English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Tlačové správy

Aktivity vykonané v rámci implementácie manažérstva kvality v mesiaci október

25. november 2019
K 30. novembru 2019 implementuje systémy manažérstva kvality podľa ISO 9001 sedem partnerských organizácií a model EFQM jedna partnerská organizácia. Systém manažérstva proti korupcii v súlade s ISO 37001 implementuje päť ...

Implementácia systému manažérstva kvality a systému manažérstva proti korupcii v mesiaci október

15. november 2019
Október začal v znamení pokračujúcich interných auditov systému manažérstva kvality vykonávaných, v rámci procesu implementácie systému, konzultačnou spoločnosťou CeMS s.r.o. Konkrétne na odbore metrológie a odbore technickej normalizácie. V správa...

Októbrové aktivity v CAF centre

12. november 2019
    CAF centrum ako vzdelávacie stredisko Ani na jeseň sme v CAF centre v práci nepoľavili. V októbri sa zorganizovalo 8 vzdelávacích aktivít, z ktorých 5 sa uskutočnilo v priestoroch ÚNMS SR a 3 v sídle organizácií verejn...

Aktivity vykonané v rámci implementácie manažérstva kvality v mesiaci september

23. október 2019
V mesiaci september začala s implementáciou systémov manažérstva kvality posledná zo siedmich partnerských organizácií, ktoré si vybrali implementáciu systému manažérstva kvality podľa ISO 9001. Taktiež v mesiaci september začala posled...

Novely nariadení vlády

22. október 2019
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky si dovoľuje informovať, že dňa 16.10.2019 boli vyhlásené a publikované nariadenia vlády v Zbierke zákonov pod číslami 325/2019 Z. z. až 333/2019 Z. z.: 325/2019 Z. z...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  »