English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Tlačové správy

10 súdov získalo ocenenie Efektívny používateľ modelu CAF

3. december 2019
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR organizoval 20. novembra 2019 v hoteli Saffron v Bratislave už 16. konferenciu o kvalite a spoločenskej zodpovednosti. Koncoročná udalosť, na ktorú sa tešia všetci priaznivci ...

16. konferencia o kvalite a spoločenskej zodpovednosti

27. november 2019
Ako sa už stalo zvykom, i tento rok Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR zorganizoval tradičnú odbornú konferenciu o kvalite a spoločenskej zodpovednosti. Dňa 20. novembra 2019 sa v Hoteli Saffron, Bratislava usk...

Stretnutie nadšencov modelu CAF počas Danube Governance Hub fóra

26. november 2019
Koncom novembra sa vo Viedenskej univerzite opäť stretlo viac než 50 nadšencov modelu CAF, medzi ktorými nechýbali ani národní korešpondenti zoskupení v sieti EUPAN. Cieľom stretnutia bolo demonštrovať ako čo najlepšie...

Aktivity vykonané v rámci implementácie manažérstva kvality v mesiaci október

25. november 2019
K 30. novembru 2019 implementuje systémy manažérstva kvality podľa ISO 9001 sedem partnerských organizácií a model EFQM jedna partnerská organizácia. Systém manažérstva proti korupcii v súlade s ISO 37001 implementuje päť ...

Implementácia systému manažérstva kvality a systému manažérstva proti korupcii v mesiaci október

15. november 2019
Október začal v znamení pokračujúcich interných auditov systému manažérstva kvality vykonávaných, v rámci procesu implementácie systému, konzultačnou spoločnosťou CeMS s.r.o. Konkrétne na odbore metrológie a odbore technickej normalizácie. V správa...

«  6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16  »