English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

VYHLÁSENIE NOVÝCH ROČNÍKOV SÚŤAŽÍ NÁRODNÁ CENA

24. január 2019

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality vyhlasuje
  • 20. ročník súťaže Národná cena SR za kvalitu
  • 6. ročník súťaže Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť 
Súťaže majú svoju tradíciu a ponúkajú organizáciám podnikateľského sektora a verejnej správy možnosť vyzdvihnúť svoje silné stránky, zhodnotiť sa podľa európsky uznávaných kritérií a potvrdiť svoju výnimočnosť, či už v oblasti kvality alebo spoločenskej zodpovednosti.
 

Bližšie informácie o 20. ročníku súťaže Národná cena SR za kvalitu

 

Bližšie informácie o 6. ročníku súťaže Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť