English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 

Faktúry v roku 2014

Číslo faktúryIdentifikačné údaje dodávateľa  fakturovaného  plnenia (meno a priezvisko, obchodný názov, adresa, IČO)Popis fakturovaného plneniaCelková hodnota fakturovaného plneniaDátum doručenia faktúryIdentifikácia zmluvy, objednávky ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou, objednávkou 
 
 310001 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava, IČO 00603481
poplatok za komunálny odpad
132,72
07.01.2014
x
 
 310002 SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26, IČO 35815256
plyn
6265,00
07.01.2014
4600000015
 
 310003 Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469
dátové služby
1087,43
09.01.2014
x
 
 310004  WELMEC Secretariat, p.a. Lex Rooijers, 2600 AR DELFT
členský poplatok
1 640,00
09.01.2014
x
 
 310005 Union poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A,  813 60 Bratislava, IČO 31322051
poistné
33,19
09.01.2014
x
 
 310006 Okresný súd Bratislava 1, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, IČO 00039471
súdne trovy
7,05
09.01.2014
x
 
 310007 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO 31322832
PHL 12/2013
276,44
10.01.2014
x
 
 310008 Organis. Intern. de Metrologie Légale OIML, 11, rue Turgot, F - 75009 Paris
členský poplatok OIML
14 000,-
13.01.2014
x
 
 310009 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO 35850370
zrážková voda
55,39
13.01.2014
 x  
310010 BIONT, a.s. Karloveská 63, 841 29 Bratislava, IČO 35917571 nájom 81,00 13.01.2014 x  
310011 BIONT, a.s. Karloveská 63, 841 29 Bratislava, IČO 35917571 nájom 102,61 13.01.2014 x  
310012 Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 hlasové služby 444,25 14.01.2014 4600000025  
310013 Slovenský metrologický ústav, Karlovská 63, 842 55 Bratislava, IČO 30810701 strážna služba 24,00 13.01.2014 x  
 310014 Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava, IČO 35742364
prenájom rohoží
179,76
13.01.2014
 x  
 310015 Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava, IČO 35742364 prenájom rohoží
179,76
13.01.2014
x
 
 310016 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO 36631124
poštové služby
258,20
15.01.2014
4500000428
 
 310017

AMIS Outsourcing s.r.o. Vozárova 5/C, 040 17 Košice,

IČO 36745162

správa domény
69,60
15.01.2014
 x  
 310018

 

BIPM BUREAU INTERNATIONAL DES POIDS ET M. Pavilon de Breteuil, F-82312 Sevres

 

členský poplatok na rok 2014
55 709,00
16.01.2014
x
 
310019 Telefonica Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 35848863 mobilný telefón 44,44 17.01.2014 4600000293  
310020 OLO a.s. Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava, IČO 00681300 odvoz odpadu 25,90 17.01.2014 4200000932  
 310021 OLO a.s. Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava, IČO 00681300 odvoz odpadu
32,40
17.01.2014
4200000932
 
 310022 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava, IČO 30810701 nájom
52,72
17.01.2014
x
 
 310023 Centrálny depozitár cenných papierov ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava, IČO 31338976
 za vedenie účtu CP
198,00
20.01.2014
x
 
 310024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO 35850370
vodné a stočné
43,88
20.01.2014
 4200000852  
 310025 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36677281
za elektrickú energiu
5286,68
20.01.2014
x
 
 310026 LOGIS INVEST, a.s. Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO 44643004
nájom
423,22
20.01.2014
4600000166
 
 310027 REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava, IČO 35719192
letenka 598,19
23.01.2014
4200000994
 
 310028 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO 35697270
mobilné telefóny
859,88
23.01.2014
4600000192
 
 310029 Jozef Smieško AUDIO, Borekova 30, 821 06 Bratislava, IČO 13966103
oprava vozidla
64,00
24.01.2014
4200000995
 
 310030 Slovenský metrologický ústav, Karlovská 63, 842 55 Bratislava, IČO 30810701
kontrola EPS
10,26
23.01.2014
 x  
 310031 Slovenský metrologický ústav, Karlovská 63, 842 55 Bratislava, IČO 30810701 nájom 2895,14
23.01.2014
 x  
310032 Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 tel. služby 32,76 10.01.2014 x  
310033 SOFTIP a.s. Busines Center Aruba, Galvaniha 7/D, 821 04 Bratislava, IČO 36785512 účtovné služby 844,20 27.01.2014 x  
310034 GTS Slovakia, s.r.o. Eisnsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 46303502 tel. služby 14,82 09.01.2014 x  
310035 GTS Slovakia, s.r.o. Eisnsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 46303502 tel. služby 191,20 09.01.2014 x  
310036

GS1 Slovakia, Nanterská 23, 010 08 Žilina

IČO:35654660

prísp. 1-3/2014
103,61
15.04.2014
x
 
310037 SWAN a.s. Bratislava, Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO 35680202 int. služby 600,00 09.01.2014 x  
310038 Pantheon Technologie s.r.o. Mlynské nivy 56, 821 05 Bratislava, IČO 35821779 technická podpora 144,00 13.01.2014 x  
310039 EMITA s.r.o. Piešťany, Radlinského 75/1584 921 01 Piešťany,IČO  36264172  čiast. úlohy 750,00 22.01.2014 65/3017/2013, 65/3016/2013  
310040 ISPA, s.r.o. Kopčianska 92, 851 01 Bratislava, IČO 31328717 nájom 141,37 15.01.2014 x  
310041

 Úřad pro technickou normalizaci, met. a státní zkušebnictví, Gorazdova 24, 128 01 Praha 2

IČO:48135267

 poskytnutie služby
17 730 CZK
27.01.2014
x  
310043 Beuth Verlag GmbH, Am DIN-Platz, 10787 Berlin odvoz pre predaj DIN noriem 353,17 20.01.2014 x  
310044 EMITA s.r.o. Piešťany, Radlinského 75/1584 921 01 Piešťany,IČO 36264172
čiast. úlohy 950,00 08.01.2014 x  
310045

 Jaroslav Jašo - Autoservis Garant J, Borekova 8, 821 06  Bratislava

IČO:11819251

 servis služobného vozidla
227,70
30.01.2014
4200001000
 
 310046

 Le Cheque Dejeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01  Bratislava

IČO:31396674

 jedálenské kupóny
6 469,12
30.01.2014
4200000695
 
 310047

 Ing. Stanislav Setnický STANLEY STYLE, Kúpeľná 4, 811 02  Bratislava

IČO:32081413

 vizitky útv. kvality
41,04
03.02.2014
4500000534
 
310048

 Tecton, a.s., Mýtna 15, 811 07  Bratislava

IČO:00685089

 spravov. IS za 1/14
2 148,00
31.01.2014
4500000498
 
 310049

 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09  Bratislava

IČO:31753990

 za mobilné telefóny
264,70
30.01.2014
x
 
 310050 Slovenský metrologický ústav, Karlovská 63, 842 55 Bratislava, IČO 30810701  za vodné, stočné
155,33
31.01.2014
x
 
 310051

SÚJV Dubna, Joliot - Curie 6, 141980 Dubna

IČO:501063001

 nájom od 1.11.2013 - 1.2.2014
27 000 USD
03.02.2014
x
 
 310052

 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11  Bratislava 26

IČO:35815256

 plyn 2/2014
6 071,00
04.02.2014
x
 
 310053

ISO Central Secretariat, 1, ch. de la Voie-Creuse, Case p 56, 1211 Geneve 20, Switzerland

VAT:CHE-105.816.788

 ISO fotok. 4 štvrťrok 2013
486 CHF
29.01.2014
x
 
310054

 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04  Bratislava

IČO:31394981

 prev. web sídla 1/2014
153,60
05.02.2014
x
 
 310055

 EAGLE SECURITY, a.s., Miletičova 23, 821 09  Bratislava

IČO:35800259

 strážna služba 1/2014
2 630,47
05.02.2014
4600000312
 
 310056

 Úrad pre verejné obstarávanie, Dunajská 68, 820 04  Bratislava

IČO:42137004

 Seminár
116,00
07.02.2014
x
 
 310057

 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12  Bratislava

IČO:31322832

 PHL 1/2014
528,82
05.02.2013
x
 
 310058

 Iveta Jagerská- ARES, Kmeťovo nám. 2, 811 07 Bratislava - STORNO

 IČO: 35436204

 BOZP 01/2014
159,34
06.02.2014
x
 
 310059

 REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01  Bratislava

IČO:35719192
 Letenka
898,00
07.02.2014
4200001003
 
 310060  

 REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01  Bratislava

IČO:35719192
 Letenka
130,00
07.02.2014
4200001001
 
 310061

 Ekorex SK, spol. s.r.o., Fadruszova 3, 841 04

IČO:44234082

 STN 54,00
06.02.2014
83/3023/2013
 
 310062

 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99  Bratislava

IČO:00603481

 za KO
165,90
07.02.2014
x
 
 310063 Slovenský metrologický ústav, Karlovská 63, 842 55 Bratislava, IČO 30810701  za tel. služby 24.12. - 23.1.2014
20,46
07.02.2014
x
 
 310064 
 Slovak Telekom, a.s. T-Com, Bajkalská 28, 817 62  Bratislava- STORNO

 IČO:35763469

 tel. služby 01/2014
1 087,43
07.02.2014
x
 
 310065

 Union poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, 813 60  Bratislava

IČO:31322051

 poistné za zamestnancov
33,19
07.02.2014
4600000247
 
 310066

 ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09  Bratislava

IČO:31331131

 pečiatky 40,96
10.02.2014
4500000535
 
 310067

 Ľubomír Vráblik - A A A Čistenie, Kazanská 21, 821 06  Bratislava

IČO:34983554

 upratovacie služby
1 358,40
10.02.2014
4200000732
 
 310068  Ľubomír Vráblik - A A A Čistenie, Kazanská 21, 821 06  Bratislava
IČO:34983554
 upratovacie služby 2/2014
1 358,40
10.02.2014
4200000732
 
 310069

BIONT, a.s., Karloveská 63, 841 29  Bratislava

IČO:35917571

 nájom Pavilónu I. za 1/14
81,00
10.02.2014
4600000039
 
 310070

 VISS, s.r.o., Slovinec 63  Bratislava, Slovinec 63 841 07  Bratislava

IČO:36660248

 progr. vybavenie 1/14
1 500,00
10.02.2014
x
 
 310071

TREND Representatíve, sr.o. Tomášikova 23, 821 01 Bratislava - STORNO

IČO: 43824706

 Časopis TREND
74,00 €
10.02.2014
x
 
 310072

 ASTM INTERNATIONAL P.O. BOX C700, 100 BARR HARBOR DRIVE, 19428-2959 WEST

Identif.:23-1352024

 odvody za fotok.
162,40 USD
12.02.2014
x
 
 310073

Bratislavska vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46  Bratislava 29

IČO:35850370

 zrážková voda 1/14
55,30
12.02.2014
4200000852
 
 310074

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99  Banská Bystrica

IČO:36631124

poštovné 1/14
428,50
12.02.2014
x
 
 310075 Slovenský metrologický ústav, Karlovská 63, 842 55 Bratislava, IČO 30810701  zimná údržba 1/14
63,56
12.02.2014
x
 
 310076

Slovak Telekom, a.s. T-Com, Bajkalská 28, 817 62  Bratislava

IČO:35763469

 tel. služby 1/14
1 707,58
11.02.2014
x
 
 310077

Jaroslav Jašo - Autoservis Garant J, Borekova 8, 821 06  Bratislava

IČO:11819251

 servis služ. voz. BA 487 IT
196,25
13.02.2014
4200001004
 
 310078 Jaroslav Jašo - Autoservis Garant J, Borekova 8, 821 06  BratislavaIČO:11819251  servis služ. voz. BA 874 RM
198,84
13.02.2014
4200001005
 
 310079 Jaroslav Jašo - Autoservis Garant J, Borekova 8, 821 06  BratislavaIČO:11819251  servis služ. voz. BA 531 RG
186,29
13.02.2014
4200001006
 
 310080
Slovenský metrologický ústav, Karlovská 63, 842 55 Bratislava, IČO 30810701  strážna služba 1/14
687,16
13.02.2014
x
 
 310081 Slovenský metrologický ústav, Karlovská 63, 842 55 Bratislava, IČO 30810701  strážna služba 1/14
24,00
13.02.2014
x
 
 310082 Slovak Telekom, a.s. T-Com, Bajkalská 28, 817 62  BratislavaIČO:35763469  telek. služby 1/14
30,56
13.02.2014
x
 
 310083

Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99  Bratislava

IČO:00603481
 KO 1/2014
149,31
13.02.2014
x
 
 310084

Pantheon Technologies, s.r.o. Bratislava, Mlynské Nivy 56, 821 05  Bratislava

IČO:35821779

 Mainten. 2/2014
144,00
13.02.2014
x
 
 310085

SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6, 841 04  Bratislava

IČO:35680202

 Internet 2/2014
600,00
13.02.2014
x
 
 310086

GTS Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01  Bratislava

IČO:46303502

 ADSL pripojenie 3/2014
29,02
13.02.2014
x
 
 310087

GTS Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01  Bratislava

IČO:46303502
 server Housing 1/14
193,20
13.02.2014
x
 
 310088

 REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01  Bratislava

IČO:35719192
 letenka
797,71
14.02.2014
4200001002
 
 310089

 REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01  Bratislava

IČO:35719192
 3 ks letenky
2 374,13
14.02.2014
4200001002
 
 310090 Slovenský metrologický ústav, Karlovská 63, 842 55 Bratislava, IČO 30810701  servis výťahov
153,05
14.02.2014
x
 
 310091

Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01  Bratislava

IČO:30810710

 mobil
88,30
18.02.2014
x
 
 310092

Bratislavska vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46  Bratislava 29

IČO:35850370
 vodné, stočné
79,93
19.02.2014
x
 
 310093 Slovenský metrologický ústav, Karlovská 63, 842 55 Bratislava, IČO 30810701  mes. kontrola EPS
10,26
19.02.2014
x
 
 310094

Ing. Peter Hrivik, HP Plyn Bratislava, Veternicova 24, 841 05  Bratislava

IČO:37333488

 STN 50,00
18.02.2014
x
 
 310095

 INKO - Ing. Iveta Vámošiová, Smetanova 33, 080 05  Prešov

IČO:36902489

 STN, normal. úlohy
625,00
20.02.2014
36/3129/213,33/3035/2013
 
 310096 Slovenský metrologický ústav, Karlovská 63, 842 55 Bratislava, IČO 30810701  tel. sl. energie
3 600,12
21.02.2014
x
 
