English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Tlačové správy

PODPORA IMPLEMENTÁCIE MODELU CAF V ORGANIZÁCIÁCH VEREJNEJ SPRÁVY - VÝZVA NA ZAPOJENIE SA DO PROJEKTU

20. september 2019
Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS). Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na http://www.reformuj.sk/. Úrad pre no...

Pozvánka na konferenciu "Podpora inovácií prostredníctvom noriem"

19. september 2019
Európsky výbor pre normalizáciu (CEN) a Európsky výbor pre normalizáciu v elektrotechnike (CENELEC) organizujú dňa 13. novembra európsku konferenciu s názvom „Podpora inovácií prostredníctvom noriem“. Cieľom tohto podujatia je podp...

AUGUST Z POHĽADU IMPLEMENTÁCIE SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA KVALITY A MANAŽÉRSTVA PROTI KORUPCII

13. september 2019
Dňa 14. augusta 2019 sa v priestoroch Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“ alebo „úrad“) konalo stretnutie zástupcov ÚNMS SR so zástupcami spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o., za účas...

Svetový deň normalizácie

10. september 2019
       Každoročne si dňa 14. októbra pripomíname úsilie tisícov odborníkov, ktorí spolupracujú a vytvárajú  technické normy v rámci medzinárodných organizácií, ako je Medzinárodná elektrotechnická komisia (IEC), M...

Leto v CAF centre - august 2019

9. september 2019
CAF centrum ako vzdelávacie stredisko Školenie Systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 Aj počas leta CAF centrum organizovalo v druhom augustovom týždni školenie, a to konkrétne na systém manažérstva kvality podľa...

«  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12  »