English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Tlačové správy

Pozvánka na školenie „Norma ISO 31000:2018 Manažérstvo rizika - Návod“

1. august 2019
CAF centrum ako stredisko podpory organizácií verejnej správy v oblasti manažérstva kvality v ÚNMS SR organizuje školenie „Norma ISO 31000:2018 Manažérstvo rizika - Návod“ a to 10. septembra 2019. Cieľovou skupinou školenia sú ...

Pozvánka na školenie „Manažérstvo zmeny“

31. júl 2019
CAF centrum ako stredisko podpory organizácií verejnej správy v oblasti manažérstva kvality v ÚNMS SR organizuje školenie „Manažérstvo zmeny“, a to 5. septembra 2019. Cieľovou skupinou školenia sú manažéri a zamestnanci ...

Pozvánka na školenie „Manažérstvo sťažností“

30. júl 2019
CAF centrum ako stredisko podpory organizácií verejnej správy v oblasti manažérstva kvality v ÚNMS SR opäť organizuje školenie „Manažérstvo sťažností“ a to 4. septembra 2019. Cieľovou skupinou školenia sú manažéri a zamestnanci or...

Pozvánka na školenie „Systém manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016“

29. júl 2019
CAF centrum ako stredisko podpory organizácií verejnej správy v oblasti manažérstva kvality v ÚNMS SR opäť organizuje školenie „Systém manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016“, a to 28. augusta 2019. Cieľovou skup...

Aktivity implementácie manažérstva kvality za mesiac jún

19. júl 2019
Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy a príspevkových a rozpočtových organizáciách V rámci prvej implementačnej časti sa pokračuje v implementácii systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 v ÚNMS SR a ...

«  9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19  »