English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

COVID-19

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ďalej len "ÚNMS SR") ako slovenský národný normalizačný orgán v spolupráci s európskymi normalizačnými organizáciami CEN/CENELEC a medzinárodnými normalizačnými orgánmi ISO/IEC podporuje celospoločenské úsilie pri riešení problémov spôsobených ochorením COVID-19.

ÚNMS SR sprístupňuje slovenské technické normy a medzinárodné normy z týchto oblastí:
  • Manažérstvo rizika a manažérstvo plynulého podnikania
  • Osobné ochranné prostriedky a hygiena
  • Pľúcne ventilátory
Prečo sa poskytujú tieto technické normy bezodplatne?
Poskytnutie bezplatného prístupu k súboru technických noriem z vyššie uvedených oblastí na vnútroštátnej úrovni uľahčí prácu mnohým spoločnostiam v Európskom hospodárskom priestore, ktoré upravujú svoje technické zariadenia a výrobné postupy, aby rýchlo dosiahli hmatateľné výsledky v boji proti ochoreniu COVID-19.

Aké sú ich výhody pre firmy?
Používanie technických noriem môže pomôcť zaistiť bezpečnosť zdravotníckych pomôcok a osobných ochranných prostriedkov a poskytnúť praktickú pomoc výrobcom počas výroby. Vybrané technické normy z oblasti manažérstva rizika a manažérstva plynulého podnikania obsahujú dobrú prax a informácie, ktoré môžu pomôcť znížiť dôsledky pandémie ochorenia COVID -19 po ekonomickej stránke. 

Prečo nie sú všetky technické normy bezodplatne sprístupnené?
Technické normy sú všeobecne spoplatnené dokumenty. Technické normy sú v podstate výrobky s nákladmi. Ich používatelia profitujú z viacerých výhod vrátane zvýšenia efektívnosti, úspor nákladov, ľahšieho prístupu na trh a zníženia rizika zodpovednosti za výrobky.
Viac o tom, prečo nie sú technické normy zadarmo sa dozviete na: https://www.unms.sk/?FAQ-normalizacia

Zostanú technické normy aj po skončení pandémie ochorenia COVID-19 bezodplatne sprístupnené?
Európske normalizačné organizácie CEN a CENELEC rozhodli, že ich členovia vrátane ÚNMS SR mohli národné prevzatia európskych noriem (označenie STN EN XXX) bezodplatne sprístupniť do 31.03.2021.
ISO a IEC pokračujú v bezodplatnom poskytovaní medzinárodných noriem.

 


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 1. 4. 2021