 310097

 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09  Bratislava

IČO:31753990
 mobily
845,63
24.02.2014
x
 
 310098 Slovenský metrologický ústav, Karlovská 63, 842 55 Bratislava, IČO 30810701  ubytovanie 485,40
24.02.2014
x
 
 310099 Slovenský metrologický ústav, Karlovská 63, 842 55 Bratislava, IČO 30810701  nájom, garáž 2/2014
52,72
24.02.2014
x
 
 310100 Slovenský metrologický ústav, Karlovská 63, 842 55 Bratislava, IČO 30810701  nájom
2 895,14
24.02.2014
x
 
 310101 Slovenský metrologický ústav, Karlovská 63, 842 55 Bratislava, IČO 30810701  zráž. voda, el. energia
1 709,81
24.02.2014
x
 
 310102

 TSÚ Piešťany, š.p., Krajinská cesta 2929/9, 921 01  Piešťany

IČO:30810710

 STN, normal. úlohy
1 050,00
24.02.2014
x
 
310103

 Výskumný ústav spojov, n.o., Banská Bystrica 5, Zvolenská cesta 20, 974 05  Banská Bystrica

IČO:37954156

STN úlohy
135,00
24.02.2014
33/3026/2013
 
 310104

 E.Q.M. Systém, Ing. Mária Ploszeková Piešťany, Trenčianska 2, 921 01  Piešťany

IČO:35241268

 STN úlohy
587,50
21.02.2014
x
 
 310105

LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01  Bratislava

IČO:31396674

jedálne kupóny
4 851,84
25.02.2014
x
 
 310106

 REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01  Bratislava

IČO:35719192

 Letenka
602,19
21.02.2014
4200001007
 
 310107

Peter Ďuriančik - Plynové-tlakové zar., Galbavého 1, 841 02  Bratislava

IČO:11884533

 revízia plyn. a tlak. zariad.
330,00
25.02.2014
4200001008
 
 310108

RTVS, s.r.o., Staré Grunty, 841 04  Bratislava

IČO:47232480

 koncesionárske poplatky
955,92
14.02.2014
x
 
 310109

Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Plynárenská 7/C, 824 79  Bratislava

IČO:35709332

 Havar. poistenie služobného vozidla
117,68
26.02.2014
x
 
310110

Kooperativa poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 816 23  Bratislava

IČO:00585441

Havar. poistenie služobného vozidla
316,19 26.02.2014 x  
310111

Kooperativa poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 816 23  Bratislava

IČO:00585441
Havar. poistenie služobného vozidla
514,20 26.02.2014 x  
310112

Kooperativa poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 816 23  Bratislava

IČO:00585441
Havar. poistenie služobného vozidla
324,80 26.02.2014 x  
310113

Kooperativa poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 816 23  Bratislava

IČO:00585441
Poistenie zodpovednosti za škodu 429,60 26.02.2014 x  
310114

 IES, s.r.o., Vajnorská 136, 831 04  Bratislava

IČO: 00699454

 Dodanie prístupových kariet v množstve
156,00
27.02.2014
x
 
310115

SVD group, s.r.o., Staré Grunty 36, 841 04  Bratislava

IČO:35917326

sťahovacie služby 454,80 27.02.2014 x  
310116

 Xerox limited, o.z. Bratislava, Einsteinova 23, 851 01  Bratislava

IČO:30814677

 Servis kopírovacích strojov
631,91
27.02.2014
2010/141
 
310117

 Centrum účelových zariadení, stredisko Inštitút pre verejnú správu, Ul. M. Schneidera - Trnavského

IČO:42137004

 Seminár
45,00
05.03.2014
x
 
310118

 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11  Bratislava 26

IČO:35815256

 Faktúra za odber zemného plynu
5 723,00
03.03.2014
4600000015
 
310119

EAGLE Security, a.s., Miletičova 23, 821 09  Bratislava

IČO:35800259

Strážna služba
2 399,14
05.03.2014
2013/400/004404/018885
 
310120

Bratislavska vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46  Bratislava 29

IČO:35850370
 zrážky
49,76
05.03.2014
x
 
310121

 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava,

IČO 31322832

 Normalizačné úlohy STN
120,00
03.03.2014
x
 
310122  

REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01  Bratislava

IČO:35719192

 Letenka
602,19
03.03.2014
4200001014
 
310123

 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava,

IČO 31322832

 PHL služobné voz.
618,62
05.03.2014
x
 
310124

Union poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, 813 60  Bratislava

IČO:31322051

poistné za mesiac
33,19 07.03.2014 x  
310125

Tecton, a.s., Mýtna 15, 811 07  Bratislava

IČO:00685089

spravovanie IS
2 148,00 06.03.2014 x  

 310126

 Ekorex SK, spol. s.r.o., Fadruszova 3, 841 04  Bratislava

IČO:44234082

normalizačná úloha STN
112,50
03.03.2014
x
 

 

310127

 

Vedeckotechnická spoločnosť pri ŽU Žilina, Univerzitná 1, 010 26  Žilina

IČO:30227852

normalizačná úloha STN
200,00
04.03.2014
x
 

310128

 

ANTES B+M, s.r.o., Obchodná 2501, 913 21  Trenčianska Turná

IČO:31414079

 oprava požiarnych hlásičov
1 116,78
07.03.2014
4200000998
 

310129

ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04  Bratislava

IČO:31394981

prev. web sídla
153,60
07.03.2014
x
 

310130

Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99  Bratislava

IČO:00603481

KO 2/2014 Štefanovičova
132,72
07.03.2014
x
 

310131

 

Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99  Bratislava

IČO:00603481
KO 2/2014 Karloveská
132,72
10.03.2014
x
 

310132

Pantheon Technologies, s.r.o., Bratislava, Mlynské Nivy 56,

821 05  Bratislava

IČO:35821779

Mainten.
144,00
07.03.2014
x
 

310133

 

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55  Bratislava 4

IČO:30810701
 strážna služba
21,67
10.03.2014
x
 

310134

Copy Office, s.r.o., Rádiová 39, 821 04  Bratislava

IČO:31377874

oprava tlačiarne
40,03
10.03.2014
4200001010
 

310135

BSI Standards Limited, 389 Chiswick High Road, 389 London England
odvody fot.
18,00
27.02.2014
x
 

310136

Ing. Jozef Tomko - JTM Dolný Kubín, Mierová 1971/24, 026 01 Dolný Kubín

IČO:32279418

normalizačné úlohy STN
232,50
07.03.2014
x
 

310137

INFOSERVIS - Gabriela Čatlošová Krompachy, Banská 53, 053 42 Krompachy

IČO:34524258

normalizačné úlohy STN
542,00
07.03.2014
x
 

310138

 

Autoškola Pavel Kolpach, Šustekova 1, 851 04  Bratislava

IČO:11910674
 školenie vodičov 78,00
10.03.2014
 4200001015  

310139

 Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, 974 01  Banská Bystrica

IČO:37954521

letenka
659,58
11.03.2014
x
 

310140

 Jaroslav Jašo - Autoservis Garant J, Borekova 8, 821 06  BratislavaIČO:11819251  olejový servis služ. voz.
160,13
11.03.2014
4200001012
 

310141

Slovak Telekom, a.s., T-Com, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO:35763469

telefónne služb
30,56
11.03.2014
x
 

310142 

 VISS, s.r.o., Slovinec 63, 841 07 Bratislava

 IČO:36660248

technická podpora
1500,00 
11.03.2014
 x  

310143

GTS Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - STORNO

IČO:46203502

 ODBL
27,02
11.03.2014
x
 

310144

 GTS Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

IČO:46203502

 server housing
191,20
11.03.2014
 x  

310145

 K&H-STAV, SAP 203, 930 06  SAP

IČO:46791841

stavebné práce
1 075,00
11.03.2014
4200001018
 

310146

 

 K&H-STAV, SAP 203, 930 06  SAP

IČO:46791841
 stavebné práce
1 100,00
11.03.2014
4200001017
 

310147

Home Service Slovakia, s.r.o., Schillerova 3, 811 04  Bratislava

IČO:35884169

čistenie žalúzií
68,40
13.03.2014
4200001019
 

310148

 BIONT, a.s., Karloveská 63, 841 29  Bratislava

IČO:35917571

 nájom Pav. I
81,00
13.03.2014
x
 

310149

Slovak Telekom, a.s., T-Com, Bajkalská 28, 817 62  Bratislava

IČO:30810710

telefónne služby
732,84
12.03.2014
x
 

310150

SWAN, a.s., Bratislava, Borská 6, 841 04 Bratislava

IČO:35680202

Internet
600,00
13.03.2014
x
 

310151

 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99  Banská Bystrica

IČO:36631124

 poštové služby
1 433,55
12.03.2014
x
 

310152

 

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09  Bratislava

IČO:35697270

 mobily
264,42
17.03.2014
x
 

310153

 

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09  Bratislava

IČO:35697270

 mesačný poplatok
727,79
13.03.2014
x
 

310154

 Ing. Jozef Tomo - JTM Dolný Kubín, Mierová 1971/24, 026 01  Dolný Kubín

IČO:32279418

normalizačné úlohy
682,50
17.03.2014
37/3006/2013, 35/3161/2013
 

310155

INFOSERVIS - Gabriela Čatlošová Krompachy, Banská 53, 053 42  Krompachy

IČO:34524258

Normalizačné úlohy 444,00 18.03.2014 x  

310156

Jaroslav Volčko MIKONA - INFO Zvolen, Lučenecká cesta 2266/6, 960 01  Zvolen

IČO:40142744

Normalizačné úlohy 650,00 17.03.2014 x  

310157

Valentín Csóka, Orechová 15, 821 06  Bratislava

IČO:13964801

Odborné skúšky elektroinštalácie 750,00 17.03.2014 4200001013  

310158

Ing. Pavel Mokráň - PALM-SOFT Bratislava, Pohraničníkov 2, 851 10  Bratislava

IČO:41640110

Normalizačné úlohy EN I 450,00 18.03.2014 x  

310159

INFOVUSAM Zvolen, Lučenecká cesta 2266/6, 960 01  Zvolen

IČO:30810710

Normalizačné úlohy STN 175,00 17.03.2014 x  

310160

KLT AUDIT, spol. s r.o. Trnava, Vajanského 23/B, 917 01  Trnava

IČO:36017710

Audit zmlúv 2 400,00 13.03.2014 x  

310161

Icopal, a.s. Štúrovo, Továrenská 1, 943 03  Štúrovo

IČO:36531740

Normalizačné úlohy STN 300,00 14.03.2014 x  

310162

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46  Bratislava 29

IČO:35850370

vodné, stočné
98,08 19.03.2014 x  

310163

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55  Bratislava 4

IČO:30810701

Nájom garáž
52,72 19.03.2014 x  

310164

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55  Bratislava 4

IČO:30810701
Priestory SMÚ
2 895,14 19.03.2014 x  

310165

Telefónica Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01  Bratislava

IČO:35848863

za mobil
43,27 19.03.2014 x  

310166

Saeco Servis kávovary Bárci Róbert, 903 01  Senec

IČO:31111289

za servis kávovarov 132,00 19.03.2014 4200001020  

310167

Beuth Verlag GmbH, Am DIN-Platz, 10787 Berlín poplatok DIN 13,99 20.03.2014 x  

310168

REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01  Bratislava

IČO:35719192

letenka
602,19 19.03.2014 4200001021  

310169

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55  Bratislava 4

IČO:30810701
vodné, stočné
1 080,91 21.03.2014 x  

310170

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55  Bratislava 4

IČO:30810701
za služby
8 227,13 21.03.2014 x  

310171

INFOSERVIS - Gabriela Čatlošová Krompachy, Banská 53, 053 42  Krompachy

IČO:34524258
Normalizačné úlohy 217,50 21.03.2014 x  

310172

Výskumný ústav dopravný, a.s., Vežký Diel 3323, 010 08  Žilina

IČO:36402672

Normalizačné úlohy 340,20 21.03.2014 x  

310173

ANTES B+M, s.r.o., Obchodná 2501, 913 21  Trenčianska Turná

IČO:31414079

servis 146,52 21.03.2014 4200000997  

310174

JK-GASTRO, s.r.o., Cukrová 14, 812 08  Bratislava

IČO:35884568

Občerstvenie 134,00 24.03.2014 4200001022  

310175

XEROX LIMITED, o.z. Bratislava, Einsteinova 23, 851 01  Bratislava

IČO:30814677

Bind 487,04 24.03.2014 x  

310176

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09  Bratislava

IČO:35697270

za služobné mobily 842,21 25.03.2014 x  

310177

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55  Bratislava 4

IČO:30810701
štvrťročná kontrola EPS 46,76 26.03.2014 x  

310178

 REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO:35719192

letenka
693,19
25.03.2014
4200001024
 

310179

Dušan Veselka, Osuského 46, 851 03 Bratislava

IČO:37413741

čistiace prostriedky
433,51
27.03.2014
4500000540
 

310180

 Jaroslav Volčko, MIKONA-INFO Zvolen, Lučenecká cesta 2266/6, 960 01  Zvolen

IČO:401442744

normalizačné úlohy
720,00
26.03.2014
 x  

310181

 

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55  Bratislava 4

IČO:30810701
 štvrťročná kontrola EPS
46,76
26.03.2014
x
 

310182

KWESTO, s.r.o., Cintorínska 12, 949 01 Nitra

IČO:35833289

4. zás. kartotéka
274,80
27.03.2014
4500000537
 

310183

Jozef Hamar, Sap 203, 930 06 Sap

IČO:32327803

oprava, výmena zárubní, podláh atď...
14 574,00
31.03.2014
4200001026
 

310184

 

Jaroslav Jašo - Autoservis Garant J+D, Borekova 8, 821 06  Bratislava

IČO:11819251

oprava, výmena výfuk.
 170,76 31.03.2014
4200001027
 

310185

Centrum účelových zariadení stredisko Inštitút pre verejnú správu, Ul. M. Schneidera - Trnavského

