English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Tlačové správy

Stretnutie nadšencov modelu CAF počas Danube Governance Hub fóra

26. november 2019
Koncom novembra sa vo Viedenskej univerzite opäť stretlo viac než 50 nadšencov modelu CAF, medzi ktorými nechýbali ani národní korešpondenti zoskupení v sieti EUPAN. Cieľom stretnutia bolo demonštrovať ako čo najlepšie...

Aktivity vykonané v rámci implementácie manažérstva kvality v mesiaci október

25. november 2019
K 30. novembru 2019 implementuje systémy manažérstva kvality podľa ISO 9001 sedem partnerských organizácií a model EFQM jedna partnerská organizácia. Systém manažérstva proti korupcii v súlade s ISO 37001 implementuje päť ...

Implementácia systému manažérstva kvality a systému manažérstva proti korupcii v mesiaci október

15. november 2019
Október začal v znamení pokračujúcich interných auditov systému manažérstva kvality vykonávaných, v rámci procesu implementácie systému, konzultačnou spoločnosťou CeMS s.r.o. Konkrétne na odbore metrológie a odbore technickej normalizácie. V správa...

Októbrové aktivity v CAF centre

12. november 2019
    CAF centrum ako vzdelávacie stredisko Ani na jeseň sme v CAF centre v práci nepoľavili. V októbri sa zorganizovalo 8 vzdelávacích aktivít, z ktorých 5 sa uskutočnilo v priestoroch ÚNMS SR a 3 v sídle organizácií verejn...

Aktivity vykonané v rámci implementácie manažérstva kvality v mesiaci september

23. október 2019
V mesiaci september začala s implementáciou systémov manažérstva kvality posledná zo siedmich partnerských organizácií, ktoré si vybrali implementáciu systému manažérstva kvality podľa ISO 9001. Taktiež v mesiaci september začala posled...

«  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12  »