English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Úlohy rozvoja metrológie na rok 2014

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v rámci Programu rozvoja metrológie na rok 2014 vyhlasuje nové úlohy na rok 2014 v súlade s metodickým usmernením Rozvoja skúšobníctva, technickej normalizácie a metrológie (ďalej len „RSTNaM“) z roku 2013.

Plán úloh programu Rozvoja skúšobníctva, technickej normalizácie a metrológie pre odbor metrológie na rok 2014

V zmysle metodického usmernenia RSTNaM odbor metrológie ÚNMS vypracoval plán úloh rozvoja metrológie na rok 2014, ktorý vyplýva z jeho kompetencií, politík a koncepcií uvedených vo všeobecných ustanoveniach, a ktoré svojimi vlastnými kapacitami nedokáže realizovať.
 

Plán úloh Programu RSTNaM pre odbor metrológie na rok 2014  zoznam úloh (PDF, 375,6 kB)
Metodické usmernenie  MP RSTNaM (PDF, 7,5 MB)


Pokyny k prihlasovaniu na riešenie úloh rozvoja metrológie pre rok 2014

Na riešenie úloh zaradených do plánu programu rozvoja metrológie je možné sa prihlásiť do 5. mája 2014. Prihlásenie sa do úloh RM upravuje metodické usmernenie RSTNaM.

 


 
 
Virtuálna predajňa technických noriem