English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Tlačové správy

Výzva na zasielanie nominácií na udelenie ceny Jána Andreja Segnera za rok 2019

17. január 2020
Podmienky udeľovania: Podľa rozhodnutia predsedu ÚNMS SR č. 57/2000 z 9. júna 2000 sa každý rok pri príležitosti Svetového dňa metrológie udeľuje Cena predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovens...

Vzdelávacie aktivity v CAF centre ÚNMS SR

16. január 2020
V rámci národného projektu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“ Vám aj v roku 2020 ponúkame vzdelávacie a...

Konzultácie k návrhu Stratégie CEN a CENELEC 2030

10. január 2020
Európsky výbor pre normalizáciu CEN a Európsky výbor pre normalizáciu v elektrotechnike CENELEC predložili svojim národným členom návrh Stratégie CEN a CENELEC 2030 na pripomienkovanie na národnej úrovni v decembri 201...

Oznámenie o zrušení vyhlásení niektorých národných etalónov

16. december 2019
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) oznamuje, že úrad ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť metrológie podľa § 3 písm. a) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a dopl...

Implementácia systému manažérstva kvality a systému manažérstva proti korupcii v mesiaci november

13. december 2019
Dňa 6. novembra 2019 sa uskutočnilo v priestoroch Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) stretnutie manažéra kvality s konzultačnou spoločnosťou CeMS s.r.o. Predmetom stretnutia...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  »