English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

EHK OSN

Vysoká aktuálnosť problematiky trhového dozoru sa stala podnetom na vznik Advisory Group of Experts on Market Surveillance (MARS), ktorá pracuje pod záštitou pracovnej skupiny, ktorá sa zaoberá politikou technickej harmonizácie a normalizácie (WG 6 EHK OSN). Na tomto fóre sa stretávajú predstavitelia orgánov trhového dozoru z Európy i z krajín Spoločenstva nezávislých štátov, zástupcovia Európskej komisie a Sekretariátu EHK OSN, predstavitelia súkromného sektora a spotrebiteľských organizácií.

V práci pracovnej skupiny MARS sa premieta Barcelonská stratégia EÚ politiky dobrého susedstva, ktorej cieľom je nerobiť prekážky obchodu medzi novými členskými krajinami a ich susedmi, práve naopak využiť obchodné väzby, ktoré nové členské krajiny mali pred vstupom do EÚ a umožniť aby z nich mala prospech tak rozšírená EÚ ako aj tieto krajiny. Zosúlaďovanie obchodnej praxe a požiadaviek na výrobky a služby však nemá charakter technickej harmonizácie, ide len o regulačnú konvergenciu s cieľom nerobiť prekážky obchodu s výrobkami ktoré spĺňajú požiadavky právom chráneného záujmu v krajine pôvodu. Túto ekvivalenciu legislatívy (úrovne právom chránených záujmov) si však musí osvojiť predovšetkým trhový dozor, a preto je MARS fórom spolupráce v oblasti trhového dozoru s cieľom odstrániť prekážky riešenia tejto filozofie.


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 15. 5. 2013