English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

VÝZVA: Zasielanie nominácií na Cenu Vladimíra Lista za normalizáciu

16. október 2020

Cena Vladimíra Lista za normalizáciu, nesie meno zakladateľa a vedúcej osobnosti rozvoja technickej normalizácie prof. Vladimíra Lista (1877 –1971), ktorý sa ako pedagóg a vedec významne podieľal na rozvoji elektrotechniky a ako organizátor sa zaslúžil o tvorbu a zavádzanie československých technických noriem. Cenu udeľuje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v pravidelných intervaloch, ktoré nepresiahnu obdobie troch rokov.

Cieľom udeľovania Ceny Vladimíra Lista za normalizáciu je podnietiť záujem, iniciatívu a spoluprácu odborníkov pôsobiacich v oblasti technickej normalizácie na všetkých úrovniach hospodárstva, ako i propagácia technickej normalizácie doma i v zahraničí.

Návrh na udelenie Ceny Vladimíra Lista môže podať jednotlivec, kolektív alebo organizácia, ktorá aktívne pôsobí na území Slovenskej republiky do 02. novembra 2020 na e-mailovú adresu viera.hukova@normoff.gov.sk alebo v listinnej podobe na adresu:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
odbor technickej normalizácie
Štefanovičova 3
P.O.Box 76
810 05 Bratislava 15

- Návrh na udelenie Ceny Vladimíra Lista za normalizáciu 

tlačivo  (DOCX, 75,4 kB)
- Návrh na udelenie Ceny Vladimíra Lista za normalizáciu tlačivo (ODT, 40,4 kB)