English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Tabuľky stálej komisie C.I.P.

Podľa § 3 ods. 2 zákona č. 64/2019 o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu (ďalej len „zákon o strelných zbraniach a strelive“) ÚNMS SR zverejňuje na svojom webovom sídle tabuľky Medzinárodnej stálej komisie na skúšky ručných palných zbraní (ďalej len „tabuľky stálej komisie“). Podľa § 2 písm. j) zákona o strelných zbraniach a strelive, tabuľky stálej komisie sú tabuľky normalizovaných rozmerov nábojových komôr a nábojov, v ktorých sú uvedené rozmery nábojovej komory a streliva alebo ďalšie požiadavky na hlaveň strelnej zbrane, nábojovú komoru alebo na strelivo schválené stálou komisiou.


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 5. 4. 2019