English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 

Faktúry v roku 2013

Číslo faktúryIdentifikačné údaje dodávateľa  fakturovaného  plnenia (meno a priezvisko, obchodný názov, adresa, IČO)Popis fakturovaného plneniaCelková hodnota fakturovaného plneniaDátum doručenia faktúryIdentifikácia zmluvy, objednávky ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou, objednávkou
 
310001 Slovnaft, a.s. Vlčier hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO 31322832
nákup PHL 550,99 07.01.2013 4600000034
 310002  UNION poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A 813 60 Bratislava, IČO 31322051  poistenie ZPC 33,19
07.01.2013
 4600000033
 310003  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO35850370  zrážková voda 57,43
08.01.2013
4600000099
 310004  SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26, IČO 35815256  plyn 01/2013 1131
07.01.2013
4600000015
 310005  AJFA+AVIS s.r.o. Klemensova 34, 010 01 Žilina, IČO 31602436  publikácia 49,50
07.01.2013
x
310006 LOGIS Invest, a.s. Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO 44643004 nájom priestorov 423,22 08.01.2013 4600000166
310007 Z+M servis spol s r.o. Horelica 112, 022 01 Čadca, IČO 44195591 finisher 70,8 08.01.2013 4500000463
310008 Organis.interna.de normalisation ISQ, 1m chemin de la Vole-Creuse, CP 56, 1211 Geneva 20 členský poplatok 2013 58905 08.01.2013 x
310009 WELMEC Secretariat p.a. Lex Rooijers, 2600 AR DELFT The Netherlands členský poplatok 2013 1640 08.01.2013 x
310010 Organis.Inern.de Metrologie Légale OIML, 11, rue Turgot, F-75009 Paris členský poplatok 2013 14000 08.01.2013 x
 310011  Slovak Telekom, a.s. T-Com, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469  pevné linky
399,62
09.01.2013
4600000025
310012 Slovak Telekom, a.s. T-Com, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469 dátové služby 1087,43 09.01.2013 4600000025
310013 BIPM Bureau International des Poids et M Pavilom de Breteuil, F-92312 Sevres členský poplatok 2013 54590,51 11.01.2013 x
310014 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica,  IČO 36631124
poštové služby 12/2012 713,20 11.01.2013 4600000026
310015 Asztaloš Juraj ROVA-EZ servis, Narcivosa 54, 821 01 Bratislava, IČO 17367891 údržba výťahu 82,34 11.01.2013 4600000125
310016 AMIS Outsourcing, s.r.o. Vozárova 5/C, 040 17 Košice, IČO 36745162 správa domén 69,6 11.01.2013 x
310017 Slovenská obchodná a priemyselná komora, Gorkého 9, 816 03 Bratislava, IČO 308442654 seminár SOPK 100 15.01.2013 x
310018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO35850370 vodné a stočné 37 15.01.2013 4600000096
310019 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36677281 el. energia 6163,8 18.01.2013 4600000027
310020 Ing. Stanislav Setnický Stenley Style, Kúpeľná 4, 811 02 Bratislava, IČO 32081413 vizitky 41,04 21.01.2013 4200000824
310021  Commission Electrotechnique Intern, IEC 3, rue de Varembé, PO Box131, 1211 Geneva 20  členský poplatok 2013
47000 CHF
23.01.2013
 x
310022  Commission Electrotechnique Intern, IEC 3, rue de Varembé, PO Box131, 1211 Geneva 20  členský poplatok 2013
33647
23.01.2013
x
310023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava,   IČO 35697270 hlasovsé služby 1403,21 23.01.2013 4600000009
310024 Slovnaft, a.s. Vlčier hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO 31322832 nákup PHL 91,67 23.01.2013 4600000034
310025  CEN ComitÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION, Avenue Marnix 17, B-1000 Bruxelles  členský poplatok 2013 59686
23.01.2013
x
310026  C.I.P. Avenue de la Renaissance 30, B-1000 Brusel  členský poplatok 2013 10000
23.01.2013
x
310027 Tecton, a.s. Mýtna 15, 811 07 Bratislava, IČO 00685089 HDD 72 28.01.2013 4500000468
310028 REDI TOUR, s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava IČO 35719192 lenetka 592 30.01.2013 4200000825
310029 REDI TOUR, s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava IČO 35719192 letenka 592 30.01.2013 4200000826
310030 REDI TOUR, s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava IČO 35719192 letenka 657 30.01.2013 4200000828
310031 Tecton, a.s. Mýtna 15, 811 07 Bratislava, IČO 00685089 DVD mechanika 25 31.01.2013 4500000470
310032 Tecton, a.s. Mýtna 15, 811 07 Bratislava, IČO 00685089 kábel DVD média 32,34 04.02.2013 4500000469
 310033  UNION poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A 813 60 Bratislava, IČO 31322051  poistenie ZPC 33,19
04.02.2013
4600000033
310034 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26, IČO 35815256 plyn 02/2013 1096 04.02.2013 4600000015
310035 REDI TOUR, s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava IČO 35719192 letenka 593 30.01.2013 4200000832
310036 Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava,  IČO 35742364 rohože 01/2013 83,50 05.02.2013 4600000083
310037 A-TEAM systém a.s. Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO 35800259 strážna služba 01/2013 3645,6 06.02.2013 4600000274
310038  Centrum účelových zariadení stredisko Inštitút pre verejnú správu Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a, 844 10  Bratislava, IČO 42137004  školenie 180
06.02.2013
 x
310039  Slovnaft, a.s. Vlčier hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO 31322832  PHL 2/1/2013 646,69
07.02.2013
4600000034
310040  Slovak Telekom, a.s. T-Com, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469  pevné linky
415,82
07.02.2013
4600000025
310041  Slovak Telekom, a.s. T-Com, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469  dátové služby
1087,43
07.02.2013
4600000025
310042  ELET s.r.o. Gorazdova 24, 811 04 Bratislava, IČO 31394981  prevádzka websídla
170,4
07.02.2013
4600000246
 310043  REDI TOUR, s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava IČO 35719192  letenka 1186
08.02.2013
4200000833
310044 REDI TOUR, s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava IČO 35719192 letenka 593 08.02.2013 4200000829
310045 Hlavné mesto SR Bratislava, Prim. Nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO 00603481 odvoz komunálneho odpadu 01/2013 149,31 08.02.2013 x
310046 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO35850370 zrážková voda 55,38 08.02.2013 4600000099
310047 Diners Club CS, s.r.o. Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava, IČO 35757086
diners karta 01/2013 82,30 08.02.2013 4600000074
310048 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO35850370 vodné a stočné
84,88 11.02.2013 4600000098
310049 BIONT, a.s. Karloveská 63, 841 29 Bratislava, IČO 35917571 nájomné 1/2013 81 11.02.2013 4600000036
310050 SIBAMAC, a.s. Stará Vajnorská 25, 830 00 Bratislava, IČO 31321275 nájom cesty r. 2013 788,69 11.02.2013 4600000240
310051 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava, IČO 30810701 strážna služba CC SR 3999,74 11.02.2013 x
310052 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava, IČO 42156424 služba Všeobecné podanie 432 11.02.2013 4600000130
310053 BEZ ELBAT Ltd, s.r.o. Rybničná 40, 835 54 Bratislava, IČO 36026263 prenájom trafostanice 240 11.02.2013 4600000288
310054 TREND Representative, s.r.o Tomášikova 23, 821 01 Bratislava, IČO 43824706 predplatné trend 2013 73,44 11.02.2013 x
310055 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica,  IČO 36631124
poštovné 01/2013 136,15 12.02.2013 4600000026
310056 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26, IČO 35815256 vyučtovanie za plyn - nedoplatok 17674,54 18.02.2013
x
310057 Česká společnosť pro jakosť, o.s. Novotného lávka 200/5, 116 68 Praha 1, IČO 00417955 odb. publikácie 54 18.02.2013 4500000471
310058 EDOS-PEM, s.r.o. Temelínska 4, 851 05 Bratislava 5, IČO 36287229 školenie
53
19.02.2013
x
310059 Via-R, s.r.o. B.Tablica 75, 962 71 Dudince školenie
40
19.02.2013
x
310060 EDOS-PEM, s.r.o. Temelínska 4, 851 05 Bratislava 5, IČO 36287229 školenie
118
18.02.2013
x
310061  Peter Ďuriančík, Plynové a tlakové zariadenia, Galbavého 1, 841 02 Bratislava, IČO 11884533  revízia 330
21.02.2013
4200000835
310062  Slovnaft, a.s. Vlčier hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO 31322832  PHL 1/2/2013 251,53
21.02.2013
x
310063  Slovenský ústav techickej normalizácie, Karloveská ulica č. 63, 842 55 Bratislava  transfer 1,2/2013
130396
25.02.2013
 x
310064 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava,   IČO 35697270 mobilné tel. 2/2013 939,48 22.02.2013 4600000009
310065 CWS boco Slovenskos.r.o. Bojnická 10, 823065 Bratislava, IČO 31411045 hygienické sáčky 40,66 22.02.2013 4500000472
310066  Ľubomír Vráblik-AAA Čistenie, Kazanská 21, 821 06 Bratislava, IČO 34983554  upratovanie 01/2013 1358,4
25.02.2013
4600000274
310067 GISS, s.r.o. Saratovská 26/B, 841 02 Bratislava servisné práce 907,20 26.02.2013 4200000839
310068 Ľubomír Vráblik-AAA Čistenie, Kazanská 21, 821 06 Bratislava, IČO 34983554 upratovanie 1/2013 1358,4 25.02.2013 4600000274
310069  Spojený ústav jadrových výskumov, Dubna 141980, 141980 Moskva, IČO 501063001  nájom, poistné 2013 47000,00 USD
28.02.2013
4600000289
310070 Ing. Viliam Okolyčányi-VIKI-OTS Rovniankova 4, 851 02 Bratislava, IČO 40231526 školenie vodičov 75 28.02.2013 4200000834
310071 RTVS, s.r.o. Staré Grunty, 841 04 Bratislava, IČO 47232480 koncesionárske poplatky 2013 222,96 28.02.2013 x
310072 Tecton, a.s. Mýtna 15, 811 07 Bratislava, IČO 00685089 spáva IS 1/2012 2148 01.03.2013 4600000272
310073 Tecton, a.s. Mýtna 15, 811 07 Bratislava, IČO 00685089 správa IS 2/2013 2148 01.03.2013 4600000272
310074  ELET s.r.o. Gorazdova 24, 811 04 Bratislava, IČO 31394981  prevádza Websídla 170,4
01.03.2013
4600000246
