English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

COVID-19 Aktuálne informácie

Ako zistiť, či je predpoklad, že filtračné tvárové polmasky kategórií FFP1, FFP2, FFP3 spĺňajú požiadavky, ktoré sú na tieto kladené

1. apríl 2020
Poznámka: Podčiarknuté modré slová sú aktívne a viete sa priamo prepojiť na uvedený predpis alebo informáciu. Filtračné tvárové polmasky kategórií FFP1, FFP2, FFP3, nazývané aj respirátory (ďalej len „tvárové polmasky“) sú osobné ochranné prostr...

Dočasné bezodplatné sprístupnenie súboru vybraných STN pre zdravotnícke pomôcky a osobné ochranné prostriedky

26. marec 2020
Iniciatíva európskych normalizačných organizácií CEN a CENELEC Európsky výbor pre normalizáciu (CEN) a Európsky výbor pre elektrotechnickú normalizáciu (CENELEC), po žiadosti Európskej komisie a v spolupráci so všetkými svojimi členmi&nbs...

Usmernenie k certifikácii dezinfekčného prípravku

23. marec 2020
Poznámka: Podčiarknuté modré slová sú aktívne a viete sa priamo prepojiť na uvedený predpis alebo na webové sídlo uvedenej organizácie. Na posudzovanie zhody/certifikáciu dezinfekčných prípravkov sa môžu v závislosti od účelu určenia vzťa...

Oznam k zasielaniu rozhodnutí do elektronických schránok

23. marec 2020
Vážení občania, v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, Vám oznamujeme, že rozhodnutia vydané Úrad...

Usmernenie k činnosti v oblasti vývozu niektorých výrobkov mimo EÚ podľa nového vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2020/402 zo 14. marca 2020, ktorým sa vývoz určitých výrobkov podmieňuje vydaním vývozného povolenia v súvislosti s ochorením COVID-19

19. marec 2020
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“) si dovoľuje upozorniť na nové vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/402 zo 14. marca 2020, ktorým sa vývoz určitých výrobkov podmieňuje ...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  »