English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Dotazník spokojnosti občanov/zákazníkov a iných zainteresovaných strán ÚNMS SR

V snahe zlepšiť činnosť ÚNMS SR a ním poskytované služby by sme Vás radi poprosili o vyplnenie krátkeho a anonymného dotazníka. Vami poskytnuté informácie sú pre nás veľmi cenné a prispejú k trvalému zlepšovaniu našej činnosti a kvality poskytovaných služieb.

Aké služby poskytované ÚNMS SR ste využili?
technická normalizácia
metrológia
skúšobníctvo
kvalita a projektové riadenie
iné:

Hodnotenie spokojnosti s poskytnutými službami

1. Ako ste spokojný s úrovňou poskytovaných služieb ÚNMS SR?
veľmi spokojný
spokojný
nespokojný
veľmi nespokojný
Budeme radi, ak uvediete dôvod:
2. Ako ste spokojný s poskytovanými službami zo strany ÚNMS SR z hľadiska ochoty, profesionality, prístupu a komunikácie zamestnancov?
veľmi spokojný
spokojný
nespokojný
veľmi nespokojný
Budeme radi, ak uvediete dôvod:
3. Ako ste spokojný s poskytovanými službami zo strany ÚNMS SR z hľadiska rýchlosti vybavenia?
veľmi spokojný
spokojný
nespokojný
veľmi nespokojný
Budeme radi, ak uvediete dôvod:
4. Ako ste spokojný s úrovňou, kvalitou a dostupnosťou poskytovaných informácií zo strany ÚNMS SR?
veľmi spokojný
spokojný
nespokojný
veľmi nespokojný
Budeme radi, ak uvediete dôvod:
5. Ako by ste hodnotili celkovú úroveň ÚNMS SR v porovnaní s inými orgánmi a inštitúciami štátnej správy?
vynikajúca
priemerná
podpriemerná
veľmi nízka
Budeme radi, ak uvediete dôvod:

Vaše pripomienky a námety na zlepšenie našich služieb

Vaše pripomienky a námety na zlepšenie našich služieb:
 

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 22. 5. 2020