310075 Centrum účelových zariadení stredisko Inštitút pre verejnú správu Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a, 844 10  Bratislava, IČO 42137004 školenie 139 01.03.2013 x
310076  ELET s.r.o. Gorazdova 24, 811 04 Bratislava, IČO 31394981  prevádza Websídla 170,4
01.03.2013
4600000246
310077 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO35850370 zrážková voda 49,96 04.03.2013 4600000099
310078 Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava,  IČO 35742364 prenájom rohoží 83,50 04.03.2013 4600000083
310079  Jaroslav Jašo - Autoservis Garant J. Borekova 8, 821 06 Bratislava, IČO 11819851  servis BMW
565,68
04.03.2013
4200000830
310080 UNION poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A 813 60 Bratislava, IČO 31322051 poistenie 2/2013 33,19 05.03.2013 4600000033
310081 A-TEAM systém a.s. Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO 35800259  strážna služba 02/2013
3292,8
05.03.2013
4600000274
310082 REDI TOUR, s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava IČO 35719192 ubytovanie 62,50 05.03.2013 4200000844
310083  REDI TOUR, s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava IČO 35719192  letenka 647
05.03.2013
4200000836
310084  REDI TOUR, s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava IČO 35719192  letenka 647
05.03.2013
4200000537
310085  Z+M servis spol s r.o. Horelica 112, 022 01 Čadca, IČO 44195591  obrazové valce
286,08
05.03.2013
4500000473
310086 Ľuboš RYBA-pož. Technick, Budatínska 11, 851 05 Bratislava, IČO 34887776 kontrola hydrantov 133,85 06.03.2013 4200000827
310087 BEZ ELBAT Ltd, s.r.o. Rybničná 40, 835 54 Bratislava, IČO 36026263 prenájom trafostanice 240 06.03.2013 4600000288
310088 Slovenský ústav techickej normalizácie, Karloveská ulica č. 63, 842 55 Bratislava, IČO 31753990

transfer 03/2013

 

65198 06.03.2013 4600000290
 310089  LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO 31396674  stravné lístky
3638,88
07.03.2013
4600000278
 310090  EDOS-PEM, s.r.o. Temelínska 4, 851 05 Bratislava 5, IČO 36287229  školenie 99
07.03.2013
x
 310091  Ľubomír Vráblik-AAA Čistenie, Kazanská 21, 821 06 Bratislava, IČO 34983554  upratovanie 02/2013
1358,4
07.03.2013
4600000243
 310092  Slovnaft, a.s. Vlčier hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO 31322832  PHL 2/2/2013
543,32
07.03.2013
4600000034
 310093  Slovak Telekom, a.s. T-Com, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469  pevné linky
436,82
07.03.2013
4600000025
 310094  Slovak Telekom, a.s. T-Com, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469  dátové služby
1087,43
07.03.2013
4600000025
 310095  Jaroslav Jašo - Autoservis Garant J. Borekova 8, 821 06 Bratislava, IČO 11819851  oprava BMW
506,76
07.03.2013
4200000841
 310096  Jaroslav Jašo - Autoservis Garant J. Borekova 8, 821 06 Bratislava, IČO 11819851  oprava Passar
58,93
07.03.2013
4200000847
 310097  Hlavné mesto SR Bratislava, Prim. Nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO 00603481  odvoz KO
132,72
07.03.2013
 x
 310098  S-EPI s.r.o. Martina Rázusa 23/A 8336 010 01 Žilina, IČO 36014991  prístup S.EPI
2137,68
08.03.2013
 4200000843
 310099  Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava, IČO 30810701  strážna služaba CC SR
3612,67
11.03.2013
 x
 310100  BIONT, a.s. Karloveská 63, 841 29 Bratislava, IČO 35917571  nájom 81
12.03.2013
4600000036
310101 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica,  IČO 36631124
pošta 156 12.03.2013 4600000026
310102 Jozef Pachník, Budovateľská 3/, 821 08 Bratislava, IČO 37619535 servisná prehliadka kotlov 216 13.03.2013 4200000846
310103 SVD group, s.r.o. Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava, IČO 35917326 sťahovacie práce 192 13.03.2013 4200000838
310104 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO 35850370 vodné a stočné 79 13.03.2013 4600000096
310105 EDOS-PEM, s.r.o. Temelínska 4, 851 05 Bratislava 5, IČO 36287229 školenie 39 18.03.2013 x
310106  REDI TOUR, s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava IČO 35719192  letenka 564
18.03.2013
4200000840
310107 REDI TOUR, s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava IČO 35719192 letenka 723 18.03.2013 4200000842
310108 Z+M servis spol s r.o. Horelica 112, 022 01 Čadca, IČO 44195591 bubnová jednotka 118,56 19.03.2013 4500000474
310109 REDI TOUR, s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava IČO 35719192 letenka 4956 22.03.2013 4200000849
310110 Slovnaft, a.s. Vlčier hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO 31322832 PHL 1/3/2013 230,29 22.03.2013 4600000034
310111 REDI TOUR, s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava IČO 35719192 letenka 593 25.03.2013 4200000845
310112 REDI TOUR, s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava IČO 35719192 letenka 593 25.03.2013 4200000848
310113 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Vazovová 7/A, 816 16 Bratislava 1, IČO 30853788 odvod za neplnenie zamestnávania ZŤP 930 25.03.2013 x
310114 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava,   IČO 35697270 mobily 03/2013 895,14 25.03.2013 4600000009
310115  Telefonica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 35848863  prevádzka za mob.tel. 12,94
27.03.2013
4600000893
310116  Saeco Servis kávovary Bárci Róbert, 903 01 Senec, IČO 31111289  servis kávovarov
65
28.03.2013
4200000854
310117  Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava,  IČO 35742364  nájom rohoží
83,5
28.03.2013
4600000083
310118 REDI TOUR, s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava IČO 35719192 letenka 698 02.04.2013 4200000851
310119 UNION poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A 813 60 Bratislava, IČO 31322051 poistenieZPC 33,19 02.04.2013 4600000033
310120 Centrum účelových zariadení stredisko Inštitút pre verejnú správu Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a, 844 10  Bratislava, IČO 42137004 školenie 139 02.04.2013 x
310121 Infra Services, a.s. Hraničná 10, 821 05 Bratislava, IČO 43898190 čistenie kanalizácie 177,54 03.04.2013 4200000852
310122 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26, IČO 35815256 plyn 04/2013 565 03.04.2013 4600000015
310123 ELET s.r.o. Gorazdova 24, 811 04 Bratislava, IČO 31394981 prevádzka websídla 170,4 03.04.2013 4600000246
310124 Copy Office, s.r.o.Rádiová 39, 821 04 Bratislava, IČO 31377874 servis kopírky 402,12 04.04.2013 4200000853
310125 LOGIS Invest, a.s. Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO 44643004 nájom 423,22 04.04.2013 4600000166
310126 Tecton, a.s. Mýtna 15, 811 07 Bratislava, IČO 00685089 správa IS 03/2013 2148 04.04.2013 4600000272
310127 Diners Club CS, s.r.o. Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava, IČO 35757086 diners karta 03/2013 52,1 05.04.2013 4600000074
310128 APR COL s.r.o. Čiernovodská 3, 821 07 Bratislava, IČO 46167803 vystavenie JCD 45 08.04.2013 4200000860
310129 BIONT, a.s. Karloveská 63, 841 29 Bratislava, IČO 35917571 nájom 81 08.04.2013 4600000036
310130 BIONT, a.s. Karloveská 63, 841 29 Bratislava, IČO 35917571 nájom 102,61 08.04.2013 4600000036
310131 Slovenský ústav techickej normalizácie, Karloveská ulica č. 63, 842 55 Bratislava IČO 31753990
transfer 04/2013 65198 09.04.2013 x
310132 Slovnaft, a.s. Vlčier hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO 31322832 PHL 2/3/2013 475,23 09.04.2013 4600000034
310133 Slovak Telekom, a.s. T-Com, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469 pevné linky 03/2013 416,10 09.04.2013 4600000025
310134 Slovak Telekom, a.s. T-Com, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469 dátové služby 1087,43 09.04.2013 4600000025
310135 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO35850370 zrážková voda 55,39 09.04.2013 4600000099
310136 Hlavné mesto SR Bratislava, Prim. Nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO 00603481 odvoz KO 149,31 09.04.2013 x
310137 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava, IČO 30810701 strážna služba 3999,74 09.04.2013 x
310138 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica,  IČO 36631124
poštové služby 144 10.04.2013 4600000026
310139 BEZ ELBAT Ltd, s.r.o. Rybničná 40, 835 54 Bratislava, IČO 36026263 nájom 240 10.04.2013 4600000288
310140 Konica Minolta Slovakia, s.r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava, IČO 31338551 diagnostika zariadenia 30 14.04.2013 4200000856
310141 Dušan Veselka, Osuského 46, 851 03 Bratislava, IČO 37413741 čistiace potreby 148,20 11.04.2013 x
310142 OLO, a.s. Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava, IČO 681300 olo 1q/2013 28,80 12.04.2013 4600000028
310143 OLO, a.s. Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava, IČO 681300 olo 1q/2013 23,90 12.04.2013 4600000028
310144 Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica, IČO 37954521 zmluva o spolupráci 1200 12.04.2013 4600000292
310145 Asztaloš Juraj ROVA-EZ servis, Narcivosa 54, 821 01 Bratislava, IČO 17367891 údržba výťahu 111,60 15.04.2013 4600000125
310146 Jozef Fodor Kominársky majster, Petófiho 696, 952 32 Veľká Mača, IČO 40214974 kominárske práce 82,34 15.04.2013 4200000859
310147 Ing. Stanislav Setnický Stenley Style, Kúpeľná 4, 811 02 Bratislava, IČO 32081413 vizitky 56,64 17.04.2013 4200000862
310148 Hlavné mesto SR Bratislava, Prim. Nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO 00603481 daň 1448,49 18.04.2013 x
310149 Copy Office, s.r.o.Rádiová 39, 821 04 Bratislava, IČO 31377874 oprava kopírky 52,03 18.04.2013 4200000861
310150 REDI TOUR, s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava IČO 35719192 letenka 593 19.04.2013 4200000857
310151 REDI TOUR, s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava IČO 35719192 letenka 593 19.04.2013 4200000857
