English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Zasadnutie expertnej skupiny CAF vo Viedni

Jeseň sme v tomto roku v rámci zavádzania manažérstva kvality vo verejnej správe odštartovali na zasadnutí expertnej pracovnej skupiny CAF vo Viedni v rámci rakúskeho predsedníctva Rady EÚ. Išlo o stretnutie zástupcov Európskeho inštitútu pre verejnú správu a zástupcov 16 krajín Európskej únie, medzi ktorými nechýbali ani zástupcovia Slovenskej republiky.

Hlavným bodom programu bolo prerokovanie plánovanej revízie modelu CAF, ktorý patrí medzi najrozšírenejšie nástroje manažérstva kvality vo verejnej správe. Zhodnotila sa nielen súčasná situácia týkajúca sa modelu CAF 2013, ale rovnako mali zúčastnení zástupcovia možnosť vyjadriť sa k prezentácií plánovaného modelu CAF 2020. O navrhovaných zmenách informoval rakúsky CAF tím v zložení Thomas Prorok a Philip Parzer (KDZ - Stredisko pre výskum vo verejnej správe) a Michael Kallinger so Sandrou Kastenmeier-Krula (Federálne ministerstvo pre štátnu službu).

Po prezentácií nového modelu CAF 2020 nasledovala diskusia všetkých zúčastnených, ktorí sa vyjadrili k jednotlivým plánovaným zmenám, ktorých cieľom je zjednodušiť a zmodernizovať súčasnú verziu, čím sa súčasným i budúcim používateľom modelu CAF cesta k výnimočnosti zefektívni.

 


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 12. 11. 2018