English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Čo získate aktívnou účasťou?

Aktívnou účasťou na práci technickej komisie sa môžete zúčastniť na definovaní pravidiel trhu, ovplyvniť svoje podnikanie, firmu, získate osoh zo vzájomných kontaktov zúčastnených zainteresovaných strán.

Ak sa pripojíte k stovkám členom TK, môžete získať prístup k normalizačným výstupom európskym i celosvetovým a v prípade, že Vás odporučí TK a budete reprezentovať ÚNMS SR ako technický expert na rokovaniach európskych alebo medzinárodných pracovných grémiách, budete môcť vyjednávať o technických riešeniach budúcich noriem s expertmi iných krajín. Taktiež budete môcť lobovať za slovenské záujmy a pripravovať stratégiu na obranu národného stanoviska (podrobnosti).

Výhody aktívne zúčastnených:

  • prehľad všetkých informácií o aktualizácii obsahu technických noriem a možnosť vyhodnocovať jej vplyv na vašu organizáciu
  • kontakty s kolegami z rozličných prostredí/firiem/spoločností s vysokou úrovňou odbornosti
  • privilegovaný prístup k strategickým normatívnym informáciám – návrhom medzinárodných, európskych a pôvodných slovenských technických noriem s možnosťou ovplyvniť ich obsah
  • benefit pre vašu organizáciu prispôsobiť sa pripravovaným zmenám a tým aj znižovanie (dodatočných) nákladov

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 12. 4. 2021