310152 REDI TOUR, s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava IČO 35719192 letenka 647 19.04.2013 4200000850
310153 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO35850370 vodné a stočné 61,44 19.04.2013 4600000099
310154 RODEX CAR s.r.o. Mlynské Nivy 63, 821 09 Bratislava, IČO 35860251
prezutie AUDI 32,30 19.04.2013 4600000273
310155 Slovnaft, a.s. Vlčier hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO 31322832 PHL 1/4/2013 237,54 23.04.2013 4600000034
310156 Z+M servis spol s r.o. Horelica 112, 022 01 Čadca, IČO 44195591  toner 92,88
23.04.2013
 4500000475
310157 RODEX CAR s.r.o. Mlynské Nivy 63, 821 09 Bratislava, IČO 35860251 prezutie BMW 43,04 23.04.2013 4600000273
310158 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava,   IČO 35697270 mobily 04/2013 850,27 23.04.2013 4600000009
310159 RODEX CAR s.r.o. Mlynské Nivy 63, 821 09 Bratislava, IČO 35860251
prezutie VW Passat 29,09 26.04.2013 4600000273
310160 RODEX CAR s.r.o. Mlynské Nivy 63, 821 09 Bratislava, IČO 35860251
prezutie VW Golf 5 24.7 26.04.2013 4600000273
310161 Telefonica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 35848863 mobl 03/2013 40 29.04.2013 4600000293
310162 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO 31396674 stravné lístky 4043,2 29.04.2013 4600000278
310163 Z+M servis spol s r.o. Horelica 112, 022 01 Čadca, IČO 44195591  toner 440,16
29.04.2013 450000476
310164 Websupport, s.r.o.   Staré gruty 12, 841 04 Bratislava, IČO 36421928 doména 60,12 29.04.2013 x
310165 RODEX CAR s.r.o. Mlynské Nivy 63, 821 09 Bratislava, IČO 35860251
prezutie Fábia 22,43 30.04.2013 4600000273
310166 Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava,  IČO 35742364 nájom rohoží 83,50 30.04.2013 4600000083
310167 REDI TOUR, s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava IČO 35719192 letenka 508 30.04.2013 4200000858
310168 Informačná technika, s.r.o. Oderská 37, 821 06 Bratislava, IČO 30810710 servis kopírky 132 02.05.2013 4200000866
310169 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26, IČO 35815256 plyn 05/2013 217 02.05.2013 4600000015
310170 Tecton, a.s. Mýtna 15, 811 07 Bratislava, IČO 00685089 správa IS 04/2013 2148 02.05.2013 4600000272
310171 Slovenský ústav techickej normalizácie, Karloveská ulica č. 63, 842 55 Bratislava
transfer 05/2013 65198 02.05.2013 4600000290
310172 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO35850370 zrážková voda 54,31 06.05.2013 4600000099
310173 A-TEAM systém a.s. Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO 35800259 strážna služba 03-04/2013 7173,6 06.05.2013 4600000274
310174  ELET s.r.o. Gorazdova 24, 811 04 Bratislava, IČO 31394981  prevádzka vebsídla
170,4
06.05.2013
4600000246
310175 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava, IČO 30810701 nájom 1. splátka 8404,97 07.05.2013 x
310176 Z+M servis spol s r.o. Horelica 112, 022 01 Čadca, IČO 44195591 toner 92,88 07.05.2013 4500000477
310177 REDI TOUR, s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava IČO 35719192 letenka 618 07.05.2013 4200000863
310178 REDI TOUR, s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava IČO 35719192 letenka 480 07.05.2013 4200000868
310179 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava, IČO 30810701 strážna služba CC SR 3870,72 09.05.2013 x
310180 Slovak Telekom, a.s. T-Com, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469 dátové služby 04/2013 1087,43 09.05.2013 4600000025
310181 Slovak Telekom, a.s. T-Com, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469 hlasové služby 04/2013 394,5 09.05.2013 4600000025
310182 Diners Club CS, s.r.o. Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava, IČO 35757086 transakcie diners 04/2013 56,90 09.05.2013 4600000074
310183 Hlavné mesto SR Bratislava, Prim. Nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO 00603481 odvoz KO 04/2013 132,72 09.05.2013 x
310184 Slovenská  legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica, IČO 37954521 zmluva o spolupráci 1200 10.05.2013 4600000292
310185 BIONT, a.s. Karloveská 63, 841 29 Bratislava, IČO 35917571 nájom 81 13.05.2013 4600000036
310186 Ľubomír Vráblik-AAA Čistenie, Kazanská 21, 821 06 Bratislava, IČO 34983554 upratovanie 03/2013 1358,4 13.05.2013 4600000243
310187 Ľubomír Vráblik-AAA Čistenie, Kazanská 21, 821 06 Bratislava, IČO 34983554 upratovanie 04/2013 1358,4 13.05.2013 4600000243
310188 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica,  IČO 36631124
poštové služby 04/2013 87,65 13.05.2013 4600000026
310189 Petit Press, a.s. Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO  35790253 inzercia SME 120,76 13.05.2013 4200000871
310190 Z+M servis spol s r.o. Horelica 112, 022 01 Čadca, IČO 44195591 OKI valec 163 13.05.2013 4500000478
310191 Valentín Csóka, Orechová 15, 821 06 Bratislava, IČO 13964801 revízia kotolne 164 13.05.2013 4200000865
310192 Jozef Hamar, Sap 203, 930 06 Sap, IČO 32327803 oprava blezkozvodov 11898 13.05.2013 4200000869
310193 Slovnaft, a.s. Vlčier hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO 31322832 PHL 2/4/2013 412,28 13.05.2013 4600000034
310194 Kalibračné združenie SR, Šulekova 33, 811 03 Bratislava, IČO 31795048 ubytovanie 162,8 14.05.2013 x
310195 RODEX CAR s.r.o. Mlynské Nivy 63, 821 09 Bratislava, IČO 35860251
prezutie 14,74 15.05.2013 4600000273
310196 Slovenská národná akreditačná služby, Karloveská 63, 840 00 Bratislava, IČO 30809673 vložné 90 16.05.2013 x
310197 Remeslo Terma, s.r.o. Hotel Termal, Vyhne 249, 966 02 Vyhne, IČO 36650412 ubytovanie 57 16.05.2013 x
310198 UNION poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A 813 60 Bratislava, IČO 31322051 poistenie 33,19 20.05.2013 4600000033
310199 Telefonica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 35848863 mobil 04/2013 41,03 20.05.2013 4600000293
310200 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO35850370 vodné  a stočné 04/2013 87,77 21.05.2013 4600000099
310201 REDI TOUR, s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava IČO 35719192 letenka 598 21.05.2013 4200000864
310202 Z+M servis spol s r.o. Horelica 112, 022 01 Čadca, IČO 44195591 obrazový valec 118,56 21.05.2013 4500000479
310203 Slovnaft, a.s. Vlčier hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO 31322832 PHL 1/5/2013 88,04 23.05.2013 4600000034
310204 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava,   IČO 35697270 mobilné tel. 05/2013 916,27 23.05.2013 4600000009
310205 REDI TOUR, s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava IČO 35719192 letenka 593 24.05.2013 4200000877
310206 REDI TOUR, s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava IČO 35719192 letenka 593 24.05.2013 4200000876
310207 REDI TOUR, s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava IČO 35719192 letenka 461 24.05.2013 4200000870
310208 Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava,  IČO 35742364 prenájom 83,50 27.05.2013 4600000083
310209 SÚJV Dubna, Joliot-Curie 6, 141 980 Dubna nájom 27000,00 USD 30.05.2013 4600000289
310210  REDI TOUR, s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava IČO 35719192  letenka 488
31.05.2013
4200000874
310211   REDI TOUR, s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava IČO 35719192  letenka 36
31.05.2013
 4200000875
310212 Tecton, a.s. Mýtna 15, 811 07 Bratislava, IČO 00685089 myš 23,52 31.05.2013 4500000482
310213 Slovenský ústav techickej normalizácie, Karloveská ulica č. 63, 842 55 Bratislava, IČO 31753990
transfer 06/2013 65198 03.06.2013 4600000290
310214  Jaroslav Jašo - Autoservis Garant J. Borekova 8, 821 06 Bratislava, IČO 11819851  oprava BMW
298
03.06.2013
4200000882
310215 Ľubomír Vráblik-AAA Čistenie, Kazanská 21, 821 06 Bratislava, IČO 34983554 upratovanie 05/2013 1358,4 03.06.2013 4600000243
30216 UNION poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A 813 60 Bratislava, IČO 31322051 poistenie 33,19 03.06.2013 4600000033
30217 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava, IČO 30810701 transfer 05/2013 150000 03.06.2013 x
310218 Eagle Sucurity, a.s. Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO 35800259 strážna služba 05/2013 3645,6 04.06.2013 4600000274
310219 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26, IČO 35815256 plyn 91 04.06.2013 4600000015
310220 Tecton, a.s. Mýtna 15, 811 07 Bratislava, IČO 00685089 správa IT 2148 04.06.2013 4600000272
310221 ELET s.r.o. Gorazdova 24, 811 04 Bratislava, IČO 31394981
web sídlo 05/2013
170,70
04.06.2013
4600000246
310222  Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica, IČO 37954521  zmluva o spolupráci
1200
04.06.2013
4600000292
310223 Agentúra Jaspis, Škultétyho 5, 831 04 Bratislava, Ičo 35944889 školenie 39 05.06.2013 x
310224 Slovak Telekom, a.s. T-Com, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469 dátové služby 05/2013 1087,43 07.06.2013 4600000025
310225 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO35850370 zrážková voda 05/2013 55,39 07.06.2013 4200000852
310226 BIONT, a.s. Karloveská 63, 841 29 Bratislava, IČO 35917571 nájom 81 07.06.2013 4600000039
310227 Slovak Telekom, a.s. T-Com, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469 pevné linky 05/2013 374,51 07.06.2013 4600000025
310228 Slovnaft, a.s. Vlčier hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO 31322832 PHL 05/2013 775,66 07.06.2013 4600000034
310229 EVPÚ a.s. Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica, IČO 31562507 zmluva o spolupráci 600 05.06.2013 4600000303
310230 Jaroslav Jašo - Autoservis Garant J. Borekova 8, 821 06 Bratislava, IČO 11819851 oprava vozidla 256,44 10.06.2013 4200000887
