 Art Look, s.r.o., Hlboká cesta 1, 814 99 Bratislava

IČO:35963441
Propagačné tašky 387,00 22.07.2015 4500000593
310418 SETECH Telematics, s.r.o., Borekova 6, 821 06 Bratislava

IČO:35945575
Telematické služby 132,00 23.07.2015 178/2015
310419 CONTI TRADE SLOVAKIA PNEUBOX prevádzka Bratislava, Polianky 27, 841 01 Bratislava

IČO:30810710
Prezutie pneum. 10,00 03.08.2015 x
310420 SOFTIP, a.s. Business Centre Aruba,, Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava

IČO:30810710
Tech. podpora APV 844,20 03.08.2015 x
310421 Porsche Inter Auto Slovakia, Dolnozemská 7, 851 04 Bratislava

IČO:30810710
Servis automobilu 5 081,52 31.07.2015 x
310422 ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava

IČO:31331131
Hygienické potreby 221,67 04.08.2015 x
310423 MIND - Ing. Ivan Pobjecký, CSc., Detská 4, 921 01 Pieštany

IČO:31120954
Normalizačné úlohy 1 825,00 04.08.2015 033/2015
034/2015
310424 INKO - Ing. Iveta Vámošiová, Smetanova 33, 080 05 Prešov

IČO:36902489
Normalizačné úlohy 1 300,00 04.08.2015 032/2015
088/2015
310425 International Electrotechnical Commission, rue de Varembe, PO Box 131 3, 1211 Geneve 20, Switzerland

IČO:30810710
Odvody za fotokópie 412,00 04.08.2015 x
310426 ISO Central Secretariat, 1, ch. de la Voie-Creuse, Case p 56, 1211 Geneve 20, Switzerland

IČO:35829052
Odvody za fotokópie 786,00 04.08.2015 x
310427 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701
Mes. kontrola EPS 10,26 04.08.2015 x
310428 Úřad pro technickou normalizaci, met. a státní zkušebnitví, Gorazdova 24, 128 01 Praha 2

IČO:30810710
Poskyt. dát obsahu 29 030,00   04.08.2015  x
310429 IVES, org. pre informat. ver. správy, Čs. armády 20, 041 18 Košice

IČO:00162957
Služby STP APV 191,20  04.08.2015   x
310430 Ekonómia, občianske združenie, Tajovského 10, 974 01 Banská Bystrica

IČO:5981555
Sprac. ISO STN 275,00   04.08.2015 070/2015 
310431 Ekorex SK, spol. s.r.o., Fadruszova 3, 841 04 Bratislava

IČO:30810710
Normalizačné úlohy 1 687,00   07.08.2015 018/2015
 017/2015 
310432 AAA Autopožičovňa s.r.o., Kazanská 21, 821 07 Bratislava

IČO:46068864
Tepovanie kobecov 394,96   10.08.2015  x
310433 Tecton, a.s., Mýtna 15, 811 07 Bratislava

IČO:00685089
Spravovanie IS 2 628,00   10.08.2015  x
310434 Tecton, a.s., Mýtna 15, 811 07 Bratislava

IČO:00685089
Spravovanie IS 2 628,00  10.08.2015 x
310435 ANTES Group s.r.o., Obchodná 2501, 913 21 Trenčianska Turná 

IČO:45704848
Ochran. služba  180,00  11.08.2015   003/2014
310436 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26

IČO:35815256
Odber zem. plynu 216,00  11.08.2015
310437 Mgr. Daniela Buchelová, Ul. Pod Kaštielom 216/27, 919 01 Špačince

IČO:30810710
Preklad listu FRJ 19,92   12.08.2015
310438 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

IČO:30810710
PHM služ. voz. 367,55   12.08.2015  x
310439 Pro Bios, spol. s.r.o., Ružová dolina 21, 821 09 Bratislava 

IČO:30810710
Lekárska prehliadka 40,00   12.08.2015  x
310440 Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábrežie armádneho generála L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava 

IČO:00156850
Prevzatie eu. normy 162,50   12.08.2015  074/2015
310441 Bratislavská vodár. spoločnosť, a.s, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

IČO:30810710
Zrážková voda 56,40   12.08.2015  x
310442 Slovak Telekom, a.s. T-Com, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO:30810710
Hlasové služby 54,37  12.08.2015   x
310443 VISS, s.r.o. Slovinec 63 Bratislava, Slovinec 63, 841 07 Bratislava

IČO:36660248
Technická podpora  1 500,00  13.08.2015   330/2011
310444 Slovak Telekom, a.s. T-Com, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO:30810710
Hlasové služby 688,31   14.08.2015
310445 BIONT, a.s., Karloveská 63, 841 29 Bratislava

IČO:30810710
Nájom 81,00   14.08.2015  x
310446 XEROX LIMITED, o.z Bratislava, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava

IČO:30814677
Kopír. služby  512,11  14.08.2015   x
310447 Slovak Telekom, a.s. T-Com, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO:30810710
Dátové služby  780,00  14.08.2015 
310448 ELET. s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 

IČO:30810710
Prev. web sídla  120,00   14.08.2015
310449 Ing. Dagmar Tóthová, PhD., Jaltská 5, 040 22 Košice

IČO:43803334
Normalizačné úlohy 75,00   17.08.2015  086/2015
310450 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava

IČO:35850370
Vodné a stočné 120,37  12.08.2015 x
310451 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810710
Nájom 2 888,47 10.08.2015 x
310452 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810710
Nájom garáž 52,72   17.08.2015  x
310453 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810710
Strážna služba   24,11   17.08.2015  x
310454 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810710
Strážna služba 690,23 10.08.2015 x
310455 Beuth Verlag GmbH, Am DIN-Platz, 10787 Berlín Poplatky 610,93 11.08.2015 x
310456 Konica Minolta Slovakia, s.r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava

IČO:31338551
Oprava 80,40 11.08.2015 4200001192
310457 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810710
Prepojenie 205,94 12.08.2015 4200001193
310458 Ladislav Ferenczi Chladenie s.r.o. Hlavná 72, 931 01 Šamorín

IČO:17570395
Oprava klimatizačného zariadenia 223,20 12.08.2015 4200001190
310459 Ladislav Ferenczi Chladenie s.r.o. Hlavná 72, 931 01 Šamorín

IČO:17570395
Klimatizácia 1184,40 12.08.2015 4500000594
310460 Ladislav Ferenczi Chladenie s.r.o. Hlavná 72, 931 01 Šamorín

IČO:17570395
Preinštalácia 669,00 12.08.2015 4200001191
310461 BIPM BUREAU INTERNATIONAL DES POIDS ET M, Pavilon de Breteuil, F-92312 Sevres Členský poplatok 56 953,00 12.08.2015 x
310462 Štrba Jozef, 920 52 Horné Zelenice

IČO:46452591
Cateringové služby 35,00 13.08.2015 4200001194
310463 SIECT s.r.o. J. Kráľa 9, 974 01 Banswká Bystrica

IČO: 47669217
Údržba 144,00 13.08.2015 25/2010
310464 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica

IČO:36631124
Poštové služby 921,35 13.08.2015 x
310465 BENESTRA, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava Server housing 191,20 13.08.2015 x
310466 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810710
Energie 1937,52 14.08.2015 x
310467 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica

IČO:36631124
Poštové služby 7,26 14.08.2015 x
310468 Elektroinštalačné práce Juraj Csomor, 930 04 Baka 263

IČO:40285723
Oprava zvodov 22 086,00 18.08.2015 4200001188
310469 EKOREX SK s.r.o. Fadruszova 3, 841 04 Bratislava

IČO:44234082
Normalizačné úlohy 75,00 18.08.2015 096/2015
310470 Telefonica Slovakia s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

IČO:35848863
Mobilné telefóny 335,92 19.08.2015 x
 310471 STAVTEES-ING sr.o. 900 50 Kráľová pri Senci 843

