English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Tlačové správy

Novely nariadení vlády

22. október 2019
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky si dovoľuje informovať, že dňa 16.10.2019 boli vyhlásené a publikované nariadenia vlády v Zbierke zákonov pod číslami 325/2019 Z. z. až 333/2019 Z. z.: 325/2019 Z. z...

Prvé zasadnutie CIML v Slovenskej republike

21. október 2019
V dňoch 22. až 25.10.2019 sa v Bratislave uskutoční 54. zasadnutie Medzinárodného výboru pre legálnu metrológiu (CIML) zastúpeného 200 účastníkmi z 52 členských a 15 korešpondenčných krajín. Cieľom Medzinárodnej organizácie pre legálnu metrológiu...

Národná recepcia Slovenskej republiky pri príležitosti konania 54. zasadnutia CIML v Bratislave

21. október 2019
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“) bude dňa 24. októbra 2019 poriadať národnú recepciu v priestoroch zimnej jazdiarne Bratislavského hradu pri príležitosti konania 54. zasadnutia...

Príprava návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru

14. október 2019
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pristúpil k príprave návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru (ďalej len ...

Implementácia systému manažérstva kvality a systému manažérstva proti korupcii v mesiaci september

14. október 2019
V priebehu septembra prebehlo v priestoroch Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) niekoľko stretnutí s konzultačnými spoločnosťami, či už v rámci implementácie systému manažérstva kvali...

«  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13  »