English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Tlačové správy

Výzva na zapojenie sa do projektu - 3. kolo

18. november 2020
PODPORA IMPLEMENTÁCIE MODELU CAF V ORGANIZÁCIÁCH VEREJNEJ SPRÁVY   Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality a národný korešpondent modelu CAF vyhlasuje výzvu pre organizácie...

Dobré nápady majú cenu zlata!

2. november 2020
„Každý z nás si v rámci svojej práce, pracovného prostredia vymyslel “čosi”, čo mu uľahčilo prácu, zlepšilo pracovné prostredie alebo prakticky pomáha. Niekedy zdanlivo obyčajná vec môže byť veľmi praktická aj pre nás ostatných.“ Takto znela vý...

Usmernenie ÚNMS SR k činnosti v oblasti metrológie v súvislosti s ochorením COVID-19

27. október 2020
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako ústredný orgán štátnej správny pre oblasť metrológie podľa § 3 písm. a) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z...

Pozvánka na medzinárodné pracovné stretnutie: Usmernenie k vybaveniu pohotovostných zdravotníckych zariadení (IWA 38)

23. október 2020
V posledných rokoch sa často vyskytujú problémy súvisiace s verejným zdravím. Vypuknutie nákazy a šírenie Covid-19 v tomto roku zapríčinili veľké straty na životoch a ekonomike. Vírusy, ako SARS v r. 2003, MERS v r. 2012 a Covid-19...

Katarína Surmíková Tatranská, nová vedúca delegácie SR v C.I.P.

21. október 2020
Veľvyslanectvo SR v Bruseli má okrem rozvoja bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskom, Belgickom a Luxemburskom vo svojom portfóliu aj agendu spolupráce s viacerými medzinárodnými organizáciami, ktoré majú svoje sídlo v Bruseli....

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  »