IČO:47441771
Normalizačné úlohy 1 075,00 19.08.2015  162/2015, 161/2015
 310472 Marcel Čatloš - INFOSERVI, Banská 53, 053 42 Krompachy

IČO:47994053
Normalizačné úlohy 1 850,00  20.08.2015  036/2015, 037/2015, 038/2015
 310473 INKO-Ing. Iveta Vámošiová, Smetanova 33, 080 05 Prešov

IČO:36902489
Normalizačné úlohy 125,00 20.08.2015  089/2015
 310474 Technický a skúšobný ústav stavebný n.o., Studená 3, 821 04 Bratislava

IČO:31821987
Normalizačné úlohy 975,00 21.08.2015  124,2015, 125/2015, 126/2015, 127/2015, 128/2015
 310475 EKOREX SK s.r.o. Fadruszova 3, 841 04 Bratislava

IČO:44234082
Normalizačné úlohy 518,00 24.08.2015 101/2015
310476 AAA Autopožičovňa s.r.o. Kazanská 21, 821 07 Bratislava

IČO:46068864
Čistiace práce 1 358,40 25.08.2015 x
310477 Mgr. Dáša Borovská, Drieňová 16940/1, 821 01 Bratislava

IČO:47100206
Normalizačné úlohy 400,00 28.08.2015 027/2015
310478 Mgr. Dáša Borovská, Drieňová 16940/1, 821 01 Bratislava

IČO:47100206
Normalizačné úlohy 250,00 28.08.2015 026/2015
310479 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava

IČO:35815256
Plyn 450,00 02.09.2015 x
310480 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravné lístky 7 181,99 02.09.2015 x
310481 REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO:35719192
Letenka 544,00 02.09.215 x
310482 Mgr. Daniela Buchelová, Ul. Pod kaštieľom 216/27, 919 01 Špačince


Normalizačné úlohy 39,84 02.09.2015 x
310483 VISS s.r.o. Slovinec 63, 841 07 Bratislava

IČO:36660248
Technická podpora 1 500,00 07.09.2015 x
310484 XEROX LIMITED o.z. Einsteinova ľš, 851 01 Bratislava

IČO:30814677
Paušál 498,71 07.09.2015 x
310485 Slovak Telekom a.s. Bajkalská28, 817 62 Bratislava

IČO:35763469
Hlasové služby 29,74 07.09.2015 x
310486 Slovak Telekom a.s. Bajkalská28, 817 62 Bratislava

IČO:35763469
Dátové služby 780,00 07.09.2015 x
310487 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

IČO:31322832
PHL 404,70 07.09.2015 x
310488 Slovenská spoločnosť údržby, Koceľova 15, 815 94 Bratislav

IČO37803310
Normalizačné úlohy 400,00 07.09.2015 053/2015
 310489 CIVEST Slovakia s.r.o. Továrenská 1, 908 73 Veľké KLeváre

IČO:35745223
Normalizačné úlohy 400,00  07.09.2015  172/2015, 173/2015, 174/2015
 310490 Slovak Telekom a.s. Bajkalská28, 817 62 Bratislava

IČO:35763469
Hlasové služby 672,95 07.09.2015 x
 310491 ZONER s.r.o. Kopčianska 94, 851 01 Bratislava

IČO:35770929
Poplatok 71,16  08.09.2015 x
 310492 PROEKO BA s.r.o. Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava

IČO:35900831
Seminár 138,00 07.09.2015 x
 310493 Slovenský metrologický ústa, Karloveská 63, 842 55 Bratislava

IČO.30810701
Servis 163,74 08.09.2015  x
 310494 ANTES Group s..ro. Obchodná 2501, 913 21 Trenčianska Turná

IČO:45704848
Ochranná služba 180,00 08.09.2015 x
 310495 ELET s.r.o. Gorazdova 24, 811 04 Bratislava

IČO:31394981
Prevádzka WEB sídla 120,00 08.09.2015 x
310496 FIRES s.r.o. Osloboditeľov 282/282, 059 35 Batizovce

IČO 31701043
Normalizačné úlohy 330,00 08.09.2015  153/2015
310497 AAA Autopožičovňa s.r.o. Kazanská 21, 821 07 Bratislava

IČO:46068864
Čistiace práce 1 358,40 09.09.2015 x
310498 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava

IČO:31331131
Kancelárske potreby 12,40 09.09.2015 4500000597
310499 Považská cementáreň a.s. J. Kráľa, 018 63 ladce

IČO:31615716
Normalizačné úlohy 200,00 10.09.2015 028/2015
310500 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava

IČO.30810701
Prenájom priestorov 2888,47 10.09.2015 x
 310501 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava

IČO.30810701     
Strážna služba 690,23 10.09.2015 x
 310502 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava

IČO.30810701
Strážna služba 24,11  10.09.2015 x
 310503 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava

IČO.30810701
Prenájom garáže 52,72 10.09.2015  x
 310504 TECTON a.s. Mýtna 15, 811 07 Bratislava

IČO:00685089
Spravovanie IS 2 628,00  10.09.2015  x
 310505 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava

IČO:35850370
Zrážková voda 56,40 10.09.2015 x
 310506 BIONT a.s. Karloveská 63, 841 29 Bratislava

IČO:35917571
Nájom 81,00  11.09.2015  x
 310507 CWS boco Slovensko,a s.r.o. bojnická 10, 823 65 Bratislava

IČO:31411045
Hygienické potreby 85,37  11.09.2015  4500000598
 310508 Ladislav Ferenczi s.r.o. Hlavná 72, 931 01 Šamorín

IČO:17570395
Oprava klimatizácie 789,84  11.09.2015 4200001196
 310509 Ing. Dagmar Tóthová, Jaltská 5, 040 22 Košice

IČO:43803334
Normalizačné úlohy 75,00 16.09.2015  137/2015
 310510 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica

IČO:36631124
Poštové služby 765,65 16.09.2015 x
 310511 SIECIT s.r.o. J. Kráľa 9, 974 01 Banská Bystrica

IČO:47669217
Údržba 144,00 16.09.2015 x
 310512 BENESTRA s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

IČO: 46303502
Server housing 191,20 16.09.2015 x
 310513 INKO-Ing. Iveta Vámošiová, Smetanova 33, 080 05 Prešov

IČO: 36902489
Normalizačné úlohy 1 325,00 16.09.2015 090/2015, 121/2015
 310514 VUIS - Vodovody a kanalizácie, s.r.o. lamačská cesta 8, 811 04 Bratislava

IČO:17310211
Normalizačné úlohy 875,00  16.09.2015 040/2015
 310515 Ing. Dagmar Tóthová, Jaltská 5, 040 22 Košice

IČO:43803334
Normalizačné úlohy 75,00  16.09.2015  138/2015
 310516 Ing. Dagmar Tóthová, Jaltská 5, 040 22 Košice

IČO:43803334
Normalizačné úlohy 75,00 16.09.2015  139/2015
310517 Ing. Dagmar Tóthová, Jaltská 5, 040 22 Košice

IČO:43803334
Normalizačné úlohy 75,00 16.09.2015 140/2015
310518 Ing. Dagmar Tóthová, Jaltská 5, 040 22 Košice

IČO:43803334
Normalizačné úlohy 75,00 16.09.2015 141/2015
310519 Ing. Dagmar Tóthová, Jaltská 5, 040 22 Košice

IČO:43803334
Normalizačné úlohy 75,00 16.09.2015 142/2015
310520 Ing. Dagmar Tóthová, Jaltská 5, 040 22 Košice

IČO:43803334
Normalizačné úlohy 75,00 16.09.2015 143/2015
310521 Ing. Dagmar Tóthová, Jaltská 5, 040 22 Košice

IČO:43803334
Normalizačné úlohy 75,00 16.09.2015 144/2015
310522 Ing. Dagmar Tóthová, Jaltská 5, 040 22 Košice

