English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Definícia MSP

„Kategóriu mikro, malých a stredných podnikov (MSP) tvoria podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 miliónov eur a/alebo celková ročná bilančná suma neprevyšuje 43 miliónov eur.“
Výňatok z článku 2 prílohy k odporúčaniu 2003/361/ES
 

Nová definícia malých a stredných podnikov (PDF, 1,4 MB)
(Užívateľská príručka a modelové vyhlásenie)


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 16. 6. 2016