English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Tlačové správy

Pozvánka na školenie „Systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015“

9. júl 2019
CAF centrum ako stredisko podpory organizácií verejnej správy v oblasti manažérstva kvality v ÚNMS SR opäť organizuje školenie „Systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015, a to 8. augusta 2019. Cieľovou skupinou škole...

Aktivity CAF centra v mesiaci jún

8. júl 2019
CAF centrum ako vzdelávacie stredisko Mesiac jún bol v oblasti realizácie vzdelávacích aktivít venovaný osvedčeným témam, po ktorých je stále dopyt, ako napr. ISO 9001, ISO 37001 alebo model CAF, ale zaradili sme i úplne novú tému m...

IMPLEMENTÁCIA SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA KVALITY PODĽA ISO 9001:2015 POKRAČUJE

25. jún 2019
V mesiaci máj sa členovia implementačného tímu v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ďalej len "úrad") venovali modelovaniu procesov a tvorbe potrebných interných dokumentov. V súčasnosti prebieha...

Nová vyhláška ÚNMS SR o meradlách a metrologickej kontrole

14. jún 2019
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“) oznamuje, že dňa 12. júna 2019 bola v Zbierke zákonov Slovenskej republiky zverejnená nová vyhláška ÚNMS SR č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologi...

Aktivity implementácie manažérstva kvality v mesiaci máj

10. jún 2019
Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy a príspevkových a rozpočtových organizáciách V rámci prvej implementačnej časti sa od januára 2019 spustila implementácia systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:20...

«  6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16  »