IČO:43803334
Normalizačné úlohy 75,00 16.09.2015 145/2015
310523 Ing. Dagmar Tóthová, Jaltská 5, 040 22 Košice

IČO:43803334
Normalizačné úlohy 150,00 16.09.2015 146/2015
 310524 ASTM INTERNATIONAL, 100 BARR HARBOR DRIVE, 19428-2959 WEST Conshohocken Poplatok 51,60 USD 17,09.2015  x
 310525
Centrum účelových zariadení, ul. M. Sch. Tranvského 1, 844 10 Bratislava

IČO:42137004

Školenie 450,00 21.09.2015  x
310526 REDI TOUR s.r.o.Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO: 35719192
Letenka 560,02 21.09.2015 x
310527 REDI TOUR s.r.o.Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO: 35719192
Letenka 685,41 21.09.2015 x
310528 REDI TOUR s.r.o.Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO: 35719192
Letenka 86,77 21.09.2015 x
310529 REDI TOUR s.r.o.Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO: 35719192
Letenka 669,41 21.09.2015 x
310530 REDI TOUR s.r.o.Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO: 35719192
Letenka 389,52 21.09.2015 x
310531 Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

IČO: 31322832
PHL 81,89 21.09.2015 x
310532 Ing. Stanislav Setnický, Kúpeľná 4, 811 02 Bratislava

IČO: 32081413
Vizitky 153,84 21.09.2015 4500000599
310533 Bratislavská vodár. spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava

IČO: 35850370
Vodné a stočné 115,91 21.09.2015 x
310534 Jaroslav Jašo, Borekova 8, 821 06 Bratislava

IČO: 11819251
Oprava AUS 360,96 21.09.2015 4200001197
310535 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava

IČO: 30810701
Energie 1 865,15 21.09.2015 x
310536 Telefonika Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

IČO: 35848863
Mobilné telefóny 349,14 21.09.2015 x
310537 OPTIMA Mgr. Dagmar Bullová, Rázusova 4, 977 01 Brazno

IČO 10984500
Normalizačné úlohy 225,00 23.09.2015 165/2015
310538 isSMF Slovensko, Dlhá 8/b, 900 31 Stupava

IČO: 30868611
Normalizačné úlohy 950,00  23.09.2015  058/2015
310539 REDI TOUR s.r.o.Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO: 35719192
Letenka 87,00 24.09.2015 x
 310540 INKO-Ing.Iveta Vámošiová, Smetanova 33, 080 05 Prešov

IČO: 36902489
Normalizačné úlohy 575,00  24.09.2015  122/2015, 120/2015
 310541 ŠEVT a s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava

IČO: 31331131
Nákup kancelársky papier 516,00 24.09.2015  4500000600
 310542 ŠEVT a s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava

IČO: 31331131
Nákup kancelárskych potrieb 81,70 25.09.2015 4500000596
 310543 Centrum účelových zariadení, ul. M. Sch. Trnavského 1, 844 10 Bratislava

IČO: 4213704
Školenie 270,00 28.09.2015  x
310544 PR Servis s.r.o. Moskorvská 15, 811 08 Bratislava

IČO: 31363288
Normalizačné úlohy 537,49 29.09.2015 066/2015
310545 EKOREX SK s.r.o. Fadruszova 3, 841 04 Bratislava

IČO: 44234082
Normalizačné úlohy 775,00 29.09.2015 10282015, 103/2015
310546 Ing. Stanislav SAetnický, Kúpeľná 4, 811 02 Bratislava

IČO: 32081413
Výroba vizitiek 105,84 30.09.2015 4500000601
310547 Mgr. Daniela Buchelová, Pod Kaštieľom 216/27, 919 01 Špačince


Preklad 19,92 01.10.2015 x
310548 REDI TOUR s.r.o.Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO: 35719192
Letenka 975,96 01.10.2015 x
310549 REDI TOUR s.r.o.Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO: 35719192
Letenka 685,41 01.10.2015 x
310550 REDI TOUR s.r.o.Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO: 35719192
Letenka 735,41 01.10.2015 x
310551 Le CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/d, 821 01 Bratislava

IČO: 31396674
Stravné lístky 5 069,64 01.10.2015  x
310552 Technický a skúšobný ústav, Studená 3, 821 04 Bratislava

IČO: 31821987
Normalizačné úlohy 2 800,00 01.10.2015  081/2015
310553 STAVTEES-ING. s.r.o. Kráľová pori Senci 843, 900 500 Kráľová pri Senci

IČO: 47441771
Normalizačné úlohy 2 115,00  02.10.2015  188/2015, 187/2015
310554 Tecton,s a.s. Mýtna 15, 811 07 Bratislava

IČO: 00685089

Spravovanie IS 2 628,00 02.10.2015 x
310555 SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava

IČO: 35815256
Dodávky plynu 1 402,00 02.10.2015 x
310556 LEONARDO-OSCAR s.r.o. Zadunajská 12, 851 01 Bratislava

IČO: 36203190
Letenka 595,00 05.10.2015 x
310557 REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO: 35719192
Letenky 1 696,23 05.10.2015 x
310558 REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO: 35719192
Letenka 669,41 05.10.2015 x
310559 REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO: 35719192
Letenka 565,41 05.10.2015 x
310560 REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO: 35719192
Autobusový lístok 14,30 05.10.2015 x
310561 REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO: 35719192
Ubytovanie 346,00 05.10.2015 x
310562 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 82 Bratislava

IČO: 35763469
Hlasové služby 660,61 05.10.2015 x
310563 AAA Autopožičovňa s.r.o. kazanská 21, 821 07 Bratislava

IČO: 46068864
upratovacie služby 1358,40 06.10.2015 x
310564 ANTES Group s.r.o. Obchodná 2501, 913 21 Trenčianska Turná

IČO: 45704848
Ochranná služba 180,00 06.10.2015 x
310565 ANTES Group s.r.o. Obchodná 2501, 913 21 Trenčianska Turná

IČO: 45704848
Technická kontrola 488,94 06.10.2015 x
310566 Bratislavná vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava

IČO: 35850370
Zrážková voda 54,19 06.10.2015 x
310567 ANTES Group s.r.o. Obchodná 2501, 913 21 Trenčianska Turná

IČO: 45704848
Výmena batérií 142,30  06.10.2015  x
310568 Centrum výnimočnosti a zodp. podnikania, Na hlinách 56, 917 01 Trnava

IČO: 42348536
Zabezpečenie súťaže NC SKR 11 928,00 06.10.2015 2015/111/000023/00015
310569 Radovan Ďugel-DRAM, Nanterská 6/51, 010 01 Žilina

IČO: 35122706
Zabezpečenie grafických prác 4 269,60  06.10.2015 2015/111/000732/00260
310570 Radovan Ďugel-DRAM, Nanterská 6/51, 010 01 Žilina

IČO: 35122706
Tlačoviny 6 024,00 06.10.2015 2015/111/000022/00014
310571 Mgr. Dáša Borovská, Drieňová 16940/1, 821 01 Bratislava

IČO: 47100206
Normalizačné úlohy 525,00  07.10.2015 080/2015
 310572 XEROX LIMITED o.z. Einsteinova 23, 851 01 Bratislava

IČO: 30714677
 Materiál/Služba 520,09 07.10.2015 x
 310573 Slovak Telekom, a.s. Bajklská28, 817 62 Bratislava

IČO: 35763469 
Hlasové služby 28,60  07.10.2015 x
310574 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

IČO: 31322832
PHL 419,09 07.10.2015 x
310575 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 82 Bratislava

IČI: 35763469
Dátové služby 780,00 07.10.2015 x
310576 Jaroslav Jašo, Borekova 8, 821 06 Bratislava

IČO: 11819251
Oprava AUS 165,84 07.10.2015 4200001200
310577 BIONT, a.s. Karloveská 63, 842 55 Bratislava

IČO: 35917571
Nájom 81,00 07.10.2015 x
310578 BIONT, a.s. Karloveská 63, 842 55 Bratislava

