English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Zákazky s nízkou hodnotou

VÝZVA: Výber mobilného operátora pre poskytnutie mobilných a dátových služieb

7. november 2019
Predmet zákazky: Predmetom zákazky je poskytovanie mobilných a dátových služieb pre všetkých zamestnancov Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

VÝZVA: Dodávka a montáž optických a metalických trás s dodávkou a zapojením sieťových zariadení

26. apríl 2019
Predmet zákazky: Predmetom zákazky je Dodávka a montáž optických a metalických trás s dodávkou a zapojením sieťových zariadení pre Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. 

VÝZVA: Nákup výpočtovej techniky

9. apríl 2019
Predmet zákazky: Predmetom zákazky je zaobstaranie výpočtovej techniky pre Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

VÝZVA: Konzultačné a školiace služby

19. marec 2019
Predmet zákazky: Konzultačné a školiace služby v oblasti implementácie systému manažérstva proti korupcii podľa normy STN ISO 37001: 2019 v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v rámci národného projekt...

Výzva: Konzultačné a školiace služby v oblasti implementácie systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2016

7. december 2018
Predmet zákazky: Konzultačné a školiace služby v oblasti implementácie systému manažérstva kvality podľa požiadaviek medzinárodnej normy STN EN ISO 9001: 2016 v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republik...

1 | 2  »