English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Dokumenty OIML

Zoznam preložených normatívnych dokumentov OIML

číslorok vydanianázov
OIML R 29 1979 Objemové výčapné nádoby (PDF, 117,0 kB)
OIML R 49-1 2006 Vodomery na meranie studenej pitnej vody a teplej vody. Časť 1: Metrologické a technické požiadavky (PDF, 368,3 kB)
OIML R 49-2 2006 Vodomery na meranie studenej pitnej vody a teplej vody. Časť 2: Skúšobné metódy (PDF, 706,6 kB)
OIML R 49-3 2006 Vodomery na meranie studenej pitnej vody a teplej vody. Časť 3: Formulár protokolu o skúške (PDF, 630,0 kB)
OIML R 50-1 1997 Kontinuálne sčítavacie váhy s automatickou činnosťou (pásové váhy). Časť 1: Metrologické a technické požiadavky-skúšky (PDF, 404,7 kB)
OIML R 50-2 1997 Kontinuálne sčítavacie váhy s automatickou činnosťou (pásové váhy). Časť 2: Formulár protokolu o skúške (PDF, 482,6 kB)
OIML R 51-1 2006

Kontrolné váhy s automatickou činnosťou. Časť 1: Metrologické a technické požiadavky - Skúšky

OIML R 61-1 2004 Automatické gravimetrické plniace váhy. Časť 1: Metrologické a technické požiadavky - Skúšky (PDF, 455,6 kB)
OIML R 61-1 2004 Automatické gravimetrické plniace váhy. Požiadavky na transformáciu certifikátov DODATOK (PDF, 131,6 kB)
OIML R 61-2 2004 Automatické gravimetrické plniace váhy. Časť 2: Formulár protokolu o skúške (PDF, 497,8 kB)
OIML R 66 1985 Prístroje na meranie dĺžky (PDF, 235,0 kB)
OIML R 75-1 2002 Merače tepla. Časť 1: Všeobecné požiadavky (PDF, 232,6 kB)
OIML R 75-2 2002 Merače tepla. Časť 2: Skúšky pre schválenie typu a prvotné overenie (PDF, 301,6 kB)
OIML R 75-3 2006 Merače tepla. Časť 3: Formulár protokolu o skúške (PDF, 536,1 kB)
OIML R 76-1 2006 Váhy s neautomatickou činnosťou. Časť 2 : Metrologické a technické požiadavky - Skúšky (PDF, 1,4 MB)
OIML R 76-2 2007 Váhy s neautomatickou činnosťou. Časť 2 : Formulár protokolu o skúške (PDF, 626,6 kB)
OIML R 99 2000 Analyzátory výfukových plynov motorových vozidiel (PDF, 323,8 kB)
OIML R 99 2004 Analyzátory výfukových plynov motorových vozidiel DODATOK 1 (PDF, 118,9 kB)
OIML R 106-1 1997 Mostové váhy s automatickou činnosťou na váženie koľajových vozidiel. Časť 1: Metrologické a technické požiadavky - Skúšky (PDF, 391,8 kB)
OIML R 106-2 1997 Mostové váhy s automatickou činnosťou na váženie koľajových vozidiel. Časť 2: Formulár protokolu o skúške (PDF, 612,7 kB)
OIML R 117 1995 Meracie zostavy na meranie kvapalín okrem vody (PDF, 727,5 kB)
OIML R 129 2000 Prístroje na meranie viacerých rozmerov (PDF, 1,1 MB)
OIML R 136-1 2004 Prístroje na meranie plochy usní
OIML R 136-2 2006 Prístroje na meranie plochy usní. Časť 2: Formulár protokolu o skúške (PDF, 512,7 kB)
OIML R 137-1 2006 Plynomery. Časť 1: Požiadavky (PDF, 458,6 kB)
OIML R 138 2007 Nádoby používané v obchodných vzťahoch (PDF, 213,6 kB)
OIML D 11 2004 Všeobecné požiadavky na elektronické meradlá (PDF, 677,5 kB)

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 21. 6. 2016