IČO: 35917571
Nájom 102,61 07.10.2015 x
310579 ELET s.r.o. Gorazdova 811 04 Bratislava

IČO: 31394981
WEB sídlo 120,00 07.10.2015 x
310580 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava

IČI: 681300
Úschova odpadu 31,20 07.10.2015 x
310581 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava

IČI: 681300
Úschova odpadu 25,90 07.10.2015 x
310582 SÚJV Dubna, Jooliot-Curie 6, 141 980 Dubna Nájom 27 000,00 USD 07.10.2015 x
310583 EDOS-PEM, s.r.o. tematínska 4, 851 05 Bratislava

IČO: 36287229
Seminár 54,00 08.10.2015 x
310584 EDOS-PEM, s.r.o. tematínska 4, 851 05 Bratislava

IČO: 36287229
Seminár 112,00 08.10.2015 x
310585 PT Servis s.r.o. Moskovská 15, 811 08 Bratislava

IČO: 31363288
Normalizačné úlohy 225,00 08.10.2015 130/2015
310586 PT Servis s.r.o. Moskovská 15, 811 08 Bratislava

IČO: 31363288
Normalizačné úlohy 1455,00  05.11.2015 055/2015
310587 PT Servis s.r.o. Moskovská 15, 811 08 Bratislava

IČO: 31363288
Normalizačné úlohy 2 800,00 08.10.2015 098/2015
310588 PT Servis s.r.o. Moskovská 15, 811 08 Bratislava

IČO: 31363288
Normalizačné úlohy 200,00 08.10.2015 056/2015
310589 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava

IČO: 30801701
Kontrola EPS 158,21 08.10.2015 x
310590 Ing. Andrej Harvančík, Opavská 2604/8, 831 01 Bratislava

IČO: 48010863
Oprava prijímača 172,00 07.10.2015 x
310591 ISO Central Secretariat 1.ch de la Noie-Creuse, Case p 56, 1211 Geneve Členský poplatok 61 146,00 08.10.2015 x
310592 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica

IČO: 36631124
Poštové služby 914,15 12.10.2015 x
310593 CONTI TRADE Slovakia, Polianky 27, 841 01 Bratislava

IČO: 36336556
Nákup pneumatík+zimné prezutie 219,80 12.10.2015 4200001202
310594 Marcel Čatloš-INFOSERVIS, Banská 53, 053 42 Krompachy

IČO: 47994053
Normalizačné úlohy 100,00 13.10.2015  042/2015
310595 VISS s.r.o. Slovinec 63, 841 07 Bratisava

IČO: 36660248
Technická podpora 1500,00 13.10.2015  
310596 CONTI TRADE Slovakia, Polianky 27, 841 01 Bratislava

IČO: 36336556
Zimné prezutie 32,96 13.10.2015  4200001203
310597 Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava Seminár 66,00 13.10.2015  x
310598 CONTI TRADE Slovakia, Polianky 27, 841 01 Bratislava

IČO: 36336556
Nákup pneumatík+zimné prezutie 252,38  13.10.2015  x
310599 Slovenský metrologický ústav, karloveksá 63, 842 55 Bratislava

IČO: 30810701
Strážna služba 56,02 14.10.2015  x
310600 Slovenský metrologický ústav, karloveksá 63, 842 55 Bratislava

IČO: 30810701
Nájom 52,72 14.10.2015 x
310601 Slovenský metrologický ústav, karloveksá 63, 842 55 Bratislava

IČO: 30810701
Užívanie priestorov 2888,47 14.10.2015 x
310602 Slovenský metrologický ústav, karloveksá 63, 842 55 Bratislava

IČO: 30810701
Energie 1816,19  14.10.2015  x
310603 Slovenský metrologický ústav, karloveksá 63, 842 55 Bratislava

IČO: 30810701
Strážna služba 667,96  14.10.2015  x
310604 Juraj Asztaloš ROVS EZ servis, Narcisoa ťč, 821 01 Bratislava

IČO: 17367891
Údržba výťahu 136,32 14.10.2015 x
310605 SIECIT s.r.o. J. Kráľa 9, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 47669217
Maintenance 144,00 14.10.2015 x
310606 Ekorex SK, spol. s r.o. Fadruszova 3, 841 04 Bratislava

IČO: 44234082
Normalizačné úlohy 670,00 14.10.2015 104/2015
310607 Benestra s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

IČO: 46303502
Server housing 191,20 15.10.2015 x
310608 Jaroslav Volčko - Mikona-Info, Lučenecká cesta 2266/6,  960 01 Zvolen

IČO: 40142744

Normalizačné úlohy 1125,00 16.10.2015 164/2015, 157/2015, 158/2015, 156/2015, 159/2015
310609 Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 37954521
Refakturácia nákladov 1954,50 16.10.2015 x
310610 REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO: 35719192
Letenka 723,71 16.10.2015 x
310611 REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO: 35719192
Letenka 709,41 16.10.2015 x
310612 REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO: 35719192
Letenka 589,41 16.10.2015 x
310613 REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO: 35719192
Ubytovanie 103,00 16.10.2015 x
310614 Technický a skúšobný ústav š.p. Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany

IČO: 0057380
Letenka 538,32 19.10.2015 x
310615 OPTIMA,  Rázusova 4, 977 01 Brezno

IČO 10984500
Normalizančné úlohy 400,00 19.10.2015 166/2015
310616 Kalibračné združenie SR, Šulekova 33, 811 03 Bratislava

IČO: 31795048
Ubytovanie 74,40 19.10.2015 x
310617 Telefonica Slovakia s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

IČO: 35848863
Mobilné telefóny 384,41 19.10.2015 x
310618 Tecton, a.s. Mýtna 15, 811 07 Bratislava

IČO: 00685089
Zálohovacie pole 1028,40 20.10.2015 4500000603
310619 Slovnaft, a.s. vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

IČO: 31322832
PHL 109,89 20.10.2015 x
310620 Jozef Pachník, Budovateľská 3, 821 08 Bratislava

IČO: 37619535
Servis kotlov 216,00 20.10.2015 4200001205
310621 LOOGIS Invest a.s. Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava

IČO: 44643004
Nájom 423,22 20.10.2015 x
310622 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava

IČO: 35900831
Seminár 138,00 21.10.2015 x
310623 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava

IČO: 35850370
Vodné a stočné 93,62 21.10.2015  x
310624 ISO Central Secretariat, . ch. de la Vole-Creuse, Case p 56, 1211 Geneve Odvody 1095,60 CHF 22.10.2015 x
310625 MIND Ing. Pobjecký, Detská 4, 921 01 Piešťany

IČO: 31120954
Normalizačné úlohy 775,00 22.10.2015 118/2015, 117/2015
310626 INKO- Smetanova 33, 080 05 Prešov

IČO: 36902489
Normalizačné úlohy 300,00 22.10.2015 205/2015
310627 REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 911 01 Bratislava

IČO: 35719192
Letenka 92,00 22.10.2015 x
310628 Beuth Verlag GnbHm Am DIN-Platz, 10787 Berlín Poplatky 110,46 22.10.2015 x
310629 TYPHOON as.r.o. Obchodná 15, 811 06 Bratislava

IČO: 35919531
Normalizačné úlohy 250,00 23.10.2015 048/2015
310630 Ing. Beáta Hermanská, Rozvodná 11301/13C, 831 01 Bratislava

IČO: 44886331
Normalizačné úlohy 1250,00 23.10.2015 093/2015
310631 SVD s.r.o. Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava

IČO: 44142510
Pomocné práce 100,00 23.10.2015 4200001206
310632 VÚTCH-CHEMITEX s.r.o. rybníky 957, 011 68 Žilina

IČO: 31583814
Normalizačné úlohy 100,00 28.10.2015 203/2015
310633 VÚTCH-CHEMITEX s.r.o. rybníky 957, 011 68 Žilina

