English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Tlačové správy

Implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa STN ISO 37001: 2019

10. júl 2019
Okrem ISO 9001: 2015 v mesiaci jún sa v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ďalej len "ÚNMS SR alebo úrad") začalo s implementáciou systému manažérstva proti korupcii, a to v spolupráci s konzultačnou a školiac...

Pozvánka na školenie „Systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015“

9. júl 2019
CAF centrum ako stredisko podpory organizácií verejnej správy v oblasti manažérstva kvality v ÚNMS SR opäť organizuje školenie „Systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015, a to 8. augusta 2019. Cieľovou skupinou škole...

Aktivity CAF centra v mesiaci jún

8. júl 2019
CAF centrum ako vzdelávacie stredisko Mesiac jún bol v oblasti realizácie vzdelávacích aktivít venovaný osvedčeným témam, po ktorých je stále dopyt, ako napr. ISO 9001, ISO 37001 alebo model CAF, ale zaradili sme i úplne novú tému m...

IMPLEMENTÁCIA SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA KVALITY PODĽA ISO 9001:2015 POKRAČUJE

25. jún 2019
V mesiaci máj sa členovia implementačného tímu v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ďalej len "úrad") venovali modelovaniu procesov a tvorbe potrebných interných dokumentov. V súčasnosti prebieha...

Nová vyhláška ÚNMS SR o meradlách a metrologickej kontrole

14. jún 2019
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“) oznamuje, že dňa 12. júna 2019 bola v Zbierke zákonov Slovenskej republiky zverejnená nová vyhláška ÚNMS SR č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologi...

«  10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20  »