English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

COVID-19 Aktuálne informácie

Usmernenie pre colníkov v súvislosti s COVID-19

17. apríl 2020
Usmernenie pre colníkov obsahujúce rôzne aspekty zákazov a obmedzení (P&R) v colnej oblasti a ďalšie opatrenia na vnútorných hraniciach na ochranu zdravia a zachovanie jednotného trhu. Note for the attention of the parcs...

AKTUALIZÁCIA “Usmernenie ÚNMS SR k činnosti v oblasti metrológie v súvislosti s ochorením COVID-19“

14. apríl 2020
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako ústredný orgán štátnej správny pre oblasť metrológie podľa § 3 písm. a) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďale...

Seminár IEC pre mladých profesionálov - zmena termínu a miesta z dôvodu pandémie COVID-19

8. apríl 2020
Medzinárodná elektrotechnická komisia IEC podporuje účasť mladých expertov v normalizácii a ponúka pre národné komitéty možnosť udelenia akreditácie pre dvoch mladých profesionálov na seminár, ktorý sa uskutoční na okraj 84. Generálneho zas...

Usmernenie k posudzovaniu zhody/certifikácii výrobku „ochranný štít tváre“

7. apríl 2020
Poznámka: Podčiarknuté modré slová sú aktívne a viete sa priamo prepojiť na uvedený predpis alebo na webové sídlo uvedenej organizácie. Na posudzovanie zhody/certifikáciu ochranných štítov tváre je podstatné určiť účel určenia týchto výrobkov a ...

UPOZORNENIE NA KLAMLIVÉ A ZAVÁDZAJÚCE CERTIFIKÁTY V OBLASTI OSOBNÝCH OCHRANNÝCH PROSTRIEDKOV

3. apríl 2020
Poznámka: Podčiarknuté modré slová sú aktívne a viete sa priamo prepojiť na uvedený predpis alebo informáciu. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky si dovoľuje upozorniť na klamlivé a zavádzajúce certifikáty v...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5  »