English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Úlohy Programu rozvoja 2018

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v rámci Programu rozvoja skúšobníctva (ďalej len "Program RSTNaM") vyhlasuje na rok 2018 nové úlohy v súlade s platným metodickým usmernením Rozvoja skúšobníctva, technickej normalizácie a metrológie.

Termín prihlásenia sa na jednotlivé úlohy je 31. marec 2018.

Viac informácií o úlohách Programu RSTNaM za odbor skúšobníctva a európskych záležitostí na rok 2018 nájdete tu (PDF, 119,0 kB).


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 27. 6. 2018