English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Čo sú technické normy?

Technické normy sú dobrovoľné dokumenty tvorené „hráčmi na trhu“ – zástupcami zainteresovaných strán – priemyslu, vedy, výskumu, školstva, orgánov štátnej správy, skúšobných, certifikačných a inšpekčných orgánov, zástupcom spotrebiteľov, spoločenských organizácií.

Tieto zainteresované strany môžu iniciovať proces tvorby noriem, ktoré sa vypracúvajú na základe konsenzu, návrhy sa vyhodnocujú a ak sa schvália, aplikujú ich v praxi. Norma je výsledkom spolupráce medzi profesionálmi, hráčmi na trhu zo všetkých sektorov, ktorí pochopili ich výhody pre svoje podnikanie a činnosti a chápu dôležitosť účasti na ich rozvoji.

Každý môže používať dobrovoľné STN, ktorých postavenie a používanie môže ovplyvniť ich citácia v záväznom právnom predpise alebo v zmluve.

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 12. 4. 2021