English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Tlačové správy

#Standards2030 - Pozvánka na dialóg CEN a CENELEC

25. september 2020
„Technické normy - Podpora hospodárskej obnovy Európy“ Zapojte sa do dialógu s rôznymi kľúčovými zástupcami zainteresovaných strán pod záštitou CEN a CENELEC, ktorý sa uskutoční dňa 19. októbra 2020. Na podujatí sa zúčastnia zástupcovia z priemys...

Prvých 100 dní vo funkcii predsedníčky úradu

3. september 2020
      Podpredseda vlády a minister hospodárstva Richard Sulík a predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS) Katarína Surmíková Tatranská na spoločnej tlačovej besede informovali o priprav...

eMetrológia a skúšobníctvo

13. august 2020
Vážení čitatelia, redakcia časopisu Metrológia a skúšobníctvo Vám prináša najnovšie číslo elektronického periodika eMetrológia a skúšobníctvo, ktorý je užšou „elektronickou“ verziou tlačeného časopisu Metrológia a skúšobníctvo. eMetro...

Príprava Koncepcie štátnej politiky technickej normalizácie, metrológie, kvality, posudzovania zhody a akreditácie orgánov posudzovania zhody na roky 2021 - 2024

11. august 2020
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“) pristúpil k príprave návrhu Koncepcie štátnej politiky technickej normalizácie, metrológie, kvality, posudzovania zhody a akreditácie orgánov posud...

Usmernenie ÚNMS SR k činnosti v oblasti metrológie

4. august 2020
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“) ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť metrológie podľa § 3 písm. a) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  »