IČO:42137004

seminár
58,00 02.04.2014 x  
310186

CONTI TRADE SLOVAKIA PNEUBOX prevádzka Bratislava, Terézie Vansovej 1054, 020 01

IČO:36336556

prezutie vozidla ŠPZ: BA 294 SN
24,65
01.04.2014
4200001033
 
310187  REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO:35719192

 Letenka
708,19
25.03.2014
4200001028
 
310188

LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01  Bratislava

IČO:31396674

jedálenské kupóny na 4/2014
6 064,80
02.04.2014
x
 
310189

 ASTM INTERNATIONAL P. O. BOX C700, 100 BARR HARBOR DRIVE, 19428-2959 WEST

FED. IDENT. NUMBER:23-1352024

 zahr. STN
220,80 USD
28.03.2014
x
 
310190

 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26

IČO:35815256

splátka plynu 4/2014
3 134,00
02.04.2014
x
 
310191

 Tecton, a.s., Mýtna 15, 811 07 Bratislava

IČO:00685089

sprav. IS 3/2014
2 148,00
02.04.2014
x
 
310192

Zväz slovenských vedeckých spoločností ZSVTS Bratislava, Koceľova 15, 815 94 Bratislava

IČO:00419109

účastnícky poplatok
30,00
03.04.2014
x
 
310193

SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

IČO:31322832

PHL služobné vozidlo
69,59
04.04.2014
x
 
310194  

SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

IČO:31322832
 PHL služobné vozidlo
293,83
04.04.2014
x
 
310195  

CONTI TRADE SLOVAKIA PNEUBOX prevádzka Bratislava, Polianky 27, 841 01 Bratislava

IČO:36336556

 prezutie služobného vozidla
27,53
03.04.2014
4200001029
 
310196  

CONTI TRADE SLOVAKIA PNEUBOX prevádzka Bratislava, Polianky 27, 841 01 Bratislava

IČO:36336556

prezutie služobného vozidla
26,09
03.04.2014
4200001034
 
310197  

CONTI TRADE SLOVAKIA PNEUBOX prevádzka Bratislava, Polianky 27, 841 01 Bratislava

IČO:36336556

 prezutie služobného vozidla
17,70
03.04.2014
4200001031
 
310198  

CONTI TRADE SLOVAKIA PNEUBOX prevádzka Bratislava, Polianky 27, 841 01 Bratislava

IČO:36336556

 prezutie služobného vozidla
27,17
03.04.2014
4200001032
 
310199

Technický a skúšobný ústav stav. n., Studená 3, 821 04 Bratislava

IČO:31821987

normalizačné úlohy STN
828,00
02.04.2014
x
 
310200  

Technický a skúšobný ústav stav. n., Studená 3, 821 04 Bratislava

IČO:31821987
normalizačné úlohy STN
356,40
02.04.2014
x
 
310201  

CONTI TRADE SLOVAKIA PNEUBOX prevádzka Bratislava, Polianky 27, 841 01 Bratislava

IČO:36336556

servis, oprava
19,48
07.04.2014
4200001038
 
310202  

CONTI TRADE SLOVAKIA PNEUBOX prevádzka Bratislava, Polianky 27, 841 01 Bratislava

IČO:36336556

servis, oprava
30,62
07.04.2014
4200001039
 
310203

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava

IČO:35697270

za mobily SÚTN 3/2014
243,36
04.04.2014
x
 
310204

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701

nájom, garáž 4/2014
52,72
07.04.2014
x
 
310205  

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701
nájom 4/2014 2 895,14
07.04.2014
x
 
310206

 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46  Bratislava 29

IČO:35850370

zrážky 3/2014
55,30
07.04.2014
x
 
310207

 Ing. Stanislav Setnický STANLEY STYLE, Kúpeľná 4, 811 02  Bratislava

IČO:32081413

vizitky
36,00
07.04.2014
4200001037
 
310208

 INFOSERVIS - Gabriela Čatlošová Krompachy, Banská 53, 053 42  Krompachy

IČO:34524258

normalizačné úlohy STN
378,00
07.04.2014
x
 
310209

 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04  Bratislava

IČO:31394981

web sídlo 3/2014
153,60
07.04.2014
x
 
310210

 Pantheon Technologies, s.r.o., Bratislava, Mlynské Nivy 56, 821 05  Bratislava

IČO:35821779

Mainten. 4/2014, podpora IS v infocentre
144,00
07.04.2014
x
 
312011

Xerox LIMITED, o.z. Bratislava, Einsteinova 23, 851 01  Bratislava

IČO:30814677

fot. 3/2014 506,46 07.04.2014 x  
310212

 Ing. Anna Rástocká R-ing., Jurkovičova 127, 059 35 Batizovce

IČO:41012488

normalizačné úlohy
206,40
01.04.2014
x
 
310213

 Asztaloš Juraj ROVA - EZ servis, Narcisova 54, 821 01  Bratislava

IČO:17367891

údržba výťahov
82,34
04.04.2014
x
 
310214

AGLASS, s.r.o. Sibírska 16404/61, 831 02  Bratislava

IČO:36855626

Sklenné kocky, Cena Lista 2013 330,00 07.04.2014 4500000538  
310215

Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99  Bratislava

IČO:00603481

za Komunálny odpad 3/2014 265,44 07.04.2014 x  
310216

 Union poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, 813 60  Bratislava

IČO:31322051

poistné za 3/2014
33,19
07.04.2014
x
 
310217

AAA Autopožičovňa, s.r.o., Kazanská 21, 821 07  Bratislava

IČO:46068864

čistiace 3/2014 1 358,40 03.04.2014 x  
 310218  

Xerox LIMITED, o.z. Bratislava, Einsteinova 23, 851 01  Bratislava - STORNO

IČO:30814677

služby 
232,19
10.04.2014
x
 
 310219  

Xerox LIMITED, o.z. Bratislava, Einsteinova 23, 851 01  Bratislava - STORNO

IČO:30814677

tonery
2184,30
10.04.2014
x
 
 310220

Slovak Telekom, a.s. T-Com, Bajkalská 28, 817 62  Bratislava

IČO:35763469

telek. služby 3/2014, dátové služby
780,00
10.04.2014
x
 
 310221  

Slovak Telekom, a.s. T-Com, Bajkalská 28, 817 62  Bratislava

IČO:35763469

 telek. služby 3/2014
906,52
10.04.2014
x
 
 310222

S-EPI, s.r.o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina

IČO:36014991

prístupy právny systém
2 137,68
09.04.2014
4200001035
 
 310223

Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99  Bratislava

IČO:30810710

daň z nehnuteľností 2014
1 448,49
10.04.2014
x
 
 310224

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701

strážna služba 3/2014
24,00
10.04.2014
x
 
 310225

 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica

IČO:36631124

 poštovné 3/2014
1 238,15
11.04.2014
x
 
 310226

VISS, s.r.o., Slovinec 63, 841 07 Bratislava

IČO:36660248

program 3/2014
1 500,00
11.04.2014
x
 
 310227

 Informačná technika, s.r.o., Oderská 37, 821 06 Bratislava

IČO:684295

 oprava tlačiarne
132,00
11.04.2014
4200001036
 
 310228

GTS Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

IČO:46303502

server housing 3/1
191,20
11.04.2014
x
 
310229

EDOS-PEM, s.r.o., Tematínska 4, 851 05  Bratislava 5

IČO:36287229

seminár
118,00
14.04.2014
x
 
 310230

Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01  Bratislava

IČO:35848863

mobil
92,53
17.04.2014
x
 
 310231

BIONT, a.s., Karloveská 63, 841 29  Bratislava

IČO:35917571

nájom Pav. I 3/2014
81,00
17.04.2014
x
 
 310232

Ľuboš Ryba - požiarny technik, Budatínska 11, 851 05  Bratislava

IČO:34887776

kontrola has. prístrojov
296,38
14.04.2014
4200001009
 
 310233

Odvoz a likvidácia odpadu, a.s., Ivánska cesta 22, 821 04  Bratislava

IČO:00681300

zhodn. odpadu 1. št.
30,00
15.04.2014
x
 
 310234  

Odvoz a likvidácia odpadu, a.s., Ivánska cesta 22, 821 04  Bratislava

IČO:00681300
zhodn. odpadu 1.št. 25,90
15.04.2014
x
 
 310235

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701

deratizácia 32,69
15.04.2014
x
 
 310236  

Slovak Telekom, a.s. T-Com, Bajkalská 28, 817 62  Bratislava

IČO:35763469

 tel. služby 1/2014
30,56
15.04.2014
x
 
310237

BIONT, a.s., Karloveská 63, 841 29  Bratislava

IČO:35917571
nájom, miest. 247 102,61 15.04.2014 x  
310238

LOGIS Invest, a.s., Malý trh 2/A, 811 08  Bratislava

IČO:44643004

nájom, 4-6/2014 423,22 16.04.2014 x  
310239

CEN COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION, Avenue Marnix 17, B-1000 Bruxelles

VAT:BE 0415.455.651

členský poplatok 2014 72 220,06 15.04.2014 x  
310240

Úřad pro technickou normalizaci, met. a státní zkušebnictví, Gorazdova 24, 128 01 Praha 2

IČO:48135267

dátové služby 1-3/2014
8 050,00 CZK
17.04.2014
x
 
310241 ISO Central Secretariat, 1, ch. de la Voie-Creuse, Case p 56, 1211 Geneve 20, Switzerland
Royalti 1-3/2014
235,80 CHF
17.04.2014
x
 
310242

Copy Office, s.r.o., Rádiová 39, 821 04  Bratislava

IČO:31377874
servis kopír. zar. 248,50 17.04.2014 4200001040  
310243

Jozef Pachnik, Budovateľská 3, 821 08  Bratislava

IČO:37619535

servis kotlov 218,40 17.04.2014 4200001043  
310244

Wolters Kluwer, s.r.o. Bratislava, Mlynské Nivy 48, 821 09  Bratislava

IČO:31348262

Verejné obstarávanie časopis 72,00 17.04.2014 x  
310245

Wolters Kluwer, s.r.o. Bratislava, Mlynské Nivy 48, 821 09  Bratislava

IČO:31348262
Správny poriadok 42,90 09.04.2014 x  
310246

Kalibračné združenie SR, Šulekova 33, 811 03  Bratislava

IČO:31795048

za ubytovanie
48,00 15.04.2014 x  
310247

Mesto Nitra, Štefánikova trieda 80/60, 950 06  Nitra

daň z nehnuteľnosti 163,11 17.04.2014 x  
310248

REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01  Bratislava

IČO:35719192

letenka
403,04
15.04.2014
4200001044
 
310249

Beuth Verlag GmbH, Am DIN-Platz, 10787 Berlín

DE 811 236 989

DIN normy
330,32
23.04.2014
x
 
 310250  

REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01  Bratislava

IČO:35719192

 letenka
208,59
24.04.2014
4200001045
 
 310251

REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01  Bratislava

IČO:35719192

 letenka
294,59
24.04.2014
4200001046
 
 310252

VUMS Legend spol. s r.o., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

IČ:61855057

servisné úpravy
75 020,00 CZK
24.04.2014
4200001041
 
 310253

Ing. Stanislav Setnický STANLEY STYLE, Kúpeľná 4, 811 02 Bratislava

IČO:32081413

 vizitky 73,44
23.04.2014
4500000542
 
 310254

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

IČO:35850370

vodné, stočné 3/2014
80,24
23.04.2014
x
 
 310255

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava

IČO:35697270

služobné mobily 3/2014
843,65
23.04.2014
x
 
310256

International Electrotechnical Commission, rue de Varembe, PO Box 131 3, 1211 Geneve 20, Switzerland

VAT: CHE-115.221.941 TVA

odvody za fotok.
68,00 CHF
22.04.2014
x
 
310257

 Verlag Dashofer, s.r.o., Železničiarska 13, 811 04 Bratislava

IČO:35730129

účtovné súvzťažnosti
29,19
24.04.2014
x
 
310258

ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava

IČO:31331131

kancelárske potreby 1 064,50 29.04.2014 4500000544  
310259

ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava

IČO:31331131
kancelárske potreby 1 005,18 29.04.2014 4500000543  
310260

 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava

IČO:31396674

jedálenské kupóny 5/2014
5 256,16
30.04.2014
x
 
310261

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701

poskytnuté služby 7 456,32 25.04.2014 x  
310262

Union poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava

IČO:31322051

poistné zamestnancov 4 17,85 30.04.2014 x  
310263

SOFTIP, a.s. Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava

IČO:36785512

za služby 4-6/2014
844,20
28.04.2014
x
 
310264

Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 Bratislava

IČO:36421928

doména typovky 60,12 29.04.2014 x  
310265

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701

mesačná kontrola 4/2014 10,26 05.05.2014 x  
 310266

Tecton, a.s., Mýtna 15, 811 07 Bratislava

IČO:00685089

sprav. IS 4/2014
2 148,00
05.05.2014
x
 
 310267

SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26

IČO:35815256

splátka plyn 5/2014
1 199,00
05.05.2014
x
 
 310268

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava

IČO:35697270
služobné mobily 4/2014
235,76
05.05.2014
x
 
 310269

Ing. Dagmar Tóthová, PhD., Jaltská 5, 040 22 Košice

IČO:43803334

normalizačné úlohy
350,00
05.05.2014
x
 
 310270  

Ing. Dagmar Tóthová, PhD., Jaltská 5, 040 22 Košice

IČO:43803334
 normalizačné úlohy
300,00
05.05.2014
x
 
 310271  

Ing. Dagmar Tóthová, PhD., Jaltská 5, 040 22 Košice

IČO:43803334
 normalizačné úlohy
200,00
05.05.2014
x
 
310272  

Ing. Dagmar Tóthová, PhD., Jaltská 5, 040 22 Košice

IČO:43803334
 normalizačné úlohy
250,00
05.05.2014
x
 
310273

Ing. Dagmar Tóthová, PhD., Jaltská 5, 040 22 Košice

IČO:43803334
 normalizačné úlohy
200,00
05.05.2014
x
 
310274

Ing. Dagmar Tóthová, PhD., Jaltská 5, 040 22 Košice

IČO:43803334
normalizačné úlohy
200,00
05.05.2014
x
 
310275

Ing. Dagmar Tóthová, PhD., Jaltská 5, 040 22 Košice

IČO:43803334
normalizačné úlohy
200,00
05.05.2014
x
 
310276

Ing. Dagmar Tóthová, PhD., Jaltská 5, 040 22 Košice

IČO:43803334
normalizačné úlohy
200,00
05.05.2014
x
 
310277

Ing. Dagmar Tóthová, PhD., Jaltská 5, 040 22 Košice

IČO:43803334
 normalizačné úlohy
200,00
05.05.2014
x
 
310278

Ing. Dagmar Tóthová, PhD., Jaltská 5, 040 22 Košice

IČO:43803334
normalizačné úlohy
200,00
05.05.2014
x
 
310279

Ondrej Bardoš-E-WA, Pri starom letisku 1, 831 07 Bratislava

IČO:45340692

normalizačné úlohy
525,00
25.04.2014
x
 
310280

Slovenská spoločnosť pre technickú normalizáciu, Koceľova 15, 815 95 Bratislava

IČO:17328373
ročný členský príspevok 45,00 05.05.2014 x  
310281

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

IČO:35850370

zrážková voda 4/2014 53,09 07.05.2014 x  
310282

Slovak Telekom, a.s., T-Com, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO:35763469

telekomunikačné služby 4/2014 380,66 12.05.2014 x  
310283

Slovak Telekom, a.s., T-Com, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO:35763469
dátové služby 4/2014 780,00 12.05.2014 x  
310284

