English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Tlačové správy

Partneri NP - rekapitulácia doterajších úspechov

3. marec 2020
Národný projekt priniesol počas prvého roka jeho implementácie množstvo úspešne zrealizovaných aktivít v prospech zvyšovania kvality verejnej správy, čo je výsledkom naším, ako aj zástupcov partnerských organizácií. V rámci implementačnej čas...

StandarDays 2020

28. február 2020
StandarDays - kurz CEN-CENELEC o technickej normalizácii CEN-CENELEC organizuje dvojdňový kurz o technickej normalizácii StandarDays. Kurz sa uskutoční v dňoch 2. - 3. apríla 2020 v Bruseli, v priestoroch CEN-CENELEC M...

Hľadáme odborníkov z praxe pre oblasť manažérstva kvality - „Aj Váš názor je pre nás dôležitý“

13. február 2020
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR v záujme širšej spolupráce s odbornou verejnosťou v oblasti manažérstva kvality zakladá pracovné skupiny, ktorých cieľom bude  zapájať sa do diskusie a riešenia aktuálnych o...

Oznam

11. február 2020
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR oznamuje, že dňa 12. februára 2020 od 9:30 do 11:00 h nebudú z technických dôvodov prístupné sieťové služby, ako i telefónne linky úradu na pracoviskách: Štef...

Výzva na zasielanie nominácií na udelenie ceny Johanna Wolfganga von Kempelena za skúšobníctvo

6. február 2020
Cena Johanna Wolfganga von Kempelena za skúšobníctvo je pomenovaná po uhorskom polytechnikovi a vynálezcovi Johannovi Wolfgangovi Kempelenovi (1734 – 1804). Udeľuje sa raz za 3 roky pri príležitosti Dňa skúšobníctva predsedom Úra...

«  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15  »