310231 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica,  IČO 36631124
poštové služby 05/2013 143,80 12.06.2013 4500000248
310232 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava, IČO 30810701 strážna služba 05/2013 3999,74 11.06.2013 x
310233 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO35850370 vodné a stočné 05/2013 76,80 12.06.2013 4200000852
310234 Konštrukta, Defence a.s. K výstavisku 15, 912 50 Trenčín, IČO 34139800 zmluva Smernica 800 11.06.2013 4600000304
310235 REDI TOUR, s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava IČO 35719192 letenka 423 12.06.2013 4200000883
310236 REDI TOUR, s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava IČO 35719192 letenka 1186 11.06.2013 4200000885
310237 Z+M servis spol s r.o. Horelica 112, 022 01 Čadca, IČO 44195591 odapdová nádoba 25.01 11.06.2013 4200000483
310238 Ladislav Ferenczi, Chladenie s.r.o. Hlavná 72, 931 01 Šamorín IČO 17510395 oprava klimatizácie 335,34 11.06.2013 4200000873
310239 EDOS-PEM, s.r.o. Temelínska 4, 851 05 Bratislava 5, IČO 36287229 seminár 51 13.06.2013 x
310241 Jaroslav Jašo - Autoservis Garant J. Borekova 8, 821 06 Bratislava, IČO 11819851 oprava vozidla 431,4 13.06.2013 4200000893
310242 Jaroslav Jašo - Autoservis Garant J. Borekova 8, 821 06 Bratislava, IČO 11819851 oprava vozidla 220,90 14.06.2013 4200000867
310243 Jaroslav Jašo - Autoservis Garant J. Borekova 8, 821 06 Bratislava, IČO 11819851 oprava vozidla 478,92 14.06.2013 4200000895
310244 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica,  IČO 36631124
noviny Pravda 82,53 13.06.2013 4200000886
310245 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO 31396674 jedálne kupóny 07/2013 4043,2 17.06.2013 4200000695
310246 Jaroslav Jašo - Autoservis Garant J. Borekova 8, 821 06 Bratislava, IČO 11819851  oprava BA 875 SO
191,50
24.06.2013
4200000897
310247 REDI TOUR, s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava IČO 35719192 letenka 731 21.06.2013 4200000879
310248 Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava,  IČO 35742364 prenájom rohoží 83,50 21.06.2013 4600000083
310249  Slovnaft, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO 31322832
 PHL BA 294SR
139,71
21.06.2013
 4600000034
310250 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava,   IČO 35697270 mobilné telefóny 866 25.06.2013 4600000192
310251 Ivan Halanda Reštaurácia Esperienza, Trnavská cesta 74, 821 02 Bratislava, IČO 46415777 pracovný obed 102,35 26.06.2013 4200000899
310252 Telefonica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 35848863 mobilný telefón 40,37 28.06.2013 4600000293
310253  Ing. Stanislav Setnický STENLEY STYLE, Kúpeľná 4, 811 02 Bratislava, IČO 32081413
 vizitky 99,84
01.07.2013
4500000484
310254  REDI TOUR, s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava IČO 35719192  letenka 658,10
02.07.2013
4200000898
310255   REDI TOUR, s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava IČO 35719192  letenka 578,10
02.07.2013
4200000896
310256 REDI TOUR, s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava IČO 35719192 letenka 493,00 02.07.2013 4200000894
310257  REDI TOUR, s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava IČO 35719192  letenka 593,00
02.07.2013
 4200000890
310258 REDI TOUR, s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava IČO 35719192 letenka 458,10 02.07.2013 4200000902
31259  REDI TOUR, s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava IČO 35719192  letenka 458,10
02.07.2013
 4200000903
310260 REDI TOUR, s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava IČO 35719192 letenka 586,96 02.07.2013 4200000891
310261 REDI TOUR, s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava IČO 35719192 letenka 578,00 02.07.2013 4200000892
310262 Eagle Sucurity, a.s. Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO 35800259 strážna služba 06/2013 3528 03.07.2013 4600000274
310263 Tecton, a.s. Mýtna 15, 811 07 Bratislava, IČO 00685089 správa IS 2148 02.07.2013 4500000482
310264 Slovnenský ústav technickej normalizácie, Karlovenská ulica č. 63, 842 55 Bratislava, IČO 31753990
transfer 07/2013 65198 03.07.2013 x
310265 Slovenský metrologický ústav, KJarloveská 63, 842 55 Bratislava, IČO 30810701
 transfer 08/2013
150000,00
08.07.2013
x
310266  Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica, IČO 37954521
 zmluva 1200,00
08.07.2013
4600000292
310267 Ing. Stanislav Setnický Stenley Style, Kúpeľná 4, 811 02 Bratislava, IČO 32081413 vizitky 52,24 04.07.2013 4500000488
310268  Saeco Servis kávovary Bárci Robert,  901 01 Senec IČO 31111289
 oprava kávovarov
108,00
04.07.2013
4200000904
310269  ELET s.r.o. Gorazdova 24, 811 04 Bratislava, IČO 31394981
 prevádzka web sídla
170,40
03.07.2013
4200000541
310271 UNION poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A 813 60 Bratislava, IČO 31322051 poistenie zamestnancov 78,48 08.07.2013 4600000247
310272 Ľubomír Vráblik-AAA Čistenie, Kazanská 21, 821 06 Bratislava, IČO 34983554 upratovanie 06/2013 1358,4 08.07.2013 4200000732
 310273  ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36677281
 el. energia
6163,80
08.07.2013
x
310274 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO 00603481 odvoz odpadu 132,72 08.07.2013 x
310275 K&H - Stav, SAP 203, 930 06 SAP , IČO 46791841 oprava komínov 19 621,00 09.07.2013 4200000900
310276 Biont, a.s. Karloveská 63, 841 29 Bratislava, IČO 35917571 nájom 102,61 09.07.2013 x
310277 Biont, a.s. Karloveská 63, 841 29 Bratislava, IČO 35917571 nájom 81,00 09.07.2013 4600000039
310278 Jaroslav Jašo - Autoservis Garant J. Borekova 8, 821 06 Bratislava, IČO 11819851 oprava BA143NM 156,60 10.07.2013 4200000906
310279 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO 36631124 poštovné 155,05 10.07.2013 x
310280 LOGIS Invest, a.s. Malá trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO 44643004 nájom 423,22 10.07.2013 4600000166
310281 Bratislavská vodárenská spokločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29, IČO 35850370 zrážková voda 54,31 10.07.2013 x
310282 Slovak Telekom, a.s. T-Com, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469 tel. služby 375,59 10.07.2013 4600000025
310283 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 848 55 Bratislava, IČO 30810701 strážna služba 3870,72 10.07.2013 x
310284 Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO 31322832 PHL 6/2013 526,49 10.07.2013 4600000034
310285 Slovak Telekom, a.s. T-Com, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469 dátové služby 1087,43 11.07.2013 4600000025
310286 ARGUS, s.r.o.Záhradnicka 27, 814 99 Bratislava, IČO 31365213 zneškodnenie odpadov 57,42 11.07.2013 4200000888
310287 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 848 55 Bratislava, IČO 30810701 transfer 7/2013 150000,00 15.07.2013 x
310288 OLO, a.s. Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava, IČO 00681300 zhodnotenie odpadu 31,20 12.07.2013 4200000762
310289 OLO, a.s. Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava, IČO 00681300 zhodnotenie odpadu 25,90 12.07.2013 4200000762
310290 Informačná technika, s.r.o. Oderská 37, 821 06 Bratislava, IČO 684295 oprava kop. stroja 132,00 15.07.2013 4200000905
310291 Unin poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava, IČO 31322051 PZP služobných mot. vozidiel 1040,00 19.07.2013 x
310292 Ing. Stanisla Setnický STANLEY STYLE, Kúpeľná 4, 811 02 Bratislava, IČO 32081413 vizitky 152,64 18.07.2013 4500000491
310293 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 848 55 Bratislava, IČO 30810701 transfer 8/2013 150000,00 22.07.2013 x
310294 Telefonica Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 35848863 tel. služby 207,72 22.07.2013 4600000293
310295 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO 35850370 vodné a stočné 61,44 19.07.2013 4200000852
310296 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO 00603481 poplatok za komunálny odpad 05/2013 165,90 19.07.2013 x
310297 REDI TOUR, s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava IČO 35719192 ubytovanie 144,00 22.07.2013 4200000878
310298 REDI TOUR, s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava IČO 35719192 letenka 593,00 11.07.2013 4200000908
310299 REDI TOUR, s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava IČO 35719192 letenka 538,00 19.07.2013 4200000909
 310300  Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO 35697270
 mobily 07/2013
880,85
23.07.2013
 x
310301 Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO 31322832 PHM 1/7/2013 387,10 23.07.2013 x
310302 Verlag Dashofer, s.r.o. Železničiarska 13, 811 04 Bratislava, IČO 35730129 predpatné účt. súv. 200,84 23.07.2013 x
310303 Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava, IČO 35742364 nájom rohoží 51,83 23.07.2013 x
310304 Asztaloš Juraj ROVA- EZ servisd, Narcisova 54, 821 01 Bratislava, IČO 17367891 údržba výťahu 82,34 23.07.2013 x
310305 REDI TOUR, s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava IČO 35719192 letenka 543,00 23.07.2013 4200000910
310306 REDI TOUR, s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava IČO 35719192 ubytovanie 68,00 23.07.2013 4200000912
310307 Slovenský ústav techn. normalizácie, Karloveská ulica č. 63, 842 55 Bratislava, IČO 31753990 refundácia letenky 583,72 24.07.2013 4200000911
310308 Andrej Miklos, Námestie SNP 190/21, 929 01 Dun. Streda , IČO 34432833 stavebné práce na budove 11 688,00 24.07.2013 4200000914
310309 K&H-Stav, SAP 203, 930 06 SAP, IČO 46791841 stavebné práce v kancelárii 2375,00 24.07.2013 4200000915
