English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Dohľad nad trhom

Dohľad nad sprístupňovaním určeného výrobku na trhu podľa základných požiadaviek a požiadaviek ustanovených zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody, nad dodržiavaním povinností hospodárskeho subjektu ustanovených zákonom č. 56/2018 Z. z. alebo technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody vykonáva:
  1. Slovenská obchodná inšpekcia, kontakt tu  
  2. Inšpektorát práce, kontakt tu  
  3. Dopravný úrad, kontakt tu  
  4. Štátny ústav pre kontrolu liečiv, kontakt tu   
  5. Slovenský metrologický inšpektorát, kontakt tu  
  6. Hlavný banský úrad, kontakt tu   
  7. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, kontakt tu  

    nad určeným výrobkom podľa technického predpisu z oblasti posudzovania zhody ako je uvedené v Zozname technických predpisov z oblasti posudzovania zhody podľa zákona č. 56/2018 Z. z. a európska legislatíva Nového prístupu

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 3. 8. 2018