English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Európske záležitosti a medzinárodné vzťahy

Útvar európskych záležitostí a medzinárodných vzťahov plní úlohy súvisiace s členstvom SR v EÚ v oblastiach v pôsobnosti úradu a koordinuje činnosti spojené s aktivitami ÚNMS SR na európskej a medzinárodnej úrovni. V rámci útvaru funguje Komplexné informačné stredisko, ktoré združuje viacero nástrojov na zabezpečenie výmeny informácií, voľného pohybu tovaru a prevenciu vzniku prekážok obchodu.

Činnosť útvaru je zameraná najmä na:

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 1. 6. 2020