310310 SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO 35815256 plyn nedoplatok 14423,69 26.07.2013 x
310311 Ing. Stanisla Setnický STANLEY STYLE, Kúpeľná 4, 811 02 Bratislava, IČO 32081413 vizitky 225,84 29.07.2013 4500000492
310313 Union poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A, 813 60Bratislava, IČO 31322051 poistenie vozidla BA104KV 15,40 01.08.2013 4600000247
310314 SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO 35815256 plyn 465,00 02.08.2013 4600000015
310315 Národná agentúa pre sieťové a el. služby, Kollárova 8, 912 02 Trnava, IČO 42156424 Zmluva o službe "Všeobecné podanie" 432,00 05.08.2013 x
310316 Union poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A, 813 60Bratislava, IČO 31322051 poistenie  zamestnancov na ZPC 33,19 06.08.2013 4600000247
310317 EAGLE SECURITY, a.s. Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO 35800259 strážna služba 07/2013 3645,00 06.08.2013 4600000274
310318 Tecton, a.s. Mýtna 23, 811 07 Bratislava, IČO 00685089 služby IS júl 2013 2148,00 07.08.2013 4600000272
310320 Biont, a.s. Karloveská 63, 841 29 Bratislava, IČO 35917571 nájom 81,00 07.08.2013 4600000039
310321 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO 35850370 zrážková voda 07/2013 55,39 07.08.2013 4200000852
310323 Slovak Telecom,a.s. T-Com, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 dátové služby 07/2013 1087,43 07.08.2013 x
310324 Slovenský pústav technickej normalizácie, Karloveská 63, 848 55 Bratislava, IČO 31753990 transfer 8/2013 65198,00 07.08.2013 x
310325 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO 00603481 daň z nehnuteľnosti 1448,48 08.08.2013 x
310326 Coffe servis, s.r.o. Pluhová 40, 831 03 Bratislava, IČO 44707070 čistenie kávovaru 24,00 08.08.2013 4200000913
310327 Slovnaft, as.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO 31322832 PHL na služ. vozidlá 382,53 09.08.2013 x
310328 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO 36631124 poštové služby 154,45 12.08.2013 4500000428
310329 Ľubomír Vráblik- AAA čistenie, Kazanská 21, 821 06 Bratislava IČO 34983554 upratovanie služby 07/2013 1658,40 12.08.2013 4200000732
310330 IVES, org. pre informat. ver. správy Čs armády 20, 041 18 Košice, IČO 00162957 technická podpora Winasu 191,20 09.09.2013 4200000745
310331 Proeko s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava, IČO 35900831 seminár 592,00 12.08.2013 x
310332 Proeko s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava, IČO 35900831 seminár 207,00 12.08.2013 x
310333 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava, IČO 30810701 prenájom pozemkov 8404,97 13.08.2013 x
310334 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava, IČO 30810701 strážna služba 3999,74 13.08.2013 x
310335 Academiia Istropolitana NOVA AINOVA, Prostredná 47a, 900 21 Svätý Jur IČO 31755976 školenie 1050,00 14.08.2013 x
310336 REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava, IČO 35719192 letenka 229,00 09.08.2013 4200000916
310337 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO 35850370 vodné, stočné 59,24 14.08.2013 4200000852
310338 Kancelária NR SR, Námestie A. Dubčeka 1, 812 80 Bratislava, OČO 151491 občerstvenie 183,48 14.08.2013 x
310339 ELET, s.r.o. Gorazdova 24, 811 04 Bratislava, IČO 31394981 prevádzka web sídla 170,40 15.08.2013 4600000246
310342 Z+M servis, s.r.o. Nevädzova 6, 821 01 Bratislava, IČO 44195591 odpadová nádoba Minolta 25,01 20.08.2013 4500000494
310343 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava, IČO 30810701 transfer 9/2013 150 000,00 22.08.2013 x
310344 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava, IČO 30810701 transfer 1-4/2013 115 608,98 22.08.2013 x
310345 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava, IČO 30810701 projekt 1-4/2013 22 465,35 22.08.2013 x
310346 Union poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava IČO 31322051 poistenie zamestnancov na ZPC 33,19 23.08.2013 4600000248
310347 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 81 09 Bratislava, IČO 35697270 mobilné telefóny 08/2013 880,80 23.08.2013 x
310348 PhDr. Eva Timková ASERTÍV AGENTÚRA, Tyršovo nábrežie 10, 040 01 Košice, IČO 33592675 komentár k zákonu o VO 44,00 26.08.2013 4500000496
310349 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava, IČO 00603481 poplatok za KO 149,31 26.08.2013 x
310350 Ing. Stanislav Setnický STANLEY STYLE, Kúpeľná 4, 811 02 Bratislava, IČO 32081413 výroba vizitiek 110,40 22.08.2013 4500000495
310351 Advokátska kancelária JUDr. JánVician, Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava, IČ DPH SK1025386560 náhrada trov konania 213,33 27.08.2013 x
310352 Union poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava IČO 31322051 HP vozidiel 4387,00 27.08.2013 4600000247
310353 Tecton, a.s. Mýtna 15, 811 07 Bratislava, IČO 00685089 licencia ABBY FindReader 126,00 30.08.2013 4500000498
310354 PALMA Bratislava, a.s. Račianska 76, 836 04 Bratislava, IČO 47243775 náhrady trov konania 132,00 03.09.2013 x
310355 SPPa.s.  Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava, IČO 35815256 plyn 09/2013 967,00 03.09.2013 4600000015
310356 ELET s.r.o. Gorazdova 24, 811 04 Bratislava, IČO 31394981 prevádzka web sídla 08/2013 153,60 03.09.2013 4600000246
310357 Slovnenský ústav technickej normalizácie, Karlovenská ulica č. 63, 842 55 Bratislava, IČO 31753990 transfer 09/2013 65 198,00 04.09.2013 x
310358 Tecton, a.s. Mýtna 15, 811 07 Bratislava, IČO 00685089 správa IS 08/2013 2148,00 05.09.2013 4600000272
310359 EAGLE SECURITY a.s. Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO 35800259 strážna služba 01.-22.08.2013 2587,20 05.09.2013 4600000274
 310360 ELET, s.r.o. Gorazdova 24, 811 04 Bratislaa, IČO 31394981
web modul
345,60 
05.09.2013
4200000917
 310361  Union poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava IČO 31322051  HP BA104KV
281,00
06.09.2013
 4600000247
 310362  IURA EDITION, s.r.o. Mlynské nvy 48, 821 09 Bratislava, IČO 31348262
 správny poriadok
48,60
06.09.2013
4500000499
 310363  Spojený ústav jadrových výskumov, Dubna 141980, Moskva
 nájom 27 000,00 USD
06.09.2013
 4600000289
310364  Spojený ústav jadrových výskumov, Dubna 141980, Moskva
 nájom 27 000,00 USD
06.09.2013
4600000289
 310365  EAGLE SECURITY a.s. Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO 35800259  strážna služba
763,68
05.09.2013
 4200000921
 310366 CUBS plus s.r.o. Masarykova 21, 040 01 Košice IČO 46943404
 bezpeč. projekt
5 800,00 
10.09.2013
4200000907
310367 REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava, IČO 35719192
letenka 242,00
09.09.2013
4200000920
310368 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava, IČO 00603481 odvoz KO 149,31 09.09.2013 x
310369 Bratislavská vodár. spločnosť a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO 35850370 zrážková voda 8/2013 55,39 09.09.2013 4200000852
310370 Slovak Telekom, a.s. T-Com Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 pevné linky 08/2013 366,11 09.09.2013 x
310371 Slovak Telekom, a.s. T-Com Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 dátové služby  08/2013 1087,43 09.09.2013 x
310372 Ľubomír Vráblik- AAA čistenie, Kazanská 21, 821 06 Bratislava IČO 34983554 upratovacie služby 1358,40 10.09.2013 x
310373 BIONT, a.s. Karloveská 63, 841 29 Bratislava, IČO 35917571 prenájom 81,00 11.09.2013 4600000039
310374 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava, IČO 30810701 strážna služba 08/2013 3999,74 11.09.2013 x
310375 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica, IČO 36631124 poštové služby 08/2013 143,30 11.09.2013 x
310376
 Copy Office, s.r.o. Rádiová 39, 821 04 Bratislava, IČO 31377874
oprava kop. stroja
104,06 
11.09.2013
4200000922
310377 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO 36287229 seminár 98,00 16.09.2013 x
310378 Ladislav Ferenczi Chladenie, s.r.o. Hlavná 72, 931 01 Šamorín, IČO 17570395 klimatizačné zariadenie 2 484,00 18.09.2013 4500000497
310379 Ing. Ján Ňaňko, GVTRA Consulting, Sokolíkova 1, 841 01 Bratislava, IČO 36927805 preklad 72,00 20.09.2013 4200000926
310380 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO 35850370 vodné a stočné 83,38 19.09.2013 4200000852
310381 Jaroslav Jašo - Autoservis Garant j. Borekova 8, 821 06 Bratislava, IČO 11819251 servis sl. voz. 259,20 20.09.2013 4200000925
310382 REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava, IČO 35719192 letenka 1 486,00 23.09.2013 4200000918
310383 REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava, IČO 35719192 letenka 603,00 23.09.2013 4200000927
310384 REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava, IČO 35719192 letenka 833,00 23.09.2013 4200000918
310385 Centrum vzdelávania MPSVR, Pekná cesta 6, 830 04 Bratislava, IČO 30795362 kurz 40,00 24.09.2013 x
310386 Telefonica Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 35848863 tel. služby 40,00 25.09.2013 4600000293
310387 Telefonica Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 35848863 tel. služby 40,00 25.09.2013 4600000293
310388 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO 35697270 tel. služby 846,40 24.09.2013 4600000192
310389 Martin Ježo Auto opravárenská činnosť, Jastrabia 2, 821 05 Bratislava, IČO 32116080 servis sl. voz. 198,00 30.09.2013 4200000928
310390 ELET s..o. Gorazdova 24, 811 04 Bratislava, IČO 31394981 registrácia domény 28,68 30.09.2013 4200000924
310391 Le cheque dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava IČO 31396674 stravné lístky 4 043,20 27.09.2013 4200000695
310392 Jaroslav Jašo - Autoservis Garant j. Borekova 8, 821 06 Bratislava, IČO 11819251
servis sl. voz. 327,12 01.10.2013 4200000929
