English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Tlačové správy

Odvolanie časti USMERNENIA ÚNMS SR č. UNMS/03917/2020-900/013432/2020 zo dňa 27.10.2020 k činnosti v oblasti metrológie v súvislosti s ochorením COVID-19

5. máj 2021
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, so sídlom Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 15, IČO: 30 80 710 (ďalej len „úrad“) ako ústredný orgán štátnej správny pre oblasť metrológie podľa § 3 písm. a) zákona č. ...

ONLINE PREDNÁŠKA O TVORBE TECHNICKÝCH NORIEM

4. máj 2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) organizuje online prednášku pre študentov zameranú na tvorbu technických noriem na národnej a medzinárodnej úrovni, na ktorej vystúpia špecialisti z odboru technicke...

Môžeme dôverovať meradlám? Merajú meradlá správne?

30. apríl 2021
Ľudstvo sa už od nepamäti obracia na meradlá a dôveruje im pri meraniach súvisiacich s obchodnými transakciami, pri ochrane zdravia, bezpečnosti, majetku alebo životného prostredia, ako aj pri vzniku konfliktných záujmov na v...

Oznam o otvorení Infocentra

18. apríl 2021
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR si Vás dovoľuje informovať, že od 19.4.2021 budú všetky služby INFOCENTRA opäť pre verejnosť otvorené. Podmienky vstupu: 1 osoba/15 m2 ,  negatívny test  a re...

Kontrola ako nástroj ochrany a garancie kvality pre občanov a zodpovedných podnikateľov

17. apríl 2021
Slovenský metrologický inšpektorát (SMI) je orgánom metrologického dozoru a orgánom dohľadu pre oblasť meradiel. Svojou činnosťou zabezpečuje ochranu spotrebiteľa, zdravia a majetku. Zároveň je garantom kvality služieb a výrobk...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  »