English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Tlačové správy

eMetrológia a skúšobníctvo

13. august 2020
Vážení čitatelia, redakcia časopisu Metrológia a skúšobníctvo Vám prináša najnovšie číslo elektronického periodika eMetrológia a skúšobníctvo, ktorý je užšou „elektronickou“ verziou tlačeného časopisu Metrológia a skúšobníctvo. eMetro...

Príprava Koncepcie štátnej politiky technickej normalizácie, metrológie, kvality, posudzovania zhody a akreditácie orgánov posudzovania zhody na roky 2021 - 2024

11. august 2020
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“) pristúpil k príprave návrhu Koncepcie štátnej politiky technickej normalizácie, metrológie, kvality, posudzovania zhody a akreditácie orgánov posud...

Usmernenie ÚNMS SR k činnosti v oblasti metrológie

4. august 2020
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“) ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť metrológie podľa § 3 písm. a) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...

Novela zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

21. júl 2020
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky oznamuje, že dňa 21. júla 2020 bol v Zbierke zákonov Slovenskej republiky zverejnený zákon č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvi...

Posudzovanie zhody ochranných odevov, ktoré slúžia na ochranu pred škodlivými biologickými činiteľmi napr. COVID-19

20. júl 2020
Poznámka: Podčiarknuté modré slová sú aktívne a viete sa priamo prepojiť na uvedený predpis alebo informáciu. Ochranné odevy ako osobné ochranné prostriedky (ďalej len „OOP“) patria do kategórie III OOP podľa nariadenia Európskeho parla...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  »