English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Úlohy programu rozvoja 2019

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v rámci Programu rozvoja skúšobníctva (ďalej len "Program RSTNaM") vyhlasuje na rok 2019 nové úlohy v súlade s platným metodickým usmernením Rozvoja skúšobníctva, technickej normalizácie a metrológie.

Termín prihlásenia
sa na jednotlivé úlohy je 31. marec 2019.

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 5. 2. 2020