IČO: 31583814
Normalizačné úlohy 100,00 28.10.2015 202/2015
310634 CONTI TRADE, Polianky 27, 841 01 Bratislava

IČO: 36336556
Prezutie AUS 21,28 28.10.2015 4200001207
310635 CONTI TRADE, Polianky 27, 841 01 Bratislava

IČO: 36336556
Prezutie AUS 19,96 28.10.2015 4200001208
310636 CONTI TRADE, Polianky 27, 841 01 Bratislava

IČO: 36336556
Prezutie AUS 23,57 28.10.2015 4200001210
310637 CONTI TRADE, Polianky 27, 841 01 Bratislava

IČO: 36336556
Prezutie AUS 6,65 28.10.2015 4200001209
310638 Adrian Nagy, Poľná 375/18. 930 05 Gabčíkovo

IČO: 41397631
Oprava vykurovania 18 921,60 28.10.2015 4200001201
310639 SOFTIP a.s. Galvániho 7/D, 821 04

IČO: 36785512
Technická podpora APV 844,20 29.10.2015 x
310640 E.Q.M. systém Trenčianska 2, 921 01 Piešťany

IČO: 35421268
Normalizačné úlohy 575,00 30.10.2015 091/2015
310641 Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 37954521
Letenka 852,90 30.10.2015 x
310642 OPTIMA, Rázusova 4, 977 01 Brezno

IČO: 10984500
Normalizačné úlohy 250,00 30.10.2015 193/2015
310643 Ivan Janiga, Smolenická 14, 851 05 Bratislava

IČO: 34881697
Normalizačné úlohy 450,00 30.10.2015 163/2015
310644 LE CHEQUE DEJENER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava

IČO: 31396674
Stravné lístky 5492,10 02.11.2015 x
310645 REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 911 01 Bratislava

IČO: 35719192
Letenka 139,00 02.11.2015 x
310646 REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 911 01 Bratislava

IČO: 35719192
Letenka 559,05 02.11.2015 x
310647 REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 911 01 Bratislava

IČO: 35719192
Letenka 117,97 02.11.2015 x
310648 Mgr. Dáša Borovská, Drieňová 16940/1, 821 01 Bratislava

IČO: 47100206
Normalizačné úlohy 662,00 02.11.2015 079/2015
310649 Mgr. Dáša Borovská, Drieňová 16940/1, 821 01 Bratislava

IČO: 47100206
Normalizačné úlohy 87,00 02.11.2015 204/2015
310650 Jaroslav Volčko - Mikona Info, Lučenecká cesta 2266/6, 960 01 Zvolen

IČO: 40142744
Normalizačné úlohy 650,00 02.11.2015 160/2015
310651 Július Kovács, Trstice 1216, 925 42 Trstice

IČO: 48092231
Kominárske práce 67,24  02.11.2015 4200001212
310652 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava

IČO: 35815256
Odber plynu 2319,00  02.11.2015  x
310653 EURO-RT s.r.o. Nemocničná 648/26, 924 01 Galanta

IČO: 46185399
Nákup tonerov 262,22 02.11.2015 4500000604
310654 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava

IČO: 35900831
Seminár 69,00  03.11.2015  x
310655 Technický a skúšobný ústav n.o. Studená 3, 821 04 Bratislava

IČO: 31821987
Recertifikácia 3000,00  04.11.2015 x
310656 XEROX LIMITED o.z. Einsteinova 23, 851 01 Bratislava

IČO: 30814677
Kopírovacie služby 535,36 04.11.2015 x
310657 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

IČO: 31322832
PHM 296,52 04.11.2015  x
310658 CONTI TRADE Slovakia, Polianky 27, 841 01 Bratislava

IČO: 36336556
Prezutie 30,32 04.11.2015  4200001216
310659 CONTI TRADE Slovakia, Polianky 27, 841 01 Bratislava

IČO: 36336556
Prezutie 30,68  04.11.2015  4200001217
310660 Ing. Jozef Grauzeľ - MASM, Priekopská 23, 036 01 Martin

IČO: 33575924
Normalizačné úlohy 637,50  05.11.2015  227/2015
310661 MAFRA Slovakia, a.s. Nobelova 34, 836 05 Bratislava

IČO: 31333524
Predplatné 398,00 05.11.2015  x
310662 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO: 35763469
Dátové služby 780,00 05.11.2015 x
310663 TECTON a.s. Mýtna 15, 811 07 Bratislava

IČO: 00685089
Spravovanie IS 2628,00 05.11.2015 x
310664 ANTES Group s.r.o. Obchodná 2501, 913 21 Trenčianska Turná

IČO: 45704848
Ochranná služba 180,00 05.11.2015 x
310665 BIONT a.s. Karloveská 63, 841 29 Bratislava

IČO: 35917571
Nájom 81,00 06.11.2015 x
310666 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO: 35763469
Hlasové služby 675,58 06.11.2015 x
310667 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO: 35763469
Hlasové služby 34,99 06.11.2015 x
310668 EDOS PEM s.r.o. Tematínska 4, 851 05 Bratislava

IČO: 35287229
Seminár 63,00 06.11.2015 x
310669 ELET s.r.o. Gorazdova 24, 811 04 Bratislava

IČO: 31394981
Prevádzka WEB sídla 148,68 09.11.2015 x
310670 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava

IČO: 35850370
Zrážková voda 56,40 09.11.2015 x
310671 Pro Bios s.r.o. Jarabinková 1, 821 09 Bratislava

IČO: 31392946


Vitamínové balíčky 500,00 09.11.2015 4500000608
310672 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava

IČO: 31331131
Výroba pečiatok 46,22 09.11.2015 4500000612
310673 K&H STAV 930 06 Sap 203

IČO: 46791841
Výrez stromov 910,00 09.11.2015 4200001214
310674 Radovan Ďugel - DRAM, Nanterská 6/51, 010 01 Žilina

IČO: 35122706
Uverejnenie článkov 4807,20 10.11.2015 4200001211
310675 Pro Bios s.r.o. Jarabinková 1, 821 09 Bratislava

IČO: 31392946
Lekárska prehliadka 40,00 11.11.2015 x
310676 Radovan Ďugel - DRAM, Nanterská 6/51, 010 01 Žilina

IČO: 35122706
Slávnostný večer 17 808,00 10.11.2015 x
310677 Radovan Ďugel - DRAM, Nanterská 6/51, 010 01 Žilina

IČO: 35122706
Zorganizovanie slávnostného večera 19 556,40  10.11.2015  x
310680 Poradca podnikateľa s.r.o. Národná 18, 010 01 Žilina

IČO: 31592503
Seminár 66,00 12.11.2015  x
310681 Vedeckotechnická spoločnosť, Univerzitná 1,010 26 Žilina

IČO: 30227852
Normalizačné úlohy 750,00  12.11.2015  x
310682 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 09 Banská Bystrica

IČO: 36631124
Poštové služby 1190,70  12.11.2015  x
310683 VISS s.r.o. Slovinec 63, 841 07 Bratislava

IČO: 36660248
Technická podpora 1500,00 12.11.2015 x
310684 BENESTRA s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

IČO: 46303502
Server housing 191,20 12.11.2015 x
310685 Úřad pro technickou normalizácii, Gorazdova 24, 128 01 Praha

IČO: 48135267
Poskytnutie dátového obsahu 22 840,00 10.11.2015 x
310686 SIECIT s.r.o. J. Kráľa 9, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 47669217
Maintenance 144,00 13.11.2015 x
310687 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava

IČO: 30810701
Energie 3132,22 13.11.2015 x
310688 Ing. Rudolf Hromádka, Pekníkova 9, 841 02 Bratislava

IČO: 40105458
Normalizačné úlohy 550,00 13.11.2015 x
310689 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava

IČO: 30810701
Servis výťahov 153,48 18.11.2015 x
310690 Telefonica Slovakia s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

