English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Tlačové správy

Usmernenie k činnosti v oblasti vývozu niektorých výrobkov mimo EÚ podľa nového vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2020/402 zo 14. marca 2020, ktorým sa vývoz určitých výrobkov podmieňuje vydaním vývozného povolenia v súvislosti s ochorením COVID-19

19. marec 2020
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“) si dovoľuje upozorniť na nové vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/402 zo 14. marca 2020, ktorým sa vývoz určitých výrobkov podmieňuje ...

Usmernenie ÚNMS SR k činnosti v oblasti metrológie v súvislosti s ochorením COVID-19

17. marec 2020
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“) ako ústredný orgán štátnej správny pre oblasť metrológie podľa § 3 písm. a) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďal...

Usmernenie k posudzovaniu zhody / certifikácii výrobkov "Ochranné rúška"

14. marec 2020
Poznámka: Podčiarknuté modré slová sú aktívne a viete sa priamo prepojiť na uvedený predpis alebo na webové sídlo uvedenej organizácie. Na posudzovanie zhody/ certifikáciu ochranných rúšok sa môže v závislosti od účelu určenia vzťahovať niek...

Partneri NP - rekapitulácia doterajších úspechov

3. marec 2020
Národný projekt priniesol počas prvého roka jeho implementácie množstvo úspešne zrealizovaných aktivít v prospech zvyšovania kvality verejnej správy, čo je výsledkom naším, ako aj zástupcov partnerských organizácií. V rámci implementačnej čas...

StandarDays 2020

28. február 2020
StandarDays - kurz CEN-CENELEC o technickej normalizácii CEN-CENELEC organizuje dvojdňový kurz o technickej normalizácii StandarDays. Kurz sa uskutoční v dňoch 2. - 3. apríla 2020 v Bruseli, v priestoroch CEN-CENELEC M...

«  6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16  »