English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Tlačové správy

AKTUALIZÁCIA - Usmernenie ÚNMS SR k činnosti v oblasti metrológie v súvislosti s ochorením COVID-19

1. december 2020
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako ústredný orgán štátnej správny pre oblasť metrológie podľa § 3 písm. a) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z...

ÚNMS SR bezodplatne sprístupňuje TNI CWA 17553 Tvárové rúška pre verejnosť. Príručka na minimálne požiadavky, skúšobné metódy a používanie (83 2294), vydanú od 1.12.2020 v štátnom jazyku

1. december 2020
Dokument CWA 17553: 2020 bol vypracovaný s podporou CCMC a sekretariátu AFNOR, do sústavy STN bol zavedený ako Technická normalizačná informácia a je poskytovaný užívateľom bezplatne. Sprístupnený dokument je určený pre výrobcov ...

Výzva na zapojenie sa do projektu - 3. kolo

18. november 2020
PODPORA IMPLEMENTÁCIE MODELU CAF V ORGANIZÁCIÁCH VEREJNEJ SPRÁVY   Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality a národný korešpondent modelu CAF vyhlasuje výzvu pre organizácie...

Dobré nápady majú cenu zlata!

2. november 2020
„Každý z nás si v rámci svojej práce, pracovného prostredia vymyslel “čosi”, čo mu uľahčilo prácu, zlepšilo pracovné prostredie alebo prakticky pomáha. Niekedy zdanlivo obyčajná vec môže byť veľmi praktická aj pre nás ostatných.“ Takto znela vý...

Usmernenie ÚNMS SR k činnosti v oblasti metrológie v súvislosti s ochorením COVID-19

27. október 2020
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako ústredný orgán štátnej správny pre oblasť metrológie podľa § 3 písm. a) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  »