English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Verejné odpočty za rok 2010

12. máj 2011

logo

 

Dňa 26. mája 2011 o 10.00 h sa  uskutočnia verejné odpočty Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR a organizácií v jeho zriaďovacej a zakladacej pôsobnosti za rok 2010.

Podrobná informácia: