English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Tlačové správy

Ukončenie prijímania žiadostí a podaní o udelenie výnimky pre Ag testy

30. júl 2021
Na základe listu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 11.06.2021 ÚNMS SR ku dňu 17.06.2021 ukončil prijímanie nových žiadosti a podaní o udelenie výnimky pre antigénové testy určené na samodiagnostiku. Dôvodom uk...

Výnimky podľa zákona č. 56/2018 Z. z. pre nazálne antigénové testy určené na samodiagnostiku – aktualizácia

30. júl 2021
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“) je oprávnený na základe § 4 ods. 5 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektor...

Dôležitý oznam

27. júl 2021
V nadväznosti na novelu zákona č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru v znení neskorších predpisov účinnú od 16.7.2021 ku dňu 15.07.2021 skončila povinnosť zverejňovať informáci...

Zákon č. 259/2021 Z. z.

22. júl 2021
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky oznamuje, že dňa 18. júna 2021 bol v Zbierke zákonov Slovenskej republiky zverejnený zákon č. 259/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzov...

Verejné pripomienkovanie plánu stratégie technickej normalizácie

13. júl 2021
Európska komisia do 9. augusta 2021 umožňuje širokej verejnosti pripomienkovať PLÁN STRATÉGIE TECHNICKEJ NORMALIZÁCIE. Cieľom tejto iniciatívy je nájsť riešenia výziev, ktorým európsky normalizačný systém čelí, ako napríklad predvídanie...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  »