English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Tlačové správy

Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu v oblasti spoločenskej zodpovednosti

3. jún 2020
Kvalita so spoločenskou zodpovednosťou by mali byť v organizáciách vzájomne popretkávané. Aj spoločenská zodpovednosť a verejná správa majú k sebe bližšie, ako by sme si na prvý pohľad mysleli. Nie je to iba „parketa“ podnikate...

eMetrológia a skúšobníctvo

21. máj 2020
Vážení čitatelia, redakcia časopisu Metrológia a skúšobníctvo Vám prináša najnovšie číslo elektronického periodika eMetrológia a skúšobníctvo, ktorý je užšou „elektronickou“ verziou tlačeného časopisu Metrológia a skúšobníctvo. eMetro...

Svetový deň metrológie

20. máj 2020
20. máj je Svetový deň metrológie, pripomínajúci výročie podpísania Metrickej konvencie z roku 1875, ktorá poskytuje základ pre celosvetový jednotný merací systém, o ktorý sa opierajú vedecké objavy a inovácie, priemyselná výroba a medzin...

AKTUALIZÁCIA „Udeľovanie výnimiek – Odporúčanie Komisie (EÚ) 2020/403 a zákon č. 56/2018 Z. z. § 4 ods. 5“

18. máj 2020
Toto usmernenie nadväzuje na usmernenie Udeľovanie výnimiek – Odporúčanie Komisie (EÚ) 2020/403 a zákon č. 56/2018 Z. z. § 4 ods. 5 zo dňa 22.04.2020. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republik...

AKTUALIZÁCIA “Usmernenie ÚNMS SR k činnosti v oblasti metrológie v súvislosti s ochorením COVID-19“

15. máj 2020
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako ústredný orgán štátnej správny pre oblasť metrológie podľa § 3 písm. a) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďale...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  »