English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Tlačové správy

NAZÁLNE ANTIGÉNOVÉ „SAMOTESTY“ - ÁNO ALEBO NIE?

19. marec 2021
       Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky prijal žiadosť Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o udelenie výnimky pre nazálne antigénové testy „STANDARD...

Respirátory s označením „RFU 02.075“

12. marec 2021
Z dôvodu, že na trhu sa stále čoraz viac objavujú aj respirátory, na ktorých sa namiesto označenia CE a 4číslia notifikovanej osoby nachádza text „RFU 02.075“ a „COVID-19“, a zároveň stúpa počet otázok vzťahujúcich sa na ich bezpečnosť úrad...

Tlačová správa ÚNMS SR k Výnimkam pre nazálne antigénové testy určené na samodiagnostiku

4. marec 2021
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vydáva tlačovú správu k téme "Výnimky pre nazálne antigénové testy určené na samodiagnostiku". Tlačová správa zverejnená v pdf. formáte 

Výnimky podľa zákona č. 56/2018 Z. z. pre nazálne antigénové testy určené na samodiagnostiku

26. február 2021
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“) je oprávnený na základe § 4 ods. 5 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektor...

AKTUALIZÁCIA - Usmernenie ÚNMS SR k činnosti v oblasti metrológie v súvislosti s ochorením COVID-19

26. február 2021
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako ústredný orgán štátnej správny pre oblasť metrológie podľa § 3 písm. a) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  »