English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Tlačové správy

Oznámenie o zrušení vyhlásení niektorých národných etalónov

16. december 2019
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) oznamuje, že úrad ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť metrológie podľa § 3 písm. a) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a dopl...

Implementácia systému manažérstva kvality a systému manažérstva proti korupcii v mesiaci november

13. december 2019
Dňa 6. novembra 2019 sa uskutočnilo v priestoroch Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) stretnutie manažéra kvality s konzultačnou spoločnosťou CeMS s.r.o. Predmetom stretnutia...

Zasadnutie Rady Národného programu kvality Slovenskej republiky v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

6. december 2019
Dňa 3. decembra 2019 sa za účasti predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“) Pavla Pavlisa  konalo zasadnutie Rady Národného programu kvality Slovenskej republik...

Národný projekt zaujal aj v zahraničí

5. december 2019
Národný projekt Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy nadchol priaznivcov aj v zahraničí. Prostredníctvom aktívnej spolupráce národných korešpondentov a ďalších zástupcov členských štátov počas príprav mode...

CAF2020 – 20 rokov zlepšovania vo verejnej správe

4. december 2019
  Výsledok aktívnej dvojročnej práce priniesol svoje ovocie. Najpopulárnejší a najpoužívanejší spoločný nástroj samohodnotenia organizácií verejnej správy bol 28. novembra 2019 v Helsinkách schválený generálnymi riaditeľmi zoskup...

«  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15  »