AAA Autopožičovňa, s.r.o., Kazanská 21, 821 07 Bratislava

IČO:46068864

upratovacie služby 4/2014 1 358,40 12.05.2014 x  
310285

Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava

IČO:00603481

odvoz komunálneho odpadu 4/2014 270,75 12.05.2014 x  
310286

XEROX LIMITED, o.z. Bratislava, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava

IČO:30814677

mesačné poplatky + kópie 506,60 12.05.2014 x  
310287

Pantheon Technologies, s.r.o. Bratislava, Mlynské Nivy 56 821 05 Bratislava

IČO:35821779

Maintenance 5/2014 144,00 12.05.2014 x  
310288

 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava

IČO:31394981

prev. web. sídla 4/2014
153,60
12.05.2014
x
 
310289

VISS, s.r.o. Slovinec 63 Bratislava, Slovinec 63, 841 07 Bratislava

IČO:30810710

technická podpora 4/2014
1 500,00
12.05.2014
x
 
310290

 CONTI TRADE SLOVAKIA PNEUBOX prevádzka Bratislava, Polianky 27, 841 01 Bratislava

IČO:36336556

demontáž kolies, služobné vozidlo
29,90
12.05.2014
4200001047
 
310291

 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

IČO:31322832

PHL služobné vozidlo
319,75
07.05.2014
x
 
310292

 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

IČO:31322832

 PHL služobné vozidlo
461,94
07.05.2014
x
 
310293  

REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01  Bratislava

IČO:35719192

letenka
719,54
12.05.2014
4200001048
 
 310294

REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01  Bratislava

IČO:35719192


letenka
629,54
12.05.2014
4200001049
 
 310295

RSN Systems, s.r.o., Bojnická 3, 831 04 Bratislava

IČO:35882476

normalizačné úlohy
1 140,00
13.05.2014
x
 
 310296  

RSN Systems, s.r.o., Bojnická 3, 831 04 Bratislava

IČO:35882476
 normalizačné úlohy
420,00
13.05.2014
x
 
 310297

GTS Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

IČO:46303502

server housing 4/2014
191,20
13.05.2014
x
 
310298

Ing. Irena Zajíčková, Korytnická 6, 821 07 Bratislava

IČO:41633105

normalizačné úlohy 250,00 13.05.2014 x  
310299

Vedeckotechnická spoločnosť pri ŽU Žilina, Univerzitná 1, 010 26 Žilina

IČO:30227852

normalizačné úlohy 150,00 13.05.2014 x  
310300 SÚJV Dubna, Joliot Curie 6, 141980 Dubna
poistenie, nájom
47000,00 USD
12.05.2014
 x  
310301

Petit Press, a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava

IČO:35790253

inzercia v tlači 102,65 14.05.2014 x  
310302

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica

IČO:36631124

poštovné 4/2014 1 105,90 14.05.2014 x  
310303

BIONT, a.s., Karloveská 63, 841 29 Bratislava

IČO:35917571

nájom Pavilón I, 4/2014 81,00 15.05.2014 x  
310304

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701

strážna služba 4/2014 23,22 15.05.2014 x  
310305

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701
nájom 5/2014 2 888,47 15.05.2014 x  
310306

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701

nájom 2014
52,72
15.05.2014
x
 
 310307

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701

 servis výťah 2Q 14
153,48
15.05.2014
x
 
 310308

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701

služby energie 4/2014
2 514,82
15.05.2014
x
 
 310309

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701

elektrická energia
1 805,76
16.05.2014
x
 
 310310

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701

za služby CC SR
10 728,00
19.05.2014
x
 
 310311

CONTI TRADE SLOVAKIA PNEUBOX, prevádzka Bratislava, Polianky 27, 841 01 Bratislava

IČO:36336556

pneumatiky a prezutie
264,01
16.05.2014
4500000545
 
 310312  

REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01  Bratislava

IČO:35719192

 letenka
629,55
20.05.2014
4200001055
 
 310313  

REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01  Bratislava

IČO:35719192

 letenka
629,55
20.05.2014
4200001055
 
 310314

Jaroslav Jašo - Autoservis Garant J+D, Borekova 8, 821 06  Bratislava

IČO:11819251

servis služobného vozidla
128,74
20.05.2014
4200001051
 
 310315

Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

IČO:35848863

tel. služby
41,76
20.05.2014
x
 
 310316

SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

IČO:31322832

PHL služobné vozidlo
99,85
20.05.2014
x
 
 310317

Mgr. Vlasta Molnárová, Suľany 219, 951 25 Hurboňovo

IČO:41644841

normalizačné úlohy STN
162,50
19.05.2014
x
 
310318

Drevársky kongres, T.G. Masaryka 2117/24, 960 53 Zvolen

IČO:00623806

preklad normy
111,00
19.05.2014
x
 
 310319 Beuth Verlag GmbH, Am DIN-Platz, 10787 Berlín
DIN Normy
 15,07 20.05.2014
x
 
310320

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

IČO:35850370

vodné, stočné 4/2014 109,22 21.05.2014 x  
310321

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701
daň z nehnuteľností 1 754,01 22.05.2014 x  
310322

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701
daň z nehnuteľností CC SR 1. splátka 8 404,97 22.05.2014 x  
310323

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava

IČO:35697270

služobné mobily 1 076,40 23.05.2014 x  
310324

Nadácia Pontis Bratislava, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava

IČO:31784828

účastnícky poplatok
132,00 23.05.2014 x  
310325  

REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01  Bratislava

IČO:35719192

 letenka
656,28
28.05.2014
4200001061
 
310326

 

REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01  Bratislava

IČO:35719192

letenka
629,55
28.05.2014
4200001062
 
310327

 

REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01  Bratislava

IČO:35719192

ubytovanie Istanbul
1 264,00
28.05.2014
4200001060
 
310328  

Jaroslav Jašo - Autoservis Garant J+D, Borekova 8, 821 06  Bratislava

IČO:11819251
 servis služobného vozidla
280,49
23.05.2014
4200001054
 
310329

K&H-STAV, SAP 203, 930 06 SAP

IČO:46791841

výmena a oprava rozvodov
5 095,00
27.05.2014
4200001016
 
310330

K&H-STAV, SAP 203, 930 06 SAP

IČO:46791841

čistenie kanalizácie
2 350,00
27.05.2014
4200001059
 
310331

 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701

mesačná kontrola 5/2014
18,52
30.05.2014
x
 
310332

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava

IČO:31753990

služobné mobily 5-6/2014
236,33
02.06.2014
x
 
310333

SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11  Bratislava 26

IČO:35815256

splátka plyn 1.6.-18.7.2014
503,00
03.06.2014
x
 
310334

LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava

IČO:31396674

jedálne kupóny 6/2014
5 256,16
03.06.2014
x
 
310335

Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice

IČO:00397610

normalizačné úlohy
125,00
03.06.2014
x
 
310336

Union poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava

IČO:31322051

poistné za zamestnancov 5/2014
25,85
03.06.2014
x
 
310337

CEN COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION, Avenue Marnix 17, B-1000 Bruxelles

Keymark 732,00
30.05.2014
x
 
310338

Informačná technika, s.r.o., Oderská 37, 821 06 Bratislava

IČO:684295

servis kopírovacieho stroja
132,00
30.05.2014
4200001058
 
310339

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

IČO:35850370

zrážková voda 1.5.-31.5.2014
55,30
05.06.2014
x
 
310340

Tecton, a.s., Mýtna 15, 811 07 Bratislava

IČO:00685089

spravovanie IS 5/2014
2 148,00
05.06.2014
x
 
310341

BIONT, a.s., Karloveská 63, 841 29 Bratislava

IČO:35917571

nájom Pavilónu I. 5/2014
81,00
06.06.2014
x
 
310342

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701

nájom spoločných priestorov
2 888,47
06.06.2014
x
 
310343

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701

telekomunikačné služby
8,84
06.06.2014
x
 
310344

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701

nájom garáž 6/2014
52,72
06.06.2014
x
 
310345

Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava

IČO:00603481

komunálny odpad 5/2014
170,55
06.06.2014
x
 
310346

VISS, s.r.o., Slovinec 63, Bratislava, 841 07 Bratislava

IČO:36660248

technická a telefónna podpora 5/2014
1 500,00
09.06.2014
x
 
310347

ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava

IČO:31394981

prevádzka web sídla 5/2014
225,60
09.06.2014
x
 
310348

Centrum výnimočnosti a zodpovedného podnikania, Na hlinách 56, 917 01 Trnava

IČO:42348536

vzdelávacie aktivity
10 300,00
06.06.2014
x
 
310349

Slovak Telekom, a.s., T-Com, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO:35763469

telekomunikačné služby 4/2014
30,56
10.06.2014
x
 
310350  

Slovak Telekom, a.s., T-Com, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO:35763469
 telekomunikačné služby 5/2014
30,56
10.06.2014
x
 
310351

SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12  Bratislava

IČO:31322832

PHL služ. voz.
722,42
05.06.2014
x
 
310352

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica

IČO:36631124

poštovné 5/2014
926,70
12.06.2014
x
 
310353

Pantheon Technologies, s.r.o., Bratislava, Mlynské Nivy 56, 821 05 Bratislava

IČO:35821779

Maintenance 6/2014
144,00
12.06.2014
x
 
310354

Slovak Telekom, a.s., T-Com, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO:35763469

dátové služby 5/2014
780,00
12.06.2014
x
 
310355  

Slovak Telekom, a.s., T-Com, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO:35763469
 telefónne služby 5/2014
381,53
11.06.2014
x
 
310356

GTS Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

IČO:46303502

mesačný poplatok 5/2014
191,20
11.06.2014
x
 
310357

Vedeckotechnická spoločnosť pri ŽU Žilina, Univerzitná 1, 010 26 Žilina

IČO:30227852

normalizačné úlohy STN
90,00
11.06.2014
x
 
310358

Ing. Pavel Mokráň PALM-SOFT Bratislava, Pohraničníkov 2, 851 10 Bratislava

IČO:41640110

normalizačné úlohy STN
950,00
11.06.2014
x
 
310359

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701

strážna služba 5/2014
24,00
16.06.2014
x
 
310360  

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701
 energie 5/2014
 2 449,75
16.06.2014
x
 
310361

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701
 zrážky, strážna služba 5/2014
719,09
16.06.2014
x
 
310362

REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO:35719192

letenka
629,55
18.06.2014
4200001067
 
310363  

REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO:35719192
 letenka
629,55
18.06.2014
4200001067
 
310364  

REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO:35719192
 letenka 
654,47
18.06.2014
4200001065
 
310365  

REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO:35719192
 letenka
654,47
18.06.2014
4200001066
 
310366

 AUTOŠKOLA - Pavel Kolpach, Šustekova 1, 851 04 Bratislava

IČO:11910674

školenie vodičov
60,00
18.06.2014
4200001069
 
310367

 Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

IČO:35848863
mobil
40,07 18.06.2014 x  
310368
CEN COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION, Avenue Marnix 17, B-1000 Bruxelles
Keymark
153,72
18.06.2014
x
 
310369

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701

vodné, stočné 5/2014 142,64 20.06.2014 x  
310370

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

IČO:35850370

vodné, stočné 5/2014 102,53 20.06.2014 x  
310371

KASICO, a.s., Beckovská 38, 823 61 Bratislava

IČO:17308267

tlačivá rozhodnutí 288,00 20.06.2014 4500000546  
310372

Prof. Ing. Ján Benčat, PhD autorizovaný stavebný inžinier, Hviezdoslavova 19, 013 11 Teplička

IČO:42058139

normalizačné úlohy STN 1 200,00 20.06.2014 x  
310373

SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

IČO:313322832

PHL služ. voz.
174,37 19.06.2014 x  
 310374  

REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO:35719192
 letenka
620,00
26.06.2014
4200001064
 
 310375

Ladislav Ferenczi Chladenie, s.r.o., Hlavná 72, 931 01 Šamorín

IČO:17570395

servis klimatizácií
672,00
26.06.2014
4200001057
 
 310376

 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701

mes. kontrola EPS
46,76
26.06.2014
x
 
310377

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava

IČO:35697270

služobné mobily 17.06.2014 896,72 24.06.2014 x  
310378

LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava

IČO:31396674

jedálne kupóny 7/2014 5 256,16 01.07.2014 x  
310379

Slovenská metrologická spoločnosť, Karloveská 63, 842 55 Bratislava

IČO:30777739

vložné, ubytovanie 730,00 01.07.2014 x  
310380

VÚRUP, a.s., Vlčie hrdlo P.O. BOX 50, 820 03 Bratislava

IČO:35691310

normalizačné úlohy STN 164,40 01.07.2014 65/3023/2013 (013/2014)  
310381 Austrian Standards plus GmbH, Heinestrasse 38, 1020 Viedeň ročný poplatok 540,00 24.06.2014 x  
310382

Union poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava

IČO:31322051

poistné za zamestnancov 68,35 01.07.2014 x  
310383

BIONT, a.s., Karloveská 63, 841 29 Bratislava

IČO:35917571
nájomné Pavilón I za 6/2014 81,00 03.07.2014 x  
310384

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

IČO:36677281

elektrická energia 1.7.-31.12.2014 5 286,68 03.07.2014 x  
310385

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701

servis dátovej linky 195,00 03.07.2014 x  
310386

BIONT, a.s., Karloveská 63, 841 29 Bratislava

IČO:35917571
nájom miest. 247 102,61 04.07.2014 x  
310387

REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO:35719192
letenka
629,55 04.07.2014 4200001071  
310388

REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO:35719192
letenka
629,55 04.07.2014 4200001070  
310389

 AAA Autopožičovňa, s.r.o., Kazanská 21, 821 07 Bratislava

IČO:46068864

upratovacie služby 6/2014
1 044,00
04.07.2014
x
 
310390

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava

IČO:35697270

 za mobily

235,76

04.07.2014
x
 
310391

ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava

IČO:31394981

prevádzka web sídla 6/2014 153,60 07.07.2014 x  
310392

Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

IČO:00603481

za Komunálny odpad 1.6.-30.6.2014 153,96 07.07.2014 x  
310393 Austrian Standards plus GmbH, Heinestrasse 38,1020 Viedeň
cest. poplatok
300,00
04.07.2014
 x  
310394

LOGIS Invest, a.s., Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava

IČO:44643004

nájom za 3. štvrťrok 2014 423,22 08.07.2014 x  
310395

Tecton, a.s., Mýtna 15, 811 07 Bratislava

IČO:00685089

spravovanie IS 6/2014 2 148,00 08.07.2014 x  
310396

 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

IČO:31322832

 za PHL 6/2014
647,45
04.07.2014
x
 
310397

 Jozef Fodor Kominársky majster, Petofiho 696, 925 32 Veľká Mača

IČO:40214974

kominárske práce
67,24
08.07.2014
4200001072
 
310398

 Odvoz a likvidácia odpadu, a.s., Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava

IČO:00681300

zhodnotenie odpadu
28,80
09.07.2014
x
 
310399

 Slovak Telekom, a.s., T-Com, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO:35763469

Telekomunikačné služby 6/2014
35,55
09.07.2014
x
 
310400

Xerox LIMITED, o.z. Bratislava, Einsteinova 23, 851 01  Bratislava - STORNO (viď doklad č. 310432)

IČO:30814677


 mesačné kópie 05/2014
504,12
10.07.2014
 x  
310401

VISS s.r.o. Slovinec 63, 841 07 Bratislava - STORNO (viď doklad č. 310431)

IČO:36660248

technická podpora 06/2014
1500,00 €
09.07.2014
x
 
310402

Ladislav Ferenczi Chladenie, s.r.o., Hlavná 72, 931 01 Šamorín

IČO:17570395

servis klimatizácií 1 092,00
09.07.2014 4200001063  
310403

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4I

ČO:30810701

nájom garáž, 7/2014 52,72 10.07.2014
x  
310404

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701

nájom spoločných priestorov 7/2014 2 888,47
10.07.2014
 x  
310405  

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701

 strážna služba 6/2014
23,22
10.07.2014
x
 
310406

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701

 strážna služba 6/2014
664,99
10.07.2014
x
 
310407

Pantheon Tecnologies s.r.o. Mlynské Nivy 56, 821 05 Bratislava- STORNO (viď doklad č. 310420)

IČO:35821779

maintenance 144,00
11.07.2014
 x  
310408

GTS Slovakia,s r.o. Einsteinova 245, 851 01 Bratislava - STORNO (viď doklad č. 310421)

IČO:46303502

 server housing 01.06.2014-30.06.2014
191,20
11.07.2014
 x  
310409  

GTS Slovakia,s r.o. Einsteinova 245, 851 01 Bratislava

IČO:46303502

 ročný poplatok
119,52
21.07.2014
 x  
310410

Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica - STORNO (vid doklad č. 310422)

IČO:36631124

 poštovné 06/2014
969,20
11.07.2014
x
 
310411

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29-STORNO (viď doklad č. 310423)

IČO:35850370

 zrážková voda 06/2014
53,09
11.07.2014
x
 
310412

Odvoz a likvidácia odpadu, a.s., Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava

IČO:00681300

zhodnotenie odpadu 2. štvrťrok 25,90 11.07.2014 x  

310413

Slovak Telekom, a.s., T-Com, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO:35763469

telekomunikačné služby 6/2014 380,52 11.07.2014 x  
310414

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701

vodné, stočné 6/2014 198,41 11.07.2014 x  
310415

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701

elektrická, tepelná energia 6/2014 2 069,16 11.07.2014 x  
310416

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

IČO:35850370

vodné, stočné 113,68 14.07.2014 x  
310417

Slovak Telekom, a.s., T-Com, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO:35763469

dátové služby 6/2014 780,00 14.07.2014 x  
310418

Odvoz a likvidácia odpadu, a.s., Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava

IČO:00681300

odpad 5-6/2014 31,20 14.07.2014 x  
310419

REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO:35719192

Letenka
454,00 14.07.2014 4200001075  
310420

Pantheon Technologies, s.r.o. Bratislava, Mlynské Nivy 56, 821 05 Bratislava

IČO:35821779

Maintenance 7/2014 144,00 11.07.2014 25/2010  
310421

GTS Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

IČO:46303502

mesačný poplatok Server 6/2014 191,20 11.07.2014 332/2012  
310422

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica

IČO:36631124

poštovné 969,20 11.07.2014 x  
310423

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

IČO:35850370

zrážková voda 6/2014 53,09 11.07.2014 x  
310424 Beuth Verlag GmbH, AmDIN-latz, 10787 Berlín
 poplatok DIN
2,66
15.07.2014
x
 
310425  

Xerox LIMITED, o.z. Bratislava, Einsteinova 23, 851 01  Bratislava - STORNO (viď doklad č. 310400)

IČO:30814677

mesačné kópie 05/2014
504,12
10.07.2014
 x  
310426  

VISS s.r.o. Slovinec 63, 841 07 Bratislava - STORNO (viď doklad č. 310401)

IČO:36660248

technická podpora 06/2014
1500,00 
09.07.2014
x
 
310427  

Pantheon Tecnologies s.r.o. Mlynské Nivy 56, 821 05 Bratislava- STORNO (viď doklad č. 310407)

IČO:35821779

Maintenance 7/2014
144,00
11.07.2014
x
 
310428  

GTS Slovakia,s r.o. Einsteinova 245, 851 01 Bratislava - STORNO (viď doklad č. 310408)

IČO:46303502

server housing 01.06.2014-30.06.2014 191,20
11.07.2014
x
 
310429  

Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica - STORNO (vid doklad č. 310410)

IČO:36631124

poštovné 06/2014 969,20
11.07.2014
x
 
310430

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29-STORNO (viď doklad č. 310411)

IČO:35850370

zrážková voda 06/2014
53,09
11.07.2014
   
310431

VISS, s.r.o., Slovinec 63 Bratislava, Slovinec 63, 841 07 Bratislava

IČO:36660248

technická podpora 6/2014 1 500,00 09.07.2014 x  
310432

XEROX Limited, o.z. Bratislava, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava

IČO:30814677

mesačný poplatok kópie
504,12 10.07.2014 x  
 310433

Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

IČO:35848863

telefónne služby
40,88
18.07.2014
x
 
 310434

SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

IČO:31322832

PHL služobných vozidiel 
213,25
18.07.2014
x
 
 310435

Storno

 
 
 

 
 310436 Satelitná televízia Skylink, P.O.Box 11, 022 04 Čadca poplatok za kartu Skylink 19,20
21.07.2014
x  
 310437
Satelitná televízia Skylink, P.O.Box 11, 022 04 Čadca
poplatok za kartu Skylink 19,20
21.07.2014
x  
310438 Storno
         
310439

Saeco Servis kávovary Bárci Róbert, 903 01 Senec

IČO:31111289
servis kávovarov 84,00 22.07.2014 4200001076  
310440

 AAA Autopožičovňa, s.r.o., Kazanská 21, 821 07 Bratislava

IČO:46068864

tepovanie kobercov
930,00
21.07.2014
4200001073
 
310441

Asztaloš Juraj ROVA - EZ servis, Narcisova 54, 821 01 Bratislava

IČO:17367891

údržba výťahov 4-6/2014
82,34
21.07.2014
x
 
310442 ASTM INTERNATIONAL, P.O.BOX C700, 100 BARR HARBOR DRIVE, 19428-2959 WEST
poplatok odvod za fo
336,60 USD
17.07.2014
x
 
310443

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a zkušebnictví, Gorazdova 24, 128 01 Praha 2

IČ:48135267

poskytovanie dát. obsahu, 2. kvartál 2014
19 140,00 CZK
21.07.2014
x
 
310444  BSI Standards &Kunutedm 389 Chiswick High Road, 389, London England
 poplatok 122,40
18.07.2014
 x  
310446

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava

IČO:35697270

za mobily
852,38
23.07.2014
x
 
310447 Slovenské združenie výrobcov kameni, Osloboditeľo 66, 040 17 Košice STN
500,00
23.07.2014
 x  
310448

AAA Autopožičovňa, s.r.o., Kazanská 21, 821 07 Bratislava

IČO:46068864

umývanie okien
1 177,32
25.07.2014
4200001074
 
310449  

AAA Autopožičovňa, s.r.o., Kazanská 21, 821 07 Bratislava

IČO:46068864
 upratovacie práce 5/2014
1 358,40
25.07.2014
x
 
310450

ANTES GROUP, s.r.o., Obchodná 2501, 913 21 Trenčianska Turná

IČO:45704848

servis a tech. EZS
427,02
29.07.2014
4200001079
 
310451

ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava

IČO:31331131

kancelárske potreby
86,14
29.07.2014
4500000547
 
310452

SOFTIP, a.s., Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava

IČO:36785512

Softip podpora
844,20
25.07.2014
x
 
 310453

XEROX LIMITED, o.z. Bratislava, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava

IČO:30814677

Kopírovacie služby 6/2014
517,39
29.07.2014
x
 
 310454 STORNO - preúčtovanie BIPM BUREAU INTERNATIONAL DES POIDS ET M, Pavilon de Breteuil, F-92312 Sevres
         
 310455 STORNO - preúčtovanie BIPM BUREAU INTERNATIONAL DES POIDS ET M, Pavilon de Breteuil, F-92312 Sevres          
 310456 STORNO - preúčtovanie BIPM BUREAU INTERNATIONAL DES POIDS ET M, Pavilon de Breteuil, F-92312 Sevres          
 310457  ISO Central Secretariat, 1. ch. de la Voie-Creuse, Case p 56, 1211 Geneve 20, Switzerland
Royalties, odvody 2. kvartál 2014
788,40
23.07.2014
x
 
 310458

LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava

IČO:31396674

Stravné lístky 8/2014
5 660,48
04.08.2014
x
 
 310459

SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26

IČO:35815256

Splátka plyn
253,00
04.08.2014
x
 
 310460

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava

IČO:31753990

za služobné mobily
235,76
01.08.2014
x
 
310461

PEREX, a.s., Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava

IČO:00685313

Inzercia
68,16
04.08.2014
x
 
 310462

ZONER, s.r.o., Kopčianska 94, 851 01 Bratislava

IČO:35770929

certifikát STN online
65,41
05.08.2014
4200001080
 
310463

XEROX LIMITED, o.z. Bratislava, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava

IČO:30814677

spinky Cartridge 283,82 31.07.2014 4500000548  
310464 International Electrotechnical Commission, rue de Varembe, P.O. Box 131 1, 1211 Geneve 20, Switzerland odvody za fotok. 2. kvartál 2014 116 CHF 01.08.2014 x  
310465

XEROX LIMITED, o.z. Bratislava, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava

IČO:30814677

mesačný paušál, kópie 7/2014 523,93 06.08.2014 x  
310466

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

IČO:35850370

zrážková voda 7/2014 55,30 06.08.2014 x  
310467

BIONT, a.s., Karloveská 63, 841 29 Bratislava

IČO:35917571

nájom Pavilón 1, 7/2014 81,00 06.08.2014 x  
310468

ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava

IČO:31394981

prevádzka webového sídla 7/2014 153,60 06.08.2014 x  
310469

Publishing House, a.s., Jána Milica 6, 010 01 Žilina

IČO:46495959

Inzercia 16,00 06.08.2014 x  
310470

VISS, s.r.o., Slovinec 63, 841 07 Bratislava

IČO:36660248

technická podpora 7/2014 1 500,00 08.08.2014 x  
310471  

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701

 prenájom pozemkov
16 809,94
08.08.2014
x
 
310472

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701

strážna služba 7/2014 24,00 08.08.2014 x  
310473  

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701

 daň z nehnuteľností
3 508,02
08.08.2014
x
 
310474

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701
mesačná kontrola EPS 10,26 08.08.2014 x  
310475

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701
Servis výťahov, 3. kvartál, pomerná časť z prenajatých priestorov 153,48 08.08.2014 x  
310476

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701
Strážna služba 7/2014, pomerná časť 693,53 08.08.2014 x  
310477

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701
Nájom garáž 8/2014 52,72 08.08.2014 x  
310478

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701

 Nájom spoločných priestorov 7/2014
2 888,47
08.08.2014
x
 
310479

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701
Tepelná energia 7/2014, pomerná časť 820,96 08.08.2014 x  
310480

Tecton, a.s., Mýtna 15, 811 07 Bratislava

IČO:00685089

Spravovanie Informačného Servisu 7/2014 2 821,32 08.08.2014 x  
310481

 Ing. Ladislav Polčík, PROFESIO Bratislava, Topoľčianska 33, 851 05 Bratislava

IČO:32181141

normalizačné úlohy STN
150,00
08.08.2014
4/6/2013
 
310482

Region PRESS, s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava

IČO:36252417

Inzercia 60,00 08.08.2014 x  
310483

SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

IČO:31322832

PHL služobné vozidlo 7/2014 431,72 06.08.2014 x  
310484  Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
daň z nehnuteľností
1 448,48
12.08.2014
x
 
310485

 Mesto Nitra, Štefánikova trieda 80/60, 950 06 Nitra

 daň z nehnuteľností
163,11
12.08.2014
x
 
310486 Beuth Verlag GmbH, Am DIN-Platz, 10787 Berlin
odvody za fotok., 2. kvartál 2014
606,50
01.08.2014
x
 
310487  Storno          
310488  Storno          
310489  Storno
         
310490

GTS Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

IČO:46303502

mesačný poplatok Server 7/2014 191,20 12.08.2014 x  
310491

REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO:35719192

Letenky
3 071,80 11.08.2014 4200001082  
310492

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica

IČO:36631124

poštovné 7/2014 1 020,35 13.08.2014 x  
310493

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701
zrážková voda 7/2014 31,93 13.08.2014 x  
310494

