English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Zákazky s nízkou hodnotou

VÝZVA: 10 ks Notebookov s príslušenstvom

30. november 2020
Predmet zákazky: Predmetom uvedeného verejného obstarávania je obstaranie notebookov s príslušenstvom. Podrobný popis požadovaných parametrov obstarávaných notebookov s príslušenstvom je uvedený v prílohe č.1 tejto výzvy.

VÝZVA: Internet a IP telefóny

13. október 2020
Predmet zákazky: Predmetom uvedeného verejného obstarávania je výber operátora na pevné telekomunikačné služby a poskytovateľa internetového pripojenia na dve lokality verejného obstarávateľa. Podrobný popis požadovaných p...

VÝZVA: Notebooky a príslušenstvo

28. september 2020
Predmet zákazky: Predmetom uvedeného verejného obstarávania je obstaranie notebookov a príslušenstva. Podrobný popis požadovaných parametrov je uvedený v prílohe č.1 tejto výzvy.

VÝZVA: Výber mobilného operátora pre poskytnutie mobilných a dátových služieb

7. november 2019
Predmet zákazky: Predmetom zákazky je poskytovanie mobilných a dátových služieb pre všetkých zamestnancov Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

VÝZVA: Dodávka a montáž optických a metalických trás s dodávkou a zapojením sieťových zariadení

26. apríl 2019
Predmet zákazky: Predmetom zákazky je Dodávka a montáž optických a metalických trás s dodávkou a zapojením sieťových zariadení pre Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. 

1 | 2 | 3  »