English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

COVID-19 Aktuálne informácie

Usmernenie ÚNMS SR k činnosti v oblasti metrológie v súvislosti s ochorením COVID-19

17. marec 2020
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“) ako ústredný orgán štátnej správny pre oblasť metrológie podľa § 3 písm. a) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďal...

Usmernenie k posudzovaniu zhody / certifikácii výrobkov "Ochranné rúška"

14. marec 2020
Poznámka: Podčiarknuté modré slová sú aktívne a viete sa priamo prepojiť na uvedený predpis alebo na webové sídlo uvedenej organizácie. Na posudzovanie zhody/ certifikáciu ochranných rúšok sa môže v závislosti od účelu určenia vzťahovať niek...

StandarDays 2020

28. február 2020
StandarDays - kurz CEN-CENELEC o technickej normalizácii CEN-CENELEC organizuje dvojdňový kurz o technickej normalizácii StandarDays. Kurz sa uskutoční v dňoch 2. - 3. apríla 2020 v Bruseli, v priestoroch CEN-CENELEC M...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6