IČO: 35848863
Mobilné telefóny 400,94 18.11.2015 x
310691 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava

IČO: 31331131
Kopírovací papier 2508,00 18.11.2015 x
310692 TSÚ Piešťany š.p. Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany

IČO: 00057380
Normalizačné úlohy 100,00 18.11.2015 x
310693 STAVTEES-ING, s.r.o. 900 50  Kráľová pri Senci 843

IČO: 47441771
Normalizačné úlohy 1710,00 18.11.2015 215/2015, 214/2015, 213/2015
310694 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava

IČO: 30810701
Nájom 52,72 18.11.2015 x
310695 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava

IČO: 30810701
Strážna služba 690,23 18.11.2015 x
310696 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava

IČO: 30810701
Strážna služba 24,11 18.11.2015 x
310697 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava

IČO: 30810701
Kontrola EPS 10,26 18.11.2015 x
310698 EKOREX SK, s.r.o. Fadruszova 3, 841 04 Bratislava

IČO: 44234082
Normalizačné úlohy 650,00 18.11.2015 x
310699 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava

IČO: 30810701
Nájom 2888,47 18.11.2015 x
310700 SÚJV Dubna, Joliot Curie 6, 141 980 Dubna Skladovanie technologických zariadení 27 000,00 USD 18.11.2015 x
310701 REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO: 35719192
Ubytovanie 105,00  18.11.2015 x
310702 E.Q.M. Systém, Trenčianska 2. 921 01 Piešťany

IČO: 35241268
Normalizačné úlohy 400,00  18.11.2015 092/2015
310703 Mgr. Vlasta Molnárová, Suľany 219, 951 25 Hruboňovo

IČO: 41644841
Normalizačné úlohy 400,00 18.11.2015 185/2015, 186/2015
310704 ETS, s.r.o. Kukučínova 23, 040 01 Košice

IČO: 35957239
Normalizčané úlohy 900,00 18.11.2015 109/2015
310705
IRISOFT Horný Šianec 11, 911 01 Trenčín

IĆO: 36332275

Internetová doména 345,30 18.11.2015 x
310706 EDOS-PEM s.r.o. Tenatínska 4, 851 05 Bratislava

IČO: 36287229
Seminár 118,00 18.11.2015 x
310707 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava

IČO: 35900831
Seminár 138,00 18.11.2015 x
310708 Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

IČO: 31322832
PHL 23,47 19.11.2015 x
310709 SÚJV Dubna, Joliot-Curie 6, 141980 Dubna Skladovanie technologických zariadení 18000,00 USD 18.11.2015 x
310710 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava

IČO: 31331131
Hygienické potreby 306,19 19.11.2015 4500000609
310711 REDI TOUT s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO: 35719192
Letenka 669,41 20.11.2015 x
310712 Ekorex spol. s r.o. Fadruszova 3, 841 04 Bratislava

IČO: 44234082
Normalizačné úlohy 225,00 20.11.2015 123/2015
310713 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava

IČO: 35850370
Vodné a stočné 106,99 20.11.2015 x
310714 EURO-RT s.r.o. Nemocničná 648/26, 924 01 Galanta

IČO: 46185399
Nákup tonerov 597,42 20.11.2015 4500000611
310715 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava

IČO: 31331131
Kancelárske potreby 387,00 20.11.2015 4500000613
310716 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava

IČO: 31331131
Kancelárske potreby 856,92 20.11.2015 4500000606
310717 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava

IČO: 31331131
Kancelárske potreby 330,48 20.11.2015 45000000607
310718 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava

IČO: 31331131

Kancelárske potreby 374,40 20.11.2015 4500000610
310719 TSU š.p. Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany

IČO: 00057380
Normalizačné úlohy 550,00 23.11.2015 169/2015
310720 Drevársky kongres, T.G., Masaryka 2117/24, 960 53 Zvolen

IČO: 00623806
Normaliozačné úlohy 662,50 23.11.2015 113,/2015
310721 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica

IČO: 36631124
Predplatné 149,10 25.11.2015 x
310722 International Electrotechnical Commission, rue de Varembe, 1211 Geneve 20 Členský poplatok 52 500,00 CHF 25.11.2015  x
310723 Ing. Dagmar Tóthová, PhD. Jaltská 5, 040 22 Košice

IČO: 43803334
Normalizačné úlohy 481,00 24.11.2015 199/2015310724
310724 Ing. Dagmar Tóthová, PhD. Jaltská 5, 040 22 Košice

IČO: 438003334
Normalizačné úlohy 75,00 24.11.2015 198/2015
 310725 Ing. Andrej Harvančík, Opavská 2604/8, 831 01 Bratislava

IČO: 48010863
Servis AUS 274,50  26.11.2015  4200001218
 310726 Organis Intern.de Metrologie Légale OIML, 11, rue Turgot, F-75009, Paris Členský poplatok 14 000,00  23.11.2015 x
 310727 Kalibračné združenie, Šulekova 23, 811 03 Bratislava

IČO: 31795048
Príručka 940,00  25.11.2015 x
 310728 Adhesives & Business Consulting, Borovianska 2581/31, 960 01 Zvolen

IČO: 46126325
Normalizačné úlohy 255,00  25.11.2015  100/2015
 310729 Centrum výnimočnosti a zodpovedného podnikania, Na hlinách 56, 917 01 Trnava

IČO: 42348536
Národná konferencia 6426,00  26.11.2015 x
 310730 Marcel Čatloš, Banská 53, 053 42 Krompachy

IČO: 47994053
Normalizačné úlohy 5692,00 27.11.2015  035/2015, 082/2015, 116/2015, 115/2015, 196/2015, 195/2015, 197/2015, 114/2015
 310731 Žilinská univerzita Fakulta riadenia a informatiky, Veľký diel, 010 26 Žilina

IČO: 00397563
Normalizačné úlohy 300,00 27.11.2015 194/2015
 310732 Vedeckotechnická spoločnosť, Univerzitná 1, 010 26 Žilina

IČO: 30227852
Normalizačné úlohy 125,00  27.11.2015 111/2015
 310733 VUMS Legend spol. s r.o. Podbabská 1014/20, 160 00 Praha

IČO: 61855057
Technická podpora 1594,00 26.11.2015  x
 310734 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava

IČO: 31331131
Kancelárske potreby 1127,35 27.11.2015  4500000614
 310735 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, 851 05 Bratislava

IČO: 36287229
Seminár 63,00 30.11.2015 x
 310736 Kancelária NR SR Nám. A. Dubčeka 1, 812 80 Bratislava

IČO: 151491
Výpožička priestorov 400,00 30.11.2015  x
 310737 Ing. Jozef Grazueľ, CSc. MASM , Priekopská 23, 036 01 Martin

IČO: 33575924
Normalizačné úlohy 675,00 30.11.2015  226/2015
 310738 REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO: 35719192
Letenka 266,34 30.11.2015 x
310739 QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o. Pasienková 9D, 821 06 Bratislava

IČO: 35826045
Normalizačné úlohy 375,00 30.11.2015  149/2015
310740 QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o. Pasienková 9D, 821 06 Bratislava

IČO: 35826045
Normalizačné úlohy 463,00 30.11.2015 150/2015
310741 QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o. Pasienková 9D, 821 06 Bratislava

IČO: 35826045
Normalizačné úlohy 400,00 30.11.2015 151/2015
310742 LE CHEQUE DEJENER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava

IČO: 31396674
Stravné lístky 2957,29 01.12.2015 x
310743 Civest Slovakia spl. s r.o. Továrenská 1, 908 73 Veľké Leváre

IČO: 35745223

Normalizačné úlohy 413,00 02.12.2015 220/2015, 219/2015, 200/2015
310744 Slovenská legálna metrológia n.o. Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 37954521
Podpora činnosti 3000,00 02.12.2015 x
310745 WELMEC Secretariat p.a. Lex Rooijers, 2600 AR DELFT Členský poplatok 1500,00 02.12.2015 x
310746 Centrum výnimočnosti a zodpovedného podnikania, Na hlinách 56, 917 01 Trnava

