English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Tlačové správy

42. Valné zhromaždenie ISO, Juhoafrická republika

25. september 2019
V dňoch 19. – 20. septembra 2019 sa ÚNMS SR zúčastnilo zasadnutia 42. Valného zhromaždenia Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu (ISO) v Kapskom meste v Juhoafrickej republike. Valnému zhromaždeniu predchádzalo zasadnutie Rady p...

Vykonané aktivity implementácie manažérstva kvality za mesiac august

23. september 2019
Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy a príspevkových a rozpočtových organizáciách Implementácia systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 bude prebiehať v siedmich partnerských organizáciách ...

PODPORA IMPLEMENTÁCIE MODELU CAF V ORGANIZÁCIÁCH VEREJNEJ SPRÁVY - VÝZVA NA ZAPOJENIE SA DO PROJEKTU

20. september 2019
Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS). Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na http://www.reformuj.sk/. Úrad pre no...

Pozvánka na konferenciu "Podpora inovácií prostredníctvom noriem"

19. september 2019
Európsky výbor pre normalizáciu (CEN) a Európsky výbor pre normalizáciu v elektrotechnike (CENELEC) organizujú dňa 13. novembra európsku konferenciu s názvom „Podpora inovácií prostredníctvom noriem“. Cieľom tohto podujatia je podp...

AUGUST Z POHĽADU IMPLEMENTÁCIE SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA KVALITY A MANAŽÉRSTVA PROTI KORUPCII

13. september 2019
Dňa 14. augusta 2019 sa v priestoroch Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“ alebo „úrad“) konalo stretnutie zástupcov ÚNMS SR so zástupcami spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o., za účas...

«  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13  »