English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Tlačové správy

Svetový deň metrológie

20. máj 2021
20. máj je Svetový deň metrológie, pripomínajúci výročie podpísania Metrickej konvencie z roku 1875, ktorá poskytuje základ pre celosvetový jednotný merací systém, o ktorý sa opierajú vedecké objavy a inovácie, priemyselná výroba a medzin...

Európska kampaň na podporu železníc pod názvom „Normy@železnice“

19. máj 2021
Rok 2021 je Európskym rokom železníc. Pri tejto príležitosti ÚNMS SR v spolupráci s CEN a CENELEC zdôrazňujú dôležitú úlohu, ktorú európske normy zohrávajú pri zabezpečovaní dobrého fungovania kľúčového odvetvia pre budúcnosť Európy. Technické normy z ob...

Virtuálna konferencia „Kybernetická bezpečnosť a cloudové služby“

18. máj 2021
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR podporuje a pozýva verejnosť na virtuálnu konferenciu zameranú na kybernetickú bezpečnosť a cloudové služby. Konferencia sa uskutoční dňa 28.5.2021 od 9,00 h do 12,30 h. Vstup pre...

STN EN 16323 Terminologický slovník pre techniku odpadových vôd (75 0166)

17. máj 2021
Rozširujete svoje podnikanie v oblasti spracovania odpadových vôd za hranice Slovenskej republiky a hľadáte potrebný termín alebo definíciu v oblasti odpadových vôd alebo vás zaujíma rozdiel medzi vodou sivou, čiernou, cudzou a...

Odvolanie časti USMERNENIA ÚNMS SR č. UNMS/03917/2020-900/013432/2020 zo dňa 27.10.2020 k činnosti v oblasti metrológie v súvislosti s ochorením COVID-19

5. máj 2021
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, so sídlom Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 15, IČO: 30 80 710 (ďalej len „úrad“) ako ústredný orgán štátnej správny pre oblasť metrológie podľa § 3 písm. a) zákona č. ...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  »