IČO: 42348536
Národná konferencia 17 460,00 02.12.2015 x
310747 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava

IČO: 35815256
Odber zemného plynu 2732,00 02.12.2015 x
310748 Jaroslav Jašo, Borekova 8, 821 06 Bratislava

IČO: 11819251
Oprava AUS 288,72 02.12.2015 4200001219
310749 Štrba Jozef, 920 52 Horné Zelenice

IČO: 46452591
Cateringové služby 110,00 02.12.2015 x
 310750 Radón SK s.r.o. Kostiviarska cesta 4, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 36046027
Normalizačné úlohy 300,00  03.12.2015 201/2015
310751 Asociácia metrológov Slovenska, Karloveská 63, 842 55 Bratislava

IČO: 42139473
Analýza 1960,00  03.12.2015 x
310752 Asociácia metrológov Slovenska, Karloveská 63, 842 55 Bratislava

IČO: 42139473
Príručka 940,00  03.12.2015 x
310753 XEROX LIMITED o.z. Einsteinova 23, 851 01 Bratislava

IČO: 30814677
Kopírovacie služby 546,94 03.12.2015 x
310754 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

IČO: 31322832
PHL 361,03 04.12.2015 x
310755 Petit Pres a.s. Lazaretská 12, 811 08 Bratislava

IČO: 35790253
Predplatné 195,00 04.12.2015 x
310756 E.Q.M. Systém, Trenčianska 2, 921 01 Piešťany

IČO: 35241268
Normalizačné úlohy 930,00 04.12.2015 228/2015
310757 E.Q.M. Systém, Trenčianska 2, 921 01 Piešťany

IČO: 35241268
Normalizačné úlohy 270,00 04.12.2015 184/2015
310758 E.Q.M. Systém, Trenčianska 2, 921 01 Piešťany

IČO: 35241268
Normalizačné úlohy 400,00 04.12.2015 183/2015
310759 E.Q.M. Systém, Trenčianska 2, 921 01 Piešťany

IČO: 35241268
Normalizačné úlohy 350,00 04.12.2015 182/2015
310760 ANTES Group s.r.o. Obchodná 2501, 913 21 Trenčianska Turná

IČO: 45704848
Ochranná služba 180,00 07.12.2015 x
310761 REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO: 35719192
Letenka 305,00 07.12.2015 x
310762 Radón SK s.r.o. Kostiviarska cesta 4, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 36046027
Normalizačné úlohy 2325,00 07.12.2015 057/2015
310763 VISS s.r.o. Slovinec 63, 841 07 Bratislava

IČO: 36660248
Technická podpora APV 1500,00 07.12.2015 x
310764 VUIS Vodovody a kanalizácie s.r.o. Lamačská cesta 8, 811 04 Bratislava

IČO: 17310211
Normalizačné úlohy 1875,00 07.12.2015 232/2015
310765 Mgr. Anna Havranová ŠTÚDIO A-Z, Ďumbierska 9, 949 01 Nitra

IČO: 37213580
Normalizačné úlohy 500,00 07.12.2015 152/2015
310766 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO: 35763469
Hlasové služby 30,14 07.12.2015 x
310767 BIONT a.s. Karloveská 63, 841 29 Bratislava

IČO: 35917571
Nájom 81,00 07.12.2015 x
310768 ELET s.r.o. Gorazdova 24, 811 04 Bratislava

IČO: 31394981
Prevádzka WEB sídla 120,00 07.12.2015 x
310769 TSÚ Piešťany š.p. Krajinská cesta2929/9, 921 01 Piešťany

IČO: 0057380
Spravovanie internetovej stránky 600,00 07.12.2015 x
310770 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO: 35763469
Hlasové služby 655,75 07.12.2015 x
310771 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava

IČO: 31331131
Kancelárske potreby 1748,18 08.12.2015  4500000615
310772 Tecton a.s. Mýtna 15, 811 07 Bratislava

IČO: 00685089
Spravovanie IS 2628,00  08.12.2015 x
310773 EuroCloud Slovakia o.z. Konopná 52, 821 05 Bratislava

IČO: 42267340
Normalizačné úlohy 350,00 08.12.2015 112/2015
310774 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava

IČO: 35850370
Zrážková voda 54,19  09.12.2015  x
310775 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO: 35763469
Dátové služby 780,00 09.12.2015  x
310776 LAVEX Lanovky a vleky, M. Pišúta 5, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 00213331
Normalizačné úlohy 1125,00  09.12.2015  208/2015, 209/2015, 210/2015,
310777 AGENS s.r.o. Drieňová 25, 821 01 Bratislava

IČO: 35684453
Odborná prehliadka 120,00 09.12.2015  4200001221
310778 BENESTRA s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

IČO: 46303502
Server housing 191,20 10.12.2015  x
310779 SIECIT s.r.o. J. Kráľa 9, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 47669217
Maintenance 144,00  10.12.2015  x
310780 POTRAVINOKONZULT, Sasinkova 9, 811 08 Bratislava

IČO: 32075642
Normalizačné úlohy 937,50 10.12.2015  094/2015, 095/2015
310781 VGD AVOS AUDIT s.r.o. Moskovská 13, 811 08 Bratislava

IČO: 36254339
Ekonomické poradenstvo 19500,00  10.12.2015  4200001198
310782 INFOMA Business Trading s.r.o. Galaktická 6, 821 02 Bratislava

IČO: 35765810
Prezentácia 228,00  10.12.2015  x
310783 EFQM Private Stichting, Olymiadenlaan 2/5 de, 1140 Evere Členský poplatok 1120,00 11.12.2015 x
310784 Považská cementáreň a.s. J. Kráľa, 018 63 Ladce

IČO: 31615716
Normalizačné úlohy 438,00 11.12.2015 029/2015
310785 Slovenská pošta s.s. partizánska cesta č. 9, 975 99 banská Bystrica

IČO: 36631124
Poštové služby 918,55 11.12.2015 x
310786 VÚRUP a.s. Vlčie hrdlo , 820 03 Bratislava

IČO: 35691310
Normalizačné úlohy 563,00 11.12.2015 170/2015, 171/2015
310787 Považská cementáreň, a.s. J. Kráľa, 018 63 Ladce

IČO: 31615716
Normalizačné úlohy 900,00 14.12.2015 132/2015
310788 Považská cementáreń, a.s. J. Kráľa, 018 63 Ladce

IČO: 31615716
Normalizačné úlohy 540,00 14.12.2015 131/2015
310789 AAA Autopožičovňa s.r.o. Kazanská 21, 821 07 Bratislava

IČO: 46068864
Upratovacie práce 1358,40  15.12.2015  x
310790 AAA Autopožičovňa s.r.o. Kazanská 21, 821 07 Bratislava

IČO: 46068864
Upratovacie práce 1358,40 15.12.2015 x
310791 AAA Autopožičovňa s.r.o. Kazanská 21, 821 07 Bratislava

IČO: 46068864
Upratovacie práce 1358,40 15.12.2015  x
310792 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava

IČO: 30810701
Kontrola has. prístrojov 68,23  15.12.2015 x
310793 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava

IČO: 30810701
Nájom 52,72  15.12.2015  x
310794 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava

IČO: 30810701
Nájom 2888,47 15.12.2015  x
310795 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava

IČO: 30810701
Strážna služba 667,96 15.12.2015  x
310796 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava

IČO: 30810701
Strážna služba 23,33 15.12.2015  x
310797 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava

IČO: 30810701
Energie 3753,14  15.12.2015 x
310798 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava

IČO: 30810701
Kontrola EPS 10,26  15.12.2015  x
310799 SEBA s.r.o. Saratovská 2/A, 844 52 Bratislava