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

IČO:35850370

vodné, stočné 7/2014 84,70 13.08.2014 x  
310495

Petit Press, a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava

IČO:35790253

Inzercia
205,20
13.08.2014
x
 
310496

Union poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava

IČO:31322051

poistné za zamestnancov ZPC
15,55
14.08.2014
x
 
310497

FY-H-K-H Jozef Hamar, Sap 203, 930 06 Sap

IČO:32327803

stavebné práce fasáda
6 234,00
13.08.2014
4200001077
 
310498

 K&H STAV, Sap 203, 930 06 Sap

IČO:46791841

stavebné práce
3 816,00
13.08.2014
4200001078
 
310499  Storno          
310500

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701

elektrická energia, vodné, stočné 1 382,77 14.08.2014 x  
310501

Slovak Telekom, a.s., T-Com, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO:35763469

telekomunikačné služby 7/2014 884,40 14.08.2014 x  
310502

Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava

za Komunálny odpad 1.7.-31.7.2014 175,85 14.08.2014 x  
310503

Varos Trade, s.r.o., Rudlovská cesta 53, 974 01 Banská Bystrica

IČO:44972156

servisné práce 159,60 19.08.2014 4200000992  
310504

AAA Autopožičovňa, s.r.o., Kazanská 21, 821 07 Bratislava

IČO:46068864

upratovacie práce 7/2014 1 044,00 18.08.2014 x  
310505

Pantheon Technologies, s.r.o., Mlynské Nivy 56, 821 05 Bratislava

IČO:35821779

Maintenance 1.8.-31.8.2014 144,00 18.08.2014 25/2010  
310506

Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

IČO:35848863

Telekomunikačné služby 8.7.-7.8.2014 53,00 19.08.2014 x  
310507

Profesia, spol. s r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava

IČO:35800861

Inzercia 70,80 21.08.2014 x  
310508 Windsor Barra Hotel Rio de Janeiro, Brazilia, Barra da Tijuca, Brazilia ubytovanie v zmysle vyúčtovacej faktúry zo dňa 14.9.2014
1 472,91
14.08.2014 x  
310509

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava

IČO:35697270

za služobné mobily 17.8.-16.9.2014 848,14 25.08.2014 x  
310510

Technický a skúšobný ústav stavebný, Studená 3, 821 04 Bratislava

IČO:31821987

preklad STN 1 170,00 25.08.2014 4/3/2013  
310511

IVES, organizácia pre informatizáciu verejnej správy, Československej armády 20, 041 18 Košice

IČO:00162957

technická podpora 9/2014 - 8/2015 191,20 25.08.2014 x  
310512

SETECH Telematics, s.r.o., Borekova 6, 821 06 Bratislava

IČO:35945575

telematické služby 132,00 22.07.2014 x  
310513

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701

Mesačná kontrola EPS 10,26 28.08.2014 x  
310514

PROEKO BA, s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 48

IČO:35900831

Vzdelávacia aktivita 128,00 12.08.2014 x  
310515

Le Cheque Dejeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava

IČO:31396674

Stravné lístky 4 851,84 02.09.2014 x  
310516

SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26

IČO:35815256

Splátka plyn 1.9.-30.9.2014 526,00 02.09.2014 x  
310517

Union poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava

IČO:31322051

Poistné za automobily 8.9.2014 - 7.9.2015 4 668,00 03.09.2014 x  
310518

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava

IČO:31753990

za služobné mobily 239,65 03.09.2014 x  
310519

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava

IČO:00585441

Poistné za automobily 31.8.2014 - 19.2.2015 67,60 26.08.2014 x  
310520

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava

IČO:00585441
Poistné za automobily 30.8.2014 - 19.2.2015 52,58 26.08.2014 x  
310521

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava

IČO:00585441
Poistné za automobily 30.8.2014 - 19.2.2015 77,74 26.08.2014 x  
310522

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava

IČO:00585441
Poistné za automobily 30.8.2014 - 19.2.2015 43,19 26.08.2014 x  
310523

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava

IČO:00585441
Poistné za automobily 30.8.2014 - 19.2.2015 77,74 26.08.2014 x  
310524

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava

IČO:00585441
Poistné za automobily 30.8.2014 - 19.2.2015 67,60 26.08.2014 x  
310525

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava

IČO:00585441
Poistné za automobily 30.8.2014 - 19.2.2015 67,60 26.08.2014 x  
310526

Tecton, a.s., Mýtna 15, 811 07 Bratislava

IČO:00685089

Spravovanie Informačného systému
2 950,80
04.09.2014
x
 
310527

Ing. Stanislav Setnický STANLEY STYLE, Kúpeľná 4, 811 02 Bratislava

IČO:32081413

vizitky
54,24
09.09.2014
4500000550
 
310528

Union poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava

IČO:31322051

poistné za zamestnancov ZPC 8/2014
26,20
05.09.2014
x
 
310529

ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava

IČO:31394981

prevádzka webového sídla 8/2014
153,60
08.09.2014
x
 
310530

REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO:35719192

letenka
524,43
08.09.2014
4200001086
 
310531

Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava

IČO:00603481

Komunálny odpad 8/2014
 170,55
09.09.2014
x
 
310532

VISS, s.r.o., Slovinec 63 Bratislava, Slovinec 63, 841 07 Bratislava

IČO:36660248

technická podpora 8/2014
1 500,00
08.09.2014
330/2011
 
310533

Diners Club CS, s.r.o., Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava

IČO:35757086

občerstvenie
49,50
08.09.2014
x
 
310534

Xerox Limited, o.z. Bratislava, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava

IČO:30814677

mesačný paušál + služby 8/2014 512,86 08.09.2014 67/2010  
310535

ANTES Group, s.r.o., Obchodná 2501, 913 21 Trenčianska Turná

IČO:45704848

ochr. služby 8/2014 180,00 05.09.2014 x  
310536

SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

IČO:31322832

PHL služobné vozidlo 2. pol. 8/2014 409,08 04.09.2014 x  
310537

Z+M servis, spol. s.r.o., Nevädzova 6, 821 01 Bratislava

IČO:44195591

Nákup valcov 158,64 09.09.2014 4500000551  
310538

Wolters Kluwer, s.r.o., Bratislava, Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava

IČO:31348262

Aktualizácia právnych služieb, správneho poriadku 10,41 08.09.2014 x  
310539

BIONT, a.s., Karloveská 63, 841 29 Bratislava

IČO:35917571

Nájomné za Pavilón I. za 8/2014 81,00 10.09.2014 x  
310540

Slovenská únia pre kvalitu, inovácie a dizajn, Urbaníková 62, 040 01 Košice

IČO:31304435

účastnícky poplatok 200,00 10.09.2014 x  
310541 C.I.P., Avenue de la REnaissance 30, B-1000 Brusel účastnícky poplatok 300,00 08.09.2014 x  
310542

 Mgr. Marián Marec, Mateja Bela 3457/62, 010 15 Žilina

IČO:41566009

preklad normy STN
2 000,00
18.08.2014
12/2014
 
310543

Pantheon Technologies, s.r.o., Mlynské Nivy 56, 821 05 Bratislava

IČO:35821779

Maintenance 1.9.-30.9.2014
144,00
11.09.2014
x
 
310544

 GTS Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

IČO:46303502

Server mesačný poplatok 8/2014
191,20
12.09.2014
x
 
310545

Slovak Telekom, a.s., T-Com, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO:35763469

telefónne služby 8/2014
474,73
12.09.2014
x
 
310546

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

IČO:35850370

zrážková voda 8/2014 55,30 12.09.2014 x  
310547

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica

IČO:36631124

poštovné 8/2014 887,85 12.09.2014 x  
310548

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701

Nájom garáž 9/2014 52,72 11.09.2014 x  
310549

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO: 30810701

Nájom spoločných priestorov 9/2014 2 888,47 11.09.2014 x  
310550

AAA Autopožičovňa, s.r.o., Kazanská 21, 821 07 Bratislava

IČO:46068864

upratovacie práce 8/2014 1 044,00 11.09.2014 x  
310551

REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO:35719192

Letenka 16.9.-17.9. 428,21 11.09.2014 x  
310552

REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO:35719192
Letenka 18.9.-22.9.2014 135,00 11.09.2014 x  
310553

ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava

IČO:31331131

Papierové utierky 269,88 12.09.2014 4500000553  
310554

FY-H-K-H Jozef Hamar, Sap 203, 930 06 Sap

IČO:32327803

Stavebné práce - fasáda 16 998,00 12.09.2014 4200001085  
310555

Centrum výnimočnosti a zodpovedného podnikania, Na hlinách 56, 917 01 Trnava

IČO:42348536

NCK, model CAF 7 100,00 05.09.2014 x  
310556

Dušan Veselka, Osuského 46, 851 03 Bratislava

IČO:37413741

čistiace prostriedky 305,78 16.09.2014 4500000554  
310557

ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava

IČO:31331131

kopírovací papier 1 032,00 18.09.2014 4500000552  
310558

REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO:35719192
Letenka 18.09.2014 630,00 16.09.2014 4200001090  
310559

REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO:35719192
Letenka 08.09.2014 719,00 16.09.2014 4200001089  
310560  

REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO:35719192
 Letenka 13.10.2014
669,00
16.09.2014
4200001091
 
310561

Slovak Telekom, a.s., T-Com, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO:35763469

dátové služby 8/2014
784,99
17.09.2014
x
 
310562

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701

 elektrická energia, strážna služba 8/2014
1 857,73
18.09.2014
x
 
310563

Telefonica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

IČO:35848863

Telefónne služby 8.8.-7.9.2014
52,44
19.09.2014
x
 
310564

Austrian Standards plus GmbH, Heinestrasse 38, 1020 Viedeň

Reg. No.:300135a

výkon auditu
2 160,00
17.09.2014
x
 
310565

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

IČO:35850370

vodné, stočné 8/2014
109,22
19.09.2014
x
 
310566

Konica Minolta Slovakia, s.r.o., Černyševského 10, 851 01 Bratislava

IČO:31338551

oprava kopírovacieho zariadenia
80,40
19.09.2014
4200001084
 
310567

SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

IČO:31322832

Pohonné hmoty služ. voz. 9/2014
205,31
19.09.2014
x
 
310568

Agentúra AC, s.r.o., Odborárske námestie 3, 811 07 Bratislava

IČO:35765054

preklad normy STN
600,00
02.09.2014
327/2013, 328/2013
 
310569

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701

Tepelná energia, zrážková voda 8/2014
820,10
22.09.2014
x
 
310570

Slovak Telekom, a.s., T-Com, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO:35763469
Dátové služby 7/2014 780,00 19.09.2014 x  
310571

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava

IČO:35697270

za mobily 834,94 23.09.2014 x  
310572

Z+M servis spol. s r.o., Nevädzova 6, 821 01 Bratislava

IČO:44195591

toner OKI, 1. poschodie 150,00 24.09.2014 4500000555  
310573

Silvia Medlenová PhDr., Bieloruská 60, 821 06 Bratislava

Preklad dodatku dohody 54,00 25.09.2014 x  
310574

PosAm, spol. s r.o., Odborárska 21, 831 02 Bratislava

IČO:31365078

Zariadenie HP Care Pack 592,80 26.09.2014 4200001083  
310575

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701

Prehliadka a EPS 158,21 29.09.2014 x  
310576

ESET, spol. s r.o., Aupark Tower, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

IČO:31333532

Predĺženie licencií ESET 2 016,00 29.09.2014 4200001092  
310577 SÚJV Dubna, Joliot-Curie 6, 141980 Dubna
Nájom zariadení
27 000,00 USD
23.09.2014
x
 
310578

Slovak Telekom, a.s., T-Com, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO35763469
telefónne služby 1.7.-31.7.2014 68,51 30.09.2014 x  
310579

Slovak Telekom, a.s., T-Com, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO:35763469

telefónne služby 1.8.-31.8.2014 35,55 30.09.2014 x  
310580

Konica Minolta Slovakia, s.r.o., Černyševského 10, 851 01 Bratislava

IČO:31338551

oprava kopírovacieho zariadenia 47,40 01.10.2014 x  
310581

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava

IČO:35697270

za služobné mobily 235,76 01.10.2014 x  
310582

Tecton, a.s., Mýtna 15, 811 07 Bratislava

IČO:00685089

Spravovanie Informačného systému 9/2014 2 950,80 01.10.2014 x  
310583

Union poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava

IČO:31322051

Poistné za zamestnancov 46,10 02.10.2014 x  
310584 ASTM International, P.O.Box C700, 100 Barr Harbor drive, 19428-2959 West odvody za fotok. Jún - August 404,40 USD 02.10.2014 x  
310585

Bureau Veritas Slovakia, spol. s r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava

IČO:35914823

Vzdelávacia aktivita 180,00 02.10.2014 x  
310586

SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26

IČO:35815256

Splátka plyn 1 640,00 02.10.2014 x  
310587

REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO:35719192

Letenka 374,00 06.10.2014 4200001099  
310588

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

IČO:35850370

zrážková voda
53,09 06.10.2014 x  
310589

BIONT, a.s., Karloveská 63, 841 29 Bratislava

IČO:35917571

nájom
102,61 06.10.2014 x  
310590

BIONT, a.s., Karloveská 63, 841 29 Bratislava

IČO:35917571
nájom Pavilónu I.
81,00 06.10.2014 x  
310591

ANTES Group, s.r.o., Obchodná 2501, 913 21 Trenčianska Turná

IČO:45704848

Ochranná služba
180,00 06.10.2014 x  
310592

AAA Autopožičovňa, s.r.o., Kazanská 21, 821 07 Bratislava

IČO:46068864

upratovacie práce
1 044,00 06.10.2014 x  
310593

Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava

IČO:00603481

Komunálny odpad
159,26 06.10.2014 x  
310594

Xerox Limited, o.z. Bratislava, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava

IČO:30814677
mesačný paušál + služby
507,74 03.10.2014 x  
310595

Le Cheque Dejeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava

IČO:31396674

Stravné lístky
6 064,80 02.10.2014 x  
310596

SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

IČO:31322832

PHL služobné vozidlá
635,01 06.10.2014 x  
310597

Slovak Telekom, a.s., T-Com, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO:35763469

