English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Tlačové správy

Pozvánka na školenie „Manažérstvo zmeny“

31. júl 2019
CAF centrum ako stredisko podpory organizácií verejnej správy v oblasti manažérstva kvality v ÚNMS SR organizuje školenie „Manažérstvo zmeny“, a to 5. septembra 2019. Cieľovou skupinou školenia sú manažéri a zamestnanci ...

Pozvánka na školenie „Manažérstvo sťažností“

30. júl 2019
CAF centrum ako stredisko podpory organizácií verejnej správy v oblasti manažérstva kvality v ÚNMS SR opäť organizuje školenie „Manažérstvo sťažností“ a to 4. septembra 2019. Cieľovou skupinou školenia sú manažéri a zamestnanci or...

Pozvánka na školenie „Systém manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016“

29. júl 2019
CAF centrum ako stredisko podpory organizácií verejnej správy v oblasti manažérstva kvality v ÚNMS SR opäť organizuje školenie „Systém manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016“, a to 28. augusta 2019. Cieľovou skup...

Aktivity implementácie manažérstva kvality za mesiac jún

19. júl 2019
Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy a príspevkových a rozpočtových organizáciách V rámci prvej implementačnej časti sa pokračuje v implementácii systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 v ÚNMS SR a ...

Implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa STN ISO 37001: 2019

10. júl 2019
Okrem ISO 9001: 2015 v mesiaci jún sa v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ďalej len "ÚNMS SR alebo úrad") začalo s implementáciou systému manažérstva proti korupcii, a to v spolupráci s konzultačnou a školiac...

«  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15  »