IČO: 35715782
Občerstvenie 284,70  14.12.2015  4200001222
310800 Ing. Ľuboš Mráz TPVK, Sládkovičova 245/2, 901 01 Malacky

IČO: 41100531
Normalizačné úlohy 1500,00 15.12.2015 135/2015
310801 REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO: 35719192
Letenka 669,63 16.12.2015 x
310802 REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO: 35719192
Letenky 543,00 16.12.215 x
310803 Jozef Pachník, Budovateľská 3, 821 08 Bratislava

IČO: 37619535
Oprava kotla 349,44 16.12.2015 4200001228
310804 ASTM INTERNATIONAL, 100 Barr Harbor Drive, 19428-2959 WEST Poplatky 96,00 16.12.215 x
310805 Telefonica Slovakia s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

IČO: 35848863
Mobilné telefóny 474,77 16.12.2015 x
310806 FIRES s.r.o. Osloboditeľov 28/282, 259 35 Batizovce

IČO: 31701043
Normalizačné úlohy 465,00 16.12.2015 154/2015
310807 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava

IČO: 31331131
Hygienické potreby 325,50 16.12.2015 4500000620
310808 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava

IČO: 31331131
Kancelárske potreby 398,31 16.12.2015 4500000621
310809 CEN COMITÉ AUROPÉEN DE NORMALISATION, Avenue Marnix 17, B-1000 Bruxelles Členský poplatok 63 346,00 17.12.2015 x
310810 CENELEC, 35 Rue de Stasartstraat, B-1050 Brusel Členský poplatok 33 859,00 17.12.2015 x
310811 Radovan Ďugel-DRaM, Nanterská 6/51, 010 01 Žilina

IČO: 35122706
Príprava článku 5 040,00 18.12.2015 4200001231
310812 Slovenská metrologická spoločnosť, Karloveská 63. 842 55 Bratislava

IČO: 30777739
Realizácia prednášok 1 980,00 17.12.2015 x
310813 Slovenská metrologická spoločnosť, Karloveská 63, 842 55 Bratislava

IČO: 30777739
Zhotovenie diela 2 130,00 17.12.2015 x
310814 ANTES Group s.r.o. Obchodná 2501, 913 21 Trenčianska Turná

IČO: 45704848
Technická prehliadka 488,94 17.12.2015 x
310815 SEBA, Senator Banquets, s.r.o. Saratovská 2/A, 844 52 Bratislava

IČO: 35715782
Občerstvenie 516,60 17.12.2015 4200001223
310816 ESET s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

IČO: 31333532
Rozšírenie licencie 2 641,82 17.12.2015 4500000619
310817 Jaroslav Jašo - Autoservis Garant, J. Borekova 8, 821 06 Bratislava

IČO: 11819251
Servis AUS 391,08 18.12.2015 4200001226
310818 Jaroslav Jašo - Autoservis Garant, J. Borekova 8, 821 06 Bratislava

IČO: 11819251
Servis AUS 265,08 18.12.2015 4200001227
310819 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

IČO: 31322832
PHL 55,64 21.12.2015 x
310820 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava

IČO: 35850370
Vodné a stočné 95,84 21.12.2015 x
310821 Vladimír Vazan ELEKTRO, Bárdošová 27, 831 01 Bratislava

IČO: 14014955
Revízia 1 415,00 21.12.2015 4200001220
310822 SGS Slovakia, s.r.o. Kysucká 14, 040 11 Košice

IČO: 31350810
Odborný kurz 780,00 21.12.2015 x
310823 SGS Slovakia, s.r.o. Kysucká 14, 040 11 Košice

IČO: 31350810
Odborný kurz 746,84 21.12.2015 x
310824 SCS Slovakia, s.r.o. Kysucká 14, 040 11 Košice

IČO: 31350810
Odborný kurz 780,00 21.12.2015 x
310825 FY-H-K-H Jozef Hamar, 930 06 Sap 203

IČO: 32327803
Oprava 640,80 21.12.2015 4200001229
310826 K&H STAV, 930 06 Sap 203

IČO: 46791841
Nákup umývačky riadu 570,00 21.12.2016 4500000622
310827 FY-H-K-H Jozef Hamar, 930 06 Sap 203

IČO: 32327803
Odstránenie  grafitov 1 184,40 21.12.2015 4200001230
310828 COFFIX, s.r.o. Kvetná 3111/7A, 903 01 Senec

IČO: 48261068
Údržba kávovaru 40,00 22.12.2015  
310829 SINEAL s.r.o. Kazanská 2, 821 06 Bratislava

IČO: 31325734
Nákup obalov 553,49  22.12.2015  4500000616
310830 SINEAL s.r.o. Kazanská 2, 821 06 Bratislava

IČO: 31325734 
Nákup obalov 454,63  22.12.2015  4500000617
310831 STAG s.r.o. Pod Zečákom 32/A, 841 03 Bratislava

IČO: 46372369
Činnosti spojené so zápisom v katastri 897,00 29.12.2015 4200001232
310832 Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava

IČO: 31348262
Správny poplatok 28,80 29.12.2015 4500000499
310833 EURO-RT s.r.o. Nemocničná 648/26, 924 01 Galanta

IČO: 46185399
Nákup tonerov 88,32 29.12.2015 4500000618
310834 EURO-RT s.r.o. Nemocničná 648/26, 924 01 Galanta

IČO: 46185399
Spotrebný materiál pre multifunkčné  zariadnia 7 513,67 29.12.2015 4500000623
310835 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava

IČO: 31331131
Kopírovací papier 2 064,00 29.12.2015 4500000625
310836 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava

IČO: 31331131
Hygienické potreby 1 605,69 29.12.2015 4500000624
310837 Art Look s.r.o. Hlboká cesta 1, 814 99 Bratislava

IČO: 35963441
Nákup NB 948,00 29.12.2015 4500000626
310838 Art Look s.r.o. Hlboká cesta 1, 814 99 Bratislava

IČO: 35963441
Nákup kancelárskych stoličiek 1 176,00 29.12.2015 4500000629
310839 Art Look s.r.o. Hlboká cesta 1, 814 99 Bratislava

IČO: 35963441
Nákup monitorov 372,00 29.12.2015 4500000628
310840 Art Look s.r.o. Hlboká cesta 1, 814 99 Bratislava

IČO: 35963441
Nákup PC 1 132,80 29.12.2015 4500000627
310841 ŠEVT s.r.o. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava

IČO: 31331131
Nákup skartovačov 1 188,90 29.12.2015 4500000630
310842 Ing. Andrej Harvančík, Opavská 2604/8, 831 1 Bratislava

IČO: 48010863
Oprava AUS 216,00 30.12.2015 4200001234
310843 VISS s.r.o. Slovinec 63, 841 07 Bratislava

IČO: 36660248

Technická podpora 1500,00 31.12.2015 x
310844 ANTES Group s.r.o. Obchodná 2501, 913 21 Trenčianska Turná

IČO: 45704848
Ochranná služba 180,00 31.12.2015 x
310845 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava

IČO: 35850370
Zrážková voda 56,40 31.12.2015 x
310846 ELET s.r.o. Gorazdova 24, 811 04 Bratislava

IČO: 31394981
Prevádzka Web sídla 120,00 31.12.2015 x
310847 BIONT a.s. Karloveská 63, 841 29 Bratislava

IČO: 35917571
Nájom 81,00 31.12.2015 x
310848 BIONT a.s. Kaarloveská 63, 841 29 Bratislava

IČO: 35917571
Nájom 102,61 31.12.2015 x
310849 Juraj Asztaloš - ROVA EZ servis, Narcisova 54, 821 01 Bratislava

IČO: 17367891
Servis výťahu 111,60 31.12.2015 x
310850 Centrálny depozit cenných papierov SR, Ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava

IČO: 31338976
Vedenie účtu 315,00 31.12.2015 x

 

ŠEVT a s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava

IČO: 31331131

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 19. 4. 2016