Dátové služb
780,00 07.10.2014 x  
310598

Saeco Servis kávovary Bárci Róbert, 903 01 Senec

IČO:31111289

Servis kávovarov 38,00 07.10.2014 4200001101  
310599

Jaroslav Jašo - Autoservis Garant J+D, Borekova 8, 821 06 Bratislava

IČO:11819251

oprava služobného vozidla 111,36 07.10.2014 4200001096  
310600

Jaroslav Jašo - Autoservis Garant J+D, Borekova 8, 821 06 Bratislava

IČO:11819251

oprava služobného vozidla 285,96 07.10.2014 4200001095  
310601

ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava

IČO:31394981
web sídlo
182,28 08.10.2014 x  
310602

Slovak Telekom, a.s., T-Com, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO:35763469

telefónne služby
486,59 07.10.2014 x  
310603

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701

strážna služba
23,22 09.10.2014 x  
310604

VISS, s.r.o., Slovinec 63, Bratislava, Slovinec 63, 841 07 Bratislava

IČO:36660248

technická podpora
1 500,00 09.10.2014 x  
310605

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701

nájom spoločných priestorov
2 888,47 09.10.2014 x  
310606

ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava

IČO:31331131

kancelárske potreby
496,10
09.10.2014
x
 
310607

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701

nájom garáž 
52,72
09.10.2014
x
 
310608

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701

strážna služba
664,99
09.10.2014
x
 
310609

GTS Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

IČO:46303502

Server Housing
191,20
10.10.2014
x
 
310610

LOGIS Invest, a.s., Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava

IČO:44643004

nájom
423,22
09.10.2014
x
 
310611

Asztaloš Juraj ROVA - EZ servis, Narcisova 54, 821 01 Bratislava

IČO:17367891

údržba výťahov
138,44
09.10.2014
x
 
310612

Jaroslav Jašo - Autoservis Garant J+D, Borekova 8, 821 06 Bratislava

IČO:11819251

výmena osvetlenia na služobnom vozidle
44,16
13.10.2014
4200001100
 
310613

K&H-STAV, Sap 203, 930 06 Sap

IČO:46791841

oprava elektriky
420,00
10.10.2014
4200001102
 
310614

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica

IČO:36631124

poštovné
1 053,35
13.10.2014
x
 
310615

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701

tepelná energia
856,60
13.10.2014
x
 
310616

Slovak Telekom, a.s., T-Com, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO:35763469

telekomunikačné služby
50,36
10.10.2014
x
 
310617

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701

nájom kongresovej sály 497,09 13.10.2014 4200001097  
310618

SEBA, Senator Banquets, s.r.o., Saratovská 2/A, 844 52 Bratislava

IČO:35715782

cena za skúšobníctvo 318,50 10.10.2014 4200001098  
310619

Odvoz a likvidácia odpadu, a.s., Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava

IČO:00681300

zhodnotenie odpadu
25,90 16.10.2014 x  
310620

Odvoz a likvidácia odpadu, a.s., Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava

IČO:00681300

zhodnotenie odpadu
32,40 16.10.2014 x  
310621

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701

mesačná kontrola
10,26 15.10.2014 x  
310622

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701

elektrická energia
1 133,95 15.10.2014 x  
310623

Pantheon Technologies, s.r.o., Bratislava, Mlynské Nivy 56, 821 05 Bratislava

IČO:35821779

Maintenance
144,00 17.10.2014 x  
310624

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701

zrážky, vodné, stočné
309,58 15.10.2014 x  
310625

Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

IČO:35848863

mobil 106,51 20.10.2014 x  
310626

REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO:35719192

letenka 1 220,00 20.10.2014 4200001106  
310627

Conti Trade Slovakia Pneubox prevádzka Bratislava, Polianky 27, 841 01 Bratislava

IČO:36336556

prezutie pneumatík na služobné vozidlo 21,04 20.10.2014 4200001103  
310628

Conti Trade Slovakia Pneubox prevádzka Bratislava, Polianky 27, 841 01 Bratislava

IČO:36336556

prezutie pneumatík na služobné vozidlo 27,24 20.10.2014 4200001105  
310629

Conti Trade Slovakia Pneubox prevádzka Bratislava, Polianky 27, 841 01 Bratislava

IČO:36336556

prezutie pneumatík na služobné vozidlo 22,13 20.10.2014 4200001104  
310630

PROEKO BA, s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 48

IČO:35900831

Seminár
138,00 22.10.2014 x  
310631

EURO-RT, s.r.o., Nemocničná 648/26, 924 01 Galanta

IČO:46185399

tonery 659,76 20.10.2014 4500000559  
310632 International Electrotechnical Commission, rue de Varembe, P.O. BOX 131 3, 1211 Geneve 20 odvody fotok.
52,00 CHF 16.10.2014 x  
310633

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

IČO:35850370

vodné, stočné
78,02 20.10.2014 x  
310634

SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

IČO:31322832

PHL služobné vozidlá
72,70 20.10.2014 x  
310635

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a zkušebnictví, Gorazdova 24, 128 01 Praha 2

IČO:48135267

dátový obsah
20 020,00 CZK 20.10.2014 x  
310636

ISO Central Secretariat, 1 ch. de la Voie-Creuse, Case p 56, 1211 Geneve 20, Switzerland

odvody fotok.
501,60 16.10.2014 x  
310637

Conti Trade Slovakia Pneubox, prevádzka Bratislava, Polianky 27, 841 01 Bratislava

IČO:36336556

Oprava auta
45,53 23.10.2014 4200001107  
310638

ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava

IČO:31331131

Kancelársky materiál 129,56 24.10.2014 4500000558  
310639

ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava

IČO:31331131
Archívne krabice 161,70 22.10.2014 4500000557  
310640

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701

Dezinfekcia 32,69 23.10.2014 x  
310641

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava

IČO:35697270

za služobné mobily 840,94 23.10.2014 x  
310642

SOFTIP, a.s., Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava

IČO:36785512

Softip podpora
844,20 27.10.2014 x  
310643

REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO:35719192

Letenka 663,55 27.10.2014 4200001108  
310644

REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO:35719192
Letenka 663,55 27.10.2014 4200001109  
310645

REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO:35719192
Ubytovanie
95,00 27.10.2014 4200001110  
310646

REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO:35719192
Ubytovanie
671,34 27.10.2014 4200001111  
310647

REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO:35719192
Letenka 438,42 27.10.2014 4200001112  
310648

Jozef Fodor Kominársky majster, Petofiho 696, 925 32 Veľká Mača

IČO:40214974

Revízia komínov 137,25 27.10.2014 4200001113  
310649

PROEKO BA, s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 48

IČO:35900831

Vzdelávacia aktivita 118,00 30.10.2014 x  
310650

PROEKO BA, s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 48

IČO:35900831

Vzdelávacia aktivita
120,00
04.11.2014
 x  
310651

SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26

IČO:35815256

Splátka ply
2 712,00
03.11.2014
x
 
310652

Tecton, a.s., Mýtna 15, 811 07 Bratislava

IČO:00685089

Spravovanie informačného systému
2 950,80
03.11.2014
x
 
310653

BIONT, a.s., Karloveská 63, 841 29 Bratislava

IČO:35917571

nájom
81,00
05.11.2014
x
 
 310654

ANTES Group, s.r.o., Obchodná 2501, 913 21 Trenčianska Turná

IČO:45704848

Ochranná služba
180,00
05.11.2014
x
 
 310655

Beuth Verlag GmbH, Am DIN-Platz, 10787 Berlin

odvody za fotok.
723,70
03.11.2014
x
 
 310656

Radovan Ďugel - DRAM, Nanterská 6/51, 010 01 Žilina

IČO:35122706

Inzercia

2 500,00

06.11.2014
4200001093
 
310657

Radovan Ďugel - DRAM, Nanterská 6/51, 010 01 Žilina

IČO:35122706

Inzercia

2 300,00

06.11.2014 4200001094  
310658

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701

Nájom spoločných priestorov

2 888,47

06.11.2014 x  
310659

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701
Strážna služba

687,16

06.11.2014 x  
310660

EDOS-PEM, s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava 5

IČO:36287229

Vzdelávacia aktivita

56,00

06.11.2014 x  
310661

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701
Strážna služba

24,00

06.11.2014 x  
310662

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701
Nájom garáž

52,72

06.11.2014 x  
310663

Union poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava

IČO:31322051

Poistné za zamestnancov

48,70

05.11.2014 x  
310664

LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava

IČO:31396674

Stravné lístky

12 533,92

04.11.2014 x  
310665

SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

IČO:31322832

PHL služ. vozidlá

932,11

05.11.2014 x  
310666

Jaroslav Jašo - Autoservis Garant J+D, Borekova 8, 821 06 Bratislava

IČO:11819251

olejový servis

273,00

07.11.2014 4200001125  
310667

XEROX Limited, o.z., Bratislava, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava

IČO:30814677

paušál
528,08 07.11.2014 67/2010  
310668

Slovak Telekom, a.s., T-Com, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO:35763469

Dátové služby
780,00 07.11.2014 x  
310669

VISS, s.r.o., Slovinec 63, Bratislava, Slovinec 63, 841 07 Bratislava

IČO:36660248

technická podpora
1 500,00 07.11.2014 330/2011  
310670

Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava

IČO:00603481

Komunálny odpad
187,14 07.11.2014 x  
310671

REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO:35719192
Letenka 503,66 07.11.2014 4200001132  
310672

REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO:35719192
Letenka 488,55 07.11.2014 4200001131  
310673

REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO:35719192
Ubytovanie
281,00 07.11.2014 4200001130  
310674 REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO:35719192

Letenka
663,55
07.11.2014
4200001129
 
310675

REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO:35719192

 Ubytovanie 95,00  07.11.2014  4200001128   
310676

REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO:35719192
 Letenka 563,66
07.11.2014
4200001127
 
310677

AAA Autopožičovňa, s.r.o., Kazanská 21, 821 07 Bratislava

IČO:46068864

upratovacie práce
1 044,00
10.11.2014
x
 
310678

ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava

IČO:31394981

web sídlo
153,60
10.11.2014
x
 
310679

JAROSLAV JAŠO AUTOSERVIS GARANT J+D, Borekova 8, 821 06 Bratislava

IČO:11819251

servis auta 226,68  12.11.2014  4200001126  
310680

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

IČO:35850370

 vodné, stočné 93,62  12.11.2014   
310681

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

IČO:35850370

zrážková voda
55,30
12.11.2014
x
 
310682

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica

36631124

poštovné
1 046,00
12.11.2014
x
 
 310683

Asociácia metrológov Slovenska, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:42139473

Aktualizácia príručky
800,00
12.11.2014
x
 
 310684

Slovak Telekom, a.s., T-Com, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO:35763469

Telefónne služby
515,27
10.11.2014
x
 
 310685

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava

IČO:35697270

Telefónne služby 
236,62
14.11.2014
x
 
 310686

 ECOPRESS, a.s., Seberíniho 1, 820 07 Bratislava

IČO:31333524

Predplatné noviny
395,00
13.11.2014
x
 
 310687

GTS Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

IČO:46303502

Server Housing
191,20
13.11.2014
332/2012
 
 310688

Art Look, s.r.o., Hlboká cesta 1, 814 99 Bratislava

IČO:35963441

Nákup počítačov
13 338,00
14.11.2014
4500000562
 
 310689

ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava

IČO:31331131

Hygienické potreby
1 189,14
14.11.2014
4500000561
 
 310690

CONTI TRADE SLOVAKIA PNEUBOX, prevádzka Bratislava, Polianky 27, 841 01 Bratislava

IČO:36336556

Prezutie pneumatík
21,04
14.11.2014
4200001116
 
 310691  

CONTI TRADE SLOVAKIA PNEUBOX, prevádzka Bratislava, Polianky 27, 841 01 Bratislava

IČO:36336556
 Prezutie pneumatík
25,01
14.11.2014
4200001115
 
 310692 STORNO
         
310693

CONTI TRADE SLOVAKIA PNEUBOX, prevádzka Bratislava, Polianky 27, 841 01 Bratislava

IČO:36336556
Prezutie pneumatík 50,95 14.11.2014 4200001120  
310694

CONTI TRADE SLOVAKIA PNEUBOX, prevádzka Bratislava, Polianky 27, 841 01 Bratislava

IČO:36336556
Prezutie pneumatík 16,50 14.11.2014 4200001118  
310695

CONTI TRADE SLOVAKIA PNEUBOX, prevádzka Bratislava, Polianky 27, 841 01 Bratislava

IČO:36336556
Prezutie pneumatík 20,68 14.11.2014 4200001117  
310696

Konica Minolta Slovakia, s.r.o., Černyševského 10, 851 01 Bratislava

IČO:31338551

servis multifunkčného zariadenia 80,40 19.11.2014 4200001123  
310697

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701

Elektrická energia
1 344,38 18.11.2014 x  
310698

CONTI TRADE SLOVAKIA PNEUBOX, prevádzka Bratislava, Polianky 27, 841 01 Bratislava

IČO:36336556
demontáž a montáž kolies 21,04 14.11.2014 4200001119  
310699

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701

Tepelná energia, zrážková voda
1 700,71 18.11.2014 x  
310700

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701

Vodné, stočné
221,08 19.11.2014 x  
310701  

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701

 Letenka 259,21
18.11.2014
x
 
310702

 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava

daň z nehnuteľností 
1 448,48
20.11.2014
x
 
310703 Mesto Nitra, Štefánikova trieda 80/60, 950 06 Nitra
daň z nehnuteľností
163,11
20.11.2014
x
 
310704

Pantheon Technologies, s.r.o., Bratislava, Mlynské Nivy 56, 821 05 Bratislava

IČO:35821779

Maintenance 
144,00
18.11.2014
25/2010
 
310705

Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

IČO:35848863

Telefónne služby
72,30
18.11.2014
x
 
310706

FY-H-K-H Jozef Hamar, Sap 203, 930 06 Sap

IČO:32327803

Oprava fasády
13 995,60
14.11.2014
x
 
310707

SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

IČO:31322832

PHL služ. voz.
262,93
20.11.2014
x
 
310708

Technický a skúšobný ústav stavebný, Studená 3, 821 04 Bratislava

IČO:31821987

Dozor kvalita
1 440,00
18.11.2014
x
 
310709

IRISOFT, Horný Šianec 11, 911 01 Trenčín

IČO:36332275

Editorský prístup
273,60
18.11.2014
x
 
310710

REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO:35719192

Ubytovanie
257,00
18.11.2014
4200001137
 
310711

REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO:35719192
Letenka 474,55 18.11.2014 4200001139  
310712

REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO:35719192
Letenky 2 134,68 18.11.2014 4200001136  
310713

REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO:35719192
Letenka 663,55 18.11.2014 4200001138  
310714

