English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

COVID-19: ÚNMS SR dočasne bezodplatne sprístupňuje súbor vybraných STN pre zdravotnícke pomôcky a osobné ochranné prostriedky

Európsky výbor pre normalizáciu (CEN), po žiadosti Európskej komisie a v nadväznosti na mimoriadne opatrenia v boji proti šíreniu COVID-19, bezodplatne sprístupnil druhú sériu európskych noriem pre zdravotnícke pomôcky a osobné ochranné prostriedky.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR v rámci tohto mimoriadneho opatrenia dočasne bezodplatne sprístupňuje súbor STN týkajúcich sa dýchacích prístrojov, ventilátorov, chemických dezinfekčných prostriedkov a diagnostických zariadení.

Komunita CEN a CENELEC od začiatku systematicky podporuje spoločné európske úsilie proti pandémii COVID-19. Od marca 2020 boli bezplatne sprístupnené národné prevzatia európskych noriem týkajúcich sa lekárskych a ochranných zariadení, vrátane Dohody pracovného stretnutia o tvárových rúškach (CWA 17553: 2020 Tvárové rúška na každodenné použitie. Príručka na minimálne požiadavky, skúšobné metódy a použitie) publikovanej v júni 2020. Všetky uvedené európske normy a európske normalizačné produkty sú výsledkom spoločného európskeho  a medzinárodného úsilia a boli vyvinuté rôznymi technickými orgánmi pri zohľadnení príspevkov stoviek odborníkov a zainteresovaných strán v oblasti medicíny.

Toto výnimočné rozhodnutie je príkladom nepretržitého úsilia členov CEN a CENELEC na podporu priemyslu, MSP, spotrebiteľov a vlád v boji proti súčasnej pandémii ďalším prijatím ďalších opatrení na vnútroštátnej úrovni.

Zainteresované subjekty majú do skončenia krízy v súvislosti s ochorením COVID-19 bezplatne sprístupnený nižšie uvedený zoznam identifikovaných STN vo formáte .pdf na čítanie


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 1. 10. 2020