English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Víťazi súťaže 2017

V roku 2017 vyhlásil Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky jubilejný 15. ročník súťaže Top manažéri kvality.

Súťaž bola aj tento rok vyhlásená v mesiaci jún a organizácie podnikateľského a verejného sektora do nej mohli prihlásiť manažérov kvality, zmocnencov pre kvalitu, garantov/metodikov modelu CAF/modelu výnimočnosti EFQM alebo osoby priamo spojené s pozíciou manažérstva kvality. Cieľom súťaže je oceniť a vyzdvihnúť prácu osôb pôsobiacich v oblasti manažérstva kvality.

Ocenenie si víťazi oboch kategórií súťaže (súkromný sektor a sektor verejnej správy) prevzali počas slávnostného odovzdávania ocenení Národná cena SR za kvalitu a Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť dňa 20. novembra 2017 v Hoteli Bôrik.

Víťazmi 15. ročníka súťaže Top manažéri kvality sa stali:

Kategória A) súkromný sektor:

  •  Michal Čierny, riaditeľ kvality, Matador Automotive Vráble a.s., VrábleKategória B) sektor verejnej správy:

  • Mária Dologová, riaditeľka odboru stratégie a integrovaného manažérskeho systému, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Bratislava

 


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 24. 11. 2017