English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Tlačové správy

ÚNMS SR pokračuje v dočasnom bezodplatnom poskytovaní súboru STN

11. december 2020
V decembri 2020 sa konalo zasadnutie Administratívnej rady Európskeho výboru pre normalizáciu (CEN) a Európskeho výboru pre normalizáciu v elektrotechnike (CENELEC). Predmetom rokovaní bola aj diskusia o predĺžení mimoriadnych opat...

SCHVÁLENÁ - Koncepcia štátnej politiky ÚNMS SR

9. december 2020
Koncepcia štátnej politiky technickej normalizácie, metrológie, kvality, posudzovania zhody a akreditácie orgánov posudzovania zhody na roky 2021 až 2024 (ďalej len „Koncepcia štátnej politiky“), ktorú dnes 9. decembra 2020 ...

Príprava návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z.

3. december 2020
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pristúpil k príprave návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z. (ďalej len ...

AKTUALIZÁCIA - Usmernenie ÚNMS SR k činnosti v oblasti metrológie v súvislosti s ochorením COVID-19

1. december 2020
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako ústredný orgán štátnej správny pre oblasť metrológie podľa § 3 písm. a) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z...

ÚNMS SR bezodplatne sprístupňuje TNI CWA 17553 Tvárové rúška pre verejnosť. Príručka na minimálne požiadavky, skúšobné metódy a používanie (83 2294), vydanú od 1.12.2020 v štátnom jazyku

1. december 2020
Dokument CWA 17553: 2020 bol vypracovaný s podporou CCMC a sekretariátu AFNOR, do sústavy STN bol zavedený ako Technická normalizačná informácia a je poskytovaný užívateľom bezplatne. Sprístupnený dokument je určený pre výrobcov ...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  »