English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Certifikát systému manažérstva proti korupcii

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR sa stal držiteľom certifikátu systému manažérstva proti korupcii podľa STN ISO 37001: 2019 (PDF, 489,4 kB).

V dňoch 29.-30.06.2020 bolo certifikačným auditom preukázané, že Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR zaviedol a aplikuje systém manažérstva proti korupcii, ktorý spĺňa požiadavky normy STN ISO 37001: 2019.


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 15. 7. 2020