English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Svetový deň normalizácie

10. september 2019


      
Každoročne si dňa 14. októbra pripomíname úsilie tisícov odborníkov, ktorí spolupracujú a vytvárajú  technické normy v rámci medzinárodných organizácií, ako je Medzinárodná elektrotechnická komisia (IEC), Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (ISO) a Medzinárodná telekomunikačná únia (ITU). Medzinárodné normy nás spájajú prostredníctvom  spoľahlivých  spôsobov komunikácie, zásad správnej praxe a dôveryhodného rámca spolupráce.

Cieľom Svetového dňa normalizácie je zvýšiť povedomie o normalizačnej činnosti medzi regulačnými orgánmi, priemyslom a spotrebiteľmi, z pohľadu významu technickej normalizácie v globálnej ekonomike.

Téma tohtoročného Svetového dňa normalizácie je “Video standards create a global stage”. 

Inovácia posledných desaťročí priniesla obrovský pokrok v kvalite videa. Video sa stalo dostupnejším a pomáha ľudom na celom svete deliť sa o svoje príbehy. Pokroky v technológii zmenili náš svet, revolúciu v oblasti zábavy, spojenie priateľov a rodín po celom svete, obohatili naše komunikačné skúsenosti a umožnili zásadné zlepšenie lekárskej starostlivosti a vzdelávania.

WSD #futurevideo je výzvou pre účastníkov, aby si predstavili budúcnosť videa a zachytili ho vo filme do 20 sekúnd. Film by mal ilustrovať scenár ako by video mohlo ovplyvniť naše životy v blízkej alebo vzdialenej budúcnosti.

Víťazovi bude udelená hotovostná cena 1 500 švajčiarskych frankov a traja finalisti súťaže v súťaži získajú cenu 500 švajčiarskych frankov. O víťazných videách sa rozhodne verejným hlasovaním. Uzávierka prihlášok do súťaže bola predĺžená do 10. septembra 2019. Súťažiaci môžu predložiť maximálne tri príspevky.
 
Podrobnosti o tom, ako odoslať svoj príspevok, ako aj pravidlá súťaže nájdete v uvedenom linku.