English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Aké sú požiadavky na prácu v TK?

  • riadiť sa platným Štatútom TK a rokovacím poriadkom TK (ďalej len „Štatút TK a RP TK“), dodržiavať Etický kódex v oblasti technickej normalizácie
  • aktívna účasť na vývoji národných, európskych a medzinárodných dokumentoch podľa oblasti záujmu
  • dodržiavať zásady ochrany intelektuálneho vlastníctva, získané informácie a dokumenty použiť len v rámci zainteresovanej strany na spracovanie stanoviska pre TK
  • účasť na rokovaniach a korešpondenčná aktivita (príprava pripomienok, vyjadrenie sa k prekladom názvov dokumentov, k spôsobu prevzatia budúcich STN/TNI do sústavy STN)
  • pripravenosť k bodom programu rokovaní
  • využitie práva na podávanie návrhov a práva hlasovať
  • ochota dospieť ku konsenzu

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 9. 4. 2021