English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Tlačové správy

Nová STN v oblasti služieb

15. apríl 2021
Od 1. mája 2021 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR do sústavy STN prijíma v oblasti služieb novú normu STN EN 17169: 2021 Tetovacie služby. Bezpečná a hygienická prax (95 5131). Záujem o využívanie tetovacích služieb zo...

Súťaž o Cenu európskeho verejného sektora – EPSA 2021

12. apríl 2021
Európsky inštitút pre verejnú správu (EIPA) oficiálne zahájil ôsmy ročník súťaže o Cenu európskeho verejného sektora – EPSA 2021 (European Public Sector Award), ktorá ocení všetky projekty vedúce k výnimočným výsledkom organizácií verejn...

ZMENA KLÍMY, SKLENÍKOVÉ PLYNY A TECHNICKÉ NORMY

7. apríl 2021
Najväčšou hrozbou, ktorej v súčasnosti čelí ľudstvo a existujúca biodiverzita na Zemi je zmena klímy. Existujú silné dôkazy o tom, že zmenu klímy  spôsobuje zvyšujúca sa koncentrácia skleníkových plynov v atmosfére zo spaľovania f...

Model CAF - promo video

24. marec 2021
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR sa ako národný korešpondent modelu CAF usiluje zvyšovať povedomie o problematike manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy, ktorého zavedenie napomáha organizácii zefektívniť s...

Tlačová správa "Rozhodnutie ÚNMS SR o udelení výnimky na nazálny antigénový test na samodiagnostiku"

22. marec 2021
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vydáva tlačovú správu "Rozhodnutie ÚNMS SR o udelení výnimky na nazálny antigénový test na samodiagnostiku". Tlačová správa zverejnená v pdf. formáte

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »