English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Úlohy Programu rozvoja 2013

Plán úloh programu Rozvoja skúšobníctva, technickej normalizácie a metrológie pre odbor skúšobníctva na rok 2013

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky na základe metodického pokynu Rozvoja skúšobníctva, technickej normalizácie a metrológie na rok 2013 a úloh vyplývajúcich z potrieb AO/NO zaradil do Plánu rozvoja skúšobníctva na rok 2013 nasledovné úlohy:

Plán úloh Programu RSTNaM  pre odbor skúšobníctva na rok 2013  zoznam úloh (PDF, 118,6 kB)
  dodatok č. 1 (PDF, 424,3 kB)
  dodatok č. 2 (PDF, 236,1 kB)
  dodatok č. 3 (PDF, 195,0 kB)
Metodické usmernenie MP RSTNaM (PDF, 7,5 MB)

 


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 15. 8. 2013