English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Tlačové správy

Vykonané aktivity implementácie manažérstva kvality za mesiac január

4. marec 2020
Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy a príspevkových a rozpočtových organizáciách Implementácia systémov manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015 prebieha v siedmich partnerských organizáciách vrátane Úradu pr...

Partneri NP - rekapitulácia doterajších úspechov

3. marec 2020
Národný projekt priniesol počas prvého roka jeho implementácie množstvo úspešne zrealizovaných aktivít v prospech zvyšovania kvality verejnej správy, čo je výsledkom naším, ako aj zástupcov partnerských organizácií. V rámci implementačnej čas...

StandarDays 2020

28. február 2020
StandarDays - kurz CEN-CENELEC o technickej normalizácii CEN-CENELEC organizuje dvojdňový kurz o technickej normalizácii StandarDays. Kurz sa uskutoční v dňoch 2. - 3. apríla 2020 v Bruseli, v priestoroch CEN-CENELEC M...

Január z pohľadu implementácie systémov manažérstva kvality a manažérstva proti korupcii

20. február 2020
Začiatkom januára 2020 boli v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“ alebo „úrad“) vyhodnotené pripomienky k smernici o riadení externej dokumentácie a následne bola predmetná smernica ...

Hľadáme odborníkov z praxe pre oblasť manažérstva kvality - „Aj Váš názor je pre nás dôležitý“

13. február 2020
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR v záujme širšej spolupráce s odbornou verejnosťou v oblasti manažérstva kvality zakladá pracovné skupiny, ktorých cieľom bude  zapájať sa do diskusie a riešenia aktuálnych o...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  »