ISO Central Secretariat, 1 ch. de la Voie-Creuse, Case p 56, 1211 Geneve 20, Switzerland

členský poplatok 61 416,00 CHF 20.11.2014 x  
310715

ARGUS, s.r.o., Záhradnícka 27, 814 99 Bratislava

IČO:31365213

odvoz a zneškodnenie odpadu 120,00 21.11.2014 4200001141  
310716

 

         
310717

Kalibračné združenie SR, Šulekova 33, 811 03 Bratislava

IČO:31795048

Ubytovanie
50,40 11.11.2014 x  
310718

Ing. Jozef Smieško AUDIO, Borekova 30, 821 06 Bratislava

IČO:13966103

oprava auta
265,00 26.11.2014 4200001140  
310719

Z+M Servis, spol. s r.o., Nevädzova 6, 821 01 Bratislava

IČO:44195591

Čierny toner 150,00 25.11.2014 4500000567  
310720

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava

IČO:35697270

Telefónne služby 969,38 25.11.2014 x  
310721

Radovan Ďugel - DRaM, Nanterská 6/51, 010 01 Žilina

IČO:35122706

Grafické, tlačiarenské práce 15 264,00 27.11.2014 x  
310722

Radovan Ďugel - DRaM, Nanterská 6/51, 010 01 Žilina

IČO:35122706
Slávnostný večer odovzdávania cien
19 326,00 27.11.2014 x  
310723

Centrum výnimočnosti a zodpovedného podnikania, Na hlinách 56, 917 01 Trnava

IČO:42348536

Konferencia
13 608,00 27.11.2014 x  
310724

Centrum výnimočnosti a zodpovedného podnikania, Na hlinách 56, 917 01 Trnava

IČO:42348536
Zabezpečenie súťaží 3 000,00 27.11.2014 x  
310725

Jobglobe, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava

IČO:43914021

Zabezpečenie Cyklotrónového centra SR
17 940,00 27.11.2014 x  
310726

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701

Občerstvenie
426,49 27.11.2014 x  
310727

ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava

IČO:31331131

Kancelárske potreby 111,59 01.12.2014 4500000565  
310728

ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava

IČO:31331131

Archívne krabice 90,00 01.12.2014 4500000564  
310729

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701

Prenájom kongresovej sály 579,94 01.12.2014 4200001124  
310730

Ekorex SK, spol. s r.o., Fadruszova 3, 841 04 Bratislava

IČO:44234082

Riešenie normalizačných úloh 1 287,00 28.11.2014 x  
310731

AAA Autopožičovňa, s.r.o., Kazanská 21, 821 07 Bratislava

IČO:46068864

čistenie žalúzií 1 567,80 01.12.2014 4200001134  
310732

SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26

IČO:35815256

Splátka plyn
3 196,00 01.12.2014 x  
310733 SÚJV Dubna, Joliot-Curie 6, 141980 Dubna Nájom zariadení 47 000,00 USD 26.11.2014 x  
310734 Organis. Intern. de Metrologie Légale OIML, 11, rue Turgot, F-75009 Paris členský poplatok
14 000,00 01.12.2014 x  
310735 International Electrotechnical Commission, rue de Varembe, PO Box 131 3, 1211 Geneve 20, Switzerland členský poplatok
51 500,00 CHF 01.12.2014 x  
310736

Ekorex SK, spol. s r.o., Fadruszova 3, 841 04 Bratislava

IČO:44234082
Normalizačné úlohy STN 150,00 01.12.2014 x  
310737

Kalibračné združenie SR, Šulekova 33, 811 03 Bratislava

IČO:31795048

Príručka meradiel 800,00 03.12.2014 x  
310738

SEBA, Senator Banquets, s.r.o., Saratovská 2/A, 844 52 Bratislava

IČO:35715782

Catering 529,50 03.12.2014 4200001142  
310739

Mincovňa Kremnica, Štefánikovo námestie 25/24, 967 01 Kremnica

IČO:0010448

Medaila 869,52 03.12.2014 4500000560  
310740

ANTES Group, s.r.o., Obchodná 2501, 913 21 Trenčianska Turná

IČO:45704848

Ochranná služba
180,00 03.12.2014 x  
310741

ANTES Group, s.r.o., Obchodná 2501, 913 21 Trenčianska Turná

IČO:45704848
Technická kontrola 427,02 03.12.2014 x  
310742

XEROX Limited, o.z., Bratislava, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava

IČO:30814677

Kopírovacie služby
518,23 03.12.2014 x  
310743

Art Look, s.r.o., Hlboká cesta 1, 814 99 Bratislava

IČO:35963441

Multifunkčné zariadenia 22 497,60 03.12.2014 4510000018  
310744

IRISOFT, Horný Šianec 11, 911 01  Trenčín

IČO:36332275
Dynamický banner 23,90 04.12.2014 x  
310745

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava

IČO:35697270

Telefónne služby 229,82 04.12.2014 x  
310746

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701

Kontrola hasiacich prístrojov 66,79 04.12.2014 x  
310747            
310748

IRISOFT, Horný Šianec 11, 911 01  Trenčín

IČO:36332275

Dynamický banner 23,90 04.12.2014 x  
310749

Union poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava

IČO:31322051

Poistné za zamestnancov 105,85 05.12.2014 x  
310750

ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava

IČO:31331131

Kancelárske potreby
773,28
09.12.2014
4500000563
 
310751

ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava

IČO:31331131

Kancelárske potreby
951,12
09.12.2014
4500000566
 
310752

ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava

IČO:31331131

Kancelárske potreby
1 108,80
09.12.2014
4500000568
 
310753

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701

Mesačná kontrola EPS
10,26
08.12.2014
x
 
310754  

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701
Strážna služba
667,96
08.12.2014
x
 
310755

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701
Strážna služba
23,33
08.12.2014
x
 
310756

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701
Nájom garáž
52,72
08.12.2014
x
 
310757

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701
Nájom spoločných priestorov
2 888,47
08.12.2014
x
 
310758

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica

IČO:36631124

Predplatné
151,50
08.12.2014
x
 
310759

ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava

IČO:31394981

web sídlo
153,60
08.12.2014
x
 
310760

Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava

IČO:00603481

Komunálny odpad
153,96
08.12.2014
x
 
310761

Slovak Telekom, a.s., T-Com, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO:35763469

Hlasové služby
465,38 08.12.2014 x  
310762

EMITA, s.r.o., Piešťany, Radlinského 75/1584, 921 01 Piešťany

IČO:36264172

Normalizačné úlohy STN 2 840,00 08.12.2014 094-099/2014  
310763

Slovenské združenie výrobcov kameniva, Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

IČO:313093356

Normalizačné úlohy STN 500,00 10.12.2014 285/2013  
310764

AGENS, s.r.o., Drieňova 25, 821 01 Bratislava

IČO:35684453

Odborná prehliadka elektrických zariadení 117,58 10.12.2014 4200001145  
310765

Kalibračné združenie SR, Šulekova 33, 811 03 Bratislava

IČO:31795048

Príručka meradiel 800,00 08.12.2014 x  
310766

PROEKO BA, s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 48

Školenie 64,00 11.12.2014 x  
310767

VISS, s.r.o., Slovinec 63, 841 07 Bratislava

IČO:36660248

Technická podpora
1 500,00 05.12.2014 330/2011  
310768

BIONT, a.s., Karloveská 63, 841 29 Bratislava

IČO:35917571

Nájom
81,00 05.12.2014 x  
310769

Tecton, a.s., Mýtna 15, 811 07 Bratislava

IČO:00685089

Spravovanie Informačného Systému
2 950,80 05.12.2014 x  
310770

AAA Autopožičovňa, s.r.o., Kazanská 21, 821 07 Bratislava

IČO:46068864

upratovacie práce
1 044,00 05.12.2014 x  
310771

Jozef Angermayer, záhradnícke služby, Orechová Potôň 584, 930 02 Orechová Potôň

IČO:47399376

Záhradnícke práce 900,00 05.12.2014 4200001144  
310772

REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO:35719192

Letenka 663,55 05.12.2014 4200001147  
310773

Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica

IČO:37954521

Metrologická metodika 8 900,00 04.12.2014 x  
310774

SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

IČO:31322832

PHL služ. voz. 498,19 04.12.2014 x  
310775

Slovak Telekom, a.s., T-Com, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO:35763469

Dátové služby
780,00 10.12.2014 x  
310776

Petit Press, a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava

IČO:35790253

Predplatné
171,00 10.12.2014 x  
310777

MIND - Ing. Ivan Pobjecký, CSc. Detská 4, 921 01 Piešťany

IČO:31120954

Normalizačné úlohy STN 195,00 08.12.2014 108/2014  
310778

FIRES, s.r.o., Osloboditeľov 282/282, 059 35 Batizovce

IČO:31701043

Normalizačné úlohy STN 600,00 05.12.2014 100/2014  
310779

STAVTEES-ING, s.r.o., Kráľová pri Senci 843, 900 50, Kráľová pri Senci

IČO:47441771

Normalizačné úlohy STN 800,00 08.12.2014 103/2014  
310780

VÚZ-PI SR, Račianska 71, 832 59 Bratislava

IČO:36065722

Preklad normy STN 373,00 05.12.2014 101/2014  
310781

VÚZ-PI SR, Račianska 71, 832 59 Bratislava

IČO:36065722

Preklad normy STN 120,00 05.12.2014 102/2014  
310782

Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava

IČO:00151866

Normalizačné úlohy STN 200,00 08.12.2014 015/2014  
310783

Ekorex SK, spol. s r.o., Fadruszova 3, 841 04 Bratislava

IČO:44234082

Normalizačné úlohy STN 485,00 11.12.2014 093/2014, 092/2014  
310784

Považská cementáreň, a.s., J. Kráľa, 018 63 Ladce

IČO:31615716

Preklad normy STN 610,00 11.12.2014 112/2014  
310785

Radovan Ďugel - DRAM, Nanterská 6/51, 010 01 Žilina

IČO:35122706

Grafické práce
4 260,00 10.12.2014 x  
310786

Radovan Ďugel - DRAM, Nanterská 6/51, 010 01 Žilina

IČO:35122706
Národná cena za kvalitu 8 568,00 10.12.2014 x  
310787

Centrum výnimočnosti a zodpovedného podnikania, Na hlinách 56, 917 01 Trnava

IČO:42348536

Školenie posudzovateľov 1 582,00 10.12.2014 x  
310788

Centrum výnimočnosti a zodpovedného podnikania, Na hlinách 56, 917 01 Trnava

IČO:42348536
model hodnotenia 2 700,00 10.12.2014 x  
310789

Slovenská metrologická spoločnosť, Karloveská 63, 842 55 Bratislava

IČO:30777739

Seminár metrologickej kontroly 800,00 11.12.2014 x  
310790

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica

IČO:36631124

Poštovné 11/2014 880,15 11.12.2014 x  
310791

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701

Elektrická energia 11/2014 1 233,40 11.12.2014 x  
310792

TSÚ Piešťany, š.p., Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany

IČO:00057380

Internetová stránka 600,00 11.12.2014 x  
310793

BENESTRA, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

IČO:46303502

Server housing 11/2014 191,20 12.12.2014 332/2012  
310794

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

IČO:35850370

zrážková voda 11/2014 53,09 12.12.2014 x  
310795

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701

Tepelná energia 11/2014 2 113,46 16.12.2014 x  
310796

Slovak Telekom, a.s., T-Com, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO:35763469

Telefónne služby 11/2014 35,55 16.12.2014 x  
310797

Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica

IČO37954521
refundácia
6 573,57
16.12.2014
 x  
310798

Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica

IČO37954521

refundácia 1 586,24
16.12.2014
x
 
310799

Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

IČO:35848863

Telefónne služby 154,39 18.12.2014 x  
310800

Slovak Telekom, a.s., T-Com, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO:35763469

Telefónne služby 30,56 18.12.2014 x  
 310801

SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

IČO:31322832

PHM služ. voz.
145,39
18.12.2014
x
 
 310802

Ing. Jozef Smieško AUDIO, Borekova 30, 821 06 Bratislava

IČO:13966103

Oprava zámku
315,00
17.12.2014
x
 
310803

Ing. Stanislav Setnický STANLEY STYLE, Kúpeľná 4, 811 02 Bratislava

IČO:32081413

Vizitky
99,84 17.12.2014 x  
310804

Kancelária NR SR Maroš Federič, Námestie A. Dubčeka 1, 812 80 Bratislava

IČO:151491

Prevádzkové náklady
76,08 17.12.2014 x  
310805

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701

Vodné, stočné, zrážky
102,28 17.12.2014 x  
310806 ASTM International P.O. Box C700, Barr Harbor Drive, 19428-2959 West Poplatok za normy 328,20 USD 18.12.2014 x  
310807

REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO:35719192

Ubytovanie 89,60 18.12.2014 x  
310808

REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO:35719192
Ubytovanie 617,00 18.12.2014 x  
310809

REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO:35719192
Ubytovanie 110,00 18.12.2014 x  
310810

REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO:35719192
Ubytovanie 228,00 18.12.2014 x  
310811

REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO:35719192
Ubytovanie 247,00 18.12.2014 x  
310812

IRISOFT, Horný Šianec 11, 911 01 Trenčín

IČO:36332275

za správu používateľa 47,80 19.12.2014 x  
310813

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

IČO:35850370

Vodné, stočné 98,08 19.12.2014 x  
310814

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava

IČO:35697270

za mobily 852,78 23.12.2014 x  
310815

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701

za ubytovanie 564,00 29.12.2014 x  
310816

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

IČO:30810701

Kontrola EPS 4Q 46,76 29.12.2014 x  
310817

ANTES Group, s.r.o., Obchodná 2501, 913 21 Trenčianska Turná

IČO:45704848

Oprava kamerového systému 30,72 29.12.2014 x  
310818
         
310819

Infra Services, a.s., Hraničná 10, 821 05 Bratislava

IČO:43898190
Prečistenie kanálovej prípojky 339,17 29.12.2014 x  
310820

ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava

IČO:31331131

Gratulačné dosky 981,00 29.12.2014 x  
310821

REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO:35719192

Ubytovanie 456,00 29.12.2014 x  
310822

Union poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava

IČO:31322051

Poistné za zamestnancov 19,20 31.12.2014 x  
310823

REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava

IČO:35719192

Letenka 663,55 31.12.2014 x  

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 27. 1. 2015