310393 Jaroslav Jašo - Autoservis Garant j. Borekova 8, 821 06 Bratislava, IČO 11819251
servis sl. voz. 190,81 02.10.2013 4200000931
310394 REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava, IČO 35719192 letenka 493,00 26.09.2013 4200000934
 310395 Agentúra VKM, s.r.o. Grosslingova 69, 811 09 Bratislava, IČO 35736763
tlmočenie 2 088,00
01.10.2013
4200000923
 310396  Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO 31322832
PHM 156,25
03.10.2013
4600000034
310397 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO 31322832 PHM 148,07 01.10.2013 4600000034
310398 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO 35815256 plyn 3 017,00 02.10.2013 4600000015
310399 EAGLE SECURITY a.s. Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO 35800259 strážna služba 2 553,36 03.10.2013 4200000921
310400 Tecton, a.s. Mýtna 15, 811 07 Bratislava, IČO 00685089 správa IT 2 148,00 02.10.2013 4500000498
310401 Union poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava, IČO 31322051 poistné 33,19 03.10.2013 4600000247
310402 Slovenský ústav technickej normalizácie, Karloveská ulica č. 63, 848 55 Bratislava, IČO 31753990 transfer 65 198,00 03.10.2013 x
310403 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 848 55 Bratislava, IČO 30810701 transfer 325 964,56 07.10.2013 x
310404 Kalibračné združenie SR, Šulekova 33, 811 03 Bratislava, IČO 31795048 ubytovanie 108,00 04.10.2013 x
310405 ELET s.r.o. Gorazdova 24, 811 04 Bratislava, IČO 31394981 prevádzka web sídla 153,60 07.10.2013 4600000246
310406 BIONT a.s. Karlovenská 63, 841 29 Bratislava, IČO 35917571 nájom 102,61 08.10.2013 4600000039
310407 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO 00603481 odvoz KO 132,72 08.10.2013 x
310408 Ľubomír Vráblik, AAA Čistenie,  Kazanská 21, 821 06 Bratislava upratovanie 1 358,40 08.10.2013 4600000039
310409 Jaroslav Jašo - Autoservis Garant j. Borekova 8, 821 06 Bratislava, IČO 11819251 servis sl. voz. 345,60 09.10.2013 4200000935
310410 BIONT a.s. Karlovenská 63, 841 29 Bratislava, IČO 35917571 nájom 81,00 10.10.2013 4600000039
310411 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČI 35850370 zrážková voda 54,31 10.10.2013 4200000852
310412 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99  Banská Bystrica IČO 36631124 poštové služby 89,80 10.10.2013 4500000428
310413 Slovek Telekom, a.s. Bajkalská 2/, 817 62 Bratislava, IČI 35763469 telek. služby 1 087,43 09.10.2013 x
310414 REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava, IČO 35719192 letenka 673,10 11.10.2013 4200000941
310415 REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava, IČO 35719192 letenka 673,10 11.10.2013 4200000942
310416 REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava, IČO 35719192 letenka 618,10 11.10.2013 4200000943
310417 REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava, IČO 35719192 letenka 483,10 11.10.2013 4200000937
310418 REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava, IČO 35719192
letenka - storno 709,79
11.10.2013
 4200000933
310419 OLO, a.s. Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava, IČO 00681300 odvoz odpadu 27,89 11.10.2013 4600000028
310420 OLO, a.s. Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava, IČO 00681300 odvoz odpadu 32,40 11.10.2013 4600000028
310421 Slovek Telekom, a.s. Bajkalská 2/, 817 62 Bratislava, IČI 35763469 hlasové služby 513,25 10.10.2013 x
310422 Saeci Servis kávovary 903 01 Senec, IČO 31111289 čistenie kávovarov 86,00 14.10.2013 4200000939
310423 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČI 35850370 vodné a stočné 61,44 14.10.2013 4200000852
310424 Jozef Fodor Kominárksy majster, Petofiho 696, 925 32 Veľká Mača, IČO 40214974 kominárkse práce 67,24 14.10.2013 4200000946
310425 Z+M servis s.r.o.Nevädzova 6, 821 01 Bratislava, IČO 44195591 toner 150,00 16.10.2013 4500000500
310426 Z+M servis s.r.o.Nevädzova 6, 821 01 Bratislava, IČO 44195591 valec do tlačierne 147,48 16.10.2013 4500000501
310427 Copy Office, s.r.o. Rádiová 39, 821 04 Bratislava, IČO 31377874 oprava tlačiarne 59,75 16.10.2013 4200000938
310428 Jozef Hamar, Sap 203, 930 06 Sap, IČO 32327803 stavebné práce 13 140,00 16.10.2013 4200000940
310429 Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO 31322832 PHM 737,12 16.10.2013 x
310430 ROVA Juraj Asztaloš EZ servis, Narcisova 54, 821 01 Bratislava, IČO 17367891 servis výťahu 82,34 16.10.2013 4200000527
310431 ISO Central Secreariat 1, ch.de la Voie-Creuse, Case p 56, 1211 Geneve 20, Switzerland členský poplatok 58 905,00 15.10.2013  
310432 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava IČO 30810701 strážna služba 3870,72 15.10.2013 x
 310433 Reštaurácia Dedinka, Kúpeľná 13, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO 36301507
 občerstvenie 88,52
21.10.2013
4200000945
 310434 Jozef Pachník, Budovateľstká 3, 821 08 Bratislava, IČO 37619535
 regul. kotlov
30,00
21.10.2013
 4200000947
 310435 REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava, IČO 35719192
 letenka 593,10
21.10.2013
4200000944
 310436 Telefonica Slovakia s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 35848863
 mobil. služby
42,94
18.10.2013
 4600000293
310437 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO 31322832 PHL 177,81 21.10.2013 x
310438 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava, IČO 00603481 daň z nehnuteľnosti 1448,48 22.10.2013 x
310439 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava IČO 30810701 transfer 325 964,56 24.10.2013 x
310440 Slovenský ústav technickej normalizácie, Karloveská ulica č. 63, 848 55 Bratislava, IČO 31753990 transfer 65 198,00 24.10.2013 x
310441 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava, IČO 35697270 služby za mobil. telefóny 994,24 23.10.2013 4600000192
310442 Z+M servis s.r.o.Nevädzova 6, 821 01 Bratislava, IČO 44195591 valec 468,72 23.10.2013 4500000502
310443 Ing. Jozef Smieško AUDIO, Borekova 30, 821 06 Bratislava, IČO 13966103 servis sl. voz. 198,00 24.10.2013 4200000948
310444 REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava, IČO 35719192 letenka 526,88 29.10.2013 4200000949
310445 REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava, IČO 35719192 letenka 593,10 29,10.2013 4200000950
310446 REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava, IČO 35719192 letenka 702,10 29.10.2013 4200000951
310447 Z+M servis s.r.o.Nevädzova 6, 821 01 Bratislava, IČO 44195591 toner 92,88 30.10.2013 4500000503
310448 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava IČO 30810701 prenájom pozemkov 8 404,97 31.10.2013 x
310449 Konica Minolta Slovakia, s.r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava, IČO 31338551 oprava kopírky 80,40 04.11.2013 4200000952
310450 CONTI TRADE SLOVAKIA s.r.o. Polianky 27, 841 01 Bratislava, IČO 36336556 pneumatiky nákup 386,89 04.11.2013 4200000955
310451 CONTI TRADE SLOVAKIA s.r.o. Polianky 27, 841 01 Bratislava, IČO 36336556 plechové disky nákup 360,00 04.11.2013 4200000954
310452 CONTI TRADE SLOVAKIA s.r.o. Polianky 27, 841 01 Bratislava, IČO 36336556 zimné prezutie 20,98 04.11.2013 4200000953
310453 CONTI TRADE SLOVAKIA s.r.o. Polianky 27, 841 01 Bratislava, IČO 36336556 zimné prezutie 40,93 04.11.2013 4200000953
310454 CONTI TRADE SLOVAKIA s.r.o. Polianky 27, 841 01 Bratislava, IČO 36336556 zimné prezutie 18,55 04.11.2013 4200000953
310455 CONTI TRADE SLOVAKIA s.r.o. Polianky 27, 841 01 Bratislava, IČO 36336556 zimné prezutie 21,22 04.11.2013 4200000953
310456 CONTI TRADE SLOVAKIA s.r.o. Polianky 27, 841 01 Bratislava, IČO 36336556 zimné prezutie 21,22 04.11.2013 4200000953
310457 CONTI TRADE SLOVAKIA s.r.o. Polianky 27, 841 01 Bratislava, IČO 36336556 zimné prezutie 26,89 04.11.2013 4200000953
310458 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Toimášikova 23/D 821 01 Bratislava, IČO 31396674
stravné lístky
3234,56 
04.11.2013
x
310459 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO 35815256 plyn 4 989,00 05.11.2013 x
310460 Union poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava IČO 31322051 poistné 44,10 05.11.2013 x
310461 REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava, IČO 35719192
letenka
558,10
04.11.2013
4200000960
310462 Dušan Veselka, Osuského 46, 851 03 Bratislava, IČO 37413741 čistiace potreby 292,80 06.11.2013 4500000509
310463 Tecton a.s. Mýtna 15, 811 07 Bratislava, IČO 00686089 správa IT 2 148,00 06.11.2013 4200000919
310464 EAGLE SECURITY, a.s. Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO 35800259 strážna služba 2 630,47 06.11.2013 4200000936
310465 Slovnaft, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO 31322832
PHL
624,90 €
06.11.2013
 x
310466 Národná agentúra pre sieťové a el. služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava IČO 42156424 univerzálne podanie 288,00 06.11.2013 x
310467 Milan Bánoczky - TOMDUSm 900 50 Kráľová pri Senci IČO 31111785 kuchynské vybavenie 247,97 07.11.2013 4500000512
310468 Slovek Telekom, a.s. Bajkalská 2/, 817 62 Bratislava, IČI 35763469 dátové služby
1 087,43
07.11.2013
 4600000025
 310469 Slovek Telekom, a.s. Bajkalská 2/, 817 62 Bratislava, IČI 35763469
hlasové služby
533,09
08.11.2013
4600000025
 310470  ELET s.r.o. Gorazdova 24, 811 04 Bratislava, IČO 3139481
 prevádzka web sídla
153,60
08.11.2013
 4600000246
 310471  ECOPRESS a.s. Seberíniho 1, 820 07 Bratislava, IČO 31333524
 predplatné HN
391,84
08.11.2013
x
 310472  OLO a.s. Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava, IČO 00681300
spálenie odpadu
65,28
08.11.2013
4200000932
 310473  Martin Ježo Auto opravárenská činnosť, Jastrabia 2, 821 05 Bratislava, IČO 32116080
 servis sl. voz.
