English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Úlohy Programu rozvoja 2015

Plán úloh programu Rozvoja skúšobníctva, technickej normalizácie a metrológie pre odbor skúšobníctva na rok 2015

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky na základe platného metodického pokynu Rozvoja skúšobníctva, technickej normalizácie a metrológie  a úloh vyplývajúcich z potrieb AO/NO zaradil do Plánu rozvoja skúšobníctva na rok 2015 nasledovné úlohy:

Plán úloh Programu RSTNaM  pre odbor skúšobníctva na rok 2015     zoznam úloh (PDF, 205,1 kB)    


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 11. 2. 2015