English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

COVID-19 Aktuálne informácie

COVID-19: ÚNMS SR dočasne bezodplatne sprístupňuje súbor vybraných STN pre zdravotnícke pomôcky a osobné ochranné prostriedky

29. jún 2020
Európsky výbor pre normalizáciu (CEN), po žiadosti Európskej komisie a v nadväznosti na mimoriadne opatrenia v boji proti šíreniu COVID-19, bezodplatne sprístupnil druhú sériu európskych noriem pre zdravotnícke pomôcky a osobné ochranné p...

Európsky výbor pre normalizáciu CEN vydáva bezplatnú dohodu pracovného stretnutia o tvárových rúškach na každodenné použitie

23. jún 2020
Vzhľadom na vývoj situácie v súvislosti s prepuknutím koronavírusu v Európe a po naliehavej žiadosti Európskej komisie, CEN bezplatne publikoval novú dohodu pracovného stretnutia (CWA) o tvárových rúškach na každodenné použit...

AKTUALIZÁCIA „Udeľovanie výnimiek – Odporúčanie Komisie (EÚ) 2020/403 a zákon č. 56/2018 Z. z. § 4 ods. 5“

18. máj 2020
Toto usmernenie nadväzuje na usmernenie Udeľovanie výnimiek – Odporúčanie Komisie (EÚ) 2020/403 a zákon č. 56/2018 Z. z. § 4 ods. 5 zo dňa 22.04.2020. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republik...

AKTUALIZÁCIA “Usmernenie ÚNMS SR k činnosti v oblasti metrológie v súvislosti s ochorením COVID-19“

15. máj 2020
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako ústredný orgán štátnej správny pre oblasť metrológie podľa § 3 písm. a) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďale...

Udeľovanie výnimiek - Odporúčanie Komisie (EÚ) 2020/403 a zákon č. 56/2018 Z. z. § 4 ods. 5

22. apríl 2020
Toto usmernenie bolo aktualizované dňa 18.05.2020  - AKTUALIZÁCIA „Udeľovanie výnimiek – Odporúčanie Komisie (EÚ) 2020/403 a zákon č. 56/2018 Z. z. § 4 ods. 5“   Dovoľujeme si informovať, že Európska komisia prijal...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5  »