175,00
08.11.2013
4200000958
310474 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava, IČO 00603481 odvoz KO 149,31 8.11.2013 x
310475 Centrum účelových zariadení, Strdisko Inštitút pre verejnú správu ul. M. Schneidera Trnavksého 1/a, 844 10 Bratislava, IČO 42137004 seminár 90,00 11.11.2013 x
310476 Slovenský ústav technickej normalizácie, Karloveská ulica č. 63, 848 55 Bratislava, IČO 31753990 transfer 65 199,00 11.11.2013 x
310477 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava IČO 30810701 transfer 325 964,55 11.11.2013 x
310478 K&H STAV 930 06 Sap, IČO 46791841 oprava elektrickách káblov, výmena el. spínačov, zásuviek, podhľadu 12 214,00 11.11.2013 4200000956
310479 Z+M servis, s.r.o. Nevädzova 6, 821 01 Bratislava, IČO 44195591 odpadová nádobka 180,00 13.11.2013 4500000504
310480 BIONT a.s. Karloveská 63, 841 29 Bratislava, IČO 35917571 nájom 81,00 12.11.2013 x
310481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO 35850370 vodné a stočné 83,38 13.11.2013 x
310482 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO 35850370 zrážková voda 55,39 13.11.2013 4600000095
310483 REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava, IČO 35719192 letenka 693,10 14.11.2013 4200000964
 310484 REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava, IČO 35719192  letenka 593,10
14.11.2013
4200000961
 310485 REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava, IČO 35719192
letenka 1 096,00
14.11.2013
4200000963
 310486 E.P. s.r.o. Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava IČO 45928649
seminár 96,00
14.11.2013
x
 310487 MASM, s.r.o. Trenčianska 4, 010 08 Žilina, IČO 30810710
NC SR
15 420,00
14.11.2013
x
310488 Radovan Ďugel-DRAM, Nanterská 6/51, 010 01 Žilina, IČO 35122706 NC SR 19 320,00 14.11.2013 x
310489 Radovan Ďugel-DRAM, Nanterská 6/51, 010 01 Žilina, IČO 35122706 NC SR 14 712,00 14.11.2013 x
310490 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava, IČO 30810701 strážna služba 3 999,74 14.11.2013 x
310491 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava, IČO 30810701 prenájom garáže 52,72 14.11.2013 x
310492 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Národná 18, 010 01 Žilina, IČO 31592503 justičná revuo r. 2014 133,32 13.11.2013 4500000514
310493 Z+M servis, s.r.o. Nevädzova 6, 821 01 Bratislava, IČO 44195591 valec do kopírky 427,83 15.11.2013 4500000505
310494 Z+M servis, s.r.o. Nevädzova 6, 821 01 Bratislava, IČO 44195591 pán do kopírky 208,80 15.11.2013 4500000506
310495 Z+M servis, s.r.o. Nevädzova 6, 821 01 Bratislava, IČO 44195591 bubnová jednotka do kopírky 993,60 15.11.2013 4500000507
310496 LOGIS Invest a,s, Malý trh 2/A 811 08 Bratislava, IČO 44643004 nájom 423,22 14.11.2013 x
310497 Slovenská pošta, a.s. Parizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO 36631124 poštovné 170,25 15.11.2013 x
310498 Telefonica Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 30810710 mobilný telefón 53,53 18.11.2013 x
310499 SHARKAM V.I.P. CATERING s.r.o. Veternicova 33, 841 05 Bratislava, IČO 44466200 cateringové služby NC SR 22 440,00 15.11.2013 x
310500 REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava, IČO 35719192 letenka 593,10 18.11.2013 4200000972
310501 REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava, IČO 35719192 letenka 593,10 18.11.2013 4200000971
310502 REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava, IČO 35719192 letenka 593,10 18.11.2013 4200000970
310503 REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava, IČO 35719192 letnka 593,10 18.11.2013 4200000969
310504 Slovnaft, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava 31322832 PHL 150,13 20.11.2013 4600000034
310505 Z+M servis, s.r.o. Nevädzova 6, 821 01 Bratislava, IČO 44195591 cardridge 28,10 19.11.2013 4500000513
310506 REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava, IČO 35719192
letenka 460,00
27.11.2013
4200000967
310507 Ing. Jozef Smieško AUDIO, Borekova 30, 821 06 Bratislava, IČO 13966103 oprava služobného motorového vozidla 493,00 27.11.2013 4200000959
 310508 Ivan Straka, Maloblahovská 5193/50, 929 01 Dunajská Streda, IČO 11869186
výmena dverí
12 480,00
26.11.2013
4500000516
 310509 Z+M servis, s.r.o. Nevädzova 6, 821 01 Bratislava, IČO 44195591
odpadová nádobka na toner
163,14
26.11.2013
4500000515
 310510 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO 35697270
služby mobil. operátora
861,80
25.11.2013
4600000192
 310511 REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava, IČO 35719192 letenka 593,10
27.11.2013
4200000976
 310512 Spojený ústav jadrových výskumov, Dubna 141980, Moskva
prenájom zariadení
27 000,00 USD
27.11.2013
4600000289
 310513 REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava, IČO 35719192
letenka
573,10
02.12.2013
4200000974
 310514 Union poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A 813 60 Bratislava IČO 31322051
poistné
39,92
03.12.2013
x
 310515 Dušan Veselka, Osuského 46, 851 03 Bratislava, IČO 37413741
nákup USB kľúčov
688,44
03.12.2013
 4500000522
 310516 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO 35815256
plyn
5 878,00
03.12.2013
x
310517 EAGLE SECURITY a.s. Miletičova ľš, 821 09 Bratislava, IČO 35800259 strážna služba 2553,36 03.12.2013 x
310518 Z+M servis, s.r.o. Nevädzova 6, 821 01 Bratislava, IČO 44195591 toner 72,61 03.12.2013 4500000519
310519 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, IČO 31331131 nákup kanc. potrieb 1189,55 03.12.2013 4500000518
310520 Art Look, s.r.o. Hlboká cesta 1, 811 04 Bratislava nákup scener 573,60 04.12.2013 4500000523
310521 Radovan Ďugel. DRAM, Nanterká 6/51, 010 01 Žilina, IČO 35122706 grafický návrh 170,00 04.12.2013 x
310522 Radovan Ďugel. DRAM, Nanterká 6/51, 010 01 Žilina, IČO 35122706 grafický návrh 9 120,00 04.12.2013 x
310523 MASM s.r.o.Trenčianska 4, 010 08 Žilina, IČO 31644538 konferencia kvality 8 400,00 04.12.2013 x
310524 Slovnaft, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava 31322832 PHL 631,66 04.12.2013 x
310525 Kalibračné združenie SR Šulekova 33, 811 03 Bratislava, IČO 34795048
ubytovanie
98,40
27.11.2013
x
310526 IRISOFT, Horný Šianec 11, 911 01 Trenčín, IČO 36332275 web stránka 273,60 05.12.2013 4200000957
310527 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, IČO 31331131 nákup kalendárov 1 195,20 05.12.2013 4500000517
310528 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, IČO 31331131 nákup diárov 1 180,00 05.12.2013 4500000520
310529 AGENS s.r.o. Drieňová 25, 821 01 Bratislava, IČO 35684453 odb. skúška elektr. 99,58 05.12.2013  
310530 Slovenská metrologická spoločnosť, Karloveská 63, 848 55 Bratislava IČO 30777739 fórum metrológov 1 077,50 02.12.2013 x
310531 Petit Press a.s. Lazaretská 12, 811 08 Bratislava IČO 35790253 predplatné 171,00 06.12.2013 x
310532 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO 36631124 predplatné 150,64 06.12.2013 x
310533 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava, IČO 00603481 odvoz KO 149,31 06.12.2013 x
310534 Tecton, a.s. Mýtna 15, 811 07 Bratislava, IČO 00685089 správa IS 2 148,00 06.12.2013 4600000272
310535 Ľubomír Vráblik AAA čistenie, Kazanská 21, 821 06 Bratislava, IČO 34983554 upratovacie služby 1 358,40 06.12.2013 x
310536 Asociácia metrológov Slovenska, Karloveská 63, 842 55 Bratislava, IČO 42139473 Zmluva o dielo 1 600,00 06.12.2013 x
310537 Asociácia metrológov Slovenska, Karloveská 63, 842 55 Bratislava, IČO 42139473 Zmluva o dielo 2 250,00 06.12.2013 x
310538 Asociácia metrológov Slovenska, Karloveská 63, 842 55 Bratislava, IČO 42139473  
Zmluva o dielo 1 750,00 06.12.2013 x
310539 Ľubomír Vráblik AAA čistenie, Kazanská 21, 821 06 Bratislava, IČO 34983554 upratovacie služby 1 358,40 06.12.2013 4200000732
310540 Radovan Ďugel. DRAM, Nanterká 6/51, 010 01 Žilina, IČO 35122706 grafický návrh 153,90 09.12.2013 4500000508
310541 Radovan Ďugel. DRAM, Nanterká 6/51, 010 01 Žilina, IČO 35122706 grafický návrh 264,00 09.12.2013 4500000511
310542 Radovan Ďugel. DRAM, Nanterká 6/51, 010 01 Žilina, IČO 35122706 grafický návrh 216,00 09.12.2013 4500000510
310543 Radovan Ďugel. DRAM, Nanterká 6/51, 010 01 Žilina, IČO 35122706 grafický návrh 960,00 09.12.2013 x
