English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Tlačové správy

Implementácia systému manažérstva kvality a systému manažérstva proti korupcii v mesiaci september

14. október 2019
V priebehu septembra prebehlo v priestoroch Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) niekoľko stretnutí s konzultačnými spoločnosťami, či už v rámci implementácie systému manažérstva kvali...

September v CAF centre

11. október 2019
    CAF centrum ako vzdelávacie stredisko Opäť je tu školský rok a aj CAF centrum sa naplno pustilo do práce. V septembri sa zorganizovalo spolu 12 vzdelávacích aktivít, z ktorých 6 sa uskutočnilo v priestoroch ÚN...

Zasadnutie Expertnej pracovnej skupiny modelu CAF v Helsinkách

9. október 2019
Spoločný systém hodnotenia kvality, známy ako model CAF, je významným výsledkom spolupráce členských krajín v členstve EUPAN, ktorých členova sa dlhodobo snažia o presadzovanie snáh pozitívne vplývajúcich na kvalitu organizácií verejnej sp...

Pozvánka na školenie „Systém manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016"

2. október 2019
CAF centrum ako stredisko podpory organizácií verejnej správy v oblasti manažérstva kvality v ÚNMS SR opäť organizuje školenie „Systém manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016“, a to 5. novembra 2019. Cieľovou skup...

Pozvánka na workshop Analýza súčasného stavu organizácie prostredníctvom vybraných metód

30. september 2019
CAF centrum ako stredisko podpory organizácií verejnej správy v oblasti manažérstva kvality organizuje z dôvodu veľkého záujmu dňa 24. októbra 2019 už po druhýkrát v ÚNMS SR workshop „Analýza súčasného stavu organizácie prostredníctvom vyb...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  »