English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Tlačové správy

Aktivity implementácie manažérstva kvality za mesiac júl 2019

20. august 2019
Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy a príspevkových a rozpočtových organizáciách V prvej implementačnej etape sa pokračuje v implementácii systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 v Úrade pre no...

Implementácia systémov manažérstva kvality a manažérstva proti korupcii na ÚNMS SR v mesiaci júl 2019

9. august 2019
Po úspešnom ukončení verejného obstarávania došlo 4. júla 2019 v priestoroch Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej ako „ÚNMS SR“ alebo „úrad“) k prvému stretnutiu s predstaviteľmi vysúť...

Leto v CAF centre - júl 2019

8. august 2019
Napriek tomu, že letné prázdniny sú v plnom prúde, v CAF centre nezaháľame. Školiacu miestnosť CAF centra sme opäť vylepšili. Nové plastické vyhotovenie loga CAF centra sa stalo centrálnym a neprehliadnuteľným motívom celej m...

Novelizovaný zákon č. 60/2018 o technickej normalizácii

5. august 2019
S účinnosťou od 1. 8. 2019 bol v súvislosti so zákonom č. 215/2019 Zákon o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov novelizovaný zákon č. 60/2018 o technickej normalizácii. ...

Nové nariadenie (EÚ) č. 2019/1020 o dohľade nad trhom a súlade výrobkov

5. august 2019
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky si dovoľuje informovať, že v Úradnom vestníku Európskej únie (L 169)  bolo publikované nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1020 z 20. jún...

«  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15  »