English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Dokumenty a informačné zdroje

Pokyn CEN/CENELEC č. 17 (PDF, 165,5 kB)
SMEs and Standards: Guide to the European Standardization System
Standardization for SMEs: Building on the Benefits
– NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY č. 1025/2012 O EURÓPSKEJ
  NORMALIZÁCII
(DOC, 33,8 kB)

ISO 9001 pre malé a stredné podniky
Publikácia What do to?  ISO 9001 for small businesses obsahuje text normy ISO 9001: 2008 doplnený o vysvetlenia a príklady z každodennej praxe. Cieľom publikácie je pomôcť malým a stredným podnikateľom pri aplikácii normy ISO 9001. Vydaná v anglickom a francúzskom jazyku a je dostupná na www.iso.org alebo na centrálnom sekretariáte ISO (sales@iso.org). Cena 50CHF
 
ISO 14001 pre malé a stredné podniky
Publikácia ISO 14001, Environmental management systems. An easy-to-use checklist for small business. Are you ready? umožní manažérom organizácie určiť jej súčasnú environmentálny stav a pomôže im identifikovať oblasti kde je možné zlepšenie.  

ISO/IEC 27001 pre malé a stredné podniky. Praktické rady
Táto príručka z oblasti informačnej bezpečnosti predstavuje praktické a jasné vysvetlenie prístupov malých a stredných podnikov k realizácii informačných systémov na riadenie bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001 Informačné technológie. Zabezpečovacie techniky. Systémy manažérstva informačnej bezpečnosti. Požiadavky.


SME access to European standardization (PDF, 653,2 kB)
Možnosti pre malé a stredné podniky ako dosiahnuť väčší úžitok z používania noriem a so zapojenia do normalizácie.

 


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 16. 6. 2016