310544 ELET, s.r.o. Gorazdova 24, 811 04 Bratislava, IČO 31394981 prevádzka web sídla 153,60 09.12.2013 x
310545 Biont, a.s. Karloveská 63, 841 29 Bratislava, IČO 35917571 nájom 81,00 09.12.2013 4600000036
310546 Slovak Telekom, a.s. T-Com, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 dátové služby 1 087,43 09.12.2013 x
310547 REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava, IČO 35719192 letenka 593,10 09.12.2013 4200000978
 310548          
310549
Cenelec35 Rue de Stassartstraat B-1050 Brusel
členský poplatok 2014
33 859,00
09.12.2013
 x
 310550          
 310551 Konica minolta Slovakia s.r.o. ćernyševského 10, 851 01 Bratislava, IČO 31338551
servis zariadenia
146,40
10.12.2013
4200000973
 310552 PETIT s.r.o. Zimná 3/A 040 01 Košice, IČO 36200611
väzba
518,40
10.12.2013
 4200000984
 310553 Art Look, s.r.o. Hlboká cesta 1, 811 04 Bratislava, IČO 35963441
nákup PC
16 752,00
10.12.2013
4500000527
 310554 Ševt, a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, IČO 31331131
nákup novoročenky
700,14
11.12.2013
4500000521
 310555
Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica IČO 37954521
zmluva
3 000,00
10.12.2013
x
 310556 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO 35850370
zrážky
51,31
10.12.2013
x
 310557 Ľubomír Vráblik-AAA čistenie, Kazanská 21, 821 06 Bratislava, IČO 34983554
upratovacie služby
1 358,40
10.12.2013
 x
310558 TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany, IČO 0005738 smernica bezpečnosť hračiek 1 200,00 11.12.2013 x
310559 Art Look, s.r.o. Hlboká cesta 1, 811 04 Bratislava, IČO 35963441 nákup kanc. stoličiek 1 836,00 11.12.2013 4500000525
310560 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava, IČO 30810701 strážna služba 11/2013 3 870,72 11.12.2013 x
310561 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava, IČO 30810701 ubytovanie 322,40 11.12.2013 x
310562 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava, IČO 30810701 nájom garáže 52,72 11.12.2013 x
310563 JK Gastro, s.r.o. Cukrová 14, 812 08 Bratislava, IČO 35884568 občerstvenie 135,00 11.12.2013 4200000979
310564 JK Gastro, s.r.o. Cukrová 14, 812 08 Bratislava, IČO 35884568 občerstvenie 270,00 11.12.2013 4200000980
310565 JK Gastro, s.r.o. Cukrová 14, 812 08 Bratislava, IČO 35884568 občerstvenie 140,00 11.12.2013 4200000981
310566
Jobgl obe, s.r.o. Gorkého 3, 811 01 Bratislava, IČO 43914021
nákup vešiakov
610,00
11.12.2013
 4500000524
 310567 Slovenská metrologická spoločnosť, Karloveská 63, 842 55 Bratislava, IČO 30777739
zmluva
10 525,00
11.12.2013
 x
310568 Le cheuque dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO 31396674 jedál. kupóny pre zamestnancov 6 064,80 12.12.2013 x
310569 Elet, s.r.o. Gorazdova24, 811 04 Bratislava, IČO 31394981 prevádzka web sídla 153,60 12.12.2013 x
310570 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava, IČO 30810701 strážna služba 23,22 12.12.2013 x
310571 Tecton, a.s. Mýtna 15, 811 07 Bratislava, IČO 00685089 správa IT 2 148,00 13.12.2013 x
310572 Deloitte Advisory s.r.o. Digital Park II Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO 35946067 zmluva o poskytovaní služieb 238 440,00 13.12.2013 x
310573 Jozef Hamar, Sap 203, 930 06 Sap IČO 32327803 stavebné práce 1 104,00 13.12.2013 4200000982
310574 Jozef Hamar, Sap 203, 930 06 Sap IČO 32327803 oprava zatekajúcich radiátorov 1 188,00 13.12.2013 4200000983
310575

Andrej Miklos, Námestie SNP 190/21, 929 01 Dunajská Streda IČO 34432833

 

oprava podlahovej krytiny 16 116,00 13.12.2013 4200000986
310577 Art Look, s.r.o. Hlboká cesta 1, 811 04 Bratislava, IČO 35963441 nákup kanc. nábytku 11 731,20 16.12.2013 4500000528
310578 Art Look, s.r.o. Hlboká cesta 1, 811 04 Bratislava, IČO 35963441 nákup NB 6 220,80 16.12.2013 4500000526
310579 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 pevné linky 503,78 16.12.2013 x
310580 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Bratislava, IČO 36631124 poštový úver 111,35 16.12.2013 x
310581 Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica, IČO 37954521 zmluva 400,00 13.12.2013 x
310582 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava, IČO 30810701 strážna služba 3 999,74 16.12.2013 x
310583 SecuriLas s.r.o. Zámocká 5, 811 01 Bratislava, IČO 31364764 zabezpečovací systém 6 526,10 16.12.2013 4200000985
310584 DK PLAST s.r.o. Blažkov 614, 929 01 Dunajská Strda, IČO 36741418 výmena skla 294,00 17.12.2013 4200000977
310585 Saeco Servis Kávovary Bárci Róbert - 903 01 Senec, IČO 31111289 servis návovarov 66,00 17.12.2013 4200000989
310586 Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica, IČO 37954521 zmluva 600,00 13.12.2013 4600000309
310587 Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica, IČO 37954521 zmluva 600,00 13.12.2013 4600000310
310588 Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica, IČO 37954521 zmluva 600,00 13.12.2013 4600000308
310589 Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica, IČO 37954521 zmluva 600,00 13.12.2013 4600000295
310590 EVPU a.s. Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica, IČO 31562507 zmluva 600,00 13.12.2013 4600000305
310591 EVPU a.s. Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica, IČO 31562507 zmluva 600,00 13.12.2013 4600000303
310592 TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany, IČO 00057380 zmluva 600,00 13.12.2013 4600000299
310593 TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany, IČO 00057380 zmluva 400,00 13.12.2013 4600000300
310594 TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany, IČO 00057380 zmluva 2 600,00 13.12.2013 4600000302
310595 TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany, IČO 00057380 zmluva 1 200,00 13.12.2013 4600000294
310596 TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany, IČO 00057380 zmluva 1 200,00 13.12.2013 4600000301
310597 Telefonica Slovakia s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 35848863 mobilný telefón 34,27 18.12.2013 x
310598 IURA Edition, spol. s. r.o. Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO 31348262 aktualizácia zmien 39,60 18.12.2013 x
310599 EURO-RT s.r.o. Nemocničná 648/26, 924 01 Galanta, IČO 46185399 tonery nákup 11 721,19 18.12.2013 4500000529
310600          
310601 EAGLE SECURITY a.s. Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO 35800259
strážna služba
2 630,47
18.12.2013
x
 310602 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO 31322832
PHL 12/2013
198,06
18.12.2013
 x
 310603 ANSAT a.s. Priekopy 24, 821 08 Bratislava, IČO 17308623
oprava sat. antény
120,00
19.12.2013
4200000987
 310604 C.I.P. Avenue de la Renaissance 30, B-1000 Brusel
el. poplatok
10 000,00
18.12.2013
x
 310605  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO 35850370
vodné a stočné
76,80
20.12.2013
 x
 310606 Kancelária NR SR Námestie A. Dubčeka 1, 812 80 Bratislava IČO 151491
prenájom
69,27
20.12.2013
x
 310607 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava, IČO 30810701
zmluva
316 000,00
20.12.2013
 x
 310608  REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava, IČO 35719192
letenka
1 133,00
20.12.2013
4200000990
310609 TUV SUD Slovakia a.r.o. Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, IČO 35852216 zmluva 1 200,00 20.12.2013 4600000307
310610 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava, IČO 35697270 mobilné telefóny 875,16 27.12.2013 x
310611 Asztloš Juraj ROVA EZ servis, Narcisova 54, 821 01 Bratislava,IČO 17367891 servis výťahu 82,34 30.12.2013 4200000527
310612 Ševt a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, IČO 31331131 nákup hygienických potrieb 1 140,00 30.12.2013 4500000531
310613 Ševt a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, IČO 31331131 kancelársky papier 1 197,60 30.12.2013 4500000530
310614 Ševt a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, IČO 31331131 xeroxový papier 1 191,60 30.12.2013 4500000532
310615 Ševt a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, IČO 31331131 kancelárske zakladače 1 122,00 30.12.2013 4500000533
310616 Jopzef Hamar Sap 203, 930 06 Sap IČO 32327803 oprava podláh 4 500,00 30.12.2013 4200000991

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 15. 1. 2014