English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Tlačové správy

Príprava návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení zákona č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru

16. júl 2020
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pristúpil k príprave návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektor...

Usmernenie k posudzovaniu zhody / certifikácii výrobkov "Ochranné rúška" - aktualizácia

14. júl 2020
Poznámka: Podčiarknuté modré slová sú aktívne a viete sa priamo prepojiť na uvedený predpis alebo na webové sídlo uvedenej organizácie. Na posudzovanie zhody/ certifikáciu ochranných rúšok sa môže v závislosti od účelu určenia vzťahovať niek...

Pozvánka na kurz "Ako kúpiť správny respirátor?"

2. júl 2020
Slovenský metrologický ústav v spolupráci s Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky organizuje sériu kurzov pre verejnosť s názvom „Ako kúpiť správny respirátor?“. Viac informácii o kurze, cene a termíno...

COVID-19: ÚNMS SR dočasne bezodplatne sprístupňuje súbor vybraných STN pre zdravotnícke pomôcky a osobné ochranné prostriedky

29. jún 2020
Európsky výbor pre normalizáciu (CEN), po žiadosti Európskej komisie a v nadväznosti na mimoriadne opatrenia v boji proti šíreniu COVID-19, bezodplatne sprístupnil druhú sériu európskych noriem pre zdravotnícke pomôcky a osobné ochranné p...

Európsky výbor pre normalizáciu CEN vydáva bezplatnú dohodu pracovného stretnutia o tvárových rúškach na každodenné použitie

23. jún 2020
Vzhľadom na vývoj situácie v súvislosti s prepuknutím koronavírusu v Európe a po naliehavej žiadosti Európskej komisie, CEN bezplatne publikoval novú dohodu pracovného stretnutia (CWA) o tvárových rúškach na každodenné použit...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »